Showing:

Annotations
Diagrams
Facets
Instances
Properties
Source
Used by
Imported schema WorkingSiteTrade_Assortment_20110214.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Properties
attribute form default: qualified
element form default: qualified
version: 1.0
Element AssortmentClasses
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id108 index18.tmp#id107
Type AssortmentClassesType
Properties
content: complex
Used by
Model AssortmentClass+
Children AssortmentClass
Instance
<AssortmentClasses>
 <AssortmentClass>{1,unbounded}</AssortmentClass>
</AssortmentClasses>
Source
<xs:element name="AssortmentClasses" type="AssortmentClassesType"/>
Element AssortmentClass
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id110 index18.tmp#id112 index18.tmp#id109
Type AssortmentClassType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type AssortmentClassesType
Model AssortmentClassCode , Assortments
Children AssortmentClassCode, Assortments
Instance
<AssortmentClass>
 <AssortmentClassCode>{1,1}</AssortmentClassCode>
 <Assortments>{1,1}</Assortments>
</AssortmentClass>
Source
<xs:element name="AssortmentClass" type="AssortmentClassType"/>
Element AssortmentClassCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id111
Type AssortmentClassCodeType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Muu
enumeration 1
Uudistushakkuu
enumeration 2
Harvennus
enumeration 3
Ensiharvennus
enumeration 4
Energiapuu
Used by
Complex Type AssortmentClassType
Source
<xs:element name="AssortmentClassCode" type="AssortmentClassCodeType"/>
Element Assortments
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id114 index18.tmp#id113
Type AssortmentsType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type AssortmentClassType
Model Assortment+
Children Assortment
Instance
<Assortments>
 <Assortment>{1,unbounded}</Assortment>
</Assortments>
Source
<xs:element name="Assortments" type="AssortmentsType"/>
Element Assortment
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id118 index18.tmp#id123 index18.tmp#id117 index18.tmp#id128 index18.tmp#id131 index18.tmp#id127 index18.tmp#id135 index18.tmp#id137 index18.tmp#id139 index18.tmp#id134 index18.tmp#id143 index18.tmp#id145 index18.tmp#id147 index18.tmp#id150 index18.tmp#id142 index18.tmp#id151 index18.tmp#id160 index18.tmp#id162 index18.tmp#id116 index18.tmp#id115
Type AssortmentType
Type hierarchy
Properties
content: complex
Used by
Complex Type AssortmentsType
Model TreeSpecies , StemType , Quantity , QuantityUnit , UnitPrice , TotalPrice , Currency , DiameterMin , DiameterMax , LengthMin , LengthMax , WoodLots{0,1} , MeasurementMethod{0,1} , AssortmentInfo{0,1}
Children AssortmentInfo, Currency, DiameterMax, DiameterMin, LengthMax, LengthMin, MeasurementMethod, Quantity, QuantityUnit, StemType, TotalPrice, TreeSpecies, UnitPrice, WoodLots
Instance
<Assortment>
 <TreeSpecies>{1,1}</TreeSpecies>
 <StemType>{1,1}</StemType>
 <WoodLots>{0,1}</WoodLots>
 <MeasurementMethod>{0,1}</MeasurementMethod>
 <AssortmentInfo>{0,1}</AssortmentInfo>
</Assortment>
Source
<xs:element name="Assortment" type="AssortmentType"/>
Element TreeSpecies
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id119
Type TreeSpeciesType
Properties
content: simple
Used by
Source
<xs:element name="TreeSpecies" type="TreeSpeciesType"/>
Element StemType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id124
Type StemTypeType
Properties
content: simple
Used by
Source
<xs:element name="StemType" type="StemTypeType"/>
Element Quantity
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id129
Type QuantityType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
Used by
Element Group QuantityGroup
Source
<xs:element name="Quantity" type="QuantityType"/>
Element QuantityUnit
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id132
Type QuantityUnitType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Kiintokuutiometri (m3), kuorellinen tilavuus
enumeration 2
Kiintokuutiometri (m3), kuoreton tilavuus
enumeration 3
Megawattitunti (MWh)
enumeration 4
Irtokuutiometri (m3)
enumeration 5
Tonni (t = 1000 kg)
Used by
Element Group QuantityGroup
Source
<xs:element name="QuantityUnit" type="QuantityUnitType"/>
Element UnitPrice
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id136
Type UnitPriceType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
Used by
Element Group PricesAndCurrencyGroup
Source
<xs:element name="UnitPrice" type="UnitPriceType"/>
Element TotalPrice
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id138
Type TotalPriceType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
Used by
Element Group PricesAndCurrencyGroup
Source
<xs:element name="TotalPrice" type="TotalPriceType"/>
Element Currency
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id140
Type CurrencyType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration EUR
Euro (esim. sata euroa 100.00).
