NroKuvausLisätty / päivitetty
237"Sanomakuvaukset ja koodistot"-exceldokumentti päivitetty ja julkaistu metsätietostandardien julkaisusivuilla. Dokumentti tarkasteltavissa sanomien versiotaulukossa KOOD_TV14 kohdalla sekä "Tiedonsiirtosanomat"-alisivulla. Dokumenttiin lisätty "KÄYTTÖTAPAUKSET + TIETOSISÄLLÖT" välilehti sekä jäsennelty "PÄIVITYSTIEDOT"-välilehteä.22.10.2018 13:20 GMT
236Skeemapaketista V14 on julkaistu aliversio V14.04. Samalla päivitetty sanomien KOOD_TV14, MKOVT_TV14, MKMVTP_TV14, MKP_TV14 ja PMTO_TV14 dokumentaatiot sekä koodisto-excel. Tarkka skeemojen muutoshistoria selattavissa metsätietostandardien julkaisusivustolla.1.10.2018 12:30 GMT
235Skeemapaketista V14 on julkaistu aliversio V14.03. Tässä yhteydessä on luotu metsävaratietosanomasta työversio MV_TV14 ja päivitetty sanomien KOOD_TV14, MKMVTP_TV14, MMT_TV14, PMTO_TV14 dokumentaatiot sekä koodisto-excel. Tarkka skeemojen muutoshistoria on kuvattu metsätietostandardien julkaisusivustolla.19.09.2018 12:30 GMT
234Aiemmasta virallistamisviestinnästä poiketen sanoma MKP1.2 on jälkivirallistettu paketista V13.04. Metsätietostandardien sanomaversiotaulukkoa on tältä osin korjattu, ja samalla sanomasta on tuotettu uusi, skeemapaketin V13.04 mukainen dokumentaatio.2.07.2018 11:30 GMT
233Skeemapaketista V14 on julkaistu aliversio V14.02. Samalla on päivitetty sanomien KOOD_TV14, MKMVTP_TV14 ja PMTO_TV14 dokumentaatiot sekä koodisto-excel. Paketista V14.02 on myös virallistettu sanoma MKP1.2, ja päivitetty sanoman dokumentaatio. Tarkka skeemojen muutoshistoria on kuvattu metsätietostandardien julkaisusivustolla.28.06.2018 9:20 GMT
232Skeemapaketista V14 on julkaistu aliversio V14.01. Muutoksiin liittyen on päivitetty koodiston dokumentaatio ja excel-tiedosto sekä dokumentaatiot sanomista Metsävaratietojen päivityspyyntö (MKMVTP_TV14), Maastomittaustiedot (MMT_TV14) ja Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus (PMTO_TV14). Huomioikaa että sanomasta PMTO on samalla luotu uusi, V14-paketin mukainen työversio. Tarkka skeemojen muutoshistoria on kuvattu metsätietostandardien julkaisusivustolla.14.06.2018 13:30 GMT
231Metsäkeskussanoman omavalvontatiedot MKOVT1.0 esimerkkisanomalistaa on täydennetty uusilla esimerkeillä.13.06.2018 9:40 GMT
230Skeemapaketit V12 ja V13 on virallistettu 10.4.2018 ja lukittu 9.5.2018. Skeemapaketista V12 virallistettiin sanoma PMTO1.0 Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomakokonaisuus. Skeemapaketin V12 viimeinen tarkka versio on V12.01. Skeemapaketista V13 virallistettiin sanomat EP1.4 Erityispiirretiedot, MKOVT1.0 Metsäkeskussanomien omavalvontatiedot, PUUKMSK1.2 Puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuus, PUUKKUITT1.1 Puukaupan ja metsänhoidon kuittaukset, PUUKTPP1.1 Puukaupan ja metsänhoidon tarjouspyyntö julkisuustiedoilla, PUUKTPT1.1 Puukaupan ja metsänhoidon tarjouspyynnöt, PUUKTT1.1 Puukaupan ja metsänhoidon tarjoukset ja PUUKYOPT1.1 Puukaupan yhteydenottopyynnöt. Skeemapaketin V13 viimeinen tarkka versio on V13.04. Lukittuihin skeemapaketteihin ei enää tehdä muutoksia. Poikkeuksena edelliseen: havaitut virheet korjataan. Skeemapaketeista virallisessa käytössä tulee käyttää kunkin pääversion viimeistä julkaisusivuston Metsätietostandardien skeemapaketti -taulukon versiota (merkitty: * = Viimeisin virallistettu skeemapaketin versio). Poikkeukset skeemapaketti-taulukossa mainittu merkinnöin "*** = Tuotantokäytössä oleva muu kuin viimeinen virallinen skeemapaketti".15.05.2018 4:55 GMT
