Showing:

Annotations
Attributes
Diagrams
Facets
Instances
Properties
Source
Used by
Imported schema SpecialFeature_20100831.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Properties
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
version: 1.2
Element Identifiers
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Diagram
Diagram index4.tmp#id443 index4.tmp#id442
Type IdentifiersType
Properties
content: complex
Used by
Model Identifier+
Children Identifier
Instance
<Identifiers>
 <Identifier>{1,unbounded}</Identifier>
</Identifiers>
Source
<xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType"/>
Element Identifier
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Diagram
Diagram index4.tmp#id445 index4.tmp#id448 index4.tmp#id444
Type IdentifierType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type IdentifiersType
Model IdentifierType , IdentifierValue
Children IdentifierType, IdentifierValue
Instance
<Identifier>
 <IdentifierType>{1,1}</IdentifierType>
 <IdentifierValue>{1,1}</IdentifierValue>
</Identifier>
Source
<xs:element name="Identifier" type="IdentifierType"/>
Element IdentifierType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Diagram
Diagram index4.tmp#id446
Type IdentifierTypeType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type IdentifierType
Source
<xs:element name="IdentifierType" type="IdentifierTypeType"/>
Element IdentifierValue
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Diagram
Diagram index4.tmp#id449
Type IdentifierValueType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Used by
Complex Type IdentifierType
Source
<xs:element name="IdentifierValue" type="IdentifierValueType"/>
Element MainFeature
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Diagram
Diagram index4.tmp#id451
Type MainFeatureType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Ei
enumeration 1
Kyllä
Used by
Source
<xs:element name="MainFeature" type="MainFeatureType"/>
Element FeatureType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Diagram
Diagram index4.tmp#id453
Type FeatureTypeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 10
Suojelualue
enumeration 20
Kaava-alue
enumeration 30
Metsälain tärkeä elinympäristö
enumeration 40
Luontokohde
enumeration 50
Arvokas elinympäristö, esim. avainbiotooppi
enumeration 70
Kulttuuri- tai muinaismuistokohde
enumeration 80
Luonnonsuojelulain luontotyyppi
enumeration 100
Muu kohde
Used by
Source
<xs:element name="FeatureType" type="FeatureTypeType"/>
Element FeatureCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Diagram
Diagram index4.tmp#id457
Type FeatureCodeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Used by
Element Group FeatureDataGroup
Source
<xs:element name="FeatureCode" type="FeatureCodeType"/>
Element FeatureAdditionalCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Diagram
Diagram index4.tmp#id462
Type FeatureAdditionalCodeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Maa- ja metsätalousalue
enumeration 2
Suojelualue
enumeration 3
Virkistysalue
enumeration 4
Rakentamiseen varattu alue
enumeration 5
Maisematyölupa vaaditaan
enumeration 6
Suojelumääräys
enumeration 7
Muu kaavamääräys
enumeration 10
Harjujensuojelu
enumeration 11
Kallioalueidensuojelu
enumeration 12
Kansallis- ja luonnonpuistojen kehittäminen
enumeration 13
Koskiensuojelu
enumeration 14
Lehtojensuojelu
enumeration 15
Lintuvesiensuojelu
enumeration 16
Perinnebiotooppiensuojelu
enumeration 17
Pienvesiensuojelu
enumeration 18
Rantojensuojelu
enumeration 19
Soidensuojelu
enumeration 20
Uhanalaisten lajien suojelu
enumeration 21
Vanhojen metsien suojelu
enumeration 22
Natura 2000
enumeration 29
Yksityinen suojelu
enumeration 30
Turvekerros 0 - 30 cm
enumeration 31
Turvekerros 30 - 80 cm
enumeration 32
Turvekerros 80 - 110 cm
enumeration 33
Turvekerros 110 - cm
enumeration 40
Muu arvokas elinympäristö
enumeration 41
Hoidettu
enumeration 42
Luonnontilainen
enumeration 43
Metsälain tärkeä elinympäristö
enumeration 44
Luonnonsuojelulain luontotyyppi
enumeration 45
Mahdollinen metsälain tärkeä elinympäristö
enumeration 46
Harvinainen elinympäristö (FFCS, krit. 10 c)
enumeration 50
Säilytetään
enumeration 51
