Showing:

Annotations
Attributes
Diagrams
Instances
Properties
Source
Used by
Imported schema WorkingSiteTrade_WorkingSite_20110214.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/workingsite/2011/02/14
Properties
attribute form default: qualified
element form default: qualified
version: 1.0
Element OfferWorkingSites
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/workingsite/2011/02/14
Diagram
Diagram index19.tmp#id86 index19.tmp#id89 index19.tmp#id85
Type OfferWorkingSitesType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OfferType
Model (WorkingSiteKey+ | OfferWorkingSiteDetails+)
Children OfferWorkingSiteDetails, WorkingSiteKey
Instance
<OfferWorkingSites>
 <WorkingSiteKey id="">{1,unbounded}</WorkingSiteKey>
 <OfferWorkingSiteDetails id="" parentId="" parentVersionNo="">{1,unbounded}</OfferWorkingSiteDetails>
</OfferWorkingSites>
Source
<xs:element name="OfferWorkingSites" type="OfferWorkingSitesType"/>
Element WorkingSiteKey
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/workingsite/2011/02/14
Diagram
Diagram index19.tmp#id88 index19.tmp#id87
Type WorkingSiteKeyType
Properties
content: complex
Used by
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string required
Kohteen / työmaan yksilöivä id.
id which identified working site.
Source
<xs:element name="WorkingSiteKey" type="WorkingSiteKeyType"/>
Element OfferWorkingSiteDetails
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/workingsite/2011/02/14
Diagram
Diagram index24.tmp#id174 index24.tmp#id175 index24.tmp#id176 index5.tmp#id27 index24.tmp#id92 index24.tmp#id95 index24.tmp#id97 index24.tmp#id99 index14.tmp#id164 index24.tmp#id91 index19.tmp#id90
Type OfferWorkingSiteDetailsType
Type hierarchy
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OfferWorkingSitesType
Model TimeStamp , IncludedInOffer , PurchaserRepresentativePerson , WorkingSiteText{0,1} , OfferWorkingSiteWoodTradeInfo{0,1} , Documents{0,1}
Children Documents, IncludedInOffer, OfferWorkingSiteWoodTradeInfo, PurchaserRepresentativePerson, TimeStamp, WorkingSiteText
Instance
<OfferWorkingSiteDetails id="" parentId="" parentVersionNo="">
 <TimeStamp>{1,1}</TimeStamp>
 <IncludedInOffer>{1,1}</IncludedInOffer>
 <PurchaserRepresentativePerson id="" language="">{1,1}</PurchaserRepresentativePerson>
 <WorkingSiteText>{0,1}</WorkingSiteText>
 <OfferWorkingSiteWoodTradeInfo>{0,1}</OfferWorkingSiteWoodTradeInfo>
 <Documents>{0,1}</Documents>
</OfferWorkingSiteDetails>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string required
Tarjouksen työmaa yksilöidään tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Working site of offer can be identified using string id.
parentId xs:string required
Viiteavain pääsanoman avaintietoon (tarjouksen tunniste).
Surrogate reference key for offer (offer id).
parentVersionNo xs:int required
Viiteavain pääsanoman avaintietoon (tarjouksen versionumero).
Reference key for offer (offer version number).
