Showing:

Annotations
Diagrams
Facets
Instances
Properties
Source
Used by
Imported schema Common_20100831.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Properties
attribute form default: unqualified
element form default: unqualified
version: 1.5
Element ChangeState
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id56
Type ChangeStateType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Ei muutoksia
enumeration 1
Poistettu
enumeration 2
Lisätty
enumeration 3
Päivitetty
enumeration 10
Ei saa muokata
Used by
Source
<xs:element name="ChangeState" type="ChangeStateType"/>
Element ChangeTime
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id59
Type ChangeTimeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1970-01-01T00:00:00
Used by
Source
<xs:element name="ChangeTime" type="ChangeTimeType"/>
Element IdentifierType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id70
Type IdentifierTypeType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Alue. Aluetunniste.
enumeration 2
Lohko. Lohkotunniste.
enumeration 3
Metsäsuunnitelma. Metsäsuunnitelman tunniste.
enumeration 4
Inventointialue. Inventointialuetunniste. Inventointialueen tai muun vastaavan tiedon tuottajaosapuolen aluejaon tunniste.
enumeration 5
Tiedon tuottaja. Tallentajatunniste. Tiedon tallentajaan, inventoijaan tai suunnittelijaan viittaava tunniste.
enumeration 6
Kuvion / tunnuspisteen kuvaustapa / laji.
enumeration 7
Kuvion tilaa kuvaava tunnus.
enumeration 101
Tyyppi 1.
enumeration 102
Tyyppi 2.
enumeration 103
Tyyppi 3.
enumeration 104
Tyyppi 4.
enumeration 105
Tyyppi 5.
enumeration 106
Tyyppi 6.
enumeration 107
Tyyppi 7.
enumeration 108
Tyyppi 8.
enumeration 109
Tyyppi 9.
enumeration 110
Tyyppi 10.
Used by
Complex Type IdentifierType
Source
<xs:element name="IdentifierType" type="IdentifierTypeType"/>
Element IdentifierValue
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id72
Type IdentifierValueType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type IdentifierType
Source
<xs:element name="IdentifierValue" type="IdentifierValueType"/>
Element DataSource
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id124
Type DataSourceType
Properties
content: simple
Facets
pattern [0-9]{0,4}
Used by
Source
<xs:element name="DataSource" type="DataSourceType"/>
Element TimeStamp
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id749
Type TimeStampType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1970-01-01T00:00:00
Source
<xs:element name="TimeStamp" type="TimeStampType"/>
Element TreeSpecies
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id101
Type TreeSpeciesType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Mänty
enumeration 2
Kuusi
enumeration 3
Rauduskoivu
enumeration 4
Hieskoivu
enumeration 5
Haapa
enumeration 6
Harmaaleppä
enumeration 7
Tervaleppä
enumeration 8
Muu havupuu
enumeration 9
Muu lehtipuu
enumeration 10
Douglaskuusi
enumeration 11
Kataja
enumeration 12
Kontortamänty
enumeration 13
Kynäjalava
enumeration 14
Lehtikuusi
enumeration 15
Metsälehmus
enumeration 16
Mustakuusi
enumeration 17
Paju
enumeration 18
Pihlaja
enumeration 19
Pihta
enumeration 20
Raita
enumeration 21
Saarni
enumeration 22
Sembramänty
enumeration 23
Serbiankuusi
enumeration 24
Tammi
enumeration 25
Tuomi
enumeration 26
Vaahtera
enumeration 27
Visakoivu
enumeration 28
Vuorijalava
enumeration 29
Lehtipuu
enumeration 30
Havupuu
Source
<xs:element name="TreeSpecies" type="TreeSpeciesType"/>
Element StemType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id412
Type StemTypeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Tukki
enumeration 2
Pikkutukki
enumeration 3
Parru
enumeration 4
Pylväs
enumeration 5
Kuitu
enumeration 6
Vaneri
enumeration 7
Sellu
enumeration 8
Energiapuu
enumeration 9
Kannot
enumeration 10
Hakkuutähde
enumeration 11
Runko
enumeration 12
Rungon osa
enumeration 13
Erikoistyvi
Source
<xs:element name="StemType" type="StemTypeType"/>
Element Storey
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id153
Type StoreyType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Vallitseva jakso