Avataan
enumeration 52
Peitetään
enumeration 60
Lievä
enumeration 61
Keskinkertainen
enumeration 62
Voimakas
enumeration 65
Keskimääräistä enemmän
enumeration 66
Erittäin paljon
enumeration 68
Lisääntymispaikka
enumeration 69
Levähdyspaikka
enumeration 70
Elinympäristö
enumeration 71
Kesälaidun
enumeration 72
Kulkureitti
enumeration 73
Muuttoreitti
enumeration 74
Pesä/pesimäalue
enumeration 75
Pesäluolasto
enumeration 76
Ruokailupaikka/ravintoalue
enumeration 77
Ruokintapaikka
enumeration 78
Soidinpaikka
enumeration 79
Talvehtimisalue
enumeration 80
Ei tarvetta
enumeration 81
Ei vielä arvioitavissa
enumeration 82
Epäonnistunut luontainen uudistaminen
enumeration 83
Onnistunut luontainen uudistaminen
enumeration 84
Pilalla
enumeration 85
Puulaji oikea
enumeration 86
Toteutettu (toimenpide)
enumeration 87
Havaittu maastossa, ei ilmoitusta
enumeration 88
Maastossa löydetty
enumeration 89
Maastossa löydetty, rajaus muuttunut
enumeration 90
Mk ilmoittanut
enumeration 91
Mhy ilmoittanut
enumeration 92
Mo ilmoittanut
enumeration 93
Puunostaja ilmoittanut
enumeration 94
Muu ilmoittanut
enumeration 95
Mk ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 96
Mhy ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 97
Mo ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 98
Puunostaja ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 99
Muu ilmoittanut, rajaus muuttunut
Used by
Element Group FeatureDataGroup
Source
<xs:element name="FeatureAdditionalCode" type="FeatureAdditionalCodeType"/>
Element Validity
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Diagram
Diagram index4.tmp#id466 index4.tmp#id469 index4.tmp#id471 index4.tmp#id465
Type ValidityType
Properties
content: complex
Used by
Model StartDate , EndDate , Explanation
Children EndDate, Explanation, StartDate
Instance
<Validity>
 <StartDate>{1,1}</StartDate>
 <EndDate>{1,1}</EndDate>
 <Explanation>{1,1}</Explanation>
</Validity>
Source
<xs:element name="Validity" type="ValidityType"/>
Element StartDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Diagram
Diagram index4.tmp#id467
Type StartDateType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Used by
Complex Type ValidityType
Source
<xs:element name="StartDate" type="StartDateType"/>
Element EndDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Diagram
Diagram index4.tmp#id470
Type EndDateType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Used by
Complex Type ValidityType
Source
<xs:element name="EndDate" type="EndDateType"/>
Element Explanation
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Diagram
Diagram index4.tmp#id472
Type ExplanationType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type ValidityType
Source
<xs:element name="Explanation" type="ExplanationType"/>
Element FeatureInfo
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Diagram
Diagram index4.tmp#id474
Type FeatureInfoType
Properties
content: simple
Used by
Source
<xs:element name="FeatureInfo" type="FeatureInfoType"/>
Element FeatureAdditionalInfo
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Diagram
Diagram index4.tmp#id476
Type FeatureAdditionalInfoType
Properties
content: simple
Used by
Source
<xs:element name="FeatureAdditionalInfo" type="FeatureAdditionalInfoType"/>
Complex Type SpecialFeatureType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Diagram
Diagram index4.tmp#id477 index1.tmp#id55 index1.tmp#id58 index4.tmp#id441 index4.tmp#id450 index4.tmp#id452 index4.tmp#id456 index4.tmp#id461 index4.tmp#id455 index4.tmp#id464 index4.tmp#id473 index4.tmp#id475 index1.tmp#id123 index4.tmp#id440
Type extension of BasicFeatureType
Type hierarchy
Used by
Element SpecialFeature
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , Identifiers{0,1} , MainFeature{0,1} , (FeatureType | (FeatureCode , FeatureAdditionalCode{0,1})) , Validity{0,1} , FeatureInfo{0,1} , FeatureAdditionalInfo{0,1} , DataSource{0,1}
Children ChangeState, ChangeTime, DataSource, FeatureAdditionalCode, FeatureAdditionalInfo, FeatureCode, FeatureInfo, FeatureType, Identifiers, MainFeature, Validity
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Feature can be identified using string id.
