Showing:

Annotations
Attributes
Diagrams
Facets
Instances
Properties
Source
Used by
Imported schema Operation_20100831.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Properties
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
version: 1.4
Element Operations
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id351 index6.tmp#id350
Type OperationsType
Properties
content: complex
Used by
Model Operation+
Children Operation
Instance
<Operations>
 <Operation id="" mainType="">{1,unbounded}</Operation>
</Operations>
Source
<xs:element name="Operations" type="OperationsType"/>
Element Operation
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id423 index6.tmp#id424 index1.tmp#id55 index1.tmp#id58 index6.tmp#id353 index6.tmp#id356 index6.tmp#id360 index6.tmp#id381 index6.tmp#id386 index1.tmp#id123 index6.tmp#id388 index6.tmp#id399 index6.tmp#id419 index6.tmp#id352
Type OperationDefType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationsType
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , Identifiers{0,1} , OperationType , ProposalData{0,1} , CompletionData{0,1} , OperationInfo{0,1} , DataSource{0,1} , Specifications{0,1} , (Cutting | Silviculture)
Children ChangeState, ChangeTime, CompletionData, Cutting, DataSource, Identifiers, OperationInfo, OperationType, ProposalData, Silviculture, Specifications
Instance
<Operation id="" mainType="">
 <ChangeState>{0,1}</ChangeState>
 <ChangeTime>{0,1}</ChangeTime>
 <Identifiers>{0,1}</Identifiers>
 <OperationType>{1,1}</OperationType>
 <ProposalData>{0,1}</ProposalData>
 <CompletionData>{0,1}</CompletionData>
 <OperationInfo>{0,1}</OperationInfo>
 <DataSource>{0,1}</DataSource>
 <Specifications>{0,1}</Specifications>
</Operation>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Toimenpide voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Operation can be identified using string id.
mainType MainTypeType required
Toimenpiteen päälaji: hakkuu tai metsänhoito.
Operation main type.
Source
<xs:element name="Operation" type="OperationDefType"/>
Element Identifiers
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id355 index6.tmp#id354
Type IdentifiersType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model Identifier+
Children Identifier
Instance
<Identifiers>
 <Identifier>{1,unbounded}</Identifier>
</Identifiers>
Source
<xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType"/>
Element Identifier
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id69 index1.tmp#id71 index1.tmp#id68
Type IdentifierType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type IdentifiersType
Model IdentifierType , IdentifierValue
Children IdentifierType, IdentifierValue
Instance
<Identifier>
 <IdentifierType>{1,1}</IdentifierType>
 <IdentifierValue>{1,1}</IdentifierValue>
</Identifier>
Source
<xs:element name="Identifier" type="co:IdentifierType"/>
Element OperationType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id357
Type OperationTypeType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type OperationDefType
Source
<xs:element name="OperationType" type="OperationTypeType"/>
Element ProposalData
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id362 index6.tmp#id366 index6.tmp#id368 index6.tmp#id365 index6.tmp#id372 index6.tmp#id374 index6.tmp#id371 index6.tmp#id377 index6.tmp#id379 index6.tmp#id376 index6.tmp#id361
Type ProposalDataType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model ProposalType , ((PlanningYear , OperationUrgency) | (MinProposalYear , MaxProposalYear) | (ProposalYear , OriginalProposalYear{0,1}))
Children MaxProposalYear, MinProposalYear, OperationUrgency, OriginalProposalYear, PlanningYear, ProposalType, ProposalYear
Instance
<ProposalData>
 <ProposalType>{1,1}</ProposalType>
</ProposalData>
Source
<xs:element name="ProposalData" type="ProposalDataType"/>
Element ProposalType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id363
Type ProposalTypeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Simuloitu
enumeration 1
Maastoehdotus
Used by
Complex Type ProposalDataType
Source
<xs:element name="ProposalType" type="ProposalTypeType"/>
Element PlanningYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id367
Type PlanningYearType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:element name="PlanningYear" type="PlanningYearType"/>
Element OperationUrgency
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id369
Type OperationUrgencyType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Kiireellinen
enumeration 2
1-5 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 3
6-10 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 4
11-15 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 5
16-20 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 6
Jätetään lepoon, ei käsitellä talouskaudella
enumeration 7
Voidaan käsitellä talouskaudella
enumeration 8
Voidaan käsitellä talouskauden lopulla
Used by
Source
<xs:element name="OperationUrgency" type="OperationUrgencyType"/>
Element MinProposalYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id373
Type MinProposalYearType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:element name="MinProposalYear" type="MinProposalYearType"/>
Element MaxProposalYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id375
Type MaxProposalYearType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:element name="MaxProposalYear" type="MaxProposalYearType"/>
Element ProposalYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id378
Type ProposalYearType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:element name="ProposalYear" type="ProposalYearType"/>
Element OriginalProposalYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id380
Type OriginalProposalYearType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:element name="OriginalProposalYear" type="OriginalProposalYearType"/>
Element CompletionData
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id383 index6.tmp#id385 index6.tmp#id382
Type CompletionDataType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model CompletionDate | CompletionYear
Children CompletionDate, CompletionYear
Instance
<CompletionData>
 <CompletionDate>{1,1}</CompletionDate>
 <CompletionYear>{1,1}</CompletionYear>
</CompletionData>
Source
<xs:element name="CompletionData" type="CompletionDataType"/>
Element CompletionDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id384
Type CompletionDateType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Complex Type CompletionDataType
Source
<xs:element name="CompletionDate" type="CompletionDateType"/>
Element CompletionYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index3.tmp#id92
Type YearType
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900
Used by
Complex Type CompletionDataType
Source
<xs:element name="CompletionYear" type="bdt:YearType"/>
Element OperationInfo
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id387
Type OperationInfoType
Properties
content: simple
Facets
maxLength 80
Used by
Complex Type OperationDefType
Source
<xs:element name="OperationInfo" type="OperationInfoType"/>
Element Specifications
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id390 index6.tmp#id389
Type SpecificationsType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model Specification+
Children Specification
Instance
<Specifications>
 <Specification id="">{1,unbounded}</Specification>
</Specifications>
Source
<xs:element name="Specifications" type="SpecificationsType"/>
Element Specification
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id398 index1.tmp#id55 index1.tmp#id58 index6.tmp#id392 index6.tmp#id391
Type SpecificationType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type SpecificationsType
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , SpecificationCode
Children ChangeState, ChangeTime, SpecificationCode
Instance
<Specification id="">
 <ChangeState>{0,1}</ChangeState>
 <ChangeTime>{0,1}</ChangeTime>
 <SpecificationCode>{1,1}</SpecificationCode>
</Specification>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Tarkenne voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Operation specification can be identified using string id.