enumeration 2
Alempi jakso
enumeration 3
Ylempi jakso
enumeration 4
Säästöpuusto
enumeration 5
Kaukokartoitus
enumeration 6
Poistettava puusto
Source
<xs:element name="Storey" type="StoreyType"/>
Element Age
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id157
Type AgeType
Properties
content: simple
Facets
pattern [0-9]{1,3}
Source
<xs:element name="Age" type="AgeType"/>
Element BasalArea
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id160
Type BasalAreaType
Properties
content: simple
Source
<xs:element name="BasalArea" type="BasalAreaType"/>
Element StemCount
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id165
Type StemCountType
Properties
content: simple
Facets
pattern [0-9]{0,5}
Source
<xs:element name="StemCount" type="StemCountType"/>
Element Diameter
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id168
Type DiameterType
Properties
content: simple
Source
<xs:element name="Diameter" type="DiameterType"/>
Element Height
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id171
Type HeightType
Properties
content: simple
Source
<xs:element name="Height" type="HeightType"/>
Element Volume
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id175
Type VolumeType
Properties
content: simple
Source
<xs:element name="Volume" type="VolumeType"/>
Element SawLogPercent
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id179
Type SawLogPercentType
Properties
content: simple
Source
<xs:element name="SawLogPercent" type="SawLogPercentType"/>
Element SawLogVolume
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id184
Type SawLogVolumeType
Properties
content: simple
Source
<xs:element name="SawLogVolume" type="SawLogVolumeType"/>
Element PulpWoodVolume
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id187
Type PulpWoodVolumeType
Properties
content: simple
Source
<xs:element name="PulpWoodVolume" type="PulpWoodVolumeType"/>
Element VolumeGrowth
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id190
Type VolumeGrowthType
Properties
content: simple
Source
<xs:element name="VolumeGrowth" type="VolumeGrowthType"/>
Element LeafBiomass
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id193
Type LeafBiomassType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Source
<xs:element name="LeafBiomass" type="LeafBiomassType"/>
Element BranchBiomass
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id197
Type BranchBiomassType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Source
<xs:element name="BranchBiomass" type="BranchBiomassType"/>
Element StemBiomass
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id200
Type StemBiomassType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Source
<xs:element name="StemBiomass" type="StemBiomassType"/>
Element StumpBiomass
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id203
Type StumpBiomassType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Source
<xs:element name="StumpBiomass" type="StumpBiomassType"/>
Element Biomass
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id194
Type BiomassType
Properties
content: simple
Source
<xs:element name="Biomass" type="BiomassType"/>
Element Identifiers
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id770 index1.tmp#id769
Type IdentifiersType
Properties
content: complex
Model Identifier+
Children Identifier
Instance
<Identifiers>
 <Identifier>{1,unbounded}</Identifier>
</Identifiers>
Source
<xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType"/>
Element Identifier
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id69 index1.tmp#id71 index1.tmp#id68
Type IdentifierType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type IdentifiersType
Model IdentifierType , IdentifierValue
Children IdentifierType, IdentifierValue
Instance
<Identifier>
 <IdentifierType>{1,1}</IdentifierType>
 <IdentifierValue>{1,1}</IdentifierValue>
</Identifier>
Source
<xs:element name="Identifier" type="IdentifierType"/>
Simple Type ChangeStateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Tiedon muutostila. Muutostilalla voidaan esittää tiedon muutos suhteessa alkuperäiseen tietolähteeseen.
