Showing:

Annotations
Attributes
Diagrams
Facets
Instances
Properties
Source
Used by
Imported schema TreeListItem.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Properties
attribute form default: qualified
element form default: qualified
version: 1.0
Element TreeNumber
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram
Type xs:integer
Properties
content: simple
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="TreeNumber" type="xs:integer"/>
Element TreeSpecies
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index1.tmp#id101
Type TreeSpeciesType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Mänty
enumeration 2
Kuusi
enumeration 3
Rauduskoivu
enumeration 4
Hieskoivu
enumeration 5
Haapa
enumeration 6
Harmaaleppä
enumeration 7
Tervaleppä
enumeration 8
Muu havupuu
enumeration 9
Muu lehtipuu
enumeration 10
Douglaskuusi
enumeration 11
Kataja
enumeration 12
Kontortamänty
enumeration 13
Kynäjalava
enumeration 14
Lehtikuusi
enumeration 15
Metsälehmus
enumeration 16
Mustakuusi
enumeration 17
Paju
enumeration 18
Pihlaja
enumeration 19
Pihta
enumeration 20
Raita
enumeration 21
Saarni
enumeration 22
Sembramänty
enumeration 23
Serbiankuusi
enumeration 24
Tammi
enumeration 25
Tuomi
enumeration 26
Vaahtera
enumeration 27
Visakoivu
enumeration 28
Vuorijalava
enumeration 29
Lehtipuu
enumeration 30
Havupuu
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="TreeSpecies" type="co:TreeSpeciesType"/>
Element TreeClass
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index1.tmp#id709
Type TreeClassType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Kehityskelvoton
enumeration 1
Normaali
enumeration 2
Juurivaurioitunut
enumeration 3
Runkovaurioitunut
enumeration 4
Viljelytaimi
enumeration 5
Luonnontaimi
enumeration 6
Täydentävä taimi
enumeration 7
Kuollut/kelvoton viljelytaimi
enumeration 8
Kanto
enumeration 9
Siemenpuu
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="TreeClass" type="co:TreeClassType"/>
Element Storey
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index1.tmp#id153
Type StoreyType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Vallitseva jakso
enumeration 2
Alempi jakso
enumeration 3
Ylempi jakso
enumeration 4
Säästöpuusto
enumeration 5
Kaukokartoitus
enumeration 6
Poistettava puusto
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="Storey" type="co:StoreyType"/>
Element Age
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index1.tmp#id157
Type AgeType
Properties
content: simple
Facets
pattern [0-9]{1,3}
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="Age" type="co:AgeType"/>
Element StemCount
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index1.tmp#id165
Type StemCountType
Properties
content: simple
Facets
pattern [0-9]{0,5}
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="StemCount" type="co:StemCountType"/>
Element Diameter
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index1.tmp#id168
Type DiameterType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="Diameter" type="co:DiameterType"/>
Element Height
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index1.tmp#id170
Type MeanHeightType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="Height" type="co:MeanHeightType"/>
Element Volume
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index1.tmp#id175
Type VolumeType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="Volume" type="co:VolumeType"/>
Element SawLogPercent
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index1.tmp#id179
Type SawLogPercentType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="SawLogPercent" type="co:SawLogPercentType"/>
Element SawLogVolume
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index1.tmp#id184
Type SawLogVolumeType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="SawLogVolume" type="co:SawLogVolumeType"/>
Element PulpWoodVolume
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index1.tmp#id187
Type PulpWoodVolumeType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="PulpWoodVolume" type="co:PulpWoodVolumeType"/>
Element TreeIdentifiers
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index9.tmp#id721 index9.tmp#id720
Type TreeIdentifiersType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type TreeListItemType
Model TreeIdentifier*
Children TreeIdentifier
Instance
<TreeIdentifiers>
 <TreeIdentifier>{0,unbounded}</TreeIdentifier>
</TreeIdentifiers>
Source
<xs:element name="TreeIdentifiers" type="TreeIdentifiersType"/>
Element TreeIdentifier
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index9.tmp#id723 index9.tmp#id724 index9.tmp#id722
Type TreeIdentifierType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type TreeIdentifiersType
Model Type , Value
Children Type, Value
Instance
<TreeIdentifier>
 <Type>{1,1}</Type>
 <Value>{1,1}</Value>
</TreeIdentifier>
Source
<xs:element name="TreeIdentifier" type="TreeIdentifierType"/>
Element Type
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Annotations
Tunnistettuja tyyppejä: yläläpimitta d6, latvusleveys.
Diagram
Diagram
Type xs:integer
Properties
content: simple
Used by
Complex Type TreeIdentifierType
Source
<xs:element name="Type" type="xs:integer">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tunnistettuja tyyppejä: yläläpimitta d6, latvusleveys.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element Value
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Annotations
Arvo tekstinä.