Source
<xs:element name="Specification" type="SpecificationType"/>
Element SpecificationCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id393
Type SpecificationCodeType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type SpecificationType
Source
<xs:element name="SpecificationCode" type="SpecificationCodeType"/>
Element Cutting
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id401 index6.tmp#id403 index6.tmp#id400
Type CuttingType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model CuttingVolume{0,1} , Assortments{0,1}
Children Assortments, CuttingVolume
Instance
<Cutting>
 <CuttingVolume>{0,1}</CuttingVolume>
 <Assortments>{0,1}</Assortments>
</Cutting>
Source
<xs:element name="Cutting" type="CuttingType"/>
Element CuttingVolume
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id402
Type CuttingVolumeType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type CuttingType
Source
<xs:element name="CuttingVolume" type="CuttingVolumeType"/>
Element Assortments
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id405 index6.tmp#id404
Type AssortmentsType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type CuttingType
Model Assortment+
Children Assortment
Instance
<Assortments>
 <Assortment id="">{1,unbounded}</Assortment>
</Assortments>
Source
<xs:element name="Assortments" type="AssortmentsType"/>
Element Assortment
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id418 index1.tmp#id55 index1.tmp#id58 index6.tmp#id407 index6.tmp#id410 index6.tmp#id414 index6.tmp#id416 index6.tmp#id406
Type AssortmentType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type AssortmentsType
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , TreeSpecies , StemType , (AssortmentPercent | AssortmentVolume)
Children AssortmentPercent, AssortmentVolume, ChangeState, ChangeTime, StemType, TreeSpecies
Instance
<Assortment id="">
 <ChangeState>{0,1}</ChangeState>
 <ChangeTime>{0,1}</ChangeTime>
 <TreeSpecies>{1,1}</TreeSpecies>
 <StemType>{1,1}</StemType>
</Assortment>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Hakkuun puutavaralaji voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Assortment can be identified using string id.
Source
<xs:element name="Assortment" type="AssortmentType"/>
Element TreeSpecies
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id408
Type TreeSpeciesType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type AssortmentType
Source
<xs:element name="TreeSpecies" type="TreeSpeciesType"/>
Element StemType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id411
Type StemTypeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Tukki
enumeration 2
Pikkutukki
enumeration 3
Parru
enumeration 4
Pylväs
enumeration 5
Kuitu
enumeration 6
Vaneri
enumeration 7
Sellu
enumeration 8
Energiapuu
enumeration 9
Kannot
enumeration 10
Hakkuutähde
enumeration 11
Runko
enumeration 12
Rungon osa
enumeration 13
Erikoistyvi
Used by
Complex Type AssortmentType
Source
<xs:element name="StemType" type="StemTypeType"/>
Element AssortmentPercent
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id415
Type AssortmentPercentType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type AssortmentType
Source
<xs:element name="AssortmentPercent" type="AssortmentPercentType"/>
Element AssortmentVolume
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id417
Type AssortmentVolumeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Used by
Complex Type AssortmentType
Source
<xs:element name="AssortmentVolume" type="AssortmentVolumeType"/>
Element Silviculture
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id421 index6.tmp#id420
Type SilvicultureType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model CuttingRelated{0,1}
Children CuttingRelated
Instance
<Silviculture>
 <CuttingRelated>{0,1}</CuttingRelated>
</Silviculture>
Source
<xs:element name="Silviculture" type="SilvicultureType"/>
Element CuttingRelated
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id422
Type CuttingRelatedType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Ei
enumeration 1
Kyllä
Used by
Complex Type SilvicultureType
Source
<xs:element name="CuttingRelated" type="CuttingRelatedType"/>
Element PlannedOperationChains
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id429 index6.tmp#id428
Type PlannedOperationChainsType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type StandType
Model PlannedOperationChain+
Children PlannedOperationChain
Instance
<PlannedOperationChains>
 <PlannedOperationChain id="">{1,unbounded}</PlannedOperationChain>
</PlannedOperationChains>
Source
<xs:element name="PlannedOperationChains" type="PlannedOperationChainsType"/>
Element PlannedOperationChain
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id435 index1.tmp#id55 index1.tmp#id58 index6.tmp#id431 index6.tmp#id433 index6.tmp#id349 index6.tmp#id430
Type PlannedOperationChainType
Properties
content: complex
Used by
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , AlternativeIdentifier , AlternativeName{0,1} , Operations
Children AlternativeIdentifier, AlternativeName, ChangeState, ChangeTime, Operations
Instance
<PlannedOperationChain id="">
 <ChangeState>{0,1}</ChangeState>
 <ChangeTime>{0,1}</ChangeTime>
 <AlternativeIdentifier>{1,1}</AlternativeIdentifier>
 <AlternativeName>{0,1}</AlternativeName>
 <Operations>{1,1}</Operations>
</PlannedOperationChain>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Suunnitteluvaihtoehto voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Operation chain can be identified using string id.
Source
<xs:element name="PlannedOperationChain" type="PlannedOperationChainType"/>
Element AlternativeIdentifier
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id432
Type AlternativeIdentifierType
Properties
content: simple
Used by
Source
<xs:element name="AlternativeIdentifier" type="AlternativeIdentifierType"/>
Element AlternativeName
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index6.tmp#id434
Type AlternativeNameType
Properties
content: simple
Used by
Source
<xs:element name="AlternativeName" type="AlternativeNameType"/>
Complex Type OperationsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Kuvion toimenpiteet: hakkuut ja metsänhoitotyöt. Toimenpiteen alla esitetään yhteiset tiedot. Toimenpiteen päälajin (hakkuu tai metsänhoito) perusteella tarkemmat tiedot ovat hakkuu- tai metsanhoito-otsikon alla.