Source
<xs:element name="OfferWorkingSiteDetails" type="OfferWorkingSiteDetailsType"/>
Element CallForOfferWorkingSites
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/workingsite/2011/02/14
Diagram
Diagram index19.tmp#id86 index19.tmp#id181 index19.tmp#id180
Type CallForOfferWorkingSitesType
Properties
content: complex
Model (WorkingSiteKey+ | CallForOfferWorkingSiteDetails+)
Children CallForOfferWorkingSiteDetails, WorkingSiteKey
Instance
<CallForOfferWorkingSites>
 <WorkingSiteKey id="">{1,unbounded}</WorkingSiteKey>
 <CallForOfferWorkingSiteDetails id="" parentId="">{1,unbounded}</CallForOfferWorkingSiteDetails>
</CallForOfferWorkingSites>
Source
<xs:element name="CallForOfferWorkingSites" type="CallForOfferWorkingSitesType"/>
Element CallForOfferWorkingSiteDetails
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/workingsite/2011/02/14
Diagram
Diagram index11.tmp#id656 index11.tmp#id657 index5.tmp#id27 index11.tmp#id184 index11.tmp#id186 index11.tmp#id188 index11.tmp#id190 index11.tmp#id199 index11.tmp#id205 index11.tmp#id230 index11.tmp#id232 index11.tmp#id234 index10.tmp#id247 index11.tmp#id650 index11.tmp#id183 index19.tmp#id182
Type CallForOfferWorkingSiteDetailsType
Type hierarchy
Properties
content: complex
Used by
Model TimeStamp , WorkingSiteName , IncludeInOffer , SellerRepresentativePerson , Sellers , VATInfo , RealEstate , WorkingSiteText{0,1} , RoadUsingRight{0,1} , CallForOfferWorkingSiteWoodTradeInfo{0,1} , Stands{0,1} , WorkingSiteGeometries{0,1}
Children CallForOfferWorkingSiteWoodTradeInfo, IncludeInOffer, RealEstate, RoadUsingRight, SellerRepresentativePerson, Sellers, Stands, TimeStamp, VATInfo, WorkingSiteGeometries, WorkingSiteName, WorkingSiteText
Instance
<CallForOfferWorkingSiteDetails id="" parentId="">
 <TimeStamp>{1,1}</TimeStamp>
 <WorkingSiteName>{1,1}</WorkingSiteName>
 <IncludeInOffer>{1,1}</IncludeInOffer>
 <SellerRepresentativePerson id="" language="">{1,1}</SellerRepresentativePerson>
 <Sellers sellerGroup="" subsidyPossibility="">{1,1}</Sellers>
 <VATInfo>{1,1}</VATInfo>
 <RealEstate id="">{1,1}</RealEstate>
 <WorkingSiteText>{0,1}</WorkingSiteText>
 <RoadUsingRight>{0,1}</RoadUsingRight>
 <CallForOfferWorkingSiteWoodTradeInfo>{0,1}</CallForOfferWorkingSiteWoodTradeInfo>
 <Stands>{0,1}</Stands>
 <WorkingSiteGeometries>{0,1}</WorkingSiteGeometries>
</CallForOfferWorkingSiteDetails>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string required
Tarjouspyynnön työmaa yksilöidään tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Working site of call for offer can be identified using string id.
parentId xs:string required
Viiteavain pääsanoman avaintietoon (tarjouspyynnön tunniste).
Surrogate reference key for call for offer.
Source
<xs:element name="CallForOfferWorkingSiteDetails" type="CallForOfferWorkingSiteDetailsType"/>
Complex Type OfferWorkingSitesType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/workingsite/2011/02/14
Annotations
Tarjouksen työmaat.
Identifier of working site.
Diagram
Diagram index19.tmp#id86 index19.tmp#id89
Used by
Model (WorkingSiteKey+ | OfferWorkingSiteDetails+)
Children OfferWorkingSiteDetails, WorkingSiteKey
Source
<xs:complexType name="OfferWorkingSitesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tarjouksen työmaat.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Identifier of working site.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:choice>
   <xs:element ref="WorkingSiteKey" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation xml:lang="fi">VANHA NIMI = StandId</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element ref="OfferWorkingSiteDetails" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:choice>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type WorkingSiteKeyType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/workingsite/2011/02/14
Annotations
Työmaan tunniste. Viiteavain tarjouspyynnön tai tarjouksen id:hen. Työmaiden tietosisältö erillisessä rakenteessa.
Identifier of working site. Reference key to id of call for offer or offer. Data of working site is separately in separate structure.
Diagram
Diagram index19.tmp#id88
Used by
Element WorkingSiteKey
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string required
Kohteen / työmaan yksilöivä id.
id which identified working site.
Source
<xs:complexType name="WorkingSiteKeyType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Työmaan tunniste. Viiteavain tarjouspyynnön tai tarjouksen id:hen. Työmaiden tietosisältö erillisessä rakenteessa.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Identifier of working site. Reference key to id of call for offer or offer. Data of working site is separately in separate structure.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Kohteen / työmaan yksilöivä id.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">id which identified working site.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Complex Type OfferWorkingSiteDetailsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/workingsite/2011/02/14
Annotations
Tarjouksen työmaan tiedot.
Data of working site of offer.