enumeration EURc
Eurosentit (esim. sata euroa 10000).
Used by
Element Group PricesAndCurrencyGroup
Source
<xs:element name="Currency" type="CurrencyType"/>
Element DiameterMin
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id144
Type DiameterMinType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 0
Used by
Source
<xs:element name="DiameterMin" type="DiameterMinType"/>
Element DiameterMax
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id146
Type DiameterMaxType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 0
Used by
Source
<xs:element name="DiameterMax" type="DiameterMaxType"/>
Element LengthMin
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id148
Type LengthMinType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 1
Used by
Source
<xs:element name="LengthMin" type="LengthMinType"/>
Element DimensionRequirementsGroup / LengthMax
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram
Source
<xs:element name="LengthMax"/>
Element WoodLots
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id153 index18.tmp#id152
Type WoodLotsType
Properties
content: complex
Used by
Model Woodlot+
Children Woodlot
Instance
<WoodLots>
 <Woodlot>{1,unbounded}</Woodlot>
</WoodLots>
Source
<xs:element name="WoodLots" type="WoodLotsType"/>
Element Woodlot
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id156 index18.tmp#id158 index18.tmp#id155 index18.tmp#id154
Type WoodLotType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type WoodLotsType
Model WoodLotInformationType , WoodLotInformationValue
Children WoodLotInformationType, WoodLotInformationValue
Instance
<Woodlot>
 <WoodLotInformationType>{1,1}</WoodLotInformationType>
 <WoodLotInformationValue>{1,1}</WoodLotInformationValue>
</Woodlot>
Source
<xs:element name="Woodlot" type="WoodLotType"/>
Element WoodLotInformationType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id157
Type WoodLotInformationTypeType
Properties
content: simple
Facets
enumeration lot
Erä.
enumeration part
Osa.
enumeration placeOfDelivery
Toimituspaikka.
enumeration type01
Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 1. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.
enumeration type02
Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 2. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.
enumeration type03
Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 3. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.
enumeration type04
Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 4. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.
enumeration type05
Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 5. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.
enumeration type06
Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 6. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.
enumeration type07
Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 7. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.
enumeration type08
Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 8. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.
enumeration type09
Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 9. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.
enumeration type10
Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 10. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.
Used by
Element Group WoodLotInformationGroup
Source
<xs:element name="WoodLotInformationType" type="WoodLotInformationTypeType"/>
Element WoodLotInformationValue
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id159
Type WoodLotInformationValueType
Properties
content: simple
Facets
maxLength 50
Used by
Element Group WoodLotInformationGroup
Source
<xs:element name="WoodLotInformationValue" type="WoodLotInformationValueType"/>
Element MeasurementMethod
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id161
Type MeasurementMethodType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Hakkuukonemittaus
enumeration 2
Pinomittaus
enumeration 3
Tehdasmittaus
enumeration 4
Kuormainvaakamittaus
enumeration 5
Pölkkyjen mittaus
enumeration 6
Massan mittaus
enumeration 7
Tilavuusmittaus
enumeration 8
Energiasisällön mittaus
enumeration 9
Muu mittaustapa
Used by
Source
<xs:element name="MeasurementMethod" type="MeasurementMethodType"/>
Element AssortmentInfo
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id163
Type AssortmentInfoType
Properties
content: simple
Facets
maxLength 80
Used by
Source
<xs:element name="AssortmentInfo" type="AssortmentInfoType"/>
Element LengthMax
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id846
Type LengthMaxType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 1
Source
<xs:element name="LengthMax" type="LengthMaxType"/>
Complex Type AssortmentClassesType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Puutavaralajiluokat.