Diagram
Diagram
Type xs:string
Properties
content: simple
Used by
Complex Type TreeIdentifierType
Source
<xs:element name="Value" type="xs:string">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Arvo tekstinä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element TreeListItem
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Annotations
Diagram
Diagram index9.tmp#id725 index9.tmp#id706 index9.tmp#id707 index9.tmp#id708 index9.tmp#id710 index9.tmp#id711 index9.tmp#id712 index9.tmp#id713 index9.tmp#id714 index9.tmp#id715 index9.tmp#id716 index9.tmp#id717 index9.tmp#id718 index9.tmp#id719 index9.tmp#id705
Type TreeListItemType
Properties
content: complex
Model TreeNumber{0,1} , TreeSpecies{0,1} , TreeClass{0,1} , Storey{0,1} , Age{0,1} , StemCount{0,1} , Diameter{0,1} , Height{0,1} , Volume{0,1} , SawLogPercent{0,1} , SawLogVolume{0,1} , PulpWoodVolume{0,1} , TreeIdentifiers{0,1}
Children Age, Diameter, Height, PulpWoodVolume, SawLogPercent, SawLogVolume, StemCount, Storey, TreeClass, TreeIdentifiers, TreeNumber, TreeSpecies, Volume
Instance
<TreeListItem id="">
 <TreeNumber>{0,1}</TreeNumber>
 <TreeSpecies>{0,1}</TreeSpecies>
 <TreeClass>{0,1}</TreeClass>
 <Storey>{0,1}</Storey>
 <Age>{0,1}</Age>
 <StemCount>{0,1}</StemCount>
 <Diameter>{0,1}</Diameter>
 <Height>{0,1}</Height>
 <Volume>{0,1}</Volume>
 <SawLogPercent>{0,1}</SawLogPercent>
 <SawLogVolume>{0,1}</SawLogVolume>
 <PulpWoodVolume>{0,1}</PulpWoodVolume>
 <TreeIdentifiers>{0,1}</TreeIdentifiers>
</TreeListItem>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string required
Source
<xs:element name="TreeListItem" type="TreeListItemType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi"/>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Complex Type TreeListItemType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Annotations
Tässä tiedonsiirron osapuolet voivat siirtää valitun kaltaisia tulkintayksikköön liittyviä kohteita / viitetietoja.
Diagram
Diagram index9.tmp#id725 index9.tmp#id706 index9.tmp#id707 index9.tmp#id708 index9.tmp#id710 index9.tmp#id711 index9.tmp#id712 index9.tmp#id713 index9.tmp#id714 index9.tmp#id715 index9.tmp#id716 index9.tmp#id717 index9.tmp#id718 index9.tmp#id719
Used by
Model TreeNumber{0,1} , TreeSpecies{0,1} , TreeClass{0,1} , Storey{0,1} , Age{0,1} , StemCount{0,1} , Diameter{0,1} , Height{0,1} , Volume{0,1} , SawLogPercent{0,1} , SawLogVolume{0,1} , PulpWoodVolume{0,1} , TreeIdentifiers{0,1}
Children Age, Diameter, Height, PulpWoodVolume, SawLogPercent, SawLogVolume, StemCount, Storey, TreeClass, TreeIdentifiers, TreeNumber, TreeSpecies, Volume
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string required
Source
<xs:complexType name="TreeListItemType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tässä tiedonsiirron osapuolet voivat siirtää valitun kaltaisia tulkintayksikköön liittyviä kohteita / viitetietoja.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="TreeNumber" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="TreeSpecies" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="TreeClass" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="Storey" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="Age" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="StemCount" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="Diameter" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="Height" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="Volume" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="SawLogPercent" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="SawLogVolume" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="PulpWoodVolume" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="TreeIdentifiers" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi"/>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en"/>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Complex Type TreeIdentifiersType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Annotations
Lisätunnukset.
Diagram
Diagram index9.tmp#id721
Used by
Element TreeIdentifiers
Model TreeIdentifier*
Children TreeIdentifier
Source
<xs:complexType name="TreeIdentifiersType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Lisätunnukset.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="TreeIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type TreeIdentifierType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Annotations
Lisätunnus. Vapaa tyypitys. Edellyttää erityisen tarkkaa sopimista tiedonsiirto-osapuolten välillä!
Diagram
Diagram index9.tmp#id723 index9.tmp#id724
Used by
Element TreeIdentifier
Model Type , Value
Children Type, Value
Source
<xs:complexType name="TreeIdentifierType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Lisätunnus. Vapaa tyypitys. Edellyttää erityisen tarkkaa sopimista tiedonsiirto-osapuolten välillä!</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="Value" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Attribute TreeListItemType / @id
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Annotations
Type xs:string
Properties
use: required
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi"/>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>