Source
<xs:complexType name="SpecialFeatureType">
 <xs:complexContent>
  <xs:extension base="BasicFeatureType"/>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>
Complex Type BasicFeatureType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Annotations
Yksittäisen erityispiirteen tiedot.
Single feature data.
Diagram
Diagram index4.tmp#id477 index1.tmp#id55 index1.tmp#id58 index4.tmp#id441 index4.tmp#id450 index4.tmp#id452 index4.tmp#id456 index4.tmp#id461 index4.tmp#id455 index4.tmp#id464 index4.tmp#id473 index4.tmp#id475 index1.tmp#id123
Used by
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , Identifiers{0,1} , MainFeature{0,1} , (FeatureType | (FeatureCode , FeatureAdditionalCode{0,1})) , Validity{0,1} , FeatureInfo{0,1} , FeatureAdditionalInfo{0,1} , DataSource{0,1}
Children ChangeState, ChangeTime, DataSource, FeatureAdditionalCode, FeatureAdditionalInfo, FeatureCode, FeatureInfo, FeatureType, Identifiers, MainFeature, Validity
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Feature can be identified using string id.
Source
<xs:complexType name="BasicFeatureType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäisen erityispiirteen tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single feature data.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="co:ChangeState" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:ChangeTime" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="Identifiers" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="MainFeature" minOccurs="0"/>
  <xs:choice>
   <xs:element ref="FeatureType"/>
   <xs:group ref="FeatureDataGroup"/>
  </xs:choice>
  <xs:element ref="Validity" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="FeatureInfo" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="FeatureAdditionalInfo" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:DataSource" minOccurs="0"/>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Feature can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Complex Type IdentifiersType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Annotations
Kohteen (pisteen, viivan tai alueen) tunnisteet.
Identifiers of object.
Diagram
Diagram index4.tmp#id443
Used by
Element Identifiers
Model Identifier+
Children Identifier
Source
<xs:complexType name="IdentifiersType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kohteen (pisteen, viivan tai alueen) tunnisteet.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Identifiers of object.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Identifier" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type IdentifierType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Annotations
Yksittäisen kohteen (pisteen, viivan tai alueen) tunniste.
Identifiers of single object.
Diagram
Diagram index4.tmp#id445 index4.tmp#id448
Used by
Element Identifier
Model IdentifierType , IdentifierValue
Children IdentifierType, IdentifierValue
Source
<xs:complexType name="IdentifierType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäisen kohteen (pisteen, viivan tai alueen) tunniste.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Identifiers of single object.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="IdentifierType"/>
  <xs:element ref="IdentifierValue"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type IdentifierTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Annotations
Tunnisteen laji.
Type of identifier.
Diagram
Diagram index1.tmp#id70 index7.tmp#id447
Type union of(IdentifierTypeType, SpecialFeatureIdentifierExtensionType)
Used by
Element IdentifierType
Source
<xs:simpleType name="IdentifierTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tunnisteen laji.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Type of identifier.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="co:IdentifierTypeType fe:SpecialFeatureIdentifierExtensionType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type IdentifierValueType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Annotations
Tunnisteen arvo.
Value of identifier.