Modified state of data. Change from original value
Diagram
Diagram index7.tmp#id57
Type ChangeStateType
Type hierarchy
Facets
enumeration 0
Ei muutoksia
enumeration 1
Poistettu
enumeration 2
Lisätty
enumeration 3
Päivitetty
enumeration 10
Ei saa muokata
Used by
Element ChangeState
Source
<xs:simpleType name="ChangeStateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedon muutostila. Muutostilalla voidaan esittää tiedon muutos suhteessa alkuperäiseen tietolähteeseen.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Modified state of data. Change from original value</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:ChangeStateType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type ChangeTimeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Tiedon muutosaika. Muutosajalla voidaan verrata tiedon muutosta suhteessa alkuperäiseen tietolähteeseen (onko tieto muuttunut alkuperäisessä tietolähteessä).
Last modified time of data
Diagram
Diagram index3.tmp#id60
Type TimeStampType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1970-01-01T00:00:00
Used by
Element ChangeTime
Source
<xs:simpleType name="ChangeTimeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedon muutosaika. Muutosajalla voidaan verrata tiedon muutosta suhteessa alkuperäiseen tietolähteeseen (onko tieto muuttunut alkuperäisessä tietolähteessä).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Last modified time of data</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:TimeStampType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type IdentifierType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Yksittäinen tietueen tunniste.
Single identifier of data row
Diagram
Diagram index1.tmp#id69 index1.tmp#id71
Used by
Model IdentifierType , IdentifierValue
Children IdentifierType, IdentifierValue
Source
<xs:complexType name="IdentifierType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäinen tietueen tunniste.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single identifier of data row</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="IdentifierType"/>
  <xs:element ref="IdentifierValue"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type IdentifierTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Tunnisteen laji. Tiedonsiirron osapuolet määrittelevät tyyppien 101 - 110 merkitykset tapauskohtaisesti.
Type of identifier.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Alue. Aluetunniste.
enumeration 2
Lohko. Lohkotunniste.
enumeration 3
Metsäsuunnitelma. Metsäsuunnitelman tunniste.
enumeration 4
Inventointialue. Inventointialuetunniste. Inventointialueen tai muun vastaavan tiedon tuottajaosapuolen aluejaon tunniste.
enumeration 5
Tiedon tuottaja. Tallentajatunniste. Tiedon tallentajaan, inventoijaan tai suunnittelijaan viittaava tunniste.
enumeration 6
Kuvion / tunnuspisteen kuvaustapa / laji.
enumeration 7
Kuvion tilaa kuvaava tunnus.
enumeration 101
Tyyppi 1.
enumeration 102
Tyyppi 2.
enumeration 103
Tyyppi 3.
enumeration 104
Tyyppi 4.
enumeration 105
Tyyppi 5.
enumeration 106
Tyyppi 6.
enumeration 107
Tyyppi 7.
enumeration 108
Tyyppi 8.
enumeration 109
Tyyppi 9.
enumeration 110
Tyyppi 10.
Used by
Element IdentifierType
Source
<xs:simpleType name="IdentifierTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tunnisteen laji. Tiedonsiirron osapuolet määrittelevät tyyppien 101 - 110 merkitykset tapauskohtaisesti.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Type of identifier.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Alue. Aluetunniste.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lohko. Lohkotunniste.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Metsäsuunnitelma. Metsäsuunnitelman tunniste.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Inventointialue. Inventointialuetunniste. Inventointialueen tai muun vastaavan tiedon tuottajaosapuolen aluejaon tunniste.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedon tuottaja. Tallentajatunniste. Tiedon tallentajaan, inventoijaan tai suunnittelijaan viittaava tunniste.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuvion / tunnuspisteen kuvaustapa / laji.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuvion tilaa kuvaava tunnus.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="101">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tyyppi 1.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="102">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tyyppi 2.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="103">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tyyppi 3.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="104">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tyyppi 4.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="105">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tyyppi 5.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="106">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tyyppi 6.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="107">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tyyppi 7.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="108">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tyyppi 8.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="109">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tyyppi 9.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="110">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tyyppi 10.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type IdentifierValueType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Tunnisteen arvo.