Operation of stand: cutting and Silvicultural operation. Operation data is common data. Operation mainType determine which structure (Cutting or Silviculture) is used to determine main type specific data.
Diagram
Diagram index6.tmp#id351
Used by
Element Operations
Model Operation+
Children Operation
Source
<xs:complexType name="OperationsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kuvion toimenpiteet: hakkuut ja metsänhoitotyöt. Toimenpiteen alla esitetään yhteiset tiedot. Toimenpiteen päälajin (hakkuu tai metsänhoito) perusteella tarkemmat tiedot ovat hakkuu- tai metsanhoito-otsikon alla.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation of stand: cutting and Silvicultural operation. Operation data is common data. Operation mainType determine which structure (Cutting or Silviculture) is used to determine main type specific data.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Operation" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type OperationDefType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Yksittäisen toimenpiteen tiedot.
Single operation data.
Diagram
Diagram index6.tmp#id423 index6.tmp#id424 index1.tmp#id55 index1.tmp#id58 index6.tmp#id353 index6.tmp#id356 index6.tmp#id360 index6.tmp#id381 index6.tmp#id386 index1.tmp#id123 index6.tmp#id388 index6.tmp#id399 index6.tmp#id419
Used by
Element Operation
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , Identifiers{0,1} , OperationType , ProposalData{0,1} , CompletionData{0,1} , OperationInfo{0,1} , DataSource{0,1} , Specifications{0,1} , (Cutting | Silviculture)
Children ChangeState, ChangeTime, CompletionData, Cutting, DataSource, Identifiers, OperationInfo, OperationType, ProposalData, Silviculture, Specifications
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Toimenpide voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Operation can be identified using string id.
mainType MainTypeType required
Toimenpiteen päälaji: hakkuu tai metsänhoito.
Operation main type.
Source
<xs:complexType name="OperationDefType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäisen toimenpiteen tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single operation data.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="co:ChangeState" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:ChangeTime" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="Identifiers" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="OperationType"/>
  <xs:element ref="ProposalData" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="CompletionData" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="OperationInfo" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:DataSource" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="Specifications" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:choice>
   <xs:element ref="Cutting"/>
   <xs:element ref="Silviculture"/>
  </xs:choice>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpide voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Operation can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="mainType" type="MainTypeType" use="required">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen päälaji: hakkuu tai metsänhoito.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Operation main type.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Complex Type IdentifiersType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen tunnisteet.
Identifiers of an operation.
Diagram
Diagram index6.tmp#id355
Used by
Element Identifiers
Model Identifier+
Children Identifier
Source
<xs:complexType name="IdentifiersType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen tunnisteet.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Identifiers of an operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Identifier" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type OperationTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen laji: hakkuu- tai työlaji.
Operation type: accurate type of cutting or silvicultural operation.
Diagram
Diagram index6.tmp#id358 index6.tmp#id359
Type union of(CuttingTypeType, SilvicultureTypeType)
Used by
Element OperationType
Source
<xs:simpleType name="OperationTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen laji: hakkuu- tai työlaji.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation type: accurate type of cutting or silvicultural operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="CuttingTypeType SilvicultureTypeType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type ProposalDataType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Ehdotuksen / suunnitelman tiedot.
Plan information for "future"
Diagram
Diagram index6.tmp#id362 index6.tmp#id366 index6.tmp#id368 index6.tmp#id365 index6.tmp#id372 index6.tmp#id374 index6.tmp#id371 index6.tmp#id377 index6.tmp#id379 index6.tmp#id376
Used by
Element ProposalData
Model ProposalType , ((PlanningYear , OperationUrgency) | (MinProposalYear , MaxProposalYear) | (ProposalYear , OriginalProposalYear{0,1}))
Children MaxProposalYear, MinProposalYear, OperationUrgency, OriginalProposalYear, PlanningYear, ProposalType, ProposalYear
Source
<xs:complexType name="ProposalDataType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Ehdotuksen / suunnitelman tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Plan information for "future"</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="ProposalType"/>
  <xs:choice>
   <xs:group ref="PlanningYearAndOperationUrgencyGroup"/>
   <xs:group ref="TimeBetweenProposalYearsGroup"/>
   <xs:group ref="ProposalAndOriginalYearGroup"/>
  </xs:choice>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type ProposalTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpide-ehdotuksen tyyppi.
Proposal type.
Diagram
Diagram index7.tmp#id364
Type ProposalTypeType
Type hierarchy
Facets
enumeration 0
Simuloitu
enumeration 1
Maastoehdotus
Used by
Element ProposalType
Source
<xs:simpleType name="ProposalTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpide-ehdotuksen tyyppi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Proposal type.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:ProposalTypeType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type PlanningYearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Vuosi, josta toimenpiteen kiireellisyys määrittyy, esim. toimenpiteen suunnitteluvuosi (vuosi, jolloin toimenpide on suunniteltu).
Year which define operation urgency parameter e.g. planning year of operation (year when operation is planned).
Diagram
Diagram index3.tmp#id92
Type YearType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1900
Used by
Element PlanningYear
Source
<xs:simpleType name="PlanningYearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Vuosi, josta toimenpiteen kiireellisyys määrittyy, esim. toimenpiteen suunnitteluvuosi (vuosi, jolloin toimenpide on suunniteltu).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Year which define operation urgency parameter e.g. planning year of operation (year when operation is planned).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:YearType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type OperationUrgencyType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen kiireellisyys.
Classifier for operation urgency.