Diagram
Diagram index1.tmp#id72
Type IdentifierValueType
Type hierarchy
Used by
Element IdentifierValue
Source
<xs:simpleType name="IdentifierValueType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tunnisteen arvo.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Value of identifier.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:IdentifierValueType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type MainFeatureType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Annotations
Pääasiallisen erityispiirteen osoittava tieto.
Boolean for the main special feature.
Diagram
Diagram index3.tmp#id63
Type YesNoType
Type hierarchy
Facets
enumeration 0
Ei
enumeration 1
Kyllä
Used by
Element MainFeature
Source
<xs:simpleType name="MainFeatureType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Pääasiallisen erityispiirteen osoittava tieto.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Boolean for the main special feature.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:YesNoType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type FeatureTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Annotations
Erityispiirteen tyyppi.
Type of feature.
Diagram
Diagram index7.tmp#id454
Type FeatureTypeType
Type hierarchy
Facets
enumeration 10
Suojelualue
enumeration 20
Kaava-alue
enumeration 30
Metsälain tärkeä elinympäristö
enumeration 40
Luontokohde
enumeration 50
Arvokas elinympäristö, esim. avainbiotooppi
enumeration 70
Kulttuuri- tai muinaismuistokohde
enumeration 80
Luonnonsuojelulain luontotyyppi
enumeration 100
Muu kohde
Used by
Element FeatureType
Source
<xs:simpleType name="FeatureTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Erityispiirteen tyyppi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Type of feature.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:FeatureTypeType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type FeatureCodeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Annotations
Alkuperäiset monimuotoisuuskoodit (1-9975) ja myöhemmin lisätyt (10001-20182).
Original special feature codes (1-9975) and extensions (10001-20182) that were added later.
Diagram
Diagram index7.tmp#id458
Type FeatureCodeType
Type hierarchy
Used by
Element FeatureCode
Source
<xs:simpleType name="FeatureCodeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Alkuperäiset monimuotoisuuskoodit (1-9975) ja myöhemmin lisätyt (10001-20182).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Original special feature codes (1-9975) and extensions (10001-20182) that were added later.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:FeatureCodeType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type FeatureAdditionalCodeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Annotations
Erityispiirteen lisämääre.
Additional code of feature.
Diagram
Diagram index7.tmp#id463
Type FeatureAdditionalCodeType
Type hierarchy
Facets
enumeration 1
Maa- ja metsätalousalue
enumeration 2
Suojelualue
enumeration 3
Virkistysalue
enumeration 4
Rakentamiseen varattu alue
enumeration 5
Maisematyölupa vaaditaan
enumeration 6
Suojelumääräys
enumeration 7
Muu kaavamääräys
enumeration 10
Harjujensuojelu
enumeration 11
Kallioalueidensuojelu
enumeration 12
Kansallis- ja luonnonpuistojen kehittäminen
enumeration 13
Koskiensuojelu
enumeration 14
Lehtojensuojelu
enumeration 15
Lintuvesiensuojelu
enumeration 16
Perinnebiotooppiensuojelu
enumeration 17
Pienvesiensuojelu
enumeration 18
Rantojensuojelu
enumeration 19
Soidensuojelu
enumeration 20
Uhanalaisten lajien suojelu
enumeration 21
Vanhojen metsien suojelu
enumeration 22
Natura 2000
enumeration 29
Yksityinen suojelu
enumeration 30
Turvekerros 0 - 30 cm
enumeration 31
Turvekerros 30 - 80 cm
enumeration 32
Turvekerros 80 - 110 cm
enumeration 33
Turvekerros 110 - cm
enumeration 40
Muu arvokas elinympäristö
enumeration 41
Hoidettu
enumeration 42
Luonnontilainen
enumeration 43
Metsälain tärkeä elinympäristö
enumeration 44
Luonnonsuojelulain luontotyyppi
enumeration 45
Mahdollinen metsälain tärkeä elinympäristö
enumeration 46
Harvinainen elinympäristö (FFCS, krit. 10 c)
enumeration 50
Säilytetään
enumeration 51
Avataan
enumeration 52
Peitetään
enumeration 60
Lievä
enumeration 61
Keskinkertainen
enumeration 62
Voimakas