229Skeemapaketin V14 aliversio V14.00 on päivitetty vastaamaan skeemapaketin V13.04 sisältöä. Näin ollen paketit V13.04 ja V14.00 ovat sisällöltään identtiset.8.05.2018 14:30 GMT
228Skeemapaketista V13 on julkaistu aliversio V13.04. Tähän liittyen metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty dokumentaatiot KOOD_V13, MKOVT1.0, MKP_TV13 sekä 'sanomakuvaukset ja koodistot'-exceltiedosto. Tarkka muutoskuvaus metsätietostandardien julkaisusivuilla. 8.05.2018 14:25 GMT
227Skeemapaketti V14 on julkaistu aliversiolla V14.00. Skeemapaketin V14 työversio on luotu skeemapaketin V13.03 pohjalta, joten paketit V13.03 ja V14.00 ovat sisällöltään identtiset.20.04.2018 14:25 GMT
226Skeemapaketista V13 on julkaistu aliversio V13.03. Tarkka skeemojen muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.20.04.2018 14:15 GMT
225Metsätietostandardien julkaisusivulle on lisätty Metsävarasanoman (MV) muutosdokumentaatio, muutokset versiosta MV1.7 versioon MV1.8. Muutosdokumentaatio löytyy sanomien versiotaulukosta MV1.8 -sanoman kohdalta "Yksityiskohtaiset tiedot" -sarakkeesta.05.04.2018 9:20 GMT
224Skeemapaketista V13 on julkaistu aliversio V13.02. Samassa yhteydessä on luotu uusi metsäkeskussanoma "Metsävaratietojen päivityspyyntö". Tämän lisäksi metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty dokumentaatiot KOOD_TV13 ja MKOVT_TV13, sekä 'sanomakuvaukset ja koodistot'-exceltiedosto. Tarkempi skeemojen muutoshistoria on päivitetty julkaisusivuille. 29.03.2018 11:30 GMT
223Metsäkeskussanomalle Omavalvontatiedot (MKOVT_TV13) on julkaistu esimerkkisanomia. Esimerkit löytyvät Metsätietostandardisanomien versiotaulukosta esimerkkisanoma-sarakkeesta.22.03.2018 17:55 GMT
222Skeemapaketista V13 on julkaistu aliversio V13.01. Samassa yhteydessä on luotu koodistosta työversio KOOD_TV13 ja tuotettu dokumentaatiot sekä 'sanomakuvaukset ja koodistot'-exceltiedosto ja päivitetty sanomien PUUKMSK_TV13, MMT_TV13 ja MKOVT_TV13 dokumentaatio. Tarkka muutoskuvaus metsätietostandardien julkaisusivuilla.19.03.2018 13:30 GMT
221Skeemapaketti V13 on julkaistu aliversiolla V13.00. Skeemapaketti sisältää pakettien V11.11 ja V12.01 yhdistetyn tilanteen.19.03.2018 13:25 GMT
220Metsävaratietojen päivityspyynnön sanomaluonnoksia on päivitetty Metsätietostandardin julkaisusivulla.8.03.2018 16:55 GMT
219Metsävaratietojen päivityspyynnön sanomaluonnoksia on julkaistu Metsätietostandardin julkaisusivulla.7.03.2018 18:20 GMT
218Viralliseen skeemapakettiin V11 (aliversio V11.10) on tehty virhekorjauksia, jonka seurauksena on luotu uusi virallinen skeemapaketti V11.11. Huomioikaa tämä validoidessanne sanomia eli käyttäkää korjattua virallista skeemapakettia.2.03.2018 12:35 GMT
217Skeemapaketista V11 on julkaistu aliversio V11.11. Tähän liittyen metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty dokumentaatiot KOOD_V11, HVI1.0, KMRHA1.2, KMRTI1.2, MKI1.2, MKMA1.0, MKTT1.0, MKP1.1, MKPS1.0 sekä 'sanomakuvaukset ja koodistot'-exceltiedosto. Tarkka muutoskuvaus metsätietostandardien julkaisusivuilla. 2.03.2018 12:30 GMT
216Skeemapaketista V12 on julkaistu aliversio V12.01. Samassa yhteydessä on luotu koodistosta työversio KOOD_TV12 ja tuotettu dokumentaatiot sekä 'sanomakuvaukset ja koodistot'-exceltiedosto, päivitetty sanoman MKOVT_TV12 dokumentaatio ja muutettu puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomatunniste PMTO_TV11 -> PMTO_TV12, lisäksi päivitetty sanoman dokumentaatio. Tarkka muutoskuvaus metsätietostandardien julkaisusivuilla. 13.02.2018 13:05 GMT
