Showing:

Annotations
Diagrams
Facets
Properties
Source
Used by
Imported schema Common_BasicDataType_20100831.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Properties
attribute form default: unqualified
element form default: unqualified
version: 1.4
Simple Type PositiveIntegerType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Positiivisen kokonaisluvun määrittely.
Definition for positive integer.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:integer
Facets
minInclusive 0
Used by
Simple Type ParcelNumberType
Source
<xs:simpleType name="PositiveIntegerType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Positiivisen kokonaisluvun määrittely.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Definition for positive integer.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:integer">
  <xs:minInclusive value="0"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type TimeStampType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Aikaleiman tiedot muodossa VVVV-KK-PPTtt:mm:ss, minimivuosi on 1970.
Time stamp, time format YYYY-MM-DDThh:mm:ss with minimum year 1970.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:dateTime
Facets
minInclusive 1970-01-01T00:00:00
Used by
Source
<xs:simpleType name="TimeStampType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Aikaleiman tiedot muodossa VVVV-KK-PPTtt:mm:ss, minimivuosi on 1970.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Time stamp, time format YYYY-MM-DDThh:mm:ss with minimum year 1970.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:dateTime">
  <xs:minInclusive value="1970-01-01T00:00:00"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type YesNoType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Määrittely kyllä- ja ei-arvoille
Definition for yes and no value
Diagram
Diagram index7.tmp#id64
Type YesNoType
Type hierarchy
Facets
enumeration 0
Ei
enumeration 1
Kyllä
Used by
Source
<xs:simpleType name="YesNoType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Määrittely kyllä- ja ei-arvoille</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Definition for yes and no value</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:YesNoType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type YearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Vuosi määrittely, minimivuosi 1900.
Definition of year with minimum year 1900.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:gYear
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:simpleType name="YearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Vuosi määrittely, minimivuosi 1900.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Definition of year with minimum year 1900.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:gYear">
  <xs:minInclusive value="1900"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type DateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Päivämäärä muodossa YYYY-MM-DD, minimivuosi on 1900.
Date, date format YYYY-MM-DD with minimum year 1900.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:date
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Source
<xs:simpleType name="DateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Päivämäärä muodossa YYYY-MM-DD, minimivuosi on 1900.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Date, date format YYYY-MM-DD with minimum year 1900.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:date">
  <xs:minInclusive value="1900-01-01"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type Decimal4FractionDigitsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Desimaaliluku neljällä desimaalilla.
Decimal number with 4 fraction digits.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:decimal
Facets
fractionDigits 4
Used by
Simple Types AreaDecreaseType, AreaType
Source
<xs:simpleType name="Decimal4FractionDigitsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Desimaaliluku neljällä desimaalilla.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Decimal number with 4 fraction digits.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:fractionDigits value="4"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type Decimal2FractionDigitsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Desimaaliluku kahdella desimaalilla.
Decimal number with 2 fraction digits.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:decimal
Facets
fractionDigits 2
Used by
Source
<xs:simpleType name="Decimal2FractionDigitsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Desimaaliluku kahdella desimaalilla.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Decimal number with 2 fraction digits.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:fractionDigits value="2"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type DateYYYY-MMOrYYYY-MM-DDType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Päivämäärä muodossa VVVV-KK (1.6, "--06-01" / "--06-01Z" UTC / "--06-01+02:00" UTC+02.00) tai VVVV-KK-PP (1.6.2009, "2009-06-01" / "2009-06-01Z" UTC / "2009-06-01+02.00" UTC+02.00).
Date, date format YYYY-MM (1.6, "--06-01" / "--06-01Z" UTC / "--06-01+02:00" UTC+02.00) or YYYY-MM-DD (1.6.2009, "2009-06-01" / "2009-06-01Z" UTC / "2009-06-01+02.00" UTC+02.00).
Diagram
Diagram index3.tmp#id110
Type union of(xs:gMonthDay, DateType)
Used by
Simple Types EndDateType, StartDateType
Source
<xs:simpleType name="DateYYYY-MMOrYYYY-MM-DDType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Päivämäärä muodossa VVVV-KK (1.6, "--06-01" / "--06-01Z" UTC / "--06-01+02:00" UTC+02.00) tai VVVV-KK-PP (1.6.2009, "2009-06-01" / "2009-06-01Z" UTC / "2009-06-01+02.00" UTC+02.00).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Date, date format YYYY-MM (1.6, "--06-01" / "--06-01Z" UTC / "--06-01+02:00" UTC+02.00) or YYYY-MM-DD (1.6.2009, "2009-06-01" / "2009-06-01Z" UTC / "2009-06-01+02.00" UTC+02.00).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="xs:gMonthDay DateType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type NegativeIntegerType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Negatiivisen kokonaisluvun määrittely.
