Showing:

Annotations
Attributes
Diagrams
Facets
Instances
Properties
Source
Used by
Imported schema WorkingSiteTrade_OfferWorkingSite_20110214.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/offerworkingsite/2011/02/14
Properties
attribute form default: qualified
element form default: qualified
version: 1.0
Element IncludedInOffer
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/offerworkingsite/2011/02/14
Diagram
Diagram index24.tmp#id93
Type IncludedInOfferType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Ei
enumeration 1
Kyllä
Used by
Source
<xs:element name="IncludedInOffer" type="IncludedInOfferType"/>
Element PurchaserRepresentativePerson
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/offerworkingsite/2011/02/14
Diagram
Diagram index15.tmp#id71 index15.tmp#id72 index15.tmp#id35 index15.tmp#id38 index15.tmp#id34 index15.tmp#id41 index15.tmp#id44 index15.tmp#id33 index15.tmp#id47 index15.tmp#id49 index15.tmp#id52 index15.tmp#id55 index15.tmp#id58 index15.tmp#id46 index15.tmp#id61 index15.tmp#id64 index15.tmp#id66 index15.tmp#id60 index15.tmp#id68 index15.tmp#id32 index24.tmp#id96
Type PurchaserRepresentativePersonType
Type hierarchy
Properties
content: complex
Used by
Model ((FirstName , LastName) | WholeName) , OrganizationName{0,1} , Address , PostalCode , PostOffice , CountryCode{0,1} , CountryText{0,1} , PhoneNumber{0,1} , MobilePhoneNumber{0,1} , TelefaxNumber{0,1} , EmailAddress{0,1}
Children Address, CountryCode, CountryText, EmailAddress, FirstName, LastName, MobilePhoneNumber, OrganizationName, PhoneNumber, PostOffice, PostalCode, TelefaxNumber, WholeName
Instance
<PurchaserRepresentativePerson id="" language="">
 <FirstName>{1,1}</FirstName>
 <LastName>{1,1}</LastName>
 <WholeName>{1,1}</WholeName>
 <OrganizationName>{0,1}</OrganizationName>
 <EmailAddress>{0,1}</EmailAddress>
</PurchaserRepresentativePerson>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Henkilö/organisaatio voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Person/organization can be identified using string id.
language LanguageCode1Type optional
Henkilön/organisaation kieli kielikoodina.
Person's/organization's language as a language code.
Source
<xs:element name="PurchaserRepresentativePerson" type="PurchaserRepresentativePersonType"/>
Element WorkingSiteText
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/offerworkingsite/2011/02/14
Diagram
Diagram index24.tmp#id98
Type WorkingSiteTextType
Properties
content: simple
Facets
maxLength 500
Used by
Source
<xs:element name="WorkingSiteText" type="WorkingSiteTextType"/>
Element OfferWorkingSiteWoodTradeInfo
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/offerworkingsite/2011/02/14
Diagram
Diagram index24.tmp#id101 index24.tmp#id104 index18.tmp#id106 index24.tmp#id100
Type OfferWorkingSiteWoodTradeInfoType
Properties
content: complex
Used by
Model (FellingRightDuration | FellingRightValidityDate) , AssortmentClasses
Children AssortmentClasses, FellingRightDuration, FellingRightValidityDate
Instance
<OfferWorkingSiteWoodTradeInfo>
 <FellingRightDuration>{1,1}</FellingRightDuration>
 <FellingRightValidityDate>{1,1}</FellingRightValidityDate>
 <AssortmentClasses>{1,1}</AssortmentClasses>
</OfferWorkingSiteWoodTradeInfo>
Source
<xs:element name="OfferWorkingSiteWoodTradeInfo" type="OfferWorkingSiteWoodTradeInfoType"/>
Element FellingRightDuration
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/offerworkingsite/2011/02/14
Diagram
Diagram index24.tmp#id102
Type FellingRightDurationType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
maxInclusive 99
minInclusive 0
Used by
Source
<xs:element name="FellingRightDuration" type="FellingRightDurationType"/>
Element FellingRightValidityDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/offerworkingsite/2011/02/14
Diagram
Diagram index24.tmp#id105
Type FellingRightValidityDateType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1970-01-01
Used by
Source
<xs:element name="FellingRightValidityDate" type="FellingRightValidityDateType"/>
Element WorkingSite
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/offerworkingsite/2011/02/14
Diagram
Diagram index24.tmp#id174 index24.tmp#id175 index24.tmp#id176 index5.tmp#id27 index24.tmp#id92 index24.tmp#id95 index24.tmp#id97 index24.tmp#id99 index14.tmp#id164 index24.tmp#id91
Type WorkingSiteType
Properties
content: complex
Model TimeStamp , IncludedInOffer , PurchaserRepresentativePerson , WorkingSiteText{0,1} , OfferWorkingSiteWoodTradeInfo{0,1} , Documents{0,1}
Children Documents, IncludedInOffer, OfferWorkingSiteWoodTradeInfo, PurchaserRepresentativePerson, TimeStamp, WorkingSiteText
Instance
<WorkingSite id="" parentId="" parentVersionNo="">
 <TimeStamp>{1,1}</TimeStamp>
 <IncludedInOffer>{1,1}</IncludedInOffer>
 <PurchaserRepresentativePerson id="" language="">{1,1}</PurchaserRepresentativePerson>
 <WorkingSiteText>{0,1}</WorkingSiteText>
 <OfferWorkingSiteWoodTradeInfo>{0,1}</OfferWorkingSiteWoodTradeInfo>
 <Documents>{0,1}</Documents>
</WorkingSite>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string required
Tarjouksen työmaa yksilöidään tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Working site of offer can be identified using string id.