Diagram
Diagram index7.tmp#id370
Type OperationUrgencyType
Type hierarchy
Facets
enumeration 1
Kiireellinen
enumeration 2
1-5 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 3
6-10 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 4
11-15 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 5
16-20 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 6
Jätetään lepoon, ei käsitellä talouskaudella
enumeration 7
Voidaan käsitellä talouskaudella
enumeration 8
Voidaan käsitellä talouskauden lopulla
Used by
Source
<xs:simpleType name="OperationUrgencyType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen kiireellisyys.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Classifier for operation urgency.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:OperationUrgencyType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type MinProposalYearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen ehdotusvuoden minimiarvo (aikaisintaan).
Minimum proposal year of operation.
Diagram
Diagram index3.tmp#id92
Type YearType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1900
Used by
Element MinProposalYear
Source
<xs:simpleType name="MinProposalYearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen ehdotusvuoden minimiarvo (aikaisintaan).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Minimum proposal year of operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:YearType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type MaxProposalYearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen ehdotusvuoden maksimiarvo (viimeistään).
Maximum proposal year of operation.
Diagram
Diagram index3.tmp#id92
Type YearType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1900
Used by
Element MaxProposalYear
Source
<xs:simpleType name="MaxProposalYearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen ehdotusvuoden maksimiarvo (viimeistään).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Maximum proposal year of operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:YearType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type ProposalYearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen ehdotusvuosi.
Proposal year of operation.
Diagram
Diagram index3.tmp#id92
Type YearType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1900
Used by
Element ProposalYear
Source
<xs:simpleType name="ProposalYearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen ehdotusvuosi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Proposal year of operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:YearType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type OriginalProposalYearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen alkuperäinen ehdotusvuosi.
Original proposal year of operation.
Diagram
Diagram index3.tmp#id92
Type YearType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:simpleType name="OriginalProposalYearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen alkuperäinen ehdotusvuosi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Original proposal year of operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:YearType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type CompletionDataType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toteutustiedot. Mikäli tämä tieto esitetään on toimenpide toteutettu. Puuttuva tieto ilmaisee, että kyse on suunnitellusta toimenpiteestä.
If this section is exists, operation is complete, if not exists operation is planned.
Diagram
Diagram index6.tmp#id383 index6.tmp#id385
Used by
Element CompletionData
Model CompletionDate | CompletionYear
Children CompletionDate, CompletionYear
Source
<xs:complexType name="CompletionDataType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toteutustiedot. Mikäli tämä tieto esitetään on toimenpide toteutettu. Puuttuva tieto ilmaisee, että kyse on suunnitellusta toimenpiteestä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">If this section is exists, operation is complete, if not exists operation is planned.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:choice>
  <xs:element ref="CompletionDate"/>
  <xs:element ref="CompletionYear"/>
 </xs:choice>
</xs:complexType>
Simple Type CompletionDateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen toteutusajankohta.
Date when operation is completed.
Diagram
Diagram index3.tmp#id110
Type DateType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Element CompletionDate
Source
<xs:simpleType name="CompletionDateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen toteutusajankohta.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Date when operation is completed.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:DateType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type OperationInfoType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteeseen liittyvä huomautusteksti maksimissaan 80 merkkiä.
Free text for e.g. notices, max length 80 chars
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
maxLength 80
Used by
Element OperationInfo
Source
<xs:simpleType name="OperationInfoType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteeseen liittyvä huomautusteksti maksimissaan 80 merkkiä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Free text for e.g. notices, max length 80 chars</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="80"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Complex Type SpecificationsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen tarkenteet: lisämääreet ja hakkuun ohjaus.
Operation specifications.
Diagram
Diagram index6.tmp#id390
Used by
Element Specifications
Model Specification+
Children Specification
Source
<xs:complexType name="SpecificationsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen tarkenteet: lisämääreet ja hakkuun ohjaus.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation specifications.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Specification" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type SpecificationType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Yksittäinen tarkenne (lisämääre tai hakkuun ohjaus).
Single operation specification.
Diagram
Diagram index6.tmp#id398 index1.tmp#id55 index1.tmp#id58 index6.tmp#id392
Used by
Element Specification
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , SpecificationCode
Children ChangeState, ChangeTime, SpecificationCode
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Tarkenne voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Operation specification can be identified using string id.
Source
<xs:complexType name="SpecificationType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäinen tarkenne (lisämääre tai hakkuun ohjaus).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single operation specification.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="co:ChangeState" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:ChangeTime" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="SpecificationCode"/>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Tarkenne voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Operation specification can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Simple Type SpecificationCodeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Hakkuu- tai metsänhoito toimenpiteen tarkennekoodi.
Operation specification code
Diagram
Diagram index6.tmp#id394 index6.tmp#id395 index6.tmp#id396 index6.tmp#id397
Type union of(CuttingDirectingType, CuttingExtraQualifierType, SilvicultureExtraQualifierType, CommonOperationExtraQualifierType)
Used by
Source
<xs:simpleType name="SpecificationCodeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuu- tai metsänhoito toimenpiteen tarkennekoodi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation specification code</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="CuttingDirectingType CuttingExtraQualifierType SilvicultureExtraQualifierType CommonOperationExtraQualifierType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type CuttingType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Hakkuun tarkemmat tiedot.
Cutting specific information.
Diagram
Diagram index6.tmp#id401 index6.tmp#id403
Used by
Element Cutting
Model CuttingVolume{0,1} , Assortments{0,1}
Children Assortments, CuttingVolume
Source
<xs:complexType name="CuttingType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuun tarkemmat tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Cutting specific information.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="CuttingVolume" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="Assortments" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type CuttingVolumeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Hakkuun kertymä (arvio). Käytettävä yksikkö on m3/ha.
Cutting volume (estimation). Unit is m3/ha.
Diagram
Diagram index3.tmp#id176 index3.tmp#id162
Type union of(Decimal5TotalDigitsType, Decimal2FractionDigitsType)
Used by
Element CuttingVolume
Source
<xs:simpleType name="CuttingVolumeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuun kertymä (arvio). Käytettävä yksikkö on m3/ha.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Cutting volume (estimation). Unit is m3/ha.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="bdt:Decimal5TotalDigitsType bdt:Decimal2FractionDigitsType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type AssortmentsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Hakkuun puutavaralajit.