Diagram
Diagram index18.tmp#id108
Used by
Model AssortmentClass+
Children AssortmentClass
Source
<xs:complexType name="AssortmentClassesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajiluokat.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="AssortmentClass" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type AssortmentClassType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Puutavaralajiluokan tiedot.
Diagram
Diagram index18.tmp#id110 index18.tmp#id112
Used by
Element AssortmentClass
Model AssortmentClassCode , Assortments
Children AssortmentClassCode, Assortments
Source
<xs:complexType name="AssortmentClassType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajiluokan tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="AssortmentClassCode">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">VANHA NIMI = ClassCode</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajiluokan tunnus, esim. hakkuutapa, hintaluokka, toimituskelpoisuus tai em. yhdistelmä.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Assortment class code, usually "first thinning", "thinning", "regeneretion felling".</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="Assortments">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajiluokan puutavaralajit.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type AssortmentClassCodeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Tarkentava koodi puutavaralajille. Hintaluokka.
Additional code for wood assortment. Price group.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 0
Muu
enumeration 1
Uudistushakkuu
enumeration 2
Harvennus
enumeration 3
Ensiharvennus
enumeration 4
Energiapuu
Used by
Source
<xs:simpleType name="AssortmentClassCodeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tarkentava koodi puutavaralajille. Hintaluokka.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Additional code for wood assortment. Price group.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Uudistushakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Harvennus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ensiharvennus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Energiapuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Complex Type AssortmentsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Puutavaralajit.
Assortments.
Diagram
Diagram index18.tmp#id114
Used by
Element Assortments
Model Assortment+
Children Assortment
Source
<xs:complexType name="AssortmentsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajit.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Assortments.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Assortment" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type AssortmentType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Puutavaralajin tiedot.
Information about assortment.
Diagram
Diagram index18.tmp#id118 index18.tmp#id123 index18.tmp#id117 index18.tmp#id128 index18.tmp#id131 index18.tmp#id127 index18.tmp#id135 index18.tmp#id137 index18.tmp#id139 index18.tmp#id134 index18.tmp#id143 index18.tmp#id145 index18.tmp#id147 index18.tmp#id150 index18.tmp#id142 index18.tmp#id151 index18.tmp#id160 index18.tmp#id162 index18.tmp#id116
Type extension of AssortmentAllElementsType
Type hierarchy
Used by
Element Assortment
Model TreeSpecies , StemType , Quantity , QuantityUnit , UnitPrice , TotalPrice , Currency , DiameterMin , DiameterMax , LengthMin , LengthMax , WoodLots{0,1} , MeasurementMethod{0,1} , AssortmentInfo{0,1}
Children AssortmentInfo, Currency, DiameterMax, DiameterMin, LengthMax, LengthMin, MeasurementMethod, Quantity, QuantityUnit, StemType, TotalPrice, TreeSpecies, UnitPrice, WoodLots
Source
<xs:complexType name="AssortmentType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Information about assortment.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexContent>
  <xs:extension base="AssortmentAllElementsType"/>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>
Complex Type AssortmentAllElementsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Puutavaralajin tiedot.
Information about assortment.
Diagram
Diagram index18.tmp#id118 index18.tmp#id123 index18.tmp#id117 index18.tmp#id128 index18.tmp#id131 index18.tmp#id127 index18.tmp#id135 index18.tmp#id137 index18.tmp#id139 index18.tmp#id134 index18.tmp#id143 index18.tmp#id145 index18.tmp#id147 index18.tmp#id150 index18.tmp#id142 index18.tmp#id151 index18.tmp#id160 index18.tmp#id162
Used by
Complex Type AssortmentType
Model TreeSpecies , StemType , Quantity , QuantityUnit , UnitPrice , TotalPrice , Currency , DiameterMin , DiameterMax , LengthMin , LengthMax , WoodLots{0,1} , MeasurementMethod{0,1} , AssortmentInfo{0,1}
Children AssortmentInfo, Currency, DiameterMax, DiameterMin, LengthMax, LengthMin, MeasurementMethod, Quantity, QuantityUnit, StemType, TotalPrice, TreeSpecies, UnitPrice, WoodLots
Source
<xs:complexType name="AssortmentAllElementsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Information about assortment.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:group ref="AssortmentIdentifierGroup"/>
  <xs:group ref="QuantityGroup"/>
  <xs:group ref="PricesAndCurrencyGroup" minOccurs="0"/>
  <xs:group ref="DimensionRequirementsGroup" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="WoodLots" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="MeasurementMethod" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="AssortmentInfo" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">VANHA NIMI = Text</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type TreeSpeciesType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Puutavaralajin puulajikoodi.