enumeration 65
Keskimääräistä enemmän
enumeration 66
Erittäin paljon
enumeration 68
Lisääntymispaikka
enumeration 69
Levähdyspaikka
enumeration 70
Elinympäristö
enumeration 71
Kesälaidun
enumeration 72
Kulkureitti
enumeration 73
Muuttoreitti
enumeration 74
Pesä/pesimäalue
enumeration 75
Pesäluolasto
enumeration 76
Ruokailupaikka/ravintoalue
enumeration 77
Ruokintapaikka
enumeration 78
Soidinpaikka
enumeration 79
Talvehtimisalue
enumeration 80
Ei tarvetta
enumeration 81
Ei vielä arvioitavissa
enumeration 82
Epäonnistunut luontainen uudistaminen
enumeration 83
Onnistunut luontainen uudistaminen
enumeration 84
Pilalla
enumeration 85
Puulaji oikea
enumeration 86
Toteutettu (toimenpide)
enumeration 87
Havaittu maastossa, ei ilmoitusta
enumeration 88
Maastossa löydetty
enumeration 89
Maastossa löydetty, rajaus muuttunut
enumeration 90
Mk ilmoittanut
enumeration 91
Mhy ilmoittanut
enumeration 92
Mo ilmoittanut
enumeration 93
Puunostaja ilmoittanut
enumeration 94
Muu ilmoittanut
enumeration 95
Mk ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 96
Mhy ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 97
Mo ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 98
Puunostaja ilmoittanut, rajaus muuttunut
enumeration 99
Muu ilmoittanut, rajaus muuttunut
Used by
Source
<xs:simpleType name="FeatureAdditionalCodeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Erityispiirteen lisämääre.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Additional code of feature.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:FeatureAdditionalCodeType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type ValidityType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Annotations
Voimassaolo (alkamis- ja/tai loppumisajankohta).
Validity (starting and/or ending date).
Diagram
Diagram index4.tmp#id466 index4.tmp#id469 index4.tmp#id471
Used by
Element Validity
Model StartDate , EndDate , Explanation
Children EndDate, Explanation, StartDate
Source
<xs:complexType name="ValidityType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Voimassaolo (alkamis- ja/tai loppumisajankohta).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Validity (starting and/or ending date).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="StartDate"/>
  <xs:element ref="EndDate"/>
  <xs:element ref="Explanation"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type StartDateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Annotations
Alkamisajankohta.
Starting date.
Diagram
Diagram index3.tmp#id468
Type DateYYYY-MMOrYYYY-MM-DDType
Type hierarchy
Used by
Element StartDate
Source
<xs:simpleType name="StartDateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Alkamisajankohta.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Starting date.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:DateYYYY-MMOrYYYY-MM-DDType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type EndDateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Annotations
Loppumisajankohta.
Ending date.
Diagram
Diagram index3.tmp#id468
Type DateYYYY-MMOrYYYY-MM-DDType
Type hierarchy
Used by
Element EndDate
Source
<xs:simpleType name="EndDateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Loppumisajankohta.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Ending date.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:DateYYYY-MMOrYYYY-MM-DDType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type ExplanationType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Annotations
Voimassaoloa tarkentava teksti, esim. voimassa sulan maan aikana.
Information text for explain validity.
Diagram
Diagram
Type xs:string
Used by
Element Explanation
Source
<xs:simpleType name="ExplanationType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Voimassaoloa tarkentava teksti, esim. voimassa sulan maan aikana.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Information text for explain validity.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
Simple Type FeatureInfoType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Annotations
Erityispiirrettä kuvaava teksti. Sijainnillisten kohteiden osalta tämä voi olla esim. kartalla näkyvä teksti.
Information text for feature. E.g. located object, this can be text on map.