Value of identifier.
Diagram
Diagram
Type xs:string
Used by
Element IdentifierValue
Simple Type IdentifierValueType
Source
<xs:simpleType name="IdentifierValueType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tunnisteen arvo.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Value of identifier.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
Simple Type TreeSpeciesType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Puulajikoodi
Tree species
Diagram
Diagram index7.tmp#id102
Type TreeSpeciesType
Type hierarchy
Facets
enumeration 1
Mänty
enumeration 2
Kuusi
enumeration 3
Rauduskoivu
enumeration 4
Hieskoivu
enumeration 5
Haapa
enumeration 6
Harmaaleppä
enumeration 7
Tervaleppä
enumeration 8
Muu havupuu
enumeration 9
Muu lehtipuu
enumeration 10
Douglaskuusi
enumeration 11
Kataja
enumeration 12
Kontortamänty
enumeration 13
Kynäjalava
enumeration 14
Lehtikuusi
enumeration 15
Metsälehmus
enumeration 16
Mustakuusi
enumeration 17
Paju
enumeration 18
Pihlaja
enumeration 19
Pihta
enumeration 20
Raita
enumeration 21
Saarni
enumeration 22
Sembramänty
enumeration 23
Serbiankuusi
enumeration 24
Tammi
enumeration 25
Tuomi
enumeration 26
Vaahtera
enumeration 27
Visakoivu
enumeration 28
Vuorijalava
enumeration 29
Lehtipuu
enumeration 30
Havupuu
Used by
Source
<xs:simpleType name="TreeSpeciesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puulajikoodi</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Tree species</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:TreeSpeciesType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type DataSourceType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Yksilöi tiedon tuottajan esim. organisaatio. Merkityksen määrittää aina viime kädessä tiedon tuottaja (yhdessä vastaanottajan kanssa). Standardissa ei määritetä yhteisesti sovittuja koodeja, koska tämä koodisto on sisällöltään vakiintumaton ja uusia tarpeita voi ilmetä tulevaisuudessa.
Datasource code. Meaning is defined by the one who produced the information (in cooperation with the one who receives the information). No common codes are defined because this coding is relatively unstable and needs for modification may occur in the future.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
pattern [0-9]{0,4}
Used by
Source
<xs:simpleType name="DataSourceType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksilöi tiedon tuottajan esim. organisaatio. Merkityksen määrittää aina viime kädessä tiedon tuottaja (yhdessä vastaanottajan kanssa). Standardissa ei määritetä yhteisesti sovittuja koodeja, koska tämä koodisto on sisällöltään vakiintumaton ja uusia tarpeita voi ilmetä tulevaisuudessa.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Datasource code. Meaning is defined by the one who produced the information (in cooperation with the one who receives the information). No common codes are defined because this coding is relatively unstable and needs for modification may occur in the future.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:pattern value="[0-9]{0,4}"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type StoreyType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Ositteen jakso.
Storey of stratum
Diagram
Diagram index7.tmp#id154
Type StoreyType
Type hierarchy
Facets
enumeration 1
Vallitseva jakso
enumeration 2
Alempi jakso
enumeration 3
Ylempi jakso
enumeration 4
Säästöpuusto
enumeration 5
Kaukokartoitus
enumeration 6
Poistettava puusto
Used by
Simple Types StoreyType, StoreyType, StoreyType
Elements Storey, Storey
Source
<xs:simpleType name="StoreyType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Ositteen jakso.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Storey of stratum</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:StoreyType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type AgeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Ikä, v.