Tree species of assortment.
Diagram
Diagram index5.tmp#id120 index3.tmp#id121 index5.tmp#id122
Type union of(TreeSpeciesType, EmptyStringType, ExtraTreeSpeciesType)
Used by
Element TreeSpecies
Source
<xs:simpleType name="TreeSpeciesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin puulajikoodi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Tree species of assortment.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="co:TreeSpeciesType bdt:EmptyStringType co:ExtraTreeSpeciesType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type StemTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Puutavaralajin runkolaji, esim. tukki, kuitu, runko, kanto, energiapuu, pikkutukki, parru
Stem type of assortment.
Diagram
Diagram index5.tmp#id125 index5.tmp#id126
Type union of(StemTypeType, ExtraStemTypeType)
Used by
Element StemType
Source
<xs:simpleType name="StemTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin runkolaji, esim. tukki, kuitu, runko, kanto, energiapuu, pikkutukki, parru</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Stem type of assortment.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="co:StemTypeType co:ExtraStemTypeType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type QuantityType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Puutavaralajin arvioitu tai todettu määrä.
Estimated or measured amount of assortment.
Diagram
Diagram index3.tmp#id130
Type Decimal2FractionDigitsType
Type hierarchy
Facets
fractionDigits 2
Used by
Element Quantity
Source
<xs:simpleType name="QuantityType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin arvioitu tai todettu määrä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Estimated or measured amount of assortment.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:Decimal2FractionDigitsType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type QuantityUnitType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Puutavaralajin määrän yksikkö.
Diagram
Diagram index5.tmp#id133
Type QuantityUnitType
Type hierarchy
Facets
enumeration 1
Kiintokuutiometri (m3), kuorellinen tilavuus
enumeration 2
Kiintokuutiometri (m3), kuoreton tilavuus
enumeration 3
Megawattitunti (MWh)
enumeration 4
Irtokuutiometri (m3)
enumeration 5
Tonni (t = 1000 kg)
Used by
Element QuantityUnit
Source
<xs:simpleType name="QuantityUnitType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin määrän yksikkö.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:QuantityUnitType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type UnitPriceType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Puutavaralajin yksikköhinta.
Unit price for assortment.
Diagram
Diagram index3.tmp#id130
Type Decimal2FractionDigitsType
Type hierarchy
Facets
fractionDigits 2
Used by
Element UnitPrice
Source
<xs:simpleType name="UnitPriceType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin yksikköhinta.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Unit price for assortment.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:Decimal2FractionDigitsType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type TotalPriceType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Puutavaralajin kokonaishinta.
Total price for assortment.
Diagram
Diagram index3.tmp#id130
Type Decimal2FractionDigitsType
Type hierarchy
Facets
fractionDigits 2
Used by
Element TotalPrice
Source
<xs:simpleType name="TotalPriceType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin kokonaishinta.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Total price for assortment.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:Decimal2FractionDigitsType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type CurrencyType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Puutavaralajin hinnan valuutta.
Currency for price of assortment.
Diagram
Diagram index5.tmp#id141
Type CurrencyType
Type hierarchy
Facets
enumeration EUR
Euro (esim. sata euroa 100.00).
enumeration EURc
Eurosentit (esim. sata euroa 10000).
Used by
Element Currency
Source
<xs:simpleType name="CurrencyType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin hinnan valuutta.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Currency for price of assortment.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:CurrencyType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type DiameterMinType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Minimilatvaläpimitta (cm).
