Showing:

Annotations
Attributes
Diagrams
Facets
Instances
Properties
Source
Used by
Imported schema TreeListItem.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Properties
attribute form default: qualified
element form default: qualified
version: V16.01
Element TreeNumber
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram
Type xs:integer
Properties
content: simple
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="TreeNumber" type="xs:integer"/>
Element TreeSpecies
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index7.tmp#id289
Type TreeSpeciesType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Mänty
enumeration 2
Kuusi
enumeration 3
Rauduskoivu
enumeration 4
Hieskoivu
enumeration 5
Haapa
enumeration 6
Harmaaleppä
enumeration 7
Tervaleppä
enumeration 8
Muu havupuu
enumeration 9
Muu lehtipuu
enumeration 10
Douglaskuusi
enumeration 11
Kataja
enumeration 12
Kontortamänty
enumeration 13
Kynäjalava
enumeration 14
Lehtikuusi
enumeration 15
Metsälehmus
enumeration 16
Mustakuusi
enumeration 17
Paju
enumeration 18
Pihlaja
enumeration 19
Pihta
enumeration 20
Raita
enumeration 21
Saarni
enumeration 22
Sembramänty
enumeration 23
Serbiankuusi
enumeration 24
Tammi
enumeration 25
Tuomi
enumeration 26
Vaahtera
enumeration 27
Visakoivu
enumeration 28
Vuorijalava
enumeration 29
Lehtipuu
enumeration 30
Havupuu
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="TreeSpecies" type="co:TreeSpeciesType"/>
Element TreeClass
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index7.tmp#id552
Type TreeClassType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Kehityskelvoton
enumeration 1
Normaali
enumeration 2
Juurivaurioitunut
enumeration 3
Runkovaurioitunut
enumeration 4
Viljelytaimi
enumeration 5
Luonnontaimi
enumeration 6
Täydentävä taimi
enumeration 7
Kuollut/kelvoton viljelytaimi
enumeration 8
Kanto
enumeration 9
Siemenpuu
enumeration 101
Aihkipuu
enumeration 102
Säästöpuu
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="TreeClass" type="co:TreeClassType"/>
Element Storey
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index7.tmp#id555
Type StoreyType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Vallitseva jakso
enumeration 2
Alempi jakso
enumeration 3
Ylempi jakso
enumeration 4
Säästöpuusto
enumeration 5
Kaukokartoitus
enumeration 6
Poistettava puusto
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="Storey" type="co:StoreyType"/>
Element Age
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index12.tmp#id558
Type AgeType
Properties
content: simple
Facets
pattern [0-9]{1,3}
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="Age" type="co:AgeType"/>
Element StemCount
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index12.tmp#id564
Type StemCountType
Properties
content: simple
Facets
pattern [0-9]{0,5}
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="StemCount" type="co:StemCountType"/>
Element Diameter
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index12.tmp#id567
Type DiameterType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 100
minInclusive 0
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="Diameter" type="co:DiameterType"/>
Element Height
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index12.tmp#id570
Type MeanHeightType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="Height" type="co:MeanHeightType"/>
Element Volume
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index12.tmp#id576
Type VolumeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 1000
minInclusive 0
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="Volume" type="co:VolumeType"/>
Element SawLogPercent
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index12.tmp#id579
Type SawLogPercentType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 1
maxInclusive 100
minInclusive 0
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="SawLogPercent" type="co:SawLogPercentType"/>
Element SawLogVolume
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index12.tmp#id583
Type SawLogVolumeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 1000
minInclusive 0
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="SawLogVolume" type="co:SawLogVolumeType"/>
Element PulpWoodVolume
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index12.tmp#id586
Type PulpWoodVolumeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 1000
minInclusive 0
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:element name="PulpWoodVolume" type="co:PulpWoodVolumeType"/>
Element TreeIdentifiers
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index50.tmp#id3113 index50.tmp#id3112
Type TreeIdentifiersType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type TreeListItemType
Model TreeIdentifier*
Children TreeIdentifier
Instance
<TreeIdentifiers>
 <TreeIdentifier>{0,unbounded}</TreeIdentifier>
</TreeIdentifiers>
Source
<xs:element name="TreeIdentifiers" type="TreeIdentifiersType"/>
Element TreeIdentifier
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Diagram
Diagram index50.tmp#id3115 index50.tmp#id3116 index50.tmp#id3114
Type TreeIdentifierType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type TreeIdentifiersType
Model Type , Value
Children Type, Value
Instance
<TreeIdentifier>
 <Type>{1,1}</Type>
 <Value>{1,1}</Value>
</TreeIdentifier>
Source
<xs:element name="TreeIdentifier" type="TreeIdentifierType"/>
Element Type
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Annotations
Tunnistettuja tyyppejä: yläläpimitta d6, latvusleveys.
Diagram
Diagram
Type xs:integer
Properties
content: simple
Used by
Complex Type TreeIdentifierType
Source
<xs:element name="Type" type="xs:integer">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tunnistettuja tyyppejä: yläläpimitta d6, latvusleveys.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element Value
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Annotations
Arvo tekstinä.