Assortments of cutting
Diagram
Diagram index6.tmp#id405
Used by
Element Assortments
Model Assortment+
Children Assortment
Source
<xs:complexType name="AssortmentsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuun puutavaralajit.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Assortments of cutting</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Assortment" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type AssortmentType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Yksittäinen hakkuun puutavaralaji. Puutavaralaji koostuu puulajista ja runkolajista eli mäntytukin sijaan onkin mänty + tukki.
Single assortment data. Assortment "keys" are tree species and stem type
Diagram
Diagram index6.tmp#id418 index1.tmp#id55 index1.tmp#id58 index6.tmp#id407 index6.tmp#id410 index6.tmp#id414 index6.tmp#id416
Used by
Element Assortment
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , TreeSpecies , StemType , (AssortmentPercent | AssortmentVolume)
Children AssortmentPercent, AssortmentVolume, ChangeState, ChangeTime, StemType, TreeSpecies
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Hakkuun puutavaralaji voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Assortment can be identified using string id.
Source
<xs:complexType name="AssortmentType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäinen hakkuun puutavaralaji. Puutavaralaji koostuu puulajista ja runkolajista eli mäntytukin sijaan onkin mänty + tukki.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single assortment data. Assortment "keys" are tree species and stem type</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="co:ChangeState" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:ChangeTime" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="TreeSpecies"/>
  <xs:element ref="StemType"/>
  <xs:choice>
   <xs:element ref="AssortmentPercent"/>
   <xs:element ref="AssortmentVolume"/>
  </xs:choice>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuun puutavaralaji voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Assortment can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Simple Type TreeSpeciesType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Puutavaralajin puulaji.
Tree species of assortment
Diagram
Diagram index1.tmp#id101 index3.tmp#id172 index1.tmp#id409
Type union of(TreeSpeciesType, EmptyStringType, ExtraTreeSpeciesType)
Used by
Element TreeSpecies
Source
<xs:simpleType name="TreeSpeciesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin puulaji.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Tree species of assortment</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="co:TreeSpeciesType bdt:EmptyStringType co:ExtraTreeSpeciesType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type StemTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Puutavaralajin runkolaji, esim. tukki, kuitu, runko, kanto, energiapuu, pikkutukki, parru
Stem type of assortment.
Diagram
Diagram index1.tmp#id412
Type StemTypeType
Type hierarchy
Facets
enumeration 1
Tukki
enumeration 2
Pikkutukki
enumeration 3
Parru
enumeration 4
Pylväs
enumeration 5
Kuitu
enumeration 6
Vaneri
enumeration 7
Sellu
enumeration 8
Energiapuu
enumeration 9
Kannot
enumeration 10
Hakkuutähde
enumeration 11
Runko
enumeration 12
Rungon osa
enumeration 13
Erikoistyvi
Used by
Element StemType
Source
<xs:simpleType name="StemTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin runkolaji, esim. tukki, kuitu, runko, kanto, energiapuu, pikkutukki, parru</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Stem type of assortment.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:StemTypeType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type AssortmentPercentType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Puutavaralajin osuus hakkuukertymästä prosentteina.
Assortment proportion of volume of cutting.
Diagram
Diagram index3.tmp#id180 index3.tmp#id181
Type union of(PercentType, Decimal1FractionDigitType)
Used by
Source
<xs:simpleType name="AssortmentPercentType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin osuus hakkuukertymästä prosentteina.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Assortment proportion of volume of cutting.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="bdt:PercentType bdt:Decimal1FractionDigitType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type AssortmentVolumeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Puutavaralajin tilavuus, m3/ha.
Assortment volume, m3/ha.
Diagram
Diagram index1.tmp#id175
Type VolumeType
Type hierarchy
Used by
Source
<xs:simpleType name="AssortmentVolumeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin tilavuus, m3/ha.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Assortment volume, m3/ha.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:VolumeType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type SilvicultureType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Metsänhoitotyön tarkemmat tiedot.
Silvicultural operation specific information.
Diagram
Diagram index6.tmp#id421
Used by
Element Silviculture
Model CuttingRelated{0,1}
Children CuttingRelated
Source
<xs:complexType name="SilvicultureType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsänhoitotyön tarkemmat tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Silvicultural operation specific information.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="CuttingRelated" minOccurs="0"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type CuttingRelatedType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Metsänhoitotyön liittyy hakkuuseen.
Silvicultural operation is related cutting operation.
Diagram
Diagram index3.tmp#id63
Type YesNoType
Type hierarchy
Facets
enumeration 0
Ei
enumeration 1
Kyllä
Used by
Element CuttingRelated
Source
<xs:simpleType name="CuttingRelatedType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsänhoitotyön liittyy hakkuuseen.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Silvicultural operation is related cutting operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:YesNoType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type MainTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen päälaji: hakkuu tai metsänhoito.
Operation main type.
Diagram
Diagram index7.tmp#id426
Type MainTypeType
Type hierarchy
Facets
enumeration 1
Toimenpiteen päälaji: hakkuu.
enumeration 2
Toimenpiteen päälaji: metsänhoito.
Used by
Source
<xs:simpleType name="MainTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen päälaji: hakkuu tai metsänhoito.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation main type.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:MainTypeType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type PlannedOperationChainsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Suunnitteluvaihtoehdot. Vaihtoehtoiset toimenpideketjut.
Planned alternative operation chains.
Diagram
Diagram index6.tmp#id429
Used by
Model PlannedOperationChain+
Children PlannedOperationChain
Source
<xs:complexType name="PlannedOperationChainsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Suunnitteluvaihtoehdot. Vaihtoehtoiset toimenpideketjut.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Planned alternative operation chains.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="PlannedOperationChain" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type PlannedOperationChainType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Suunnitteluvaihtoehdon tiedot. Vaihtoehtoinen toimenpideketju.
Data of single planned alternative operation chain.