Minimum top diameter in centimeters.
Diagram
Diagram index3.tmp#id103
Type PositiveIntegerType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 0
Used by
Element DiameterMin
Source
<xs:simpleType name="DiameterMinType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Minimilatvaläpimitta (cm).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Minimum top diameter in centimeters.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:PositiveIntegerType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type DiameterMaxType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Maksimiläpimitta (cm).
Maximum base diameter in centimeters.
Diagram
Diagram index3.tmp#id103
Type PositiveIntegerType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 0
Used by
Element DiameterMax
Source
<xs:simpleType name="DiameterMaxType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Maksimiläpimitta (cm).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Maximum base diameter in centimeters.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:PositiveIntegerType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type LengthMinType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Minimipituus (m).
Minimum length (m).
Diagram
Diagram index3.tmp#id149
Type Decimal1FractionDigitType
Type hierarchy
Facets
fractionDigits 1
Used by
Element LengthMin
Source
<xs:simpleType name="LengthMinType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Minimipituus (m).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Minimum length (m).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:Decimal1FractionDigitType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type WoodLotsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Puutavaraerän tunnistetiedot.
Identification information for wood lot that assortment belongs to.
Diagram
Diagram index18.tmp#id153
Used by
Element WoodLots
Model Woodlot+
Children Woodlot
Source
<xs:complexType name="WoodLotsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaraerän tunnistetiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Identification information for wood lot that assortment belongs to.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Woodlot" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type WoodLotType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Puutavaraerän yksittäinen tunnistetieto.
Diagram
Diagram index18.tmp#id156 index18.tmp#id158 index18.tmp#id155
Used by
Element Woodlot
Model WoodLotInformationType , WoodLotInformationValue
Children WoodLotInformationType, WoodLotInformationValue
Source
<xs:complexType name="WoodLotType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaraerän yksittäinen tunnistetieto.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:group ref="WoodLotInformationGroup"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type WoodLotInformationTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Puutavaralajin erätunnuksen tyypit.
Assortment wood lot types.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration lot
Erä.
enumeration part
Osa.
enumeration placeOfDelivery
Toimituspaikka.
enumeration type01
Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 1. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.
enumeration type02
Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 2. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.
enumeration type03
Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 3. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.
enumeration type04
Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 4. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.
enumeration type05
Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 5. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.
enumeration type06
Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 6. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.
enumeration type07
Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 7. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.
enumeration type08
Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 8. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.
enumeration type09
Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 9. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.
enumeration type10
Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 10. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.
Used by
Source
<xs:simpleType name="WoodLotInformationTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin erätunnuksen tyypit.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Assortment wood lot types.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="lot">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Erä.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Lot.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="part">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Osa.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Part.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="placeOfDelivery">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Toimituspaikka.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Place of delivery.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="type01">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 1. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Datatransfer partners defined own type 1 (meaning of type). Datatransfer partners agree on meaning of type between themselves.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="type02">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 2. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Datatransfer partners defined own type 2 (meaning of type). Datatransfer partners agree on meaning of type between themselves.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="type03">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 3. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Datatransfer partners defined own type 3 (meaning of type). Datatransfer partners agree on meaning of type between themselves.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="type04">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 4. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Datatransfer partners defined own type 4 (meaning of type). Datatransfer partners agree on meaning of type between themselves.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="type05">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 5. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Datatransfer partners defined own type 5 (meaning of type). Datatransfer partners agree on meaning of type between themselves.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="type06">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 6. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Datatransfer partners defined own type 6 (meaning of type). Datatransfer partners agree on meaning of type between themselves.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="type07">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 7. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Datatransfer partners defined own type 7 (meaning of type). Datatransfer partners agree on meaning of type between themselves.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="type08">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 8. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Datatransfer partners defined own type 8 (meaning of type). Datatransfer partners agree on meaning of type between themselves.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="type09">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 9. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Datatransfer partners defined own type 9 (meaning of type). Datatransfer partners agree on meaning of type between themselves.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="type10">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedonsiirto-osapuolien keskenään määrittelemä tyyppi 10. Tiedonsiirto-osapuolet sopivat tyypin merkityksen omien tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Tällä tyyppi ja arvo parilla täsmennetään puutavaralajin ominaisuustietoa jollakin tavoin.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Datatransfer partners defined own type 10 (meaning of type). Datatransfer partners agree on meaning of type between themselves.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type WoodLotInformationValueType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Puutavaralajin erätunnuksen arvo.