parentId xs:string required
Viiteavain pääsanoman avaintietoon (tarjouksen tunniste).
Surrogate reference key for offer (offer id).
parentVersionNo xs:int required
Viiteavain pääsanoman avaintietoon (tarjouksen versionumero).
Reference key for offer (offer version number).
Source
<xs:element name="WorkingSite" type="WorkingSiteType"/>
Complex Type WorkingSiteType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/offerworkingsite/2011/02/14
Annotations
Yksittäisen työkohteen tarjouksen tiedot.
Single working site data included in offer.
Diagram
Diagram index24.tmp#id174 index24.tmp#id175 index24.tmp#id176 index5.tmp#id27 index24.tmp#id92 index24.tmp#id95 index24.tmp#id97 index24.tmp#id99 index14.tmp#id164
Used by
Model TimeStamp , IncludedInOffer , PurchaserRepresentativePerson , WorkingSiteText{0,1} , OfferWorkingSiteWoodTradeInfo{0,1} , Documents{0,1}
Children Documents, IncludedInOffer, OfferWorkingSiteWoodTradeInfo, PurchaserRepresentativePerson, TimeStamp, WorkingSiteText
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string required
Tarjouksen työmaa yksilöidään tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Working site of offer can be identified using string id.
parentId xs:string required
Viiteavain pääsanoman avaintietoon (tarjouksen tunniste).
Surrogate reference key for offer (offer id).
parentVersionNo xs:int required
Viiteavain pääsanoman avaintietoon (tarjouksen versionumero).
Reference key for offer (offer version number).
Source
<xs:complexType name="WorkingSiteType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäisen työkohteen tarjouksen tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single working site data included in offer.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="co:TimeStamp"/>
  <xs:element ref="IncludedInOffer"/>
  <xs:element ref="PurchaserRepresentativePerson"/>
  <xs:element ref="WorkingSiteText" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="OfferWorkingSiteWoodTradeInfo" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="wtco:Documents" minOccurs="0"/>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="parentId" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Viiteavain pääsanoman avaintietoon (tarjouksen tunniste).</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Surrogate reference key for offer (offer id).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="parentVersionNo" type="xs:int" use="required">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Viiteavain pääsanoman avaintietoon (tarjouksen versionumero).</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Reference key for offer (offer version number).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Tarjouksen työmaa yksilöidään tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Working site of offer can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Simple Type IncludedInOfferType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/offerworkingsite/2011/02/14
Annotations
Kertoo onko leimikko sisällytty tarjoukseen (0 = ei sisällytetty, 1 = sisällytetty).
Tell whether this stand is included in offer or no (0 = not included, 1 = included).
Diagram
Diagram index3.tmp#id94
Type YesNoType
Type hierarchy
Facets
enumeration 0
Ei
enumeration 1
Kyllä
Used by
Element IncludedInOffer
Source
<xs:simpleType name="IncludedInOfferType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kertoo onko leimikko sisällytty tarjoukseen (0 = ei sisällytetty, 1 = sisällytetty).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Tell whether this stand is included in offer or no (0 = not included, 1 = included).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:YesNoType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type PurchaserRepresentativePersonType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/offerworkingsite/2011/02/14
Annotations
Ostajan edustaja työmaahan liittyvissä käytännön kysymyksissä.
Representative person for this particular working site (not necessarily for whole offer.