Diagram
Diagram
Type xs:string
Used by
Element FeatureInfo
Source
<xs:simpleType name="FeatureInfoType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Erityispiirrettä kuvaava teksti. Sijainnillisten kohteiden osalta tämä voi olla esim. kartalla näkyvä teksti.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Information text for feature. E.g. located object, this can be text on map.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
Simple Type FeatureAdditionalInfoType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Annotations
Erityispiirrettä kuvaava lisäteksti. Sijainnillisten kohteiden osalta tämä voi olla esim. erikseen näytettävä teksti (ei kartalla näkyvä teksti).
Additional information text for feature. E.g. located object, this can be separately shown text on map.
Diagram
Diagram
Type xs:string
Used by
Source
<xs:simpleType name="FeatureAdditionalInfoType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Erityispiirrettä kuvaava lisäteksti. Sijainnillisten kohteiden osalta tämä voi olla esim. erikseen näytettävä teksti (ei kartalla näkyvä teksti).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Additional information text for feature. E.g. located object, this can be separately shown text on map.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
Complex Type LocatedSpecialFeatureType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Diagram
Diagram index4.tmp#id477 index1.tmp#id55 index1.tmp#id58 index4.tmp#id441 index4.tmp#id450 index4.tmp#id452 index4.tmp#id456 index4.tmp#id461 index4.tmp#id455 index4.tmp#id464 index4.tmp#id473 index4.tmp#id475 index1.tmp#id123 index4.tmp#id440 index16.tmp#id131 index16.tmp#id136 index16.tmp#id776
Type extension of BasicFeatureType
Type hierarchy
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , Identifiers{0,1} , MainFeature{0,1} , (FeatureType | (FeatureCode , FeatureAdditionalCode{0,1})) , Validity{0,1} , FeatureInfo{0,1} , FeatureAdditionalInfo{0,1} , DataSource{0,1} , (pointProperty | lineStringProperty | PolygonGeometry | MultiPolygonGeometry)
Children ChangeState, ChangeTime, DataSource, FeatureAdditionalCode, FeatureAdditionalInfo, FeatureCode, FeatureInfo, FeatureType, Identifiers, MainFeature, MultiPolygonGeometry, PolygonGeometry, Validity, lineStringProperty, pointProperty
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Feature can be identified using string id.
Source
<xs:complexType name="LocatedSpecialFeatureType">
 <xs:complexContent>
  <xs:extension base="BasicFeatureType">
   <xs:group ref="gdt:AlternativeGeometriesGroup"/>
  </xs:extension>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>
Simple Type MeasurementCertificateTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Annotations
Mittaustodistuksen tyypit.
Different types for measurement certificates: intermediate/final etc.
Diagram
Diagram index7.tmp#id698
Type MeasurementCertificateTypeType
Type hierarchy
Facets
enumeration 0
Poistettava mittaustodistus.
enumeration 1
Välimitta.
enumeration 2
Loppumitta.
enumeration 3
Bonusmitta.
enumeration 4
Hinnantarkistus.
Source
<xs:simpleType name="MeasurementCertificateTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Mittaustodistuksen tyypit.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Different types for measurement certificates: intermediate/final etc.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:MeasurementCertificateTypeType"/>
</xs:simpleType>
Attribute BasicFeatureType / @id
Namespace No namespace
Annotations
Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Feature can be identified using string id.
Type xs:string
Properties
content: simple
Used by
Complex Type BasicFeatureType
Source
<xs:attribute name="id" type="xs:string">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Erityispiirteen voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Feature can be identified using string id.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
Element Group FeatureDataGroup
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeature/2010/08/31
Annotations
Yksittäisen erityispiirteen tarkat tiedot.
Single feature detailed data.
Diagram
Diagram index4.tmp#id456 index4.tmp#id461
Used by
Model FeatureCode , FeatureAdditionalCode{0,1}
Children FeatureAdditionalCode, FeatureCode
Source
<xs:group name="FeatureDataGroup">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäisen erityispiirteen tarkat tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single feature detailed data.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="FeatureCode"/>
  <xs:element ref="FeatureAdditionalCode" minOccurs="0"/>
 </xs:sequence>
</xs:group>