Age, years
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
pattern [0-9]{1,3}
Used by
Simple Types AgeType, AgeType, AgeType, MeanAgeType
Elements Age, Age
Source
<xs:simpleType name="AgeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Ikä, v.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Age, years</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:pattern value="[0-9]{1,3}"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type BasalAreaType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Pohjapinta-ala, m2/ha
Basal area, m2/ha
Diagram
Diagram index3.tmp#id161 index3.tmp#id162
Type union of(Decimal4TotalDigitsType, Decimal2FractionDigitsType)
Used by
Source
<xs:simpleType name="BasalAreaType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Pohjapinta-ala, m2/ha</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Basal area, m2/ha</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="bdt:Decimal4TotalDigitsType      bdt:Decimal2FractionDigitsType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type StemCountType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Runkoluku, kpl/ha
Number of stems / ha
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
pattern [0-9]{0,5}
Used by
Source
<xs:simpleType name="StemCountType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Runkoluku, kpl/ha</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Number of stems / ha</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:pattern value="[0-9]{0,5}"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type DiameterType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Läpimitta, cm.
Diameter, cm
Diagram
Diagram index3.tmp#id161 index3.tmp#id162
Type union of(Decimal4TotalDigitsType, Decimal2FractionDigitsType)
Used by
Source
<xs:simpleType name="DiameterType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Läpimitta, cm.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Diameter, cm</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="bdt:Decimal4TotalDigitsType      bdt:Decimal2FractionDigitsType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type MeanHeightType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Keskipituus, m.
Mean height, m.
Diagram
Diagram index1.tmp#id171 index3.tmp#id172
Type union of(HeightType, EmptyStringType)
Used by
Source
<xs:simpleType name="MeanHeightType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Keskipituus, m.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Mean height, m.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="HeightType bdt:EmptyStringType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type VolumeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Tilavuus, m3/ha
Volume, m3/ha
Diagram
Diagram index3.tmp#id176 index3.tmp#id162
Type union of(Decimal5TotalDigitsType, Decimal2FractionDigitsType)
Used by
Source
<xs:simpleType name="VolumeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tilavuus, m3/ha</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Volume, m3/ha</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="bdt:Decimal5TotalDigitsType      bdt:Decimal2FractionDigitsType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type SawLogPercentType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Tukkiosuus %.
Percent of saw log, %.
Diagram
Diagram index3.tmp#id180 index3.tmp#id181
Type union of(PercentType, Decimal1FractionDigitType)
Used by
Source
<xs:simpleType name="SawLogPercentType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tukkiosuus %.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Percent of saw log, %.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="bdt:PercentType      bdt:Decimal1FractionDigitType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type SawLogVolumeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Tukkitilavuus, m3/ha.
Volume of saw log, m3/ha.
Diagram
Diagram index3.tmp#id176 index3.tmp#id162
Type union of(Decimal5TotalDigitsType, Decimal2FractionDigitsType)
Used by
Source
<xs:simpleType name="SawLogVolumeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tukkitilavuus, m3/ha.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Volume of saw log, m3/ha.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="bdt:Decimal5TotalDigitsType      bdt:Decimal2FractionDigitsType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type PulpWoodVolumeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Kuitutilavuus, m3/ha.
Volume of pulp wood, m3/ha.
Diagram
Diagram index3.tmp#id176 index3.tmp#id162
Type union of(Decimal5TotalDigitsType, Decimal2FractionDigitsType)
Used by
Source
<xs:simpleType name="PulpWoodVolumeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kuitutilavuus, m3/ha.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Volume of pulp wood, m3/ha.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="bdt:Decimal5TotalDigitsType      bdt:Decimal2FractionDigitsType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type VolumeGrowthType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Tilavuuskasvu, m3/ha/v.
Growth of volume, m3/ha/year.