215Skeemapaketti V12 on julkaistu aliversiolla V12.00. Skeemapaketin sisältö on identtinen V11.10 versioon verrattuna, lukuunottamatta ForestDataSchemaPackageVersionType ("V12") ja ForestDataSchemaPackageSubVersionType ("V12.00") koodistomuutoksia.13.02.2018 13:00 GMT
214Skeemapaketista V11 virallistetuille sanomille on julkaistu esimerkkisanomat Metsätietostandardisanomien versiotaulukossa.9.02.2018 13:30 GMT
213Skeemapaketti V11 on lukittu perustuen virallistamispäätökseen 15.12.2017. Skeemapakettiin ei enää tehdä muutoksia lukuunottamatta mahdollisiin raportoituihin kriittisiin ongelmiin tehdyt korjaukset. Skeemapaketista V11 on virallistettu sanomat HVI1.0, KMRHA1.2, KMRTI1.2, MKI1.2, MKMA1.0, MKPS1.0, MKTT1.0, MKP1.1 ja MV1.8, sekä koodisto tunnisteella KOOD_V11.1.02.2018 13:10 GMT
212Skeemapaketista V11 on julkaistu aliversio V11.10. Tähän liittyen metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty dokumentaatiot KOOD_TV11, HVI_TV11, KMRHA_TV11, KMRTI_TV11, MKI_TV11, KMRMA_TV11, KMRPS_TV11, MKTT_TV11, MKP_TV11, MV_TV11 sekä 'sanomakuvaukset ja koodistot'-exceltiedosto. Tarkempi skeemojen muutoshistoria löytyy julkaisusivuilta.31.01.2018 17:30 GMT
211Skeemapaketista V11 on julkaistu aliversio V11.09. Tähän liittyen metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty dokumentaatiot KOOD_TV11, HVI_TV11, KMRHA_TV11, KMRTI_TV11, MKI_TV11, KMRMA_TV11, KMRPS_TV11, MKTT_TV11, MKP_TV11, MV_TV11 sekä 'sanomakuvaukset ja koodistot'-exceltiedosto. Tarkempi skeemojen muutoshistoria on päivitetty julkaisusivuille.26.01.2018 13:50 GMT
210Skeemapaketista V11 on julkaistu aliversio V11.08. Samalla on päivitetty dokumentaatiot KOOD_TV11 ja MV_TV11. Näiden lisäksi on julkaistu uusi Metsäkeskussanomiin kuuluva Tarkastustietosanoma tunnisteella MKTT_TV11, sekä skeemapaketti V12 "esiversiosta" dokumentaatio sanomasta MKOVT_TV12 (Metsäkeskuksen omavalvontatiedot). Tarkempi skeemojen muutoshistoria löydettävissä metsätietostandardien julkaisusivulla.22.12.2017 14:55 GMT
209Skeemapaketista V11 on julkaistu aliversio V11.07. Samalla on päivitetty dokumentaatiot KOOD_TV11, MMT_TV11, PMTO_TV11 ja PUUKMSK_TV11. Skeemojen muutoshistoria tuttuun tapaan metsätietostandardien julkaisusivulla.24.10.2017 13:00 GMT
208Viimeisimpiin skeemamuutoksiin liittyen metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty sanoman PMTO_TV11 dokumentaatio sekä lisätty dokumentaatio sanomalle PUUKMSK_TV11.16.10.2017 7:40 GMT
207Skeemapaketista V11 on julkaistu aliversio V11.06. Muutokset koskevat pääosin puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomia. Skeemapaketti, koodiston dokumentaatio ja excel-taulukko ovat päivitetty metsätietostandardien julkaisusivulle. Pienestä teknisestä ongelmasta johtuen sanomien PMTO ja PUUKMSK dokumentaatiot päivitetään julkaisusivulle heti ensi viikon alussa. Skeemapaketin muutoshistoria löytyy tuttuun tapaan standardien julkaisusivulta.13.10.2017 15:00 GMT
206Skeemapaketista V11 on julkaistu aliversio V11.05. Metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty Metsäkeskussanomien dokumentaatiot sekä koodiston (KOOD_TV11) dokumentaatio ja 'sanomakuvaukset ja koodistot'-exceltiedosto. Samalla on päivitetty myös Hirvivahinkoilmoituksen (HVI_TV11) esimerkkisanoma validoitumaan vasten skeemapakettia V11.05. Tarkka muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.28.09.2017 6:20 GMT
205Metsätietostandardien julkaisusivulle, sanomien versiotaulukkoon on julkaistu esimerkkisanoma sanomasta HVI_TV11. Sanoma validoituu uusinta julkaistua skeemapaketin versiota (V11.04) vasten.18.09.2017 13:10 GMT