Diagram
Diagram index24.tmp#id174 index24.tmp#id175 index24.tmp#id176 index5.tmp#id27 index24.tmp#id92 index24.tmp#id95 index24.tmp#id97 index24.tmp#id99 index14.tmp#id164 index24.tmp#id91
Type extension of WorkingSiteType
Type hierarchy
Used by
Model TimeStamp , IncludedInOffer , PurchaserRepresentativePerson , WorkingSiteText{0,1} , OfferWorkingSiteWoodTradeInfo{0,1} , Documents{0,1}
Children Documents, IncludedInOffer, OfferWorkingSiteWoodTradeInfo, PurchaserRepresentativePerson, TimeStamp, WorkingSiteText
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string required
Tarjouksen työmaa yksilöidään tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Working site of offer can be identified using string id.
parentId xs:string required
Viiteavain pääsanoman avaintietoon (tarjouksen tunniste).
Surrogate reference key for offer (offer id).
parentVersionNo xs:int required
Viiteavain pääsanoman avaintietoon (tarjouksen versionumero).
Reference key for offer (offer version number).
Source
<xs:complexType name="OfferWorkingSiteDetailsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tarjouksen työmaan tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Data of working site of offer.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexContent>
  <xs:extension base="ows:WorkingSiteType"/>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>
Complex Type CallForOfferWorkingSitesType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/workingsite/2011/02/14
Annotations
Tarjouspyynnön työmaat.
Identifier of working site.
Diagram
Diagram index19.tmp#id86 index19.tmp#id181
Used by
Model (WorkingSiteKey+ | CallForOfferWorkingSiteDetails+)
Children CallForOfferWorkingSiteDetails, WorkingSiteKey
Source
<xs:complexType name="CallForOfferWorkingSitesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tarjouspyynnön työmaat.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Identifier of working site.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:choice>
   <xs:element ref="WorkingSiteKey" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation xml:lang="fi">Tätä vaihtoehtoa käytetään, kun työmaan / kohteen tiedot välitetään eri sanomassa / tiedostossa. Id viittaa tällöin erillisen sanoman työmaa- / kohde-id:een. VANHA NIMI = StandId</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element ref="CallForOfferWorkingSiteDetails" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation xml:lang="fi">Tätä vaihtoehtoa käytetään, kun työmaan / kohteen tiedot sisällytetään tähän sanomaan.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:choice>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type CallForOfferWorkingSiteDetailsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/workingsite/2011/02/14
Annotations
Tarjouspyynnön työmaan tiedot.
Data of working site of call for offer.
Diagram
Diagram index11.tmp#id656 index11.tmp#id657 index5.tmp#id27 index11.tmp#id184 index11.tmp#id186 index11.tmp#id188 index11.tmp#id190 index11.tmp#id199 index11.tmp#id205 index11.tmp#id230 index11.tmp#id232 index11.tmp#id234 index10.tmp#id247 index11.tmp#id650 index11.tmp#id183
Type extension of WorkingSiteType
Type hierarchy
Used by
Model TimeStamp , WorkingSiteName , IncludeInOffer , SellerRepresentativePerson , Sellers , VATInfo , RealEstate , WorkingSiteText{0,1} , RoadUsingRight{0,1} , CallForOfferWorkingSiteWoodTradeInfo{0,1} , Stands{0,1} , WorkingSiteGeometries{0,1}
Children CallForOfferWorkingSiteWoodTradeInfo, IncludeInOffer, RealEstate, RoadUsingRight, SellerRepresentativePerson, Sellers, Stands, TimeStamp, VATInfo, WorkingSiteGeometries, WorkingSiteName, WorkingSiteText
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string required
Tarjouspyynnön työmaa yksilöidään tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Working site of call for offer can be identified using string id.
parentId xs:string required
Viiteavain pääsanoman avaintietoon (tarjouspyynnön tunniste).
Surrogate reference key for call for offer.
Source
<xs:complexType name="CallForOfferWorkingSiteDetailsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tarjouspyynnön työmaan tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Data of working site of call for offer.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexContent>
  <xs:extension base="cfows:WorkingSiteType"/>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>
Attribute WorkingSiteKeyType / @id
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/workingsite/2011/02/14
Annotations
Kohteen / työmaan yksilöivä id.
id which identified working site.
Type xs:string
Properties
use: required
Used by
Complex Type WorkingSiteKeyType
Source
<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kohteen / työmaan yksilöivä id.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">id which identified working site.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>