Diagram
Diagram index6.tmp#id435 index1.tmp#id55 index1.tmp#id58 index6.tmp#id431 index6.tmp#id433 index6.tmp#id349
Used by
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , AlternativeIdentifier , AlternativeName{0,1} , Operations
Children AlternativeIdentifier, AlternativeName, ChangeState, ChangeTime, Operations
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Suunnitteluvaihtoehto voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Operation chain can be identified using string id.
Source
<xs:complexType name="PlannedOperationChainType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Suunnitteluvaihtoehdon tiedot. Vaihtoehtoinen toimenpideketju.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Data of single planned alternative operation chain.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="co:ChangeState" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:ChangeTime" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="AlternativeIdentifier"/>
  <xs:element ref="AlternativeName" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="Operations"/>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Suunnitteluvaihtoehto voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Operation chain can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Simple Type AlternativeIdentifierType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Suunnitteluvaihtoehdon (toimenpideketjun) tunniste.
Identifier of single planned alternative operation chain.
Diagram
Diagram
Type xs:string
Used by
Source
<xs:simpleType name="AlternativeIdentifierType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Suunnitteluvaihtoehdon (toimenpideketjun) tunniste.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Identifier of single planned alternative operation chain.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
Simple Type AlternativeNameType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Suunnitteluvaihtoehdon (toimenpideketjun) nimi.
Name of single planned alternative operation chain.
Diagram
Diagram
Type xs:string
Used by
Element AlternativeName
Source
<xs:simpleType name="AlternativeNameType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Suunnitteluvaihtoehdon (toimenpideketjun) nimi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Name of single planned alternative operation chain.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
Simple Type CuttingTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen hakkuu hakkuutapa.
Cutting type.
Diagram
Diagram index7.tmp#id640
Type CuttingTypeType
Type hierarchy
Facets
enumeration 0
Määräaikainen lepo
enumeration 1
Ylispuiden poisto
enumeration 2
Ensiharvennus
enumeration 3
Harvennus
enumeration 4
Kaistalehakkuu
enumeration 5
Avohakkuu
enumeration 6
Verhopuuhakkuu
enumeration 7
Suojuspuuhakkuu
enumeration 8
Siemenpuuhakkuu
enumeration 9
Erikoishakkuu
enumeration 11
Yläharvennus
enumeration 12
Väljennyshakkuu
enumeration 13
Kunnostushakkuu
enumeration 20
Energiapuuharvennus
enumeration 90
Maankäyttömuodon muutokseen johtava erityishakkuu. Metsänkäyttöilmoituksella esiintyvä hakkuutapa.
enumeration 91
Erityishakkuu (Metsälain 6§:n mukainen hakkuu). Metsänkäyttöilmoituksella esiintyvä hakkuutapa.
enumeration 92
Muu hakkuu tai toimenpide. Metsänkäyttöilmoituksella esiintyvä hakkuutapa.
enumeration 93
Uudistushakkuu metsätuhoalueella.
enumeration 94
Kasvatushakkuu metsätuhoalueella.
Source
<xs:simpleType name="CuttingTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen hakkuu hakkuutapa.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Cutting type.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:CuttingTypeType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type SilvicultureTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen metsänhoito työlajit.
Silvicultural operation type.
Diagram
Diagram index7.tmp#id641
Type SilvicultureTypeType
Type hierarchy
Facets
enumeration 100
Luontainen uudistaminen
enumeration 101
Männyn luontainen uudistaminen
enumeration 102
Kuusen luontainen uudistaminen
enumeration 103
Rauduskoivun luontainen uudistaminen
enumeration 104
Hieskoivun luontainen uudistaminen
enumeration 105
Haavan luontainen uudistaminen
enumeration 106
Harmaalepän luontainen uudistaminen
enumeration 107
Tervalepän luontainen uudistaminen
enumeration 108
Muun havupuun luontainen uudistaminen
enumeration 109
Muun lehtipuun luontainen uudistaminen
enumeration 110
Douglaskuusen luontainen uudistaminen
enumeration 111
Katajan luontainen uudistaminen
enumeration 112
Kontortamännyn luontainen uudistaminen
enumeration 113
Kynäjalavan luontainen uudistaminen
enumeration 114
Lehtikuusen luontainen uudistaminen
enumeration 115
Metsälehmuksen luontainen uudistaminen
enumeration 116
Mustakuusen luontainen uudistaminen
enumeration 117
Pajun luontainen uudistaminen
enumeration 118
Pihlajan luontainen uudistaminen
enumeration 119
Pihdan luontainen uudistaminen
enumeration 120
Raida luontainen uudistaminen
enumeration 121
Saarnen luontainen uudistaminen
enumeration 122
Sembramännyn luontainen uudistaminen
enumeration 123
Serbiankuusen luontainen uudistaminen
enumeration 124
Tammen luontainen uudistaminen
enumeration 125
Tuomen luontainen uudistaminen
enumeration 126
Vaahteran luontainen uudistaminen
enumeration 127
Visakoivun luontainen uudistaminen
enumeration 128
Vuorijalavan luontainen uudistaminen
enumeration 200
Kylvö
enumeration 201
Männyn kylvö
enumeration 202
Kuusen kylvö
enumeration 203
Rauduskoivun kylvö
enumeration 204
Hieskoivun kylvö
enumeration 205
Haavan kylvö
enumeration 206
Harmaalepän kylvö
enumeration 207
Tervalepän kylvö