Assortment wood lot value.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
maxLength 50
Used by
Source
<xs:simpleType name="WoodLotInformationValueType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin erätunnuksen arvo.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Assortment wood lot value.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="50"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type MeasurementMethodType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Toive käytettävästä mittausmenetelmästä.
Request for used measurement method.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Hakkuukonemittaus
enumeration 2
Pinomittaus
enumeration 3
Tehdasmittaus
enumeration 4
Kuormainvaakamittaus
enumeration 5
Pölkkyjen mittaus
enumeration 6
Massan mittaus
enumeration 7
Tilavuusmittaus
enumeration 8
Energiasisällön mittaus
enumeration 9
Muu mittaustapa
Used by
Source
<xs:simpleType name="MeasurementMethodType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toive käytettävästä mittausmenetelmästä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Request for used measurement method.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuukonemittaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pinomittaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tehdasmittaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuormainvaakamittaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pölkkyjen mittaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Massan mittaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tilavuusmittaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Energiasisällön mittaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muu mittaustapa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type AssortmentInfoType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Puutavaralajin lisätietoteksti.
Some additional information.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
maxLength 80
Used by
Element AssortmentInfo
Source
<xs:simpleType name="AssortmentInfoType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin lisätietoteksti.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Some additional information.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="80"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type LengthMaxType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Annotations
Minimipituus (m).
Maximum length (m).
Diagram
Diagram index3.tmp#id149
Type Decimal1FractionDigitType
Type hierarchy
Facets
fractionDigits 1
Used by
Element LengthMax
Source
<xs:simpleType name="LengthMaxType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Minimipituus (m).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Maximum length (m).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:Decimal1FractionDigitType"/>
</xs:simpleType>
Element Group AssortmentIdentifierGroup
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id118 index18.tmp#id123
Used by
Model TreeSpecies , StemType
Children StemType, TreeSpecies
Source
<xs:group name="AssortmentIdentifierGroup">
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="TreeSpecies">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">VANHA NIMI = Tree.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="StemType">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">VANHA NIMI = TypeOfStem.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:group>
Element Group QuantityGroup
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id128 index18.tmp#id131
Used by
Model Quantity , QuantityUnit
Children Quantity, QuantityUnit
Source
<xs:group name="QuantityGroup">
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Quantity"/>
  <xs:element ref="QuantityUnit"/>
 </xs:sequence>
</xs:group>
Element Group PricesAndCurrencyGroup
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id135 index18.tmp#id137 index18.tmp#id139
Used by
Model UnitPrice , TotalPrice , Currency
Children Currency, TotalPrice, UnitPrice
Source
<xs:group name="PricesAndCurrencyGroup">
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="UnitPrice"/>
  <xs:element ref="TotalPrice"/>
  <xs:element ref="Currency"/>
 </xs:sequence>
</xs:group>
Element Group DimensionRequirementsGroup
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id143 index18.tmp#id145 index18.tmp#id147 index18.tmp#id150
Used by
Model DiameterMin , DiameterMax , LengthMin , LengthMax
Children DiameterMax, DiameterMin, LengthMax, LengthMin
Source
<xs:group name="DimensionRequirementsGroup">
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="DiameterMin"/>
  <xs:element ref="DiameterMax"/>
  <xs:element ref="LengthMin"/>
  <xs:element name="LengthMax"/>
 </xs:sequence>
</xs:group>
Element Group WoodLotInformationGroup
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/assortment/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id156 index18.tmp#id158
Used by
Complex Type WoodLotType
Model WoodLotInformationType , WoodLotInformationValue
Children WoodLotInformationType, WoodLotInformationValue
Source
<xs:group name="WoodLotInformationGroup">
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="WoodLotInformationType">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">VANHA NIMI = Type</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="WoodLotInformationValue">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">VANHA NIMI = Value</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:group>