Showing:

Annotations
Attributes
Diagrams
Facets
Instances
Properties
Source
Used by
Imported schema TreeStand_20100831.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treeStand/2010/08/31
Properties
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
version: 1.0
Element TreeStandData
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treeStand/2010/08/31
Diagram
Diagram index15.tmp#id141 index15.tmp#id140
Type TreeStandDataType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type StandType
Model TreeStandDataDate+
Children TreeStandDataDate
Instance
<TreeStandData>
 <TreeStandDataDate date="" type="">{1,unbounded}</TreeStandDataDate>
</TreeStandData>
Source
<xs:element name="TreeStandData" type="TreeStandDataType"/>
Element TreeStandDataDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treeStand/2010/08/31
Diagram
Diagram index15.tmp#id345 index15.tmp#id348 index13.tmp#id143 index0.tmp#id210 index12.tmp#id224 index14.tmp#id257 index11.tmp#id289 index15.tmp#id142
Type TreeStandDataDateType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type TreeStandDataType
Model TreeStrata{0,1} , DeadTreeStrata{0,1} , TreeStandSummary{0,1} , StemDistribution{0,1} , StemDistributionStrata{0,1}
Children DeadTreeStrata, StemDistribution, StemDistributionStrata, TreeStandSummary, TreeStrata
Instance
<TreeStandDataDate date="" type="">
 <TreeStrata>{0,1}</TreeStrata>
 <DeadTreeStrata>{0,1}</DeadTreeStrata>
 <TreeStandSummary id="">{0,1}</TreeStandSummary>
 <StemDistribution>{0,1}</StemDistribution>
 <StemDistributionStrata>{0,1}</StemDistributionStrata>
</TreeStandDataDate>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
date DateType required
Ajankohdan pvm. Inventointi-, laskenta- tai ennustepvm.
Date of moment.
type TreeStandDataMomentType required
Ajankohdan tyyppi
Type of moment.
Source
<xs:element name="TreeStandDataDate" type="TreeStandDataDateType"/>
Complex Type TreeStandDataType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treeStand/2010/08/31
Annotations
Kuvion puustotiedot tyypeittäin ja ajankohdittain.
Tree stand data grouped by type and moment.
Diagram
Diagram index15.tmp#id141
Used by
Element TreeStandData
Model TreeStandDataDate+
Children TreeStandDataDate
Source
<xs:complexType name="TreeStandDataType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kuvion puustotiedot tyypeittäin ja ajankohdittain.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Tree stand data grouped by type and moment.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="TreeStandDataDate" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type TreeStandDataDateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treeStand/2010/08/31
Annotations
Kuvion osoitetun tyyppinen (inventointi/laskenta/ennuste) puusto ajankohtana pvm.
Some moment data of tree stand specified by date and type.
Diagram
Diagram index15.tmp#id345 index15.tmp#id348 index13.tmp#id143 index0.tmp#id210 index12.tmp#id224 index14.tmp#id257 index11.tmp#id289
Used by
Model TreeStrata{0,1} , DeadTreeStrata{0,1} , TreeStandSummary{0,1} , StemDistribution{0,1} , StemDistributionStrata{0,1}
Children DeadTreeStrata, StemDistribution, StemDistributionStrata, TreeStandSummary, TreeStrata
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
date DateType required
Ajankohdan pvm. Inventointi-, laskenta- tai ennustepvm.
Date of moment.
type TreeStandDataMomentType required
Ajankohdan tyyppi
Type of moment.
Source
<xs:complexType name="TreeStandDataDateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kuvion osoitetun tyyppinen (inventointi/laskenta/ennuste) puusto ajankohtana pvm.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Some moment data of tree stand specified by date and type.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="tst:TreeStrata" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="dts:DeadTreeStrata" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="tss:TreeStandSummary" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="sd:StemDistribution" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="sds:StemDistributionStrata" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="type" type="TreeStandDataMomentType" use="required">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Ajankohdan tyyppi</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Type of moment.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="date" type="bdt:DateType" use="required">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Ajankohdan pvm. Inventointi-, laskenta- tai ennustepvm.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Date of moment.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Simple Type TreeStandDataMomentType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treeStand/2010/08/31
Annotations
Laskenta- ja ennustetyyppi eri koodeina koska ainakin aiemmin metsäkeskuksissa on käytetty tulevaisuuden puuston esittämisessä molempia. Laskentatyyppisessä tiedot on esitetty puusto-ositetarkkuudella ja ennustetyyppisessä on ollut pelkkä yhteenveto. Näiden kahden tyypin soveltamisesta voivat tiedonsiirtosovellukset päättää keskenään.
Diagram
Diagram index7.tmp#id347
Type TreeStandDataMomentType
Type hierarchy
Facets
enumeration 1
Inventointi-tyyppi
enumeration 2
Laskenta-tyyppi.
enumeration 3
Ennuste-tyyppi
Used by
Source
<xs:simpleType name="TreeStandDataMomentType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Laskenta- ja ennustetyyppi eri koodeina koska ainakin aiemmin metsäkeskuksissa on käytetty tulevaisuuden puuston esittämisessä molempia. Laskentatyyppisessä tiedot on esitetty puusto-ositetarkkuudella ja ennustetyyppisessä on ollut pelkkä yhteenveto. Näiden kahden tyypin soveltamisesta voivat tiedonsiirtosovellukset päättää keskenään.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="fe:TreeStandDataMomentType"/>
</xs:simpleType>
Attribute TreeStandDataDateType / @type
Namespace No namespace
Annotations
Ajankohdan tyyppi
Type of moment.
Type TreeStandDataMomentType
Type hierarchy
Properties
use: required
Facets
enumeration 1
Inventointi-tyyppi
enumeration 2
Laskenta-tyyppi.
enumeration 3
Ennuste-tyyppi
Used by
Complex Type TreeStandDataDateType
Source
<xs:attribute name="type" type="TreeStandDataMomentType" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Ajankohdan tyyppi</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Type of moment.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
Attribute TreeStandDataDateType / @date
Namespace No namespace
Annotations
Ajankohdan pvm. Inventointi-, laskenta- tai ennustepvm.
Date of moment.
Type DateType
Properties
use: required
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Complex Type TreeStandDataDateType
Source
<xs:attribute name="date" type="bdt:DateType" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Ajankohdan pvm. Inventointi-, laskenta- tai ennustepvm.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Date of moment.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>