enumeration 208
Muun havupuun kylvö
enumeration 209
Muun lehtipuun kylvö
enumeration 210
Douglaskuusen kylvö
enumeration 211
Katajan kylvö
enumeration 212
Kontortamännyn kylvö
enumeration 213
Kynäjalavan kylvö
enumeration 214
Lehtikuusen kylvö
enumeration 215
Metsälehmuksen kylvö
enumeration 216
Mustakuusen kylvö
enumeration 217
Pajun kylvö
enumeration 218
Pihlajan kylvö
enumeration 219
Pihdan kylvö
enumeration 220
Raidan kylvö
enumeration 221
Saarnen kylvö
enumeration 222
Sembramännyn kylvö
enumeration 223
Serbiankuusen kylvö
enumeration 224
Tammen kylvö
enumeration 225
Tuomen kylvö
enumeration 226
Vaahteran kylvö
enumeration 227
Visakoivun kylvö
enumeration 228
Vuorijalavan kylvö
enumeration 300
Istutus
enumeration 301
Männyn istutus
enumeration 302
Kuusen istutus
enumeration 303
Rauduskoivun istutus
enumeration 304
Hieskoivun istutus
enumeration 305
Haavan istutus
enumeration 306
Harmaalepän istutus
enumeration 307
Tervalepän istutus
enumeration 308
Muun havupuun istutus
enumeration 309
Muun lehtipuun istutus
enumeration 310
Douglaskuusen istutus
enumeration 311
Katajan istutus
enumeration 312
Kontortamännyn istutus
enumeration 313
Kynäjalavan istutus
enumeration 314
Lehtikuusen istutus
enumeration 315
Metsälehmuksen istutus
enumeration 316
Mustakuusen istutus
enumeration 317
Pajun istutus
enumeration 318
Pihlajan istutus
enumeration 319
Pihdan istutus
enumeration 320
Raidan istutus
enumeration 321
Saarnen istutus
enumeration 322
Sembramännyn istutus
enumeration 323
Serbiankuusen istutus
enumeration 324
Tammen istutus
enumeration 325
Tuomen istutus
enumeration 326
Vaahteran istutus
enumeration 327
Visakoivun istutus
enumeration 328
Vuorijalavan istutus
enumeration 401
Raivaus
enumeration 410
Mekaaninen raivaus
enumeration 420
Mekaanis-kemiallinen raivaus
enumeration 440
Haavan vesottumisen ennakkotorjunta
enumeration 450
Ennakkoraivaus
enumeration 501
Maanpinnan käsittely
enumeration 510
Laikutus
enumeration 511
Kaivurilaikutus
enumeration 520
Mätästys
enumeration 521
Kääntömätästys
enumeration 522
Naveromätästys
enumeration 523
Laikkumätästys
enumeration 530
Äestys
enumeration 531
Ristiinäestys
enumeration 540
Säätöauraus
enumeration 550
Ojitusmätästys
enumeration 560
Pellon muokkaus
enumeration 601
Männyn täydennysistutus
enumeration 602
Kuusen täydennysistutus
enumeration 603
Rauduskoivun täydennysistutus
enumeration 604
Hieskoivun täydennysistutus
enumeration 605
Haavan täydennysistutus
enumeration 606
Harmaalepän täydennysistutus
enumeration 607
Tervalepän täydennysistutus
enumeration 608
Muun havupuun täydennysistutus
enumeration 609
Muun lehtipuun täydennysistutus
enumeration 610
Douglaskuusen täydennysistutus
enumeration 611
Katajan täydennysistutus
enumeration 612
Kontortamännyn täydennysistutus
enumeration 613
Kynäjalavan täydennysistutus
enumeration 614
Lehtikuusen täydennysistutus
enumeration 615
Metsälehmuksen täydennysistutus
enumeration 616
Mustakuusen täydennysistutus
enumeration 617
Pajun täydennysistutus
enumeration 618
Pihlajan täydennysistutus
enumeration 619
Pihdan täydennysistutus
enumeration 620
Raidan täydennysistutus
enumeration 621
Saarnen täydennysistutus
enumeration 622
Sembramännyn täydennysistutus
enumeration 623
Serbiankuusen täydennysistutus
enumeration 624
Tammen täydennysistutus
enumeration 625
Tuomen täydennysistutus
enumeration 626
Vaahteran täydennysistutus
enumeration 627
Visakoivun täydennysistutus
enumeration 628
Vuorijalavan täydennysistutus
enumeration 630
Täydennyskylvö
enumeration 640
Mekaaninen heinäntorjunta
enumeration 650
Kemiallinen heinäntorjunta
enumeration 660
Mekaaninen perkaus
enumeration 670
Kemiallinen perkaus
enumeration 680
Mekaanis-kemiallinen perkaus
enumeration 690
Reikäperkaus
enumeration 701
Taimikonhoito ja -kunnostus
enumeration 730
Kylvötuppaiden harvennus
enumeration 740
Taimikonhoito
enumeration 750
Nuoren metsän hoito
enumeration 760
Pienpuuston hoito
enumeration 840
Mekaaninen heinäntorjunta
enumeration 850
Kemiallinen heinäntorjunta
enumeration 860
Mekaaninen perkaus
enumeration 870
Kemiallinen perkaus
enumeration 880
Mekaanis-kemiallinen perkaus
enumeration 890
Taimikonharvennus
enumeration 911
Kasvatuslannoitus
enumeration 912
Terveyslannoitus
enumeration 940
Kunnostusojitus
enumeration 950
Hakkuutähteiden korjuu
enumeration 951
Kantojen korjuu
enumeration 960
Kulotus
enumeration 970
Pystykarsinta
enumeration 980
Käsittely hirvikarkotteella
enumeration 990
Juurikäävän torjunta
enumeration 999
Ojien tukkiminen
Source
<xs:simpleType name="SilvicultureTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen metsänhoito työlajit.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Silvicultural operation type.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:SilvicultureTypeType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type CuttingDirectingType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Hakkuun ohjaustiedot.
Cutting directing classifiers.
Diagram
Diagram index7.tmp#id642
Type CuttingDirectingType
Type hierarchy
Facets
enumeration 0
Alaharvennus
enumeration 1
Suositaan mäntyä
enumeration 2
Suositaan kuusta
enumeration 3
Suositaan koivua
enumeration 4
Poistetaan kaikista läpimittaluokista
Source
<xs:simpleType name="CuttingDirectingType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuun ohjaustiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Cutting directing classifiers.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:CuttingDirectingType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type CuttingExtraQualifierType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Hakkuun lisämääreet.
Extra qualifiers of cutting.