Diagram
Diagram
Type xs:string
Properties
content: simple
Used by
Complex Type TreeIdentifierType
Source
<xs:element name="Value" type="xs:string">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Arvo tekstinä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element TreeListItem
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Annotations
Diagram
Diagram index50.tmp#id3117 index50.tmp#id3099 index50.tmp#id3100 index50.tmp#id3101 index50.tmp#id3102 index50.tmp#id3103 index50.tmp#id3104 index50.tmp#id3105 index50.tmp#id3106 index50.tmp#id3107 index50.tmp#id3108 index50.tmp#id3109 index50.tmp#id3110 index50.tmp#id3111 index50.tmp#id3098
Type TreeListItemType
Properties
content: complex
Model TreeNumber{0,1} , TreeSpecies{0,1} , TreeClass{0,1} , Storey{0,1} , Age{0,1} , StemCount{0,1} , Diameter{0,1} , Height{0,1} , Volume{0,1} , SawLogPercent{0,1} , SawLogVolume{0,1} , PulpWoodVolume{0,1} , TreeIdentifiers{0,1}
Children Age, Diameter, Height, PulpWoodVolume, SawLogPercent, SawLogVolume, StemCount, Storey, TreeClass, TreeIdentifiers, TreeNumber, TreeSpecies, Volume
Instance
<TreeListItem id="">
 <TreeNumber>{0,1}</TreeNumber>
 <TreeSpecies>{0,1}</TreeSpecies>
 <TreeClass>{0,1}</TreeClass>
 <Storey>{0,1}</Storey>
 <Age>{0,1}</Age>
 <StemCount>{0,1}</StemCount>
 <Diameter>{0,1}</Diameter>
 <Height>{0,1}</Height>
 <Volume>{0,1}</Volume>
 <SawLogPercent>{0,1}</SawLogPercent>
 <SawLogVolume>{0,1}</SawLogVolume>
 <PulpWoodVolume>{0,1}</PulpWoodVolume>
 <TreeIdentifiers>{0,1}</TreeIdentifiers>
</TreeListItem>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string required
Source
<xs:element name="TreeListItem" type="TreeListItemType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi"/>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Complex Type TreeListItemType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Annotations
Tässä tiedonsiirron osapuolet voivat siirtää valitun kaltaisia tulkintayksikköön liittyviä kohteita / viitetietoja.
Diagram
Diagram index50.tmp#id3117 index50.tmp#id3099 index50.tmp#id3100 index50.tmp#id3101 index50.tmp#id3102 index50.tmp#id3103 index50.tmp#id3104 index50.tmp#id3105 index50.tmp#id3106 index50.tmp#id3107 index50.tmp#id3108 index50.tmp#id3109 index50.tmp#id3110 index50.tmp#id3111
Used by
Model TreeNumber{0,1} , TreeSpecies{0,1} , TreeClass{0,1} , Storey{0,1} , Age{0,1} , StemCount{0,1} , Diameter{0,1} , Height{0,1} , Volume{0,1} , SawLogPercent{0,1} , SawLogVolume{0,1} , PulpWoodVolume{0,1} , TreeIdentifiers{0,1}
Children Age, Diameter, Height, PulpWoodVolume, SawLogPercent, SawLogVolume, StemCount, Storey, TreeClass, TreeIdentifiers, TreeNumber, TreeSpecies, Volume
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string required
Source
<xs:complexType name="TreeListItemType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tässä tiedonsiirron osapuolet voivat siirtää valitun kaltaisia tulkintayksikköön liittyviä kohteita / viitetietoja.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="TreeNumber" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="TreeSpecies" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="TreeClass" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="Storey" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="Age" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="StemCount" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="Diameter" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="Height" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="Volume" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="SawLogPercent" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="SawLogVolume" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="PulpWoodVolume" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="TreeIdentifiers" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi"/>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en"/>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Complex Type TreeIdentifiersType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Annotations
Lisätunnukset.
Diagram
Diagram index50.tmp#id3113
Used by
Element TreeIdentifiers
Model TreeIdentifier*
Children TreeIdentifier
Source
<xs:complexType name="TreeIdentifiersType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Lisätunnukset.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="TreeIdentifier" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type TreeIdentifierType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Annotations
Lisätunnus. Vapaa tyypitys. Edellyttää erityisen tarkkaa sopimista tiedonsiirto-osapuolten välillä!
Diagram
Diagram index50.tmp#id3115 index50.tmp#id3116
Used by
Element TreeIdentifier
Model Type , Value
Children Type, Value
Source
<xs:complexType name="TreeIdentifierType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Lisätunnus. Vapaa tyypitys. Edellyttää erityisen tarkkaa sopimista tiedonsiirto-osapuolten välillä!</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="Value" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Attribute TreeListItemType / @id
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/treelistitem
Annotations
Type xs:string
Properties
use: required
Used by
Complex Type TreeListItemType
Source
<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi"/>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>