Definition for negative integer.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:integer
Facets
maxExclusive 0
Source
<xs:simpleType name="NegativeIntegerType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Negatiivisen kokonaisluvun määrittely.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Definition for negative integer.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:integer">
  <xs:maxExclusive value="0"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type PositiveInteger1digitsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Negatiivisen kokonaisluvun määrittely.
Definition for negative integer.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:decimal
Facets
maxInclusive 9
minInclusive 0
Source
<xs:simpleType name="PositiveInteger1digitsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Negatiivisen kokonaisluvun määrittely.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Definition for negative integer.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:minInclusive value="0"/>
  <xs:maxInclusive value="9"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type PositiveInteger2digitsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Negatiivisen kokonaisluvun määrittely.
Definition for negative integer.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:decimal
Facets
maxInclusive 99
minInclusive 0
Source
<xs:simpleType name="PositiveInteger2digitsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Negatiivisen kokonaisluvun määrittely.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Definition for negative integer.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:minInclusive value="0"/>
  <xs:maxInclusive value="99"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type PositiveInteger3digitsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Negatiivisen kokonaisluvun määrittely.
Definition for negative integer.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:decimal
Facets
maxInclusive 999
minInclusive 0
Source
<xs:simpleType name="PositiveInteger3digitsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Negatiivisen kokonaisluvun määrittely.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Definition for negative integer.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:minInclusive value="0"/>
  <xs:maxInclusive value="999"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type PositiveInteger4digitsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Negatiivisen kokonaisluvun määrittely.
Definition for negative integer.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:decimal
Facets
maxInclusive 9999
minInclusive 0
Source
<xs:simpleType name="PositiveInteger4digitsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Negatiivisen kokonaisluvun määrittely.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Definition for negative integer.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:minInclusive value="0"/>
  <xs:maxInclusive value="9999"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type PositiveInteger5digitsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Negatiivisen kokonaisluvun määrittely.
Definition for negative integer.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:decimal
Facets
maxInclusive 99999
minInclusive 0
Source
<xs:simpleType name="PositiveInteger5digitsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Negatiivisen kokonaisluvun määrittely.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Definition for negative integer.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:minInclusive value="0"/>
  <xs:maxInclusive value="99999"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type PositiveInteger6digitsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Negatiivisen kokonaisluvun määrittely.
Definition for negative integer.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:decimal
Facets
maxInclusive 999999
minInclusive 0
Source
<xs:simpleType name="PositiveInteger6digitsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Negatiivisen kokonaisluvun määrittely.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Definition for negative integer.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:minInclusive value="0"/>
  <xs:maxInclusive value="999999"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type VirtaYesNoType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Virta-järjestelmän määrittely kyllä- ja ei-arvoille.
Definition for yes and no value
Diagram
Diagram index7.tmp#id494
Type VirtaYesNoType
Type hierarchy
Facets
enumeration 1
Kyllä
enumeration 2
Ei
Source
<xs:simpleType name="VirtaYesNoType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Virta-järjestelmän määrittely kyllä- ja ei-arvoille.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Definition for yes and no value</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:VirtaYesNoType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type NotKnownType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Määrittely ei tietoa- arvolle
Definition for not known value
Diagram
Diagram index7.tmp#id496
Type NotKnownType
Type hierarchy
Facets
enumeration 2
Ei tietoa
Source
<xs:simpleType name="NotKnownType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Määrittely ei tietoa- arvolle</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Definition for not known value</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:NotKnownType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type YesNoNotKnownType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Määrittely kyllä-, ei- ja ei tietoa- arvoille
Definition for yes, no and not known value
Diagram
Diagram index3.tmp#id63 index3.tmp#id495
Type union of(YesNoType, NotKnownType)
Source
<xs:simpleType name="YesNoNotKnownType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Määrittely kyllä-, ei- ja ei tietoa- arvoille</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Definition for yes, no and not known value</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="YesNoType NotKnownType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type Decimal1FractionDigitType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Desimaaliluku yhdellä desimaalilla.
Decimal number with 1 fraction digit.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:decimal
Facets
fractionDigits 1
Source
<xs:simpleType name="Decimal1FractionDigitType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Desimaaliluku yhdellä desimaalilla.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Decimal number with 1 fraction digit.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:fractionDigits value="1"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type Decimal3FractionDigitsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Desimaaliluku kolmella desimaalilla.