Diagram
Diagram index7.tmp#id643
Type CuttingExtraQualifierType
Type hierarchy
Facets
enumeration 101
Alikasvos säästetään
enumeration 102
Haapoja jätetään
enumeration 103
Havupuita jätetään
enumeration 104
Jaloja lehtipuita säästetään
enumeration 105
Säästöpuita jätetään
enumeration 106
Kaikkia puulajeja siemenpuiksi
enumeration 107
Kolopuut säästetään
enumeration 108
Lahot puut tyvetään pystyyn
enumeration 109
Lahot puut jätetään pystyyn
enumeration 110
Lehtipuita jätetään
enumeration 111
Lehtipuita jätetään verhopuiksi
enumeration 112
Maisemapuita jätetään
enumeration 113
Puuryhmiä jätetään
enumeration 114
Reunapuita jätetään
enumeration 115
Siemenpuita jätetään
enumeration 116
Siemenpuut jätetään ryhmiin
enumeration 120
Puronvarteen suojavyöhyke
enumeration 121
Rantavyöhykettä ei käsitellä
enumeration 122
Rantavyöhykkeen raivaus
enumeration 130
Jäävät puut on merkitty
enumeration 131
Poistettavat puut on merkitty
enumeration 135
Ylispuiden poisto kahdessa vaiheessa
enumeration 136
Verhopuuston poisto kahdessa vaiheessa
enumeration 140
Hakataan vaiheittain
enumeration 141
Laatuharvennus
enumeration 142
Puustoryhmien harvennus
enumeration 143
Rakennettavan alueen valmistava hakkuu
enumeration 144
Sairaat puut poistetaan
enumeration 146
Lehtipuiden kantokäsittely
enumeration 150
Energiapuuhun sisältyy myös kuitupuuta
enumeration 151
Kemera-rahoituskelpoinen
enumeration 153
Kemera-rahoituskelpoinen osalla kuvioita
enumeration 156
Energiapuuta korjattavissa
enumeration 160
Hakkuu ojalinjahakkuun yhteydessä
enumeration 161
Ojalinjahakkuu
enumeration 162
Ojien perkaus hakkuun jälkeen
enumeration 163
Ojitettava ennen uudistushakkuuta
enumeration 170
Kuviolla leimikko, leimattu puusto mukana laskelmissa
enumeration 171
Maaston kaltevuus vaikeuttaa korjuuta
enumeration 172
Kivisyys vaikeuttaa korjuuta
enumeration 180
Erikoispuuta
enumeration 181
Haapatukkipuita
enumeration 182
Hyvälaatuisia tukkipuita
enumeration 183
Lehtikuusitukkipuita
enumeration 184
Leppätukkipuita
enumeration 185
Liimapalkkipuita
enumeration 186
Pahkapuita
enumeration 187
Parruaihioita
enumeration 188
Puusepänteollisuuden puuta
enumeration 189
Pylväspuita
enumeration 190
Soitinpuuta
enumeration 191
Sorvityviä
enumeration 192
Venelautapuita
enumeration 193
Hirsiaihioita
enumeration 194
Hyvälaatuista mäntytukkia
enumeration 195
Hyvälaatuista kuusitukkia
enumeration 196
Hyvälaatuista koivutukkia
enumeration 197
Hyvälaatuista muuta havutukkia
enumeration 198
Hyvälaatuista muuta lehtitukkia
enumeration 1101
Maan käyttömuodon muutos
enumeration 1102
Kantojen korjuu
enumeration 1103
Voidaan käsitellä joukkokäsittelykouralla
Source
<xs:simpleType name="CuttingExtraQualifierType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuun lisämääreet.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Extra qualifiers of cutting.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:CuttingExtraQualifierType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type SilvicultureExtraQualifierType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Metsänhoitotyön lisämääre
Extra qualifiers of silvicultural operation.
Diagram
Diagram index7.tmp#id644
Type SilvicultureExtraQualifierType
Type hierarchy
Facets
enumeration 201
Alikasvos säästetään
enumeration 203
Havupuita jätetään
enumeration 204
Jaloja lehtipuita säästetään
enumeration 210
Lehtipuita jätetään
enumeration 211
Lehtipuita jätetään verhopuiksi
enumeration 213
Taimiryhmät säästetään
enumeration 220
Uudistamistyöt kesken
enumeration 221
Tarkkailtava uudistusala
enumeration 251
Kemera-rahoituskelpoinen
enumeration 253
Kemera-rahoituskelpoinen osalla kuvioita
enumeration 256
Energiapuuta korjattavissa
enumeration 260
Kuviolla ojitussuunnitelma
enumeration 271
Maaston kaltevuus vaikeuttaa töitä
enumeration 272
Kivisyys vaikeuttaa töitä
enumeration 280
Osalla kuviota
enumeration 281
Kuvion eteläosassa
enumeration 282
Kuvion itäosassa
enumeration 283
Kuvion länsiosassa
enumeration 284
Kuvion pohjoisosassa
Source
<xs:simpleType name="SilvicultureExtraQualifierType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsänhoitotyön lisämääre</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Extra qualifiers of silvicultural operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:SilvicultureExtraQualifierType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type CommonOperationExtraQualifierType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Yleiset toimenpiteen lisämääreet.
Common extra qualifiers of operation.
Diagram
Diagram index7.tmp#id645
Type CommonOperationExtraQualifierType
Type hierarchy
Facets
enumeration 10001
Manuaalinen
enumeration 10002
Koneellinen
Source
<xs:simpleType name="CommonOperationExtraQualifierType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yleiset toimenpiteen lisämääreet.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Common extra qualifiers of operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:CommonOperationExtraQualifierType"/>
</xs:simpleType>
Attribute SpecificationType / @id
Namespace No namespace
Annotations
Tarkenne voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Operation specification can be identified using string id.
Type xs:string
Properties
content: simple
Used by
Complex Type SpecificationType
Source
<xs:attribute name="id" type="xs:string">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tarkenne voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation specification can be identified using string id.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
Attribute AssortmentType / @id