Diagram
Diagram index3.tmp#id176 index3.tmp#id162
Type union of(Decimal5TotalDigitsType, Decimal2FractionDigitsType)
Used by
Source
<xs:simpleType name="VolumeGrowthType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tilavuuskasvu, m3/ha/v.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Growth of volume, m3/ha/year.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="bdt:Decimal5TotalDigitsType      bdt:Decimal2FractionDigitsType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type LeafBiomassType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Ositteen lehtien biomassa, t/ha
Leaf biomass of stratum, ton/ha
Diagram
Diagram index1.tmp#id194
Type BiomassType
Type hierarchy
Used by
Source
<xs:simpleType name="LeafBiomassType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Ositteen lehtien biomassa, t/ha</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Leaf biomass of stratum, ton/ha</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="BiomassType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type BiomassType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Biomassa, t/ha
Biomass, ton/ha
Diagram
Diagram index3.tmp#id176 index3.tmp#id162
Type union of(Decimal5TotalDigitsType, Decimal2FractionDigitsType)
Used by
Source
<xs:simpleType name="BiomassType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Biomassa, t/ha</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Biomass, ton/ha</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="bdt:Decimal5TotalDigitsType      bdt:Decimal2FractionDigitsType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type BranchBiomassType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Ositteen oksien biomassa, t/ha
Branch biomass of stratum, ton/ha
Diagram
Diagram index1.tmp#id194
Type BiomassType
Type hierarchy
Used by
Source
<xs:simpleType name="BranchBiomassType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Ositteen oksien biomassa, t/ha</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Branch biomass of stratum, ton/ha</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="BiomassType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type StemBiomassType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Ositteen runkojen biomassa, t/ha
Stem biomass of stratum, ton/ha
Diagram
Diagram index1.tmp#id194
Type BiomassType
Type hierarchy
Used by
Source
<xs:simpleType name="StemBiomassType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Ositteen runkojen biomassa, t/ha</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Stem biomass of stratum, ton/ha</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="BiomassType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type StumpBiomassType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Ositteen kantojen biomassa, t/ha
Stump biomass of stratum, ton/ha
Diagram
Diagram index1.tmp#id194
Type BiomassType
Type hierarchy
Used by
Source
<xs:simpleType name="StumpBiomassType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Ositteen kantojen biomassa, t/ha</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Stump biomass of stratum, ton/ha</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="BiomassType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type CurrencyType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Valuutat.
Supported currencies.
Diagram
Diagram index7.tmp#id207
Type CurrencyType
Type hierarchy
Facets
enumeration EUR
Euro (esim. sata euroa 100.00).
enumeration EURc
Eurosentit (esim. sata euroa 10000).
Used by
Elements Currency, Currency
Source
<xs:simpleType name="CurrencyType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Valuutat.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Supported currencies.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:CurrencyType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type StemTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Puutavaralajin runkolaji, esim. tukki, kuitu, runko, kanto, energiapuu, pikkutukki, parru
Stem type of assortment.
Diagram
Diagram index7.tmp#id413
Type StemTypeType
Type hierarchy
Facets
enumeration 1
Tukki
enumeration 2
Pikkutukki
enumeration 3
Parru
enumeration 4
Pylväs
enumeration 5
Kuitu
enumeration 6
Vaneri
enumeration 7
Sellu
enumeration 8
Energiapuu
enumeration 9
Kannot
enumeration 10
Hakkuutähde
enumeration 11
Runko
enumeration 12
Rungon osa
enumeration 13
Erikoistyvi
Used by
Simple Type StemTypeType
Element StemType
Source
<xs:simpleType name="StemTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin runkolaji, esim. tukki, kuitu, runko, kanto, energiapuu, pikkutukki, parru</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Stem type of assortment.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:StemTypeType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type TreeClassType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Puuluokka.
Tree class.