Decimal number with 3 fraction digits.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:decimal
Facets
fractionDigits 3
Source
<xs:simpleType name="Decimal3FractionDigitsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Desimaaliluku kolmella desimaalilla.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Decimal number with 3 fraction digits.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:fractionDigits value="3"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type Decimal3TotalDigitsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Desimaaliluku maksimissaan 3 numeroa.
Decimal number with 3 total digits.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:decimal
Facets
totalDigits 3
Source
<xs:simpleType name="Decimal3TotalDigitsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Desimaaliluku maksimissaan 3 numeroa.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Decimal number with 3 total digits.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="3"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type Decimal4TotalDigitsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Desimaaliluku maksimissaan 4 numeroa.
Decimal number with 4 total digits.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:decimal
Facets
totalDigits 4
Source
<xs:simpleType name="Decimal4TotalDigitsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Desimaaliluku maksimissaan 4 numeroa.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Decimal number with 4 total digits.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="4"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type Decimal5TotalDigitsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Desimaaliluku maksimissaan 5 numeroa.
Decimal number with 5 total digits.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:decimal
Facets
totalDigits 5
Source
<xs:simpleType name="Decimal5TotalDigitsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Desimaaliluku maksimissaan 5 numeroa.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Decimal number with 5 total digits.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="5"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type Decimal6TotalDigitsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Desimaaliluku maksimissaan 6 numeroa.
Decimal number with 6 total digits.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:decimal
Facets
totalDigits 6
Source
<xs:simpleType name="Decimal6TotalDigitsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Desimaaliluku maksimissaan 6 numeroa.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Decimal number with 6 total digits.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="6"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type PositiveDecimalMax1IntegralPartMax2FractionalPartType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Positiivinen desimaaliluku, jonka kokonaislukuosassa maksimissaan 2 numeroa ja desimaaliosassa maksimissaan 1 numero. Kattaa siis arvot 0 - 99,9.
Positive decimal fraction with maximum 2 numbers in its integral part and maximum 1 number in its fractinoal part. Thus covers values 0 - 99,9.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
pattern [0-9]{1,1}\.?[0-9]{0,2}
Source
<xs:simpleType name="PositiveDecimalMax1IntegralPartMax2FractionalPartType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Positiivinen desimaaliluku, jonka kokonaislukuosassa maksimissaan 2 numeroa ja desimaaliosassa maksimissaan 1 numero. Kattaa siis arvot 0 - 99,9.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Positive decimal fraction with maximum 2 numbers in its integral part and maximum 1 number in its fractinoal part. Thus covers values 0 - 99,9.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:pattern value="[0-9]{1,1}\.?[0-9]{0,2}"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type PositiveDecimalMax2IntegralPartMax1FractionalPartType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Positiivinen desimaaliluku, jonka kokonaislukuosassa maksimissaan 2 numeroa ja desimaaliosassa maksimissaan 1 numero. Kattaa siis arvot 0 - 99,9.
Positive decimal fraction with maximum 2 numbers in its integral part and maximum 1 number in its fractinoal part. Thus covers values 0 - 99,9.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
pattern [0-9]{1,2}\.?[0-9]{0,1}
Source
<xs:simpleType name="PositiveDecimalMax2IntegralPartMax1FractionalPartType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Positiivinen desimaaliluku, jonka kokonaislukuosassa maksimissaan 2 numeroa ja desimaaliosassa maksimissaan 1 numero. Kattaa siis arvot 0 - 99,9.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Positive decimal fraction with maximum 2 numbers in its integral part and maximum 1 number in its fractinoal part. Thus covers values 0 - 99,9.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:pattern value="[0-9]{1,2}\.?[0-9]{0,1}"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type PositiveDecimalMax4IntegralPartMax2FractionalPartType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Positiivinen desimaaliluku, jonka kokonaislukuosassa maksimissaan 4 numeroa ja desimaaliosassa maksimissaan 2 numeroa. Kattaa siis arvot 0 - 9999,99.
Positive decimal fraction with maximum 4 numbers in its integral part and maximum 2 numbers in its fractinoal part. Thus covers values 0 - 9999,99.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
pattern [0-9]{1,4}\.?[0-9]{0,2}
Source
<xs:simpleType name="PositiveDecimalMax4IntegralPartMax2FractionalPartType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Positiivinen desimaaliluku, jonka kokonaislukuosassa maksimissaan 4 numeroa ja desimaaliosassa maksimissaan 2 numeroa. Kattaa siis arvot 0 - 9999,99.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Positive decimal fraction with maximum 4 numbers in its integral part and maximum 2 numbers in its fractinoal part. Thus covers values 0 - 9999,99.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:pattern value="[0-9]{1,4}\.?[0-9]{0,2}"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type PositiveDecimalMax5IntegralPartMax1FractionalPartType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Positiivinen desimaaliluku, jonka kokonaislukuosassa maksimissaan 5 numeroa ja desimaaliosassa maksimissaan 1 numero. Kattaa siis arvot 0 - 99999,9.