Diagram
Diagram index15.tmp#id71 index15.tmp#id72 index15.tmp#id35 index15.tmp#id38 index15.tmp#id34 index15.tmp#id41 index15.tmp#id44 index15.tmp#id33 index15.tmp#id47 index15.tmp#id49 index15.tmp#id52 index15.tmp#id55 index15.tmp#id58 index15.tmp#id46 index15.tmp#id61 index15.tmp#id64 index15.tmp#id66 index15.tmp#id60 index15.tmp#id68 index15.tmp#id32
Type extension of ContactInformationType
Type hierarchy
Used by
Model ((FirstName , LastName) | WholeName) , OrganizationName{0,1} , Address , PostalCode , PostOffice , CountryCode{0,1} , CountryText{0,1} , PhoneNumber{0,1} , MobilePhoneNumber{0,1} , TelefaxNumber{0,1} , EmailAddress{0,1}
Children Address, CountryCode, CountryText, EmailAddress, FirstName, LastName, MobilePhoneNumber, OrganizationName, PhoneNumber, PostOffice, PostalCode, TelefaxNumber, WholeName
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Henkilö/organisaatio voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Person/organization can be identified using string id.
language LanguageCode1Type optional
Henkilön/organisaation kieli kielikoodina.
Person's/organization's language as a language code.
Source
<xs:complexType name="PurchaserRepresentativePersonType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Ostajan edustaja työmaahan liittyvissä käytännön kysymyksissä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Representative person for this particular working site (not necessarily for whole offer.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexContent>
  <xs:extension base="ci:ContactInformationType"/>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>
Simple Type WorkingSiteTextType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/offerworkingsite/2011/02/14
Annotations
Myyjän työmaakohtainen ostajalle toimitettava teksti (huomautusteksti).
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
maxLength 500
Used by
Element WorkingSiteText
Source
<xs:simpleType name="WorkingSiteTextType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Myyjän työmaakohtainen ostajalle toimitettava teksti (huomautusteksti).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="500"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Complex Type OfferWorkingSiteWoodTradeInfoType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/offerworkingsite/2011/02/14
Annotations
Yksittäisen leimikon tiedot.
Single stand data.
Diagram
Diagram index24.tmp#id101 index24.tmp#id104 index18.tmp#id106
Used by
Model (FellingRightDuration | FellingRightValidityDate) , AssortmentClasses
Children AssortmentClasses, FellingRightDuration, FellingRightValidityDate
Source
<xs:complexType name="OfferWorkingSiteWoodTradeInfoType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäisen leimikon tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single stand data.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:choice>
   <xs:element ref="FellingRightDuration"/>
   <xs:element ref="FellingRightValidityDate"/>
  </xs:choice>
  <xs:element ref="as:AssortmentClasses">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tarjouksen puutavaralajiluokittaiset yhteenveto puutavaralajien hinnat ja mittavaatimukset.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Assortments with offered prices.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type FellingRightDurationType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/offerworkingsite/2011/02/14
Annotations
Hakkuuoikeuden kesto kuukausina. Hakkuuoikeuden alkamisajankohta kaupan tekoajankohta.
Felling right duration in moths. Usually starts when offer is accepted.
Diagram
Diagram index3.tmp#id103
Type restriction of PositiveIntegerType
Type hierarchy
Facets
maxInclusive 99
minInclusive 0
Used by
Source
<xs:simpleType name="FellingRightDurationType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuuoikeuden kesto kuukausina. Hakkuuoikeuden alkamisajankohta kaupan tekoajankohta.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Felling right duration in moths. Usually starts when offer is accepted.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:PositiveIntegerType">
  <xs:maxInclusive value="99"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type FellingRightValidityDateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/offerworkingsite/2011/02/14
Annotations
Pvm, johon asti hakkuuoikeus voimassa.
Diagram
Diagram index3.tmp#id79
Type DateType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1970-01-01
Used by
Source
<xs:simpleType name="FellingRightValidityDateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Pvm, johon asti hakkuuoikeus voimassa.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:DateType"/>
</xs:simpleType>
Attribute WorkingSiteType / @parentId
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/offerworkingsite/2011/02/14
Annotations
Viiteavain pääsanoman avaintietoon (tarjouksen tunniste).
Surrogate reference key for offer (offer id).
Type xs:string
Properties
use: required
Used by
Complex Type WorkingSiteType
Source
<xs:attribute name="parentId" type="xs:string" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Viiteavain pääsanoman avaintietoon (tarjouksen tunniste).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Surrogate reference key for offer (offer id).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
Attribute WorkingSiteType / @parentVersionNo
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/offerworkingsite/2011/02/14
Annotations
Viiteavain pääsanoman avaintietoon (tarjouksen versionumero).
Reference key for offer (offer version number).
Type xs:int
Properties
use: required
Used by
Complex Type WorkingSiteType
Source
<xs:attribute name="parentVersionNo" type="xs:int" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Viiteavain pääsanoman avaintietoon (tarjouksen versionumero).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Reference key for offer (offer version number).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
Attribute WorkingSiteType / @id
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/offerworkingsite/2011/02/14
Annotations
Tarjouksen työmaa yksilöidään tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Working site of offer can be identified using string id.
Type xs:string
Properties
use: required
Used by
Complex Type WorkingSiteType
Source
<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tarjouksen työmaa yksilöidään tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Working site of offer can be identified using string id.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>