Diagram
Diagram index7.tmp#id269
Type TreeClassType
Type hierarchy
Facets
enumeration 0
Kehityskelvoton
enumeration 1
Normaali
enumeration 2
Juurivaurioitunut
enumeration 3
Runkovaurioitunut
enumeration 4
Viljelytaimi
enumeration 5
Luonnontaimi
enumeration 6
Täydentävä taimi
enumeration 7
Kuollut/kelvoton viljelytaimi
enumeration 8
Kanto
enumeration 9
Siemenpuu
Used by
Element TreeClass
Source
<xs:simpleType name="TreeClassType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puuluokka.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Tree class.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:TreeClassType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type TimeStampType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Tiedon tuottavan järjestelmän tuottama tiedon luonti-/päivityshetki.
Implemented by system. Insertion/update time for record produced by data sender.
Diagram
Diagram index3.tmp#id60
Type TimeStampType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1970-01-01T00:00:00
Used by
Element TimeStamp
Source
<xs:simpleType name="TimeStampType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedon tuottavan järjestelmän tuottama tiedon luonti-/päivityshetki.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Implemented by system. Insertion/update time for record produced by data sender.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:TimeStampType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type HeightType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Pituus, m
Height, m
Diagram
Diagram index3.tmp#id161 index3.tmp#id162
Type union of(Decimal4TotalDigitsType, Decimal2FractionDigitsType)
Used by
Element Height
Source
<xs:simpleType name="HeightType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Pituus, m</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Height, m</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="bdt:Decimal4TotalDigitsType      bdt:Decimal2FractionDigitsType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type IdentifiersType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Tietueen tunnisteet.
Identifiers of data row
Diagram
Diagram index1.tmp#id770
Used by
Element Identifiers
Model Identifier+
Children Identifier
Source
<xs:complexType name="IdentifiersType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tietueen tunnisteet.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Identifiers of data row</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Identifier" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type ExtraTreeSpeciesType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Esim. puutavaralajien yhteydessä käytetyt lisäpuulajikoodit.
Extra tree species for e.g. assortments.
Diagram
Diagram index7.tmp#id635
Type ExtraTreeSpeciesType
Type hierarchy
Facets
enumeration 103
Koivu
enumeration 106
Leppä
Source
<xs:simpleType name="ExtraTreeSpeciesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Esim. puutavaralajien yhteydessä käytetyt lisäpuulajikoodit.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Extra tree species for e.g. assortments.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:ExtraTreeSpeciesType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type ExtraStemTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Puutavaralajin lisärunkolajikoodit.
Extra stem types for assortment.
Diagram
Diagram index7.tmp#id636
Type ExtraStemTypeType
Type hierarchy
Facets
enumeration 101
Kokopuu (oksa- ja neulasmassa mukana)
enumeration 102
Ranka (karsittua, ei oksa ja neulasmassaa mukana)
enumeration 103
Hake (haketettua materiaalia)
enumeration 104
Murske (murskattua materiaalia)
enumeration 105
Latvusmassa
Source
<xs:simpleType name="ExtraStemTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin lisärunkolajikoodit.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Extra stem types for assortment.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:ExtraStemTypeType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type IdentifierBaseType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Tunnisteen laji.
Type of identifier.
Diagram
Diagram
Type xs:string
Source
<xs:simpleType name="IdentifierBaseType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tunnisteen laji.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Type of identifier.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
Simple Type QuantityUnitType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/2010/08/31
Annotations
Puutavaralajin määrän yksiköt.
Quantity units for assortments (cubic meters etc).
Diagram
Diagram index7.tmp#id699
Type QuantityUnitType
Type hierarchy
Facets
enumeration 1
Kiintokuutiometri (m3), kuorellinen tilavuus
enumeration 2
Kiintokuutiometri (m3), kuoreton tilavuus
enumeration 3
Megawattitunti (MWh)
enumeration 4
Irtokuutiometri (m3)
enumeration 5
Tonni (t = 1000 kg)
Source
<xs:simpleType name="QuantityUnitType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin määrän yksiköt.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Quantity units for assortments (cubic meters etc).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:QuantityUnitType"/>
</xs:simpleType>