Positive decimal fraction with maximum 5 numbers in its integral part and maximum 1 numbers in its fractinoal part. Thus covers values 0 - 9999,99.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
pattern [0-9]{1,5}\.?[0-9]{0,2}
Source
<xs:simpleType name="PositiveDecimalMax5IntegralPartMax1FractionalPartType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Positiivinen desimaaliluku, jonka kokonaislukuosassa maksimissaan 5 numeroa ja desimaaliosassa maksimissaan 1 numero. Kattaa siis arvot 0 - 99999,9.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Positive decimal fraction with maximum 5 numbers in its integral part and maximum 1 numbers in its fractinoal part. Thus covers values 0 - 9999,99.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:pattern value="[0-9]{1,5}\.?[0-9]{0,2}"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type PositiveDecimalMax5IntegralPartMax2FractionalPartType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Positiivinen desimaaliluku, jonka kokonaislukuosassa maksimissaan 4 numeroa ja desimaaliosassa maksimissaan 2 numeroa. Kattaa siis arvot 0 - 9999,99.
Positive decimal fraction with maximum 4 numbers in its integral part and maximum 2 numbers in its fractinoal part. Thus covers values 0 - 9999,99.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
pattern [0-9]{1,5}\.?[0-9]{0,2}
Source
<xs:simpleType name="PositiveDecimalMax5IntegralPartMax2FractionalPartType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Positiivinen desimaaliluku, jonka kokonaislukuosassa maksimissaan 4 numeroa ja desimaaliosassa maksimissaan 2 numeroa. Kattaa siis arvot 0 - 9999,99.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Positive decimal fraction with maximum 4 numbers in its integral part and maximum 2 numbers in its fractinoal part. Thus covers values 0 - 9999,99.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:pattern value="[0-9]{1,5}\.?[0-9]{0,2}"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type EmptyStringType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Tyhjä merkkijono.
Empty string.
Diagram
Diagram index7.tmp#id506
Type EmptyStringType
Type hierarchy
Facets
enumeration
Source
<xs:simpleType name="EmptyStringType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tyhjä merkkijono.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Empty string.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:EmptyStringType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type PercentType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Prosenttiluvun määrittely ilman desimaaleja.
Percent without fraction digits.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:decimal
Facets
maxInclusive 100
minInclusive 0
Source
<xs:simpleType name="PercentType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Prosenttiluvun määrittely ilman desimaaleja.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Percent without fraction digits.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:minInclusive value="0"/>
  <xs:maxInclusive value="100"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type DateMmDdYyyyType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv. Esimerkiksi 1.6.2009 tai 01.06.2009.
Date in format dd.mm.yyyy. For example 1.6.2009 or 01.06.2009.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
pattern (0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[.](0[1-9]|1[012])[.](19|20)\d\d
Source
<xs:simpleType name="DateMmDdYyyyType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv. Esimerkiksi 1.6.2009 tai 01.06.2009.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Date in format dd.mm.yyyy. For example 1.6.2009 or 01.06.2009.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:pattern value="(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[.](0[1-9]|1[012])[.](19|20)\d\d"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type CountryCodeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Osoitemaan maakoodi (ISO 3166), esim. FI, SE, US.
Address country code (ISO 3166), e.g. FI, SE, US.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
maxLength 2
Source
<xs:simpleType name="CountryCodeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Osoitemaan maakoodi (ISO 3166), esim. FI, SE, US.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Address country code (ISO 3166), e.g. FI, SE, US.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="2"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type LanguageCode1Type
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Kielikoodi (ISO 639-1), esim. fi, sv, en.
Language code (ISO 639-1), e.g. fi, sv, en.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
maxLength 2
Source
<xs:simpleType name="LanguageCode1Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kielikoodi (ISO 639-1), esim. fi, sv, en.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Language code (ISO 639-1), e.g. fi, sv, en.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="2"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type LanguageCode2Type
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common/basicDataTypes/2010/08/31
Annotations
Osoitemaan maakoodi (ISO 639-2), esim. fin, swe, eng.
Address country code (ISO 639-2), e.g. fin, swe, eng.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
maxLength 3
Source
<xs:simpleType name="LanguageCode2Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Osoitemaan maakoodi (ISO 639-2), esim. fin, swe, eng.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Address country code (ISO 639-2), e.g. fin, swe, eng.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="3"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>