204Skeemapaketista V11 on julkaistu aliversio V11.04. Samalla on julkaistu päivitetyt dokumentaatiot sanomista KOOD_TV11, HVI_TV11, KMRHA_TV11, KMRMA_TV11, KMRPS_TV11, KMRTI_TV11, MKI_TV11 ja MKP_TV11, sekä 'sanomakuvaukset ja koodistot'-exceltiedosto. Myös sanomien KMRHA_TV11 ja KMRTI_TV11 esimerkkisanomat on päivitetty validoituviksi vasten skeemapakettia V11.04.15.09.2017 12:45 GMT
203Metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty sanoman MKP_TV11 skeemapaketin V11.03 mukainen dokumentaatio.25.08.2017 10:30 GMT
202Skeemapaketista V11 on julkaistu aliversio V11.03. Samassa yhteydessä metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty koodiston (KOOD_TV11) ja puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanoman (PMTO_TV11) dokumentaatiot sekä 'sanomakuvaukset ja koodistot'-exceltiedosto. Skeematiedostoihin tehdyt muutokset on kuvattu metsätietostandardien muutoshistoriassa.24.08.2017 10:30 GMT
201Metsätietostandardisanomien versiotaulukossa on julkaistu Metsäkeskussanoman Omavalvontatiedot (MKOVT_TV11) esimerkkisanomia.18.08.2017 15:15 GMT
200Skeemapaketista V11 on julkaistu aliversio V11.02. Julkaistuun pakettiin tehdyt muutokset liittyvät ensisijaisesti Metsäkeskussanomiin (HVI_TV11, KMRHA_TV11, KMRTI_TV11, MKI_TV11 ja MKOVT_TV11). Metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty 'sanomakuvaukset ja koodistot'-exceltiedosto sekä koodiston (KOOD_TV11) ja edellä mainittujen Metsäkeskussanomien dokumentaatiot. Sanomille KMRHA_TV11 ja KMRTI_TV11 on julkaistu skeemapaketin V11.02 mukaiset esimerkkisanomat. Tarkka skeemojen muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.5.07.2017 10:45 GMT
199Skeemapaketista V11 on julkaistu aliversio V11.01. Metsätietostandardien julkaisusivulle on tässä yhteydessä päivitetty 'sanomakuvaukset ja koodistot'-exceltiedosto sekä koodiston (KOOD_TV11) ja hirvivahinkoilmoituksen (HVI_TV11) dokumentaatiot. Lisäksi julkaistu uusi sanoma 'Metsäkeskuksen omavalvontatiedot' tunnisteella MKOVT_TV11, sekä tälle dokumentaatio. Tarkka skeemojen muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.30.06.2017 11:05 GMT
198Skeemapaketti V10 on virallistettu aliversiolla V10.14. Kyseisestä skeemapaketista on samalla virallistettu sanomat seuraavilla tunnuksilla: PUUKKUITT1.0, PUUKMSK1.1, PUUKTPP1.0, PUUKTPT1.0, PUUKTT1.0, PUUKYOPT1.0 ja koodisto (KOOD_V10). Kyseisistä sanomista on tuotettu dokumentaatiot, sekä koodistosta myös 'sanomakuvaukset ja koodistot'-exceltiedosto. Samassa yhteydessä luotiin skeemapaketin V10.14 pohjalta skeemapaketti V11 aliversiolla V11.00. Julkaisusivustolle päivitettiin virallistamattomien sanomien (=työversioiden) sanomatunnukset ja dokumentaatiot viittaamaan pakettiin V11.00. Tarkka skeemojen muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.8.06.2017 13:15 GMT
197Skeemapaketista V10 on julkaistu aliversio V10.13. Metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty tähän liittyen 'sanomakuvaukset ja koodistot'-exceltiedosto sekä koodiston (KOOD_TV10) ja maastomittaustietojen (MMT_TV10) dokumentaatiot. Tarkka skeemojen muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.22.05.2017 14:55 GMT
196Puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuden muutoskuvausta on päivitetty. Muutoskuvaus löytyy metsätietostandardien julkaisusivuilta otsikon 2. Tiedonsiirtosanomat alaotsikon Puukauppa ja metsänhoito alta kohdasta Muutosesitykset 4/2016 - 5/2017. Dokumenttiin on tehty täydennyksiä liittyen konkreettisiin muutosesityksiin kauppa- tai korjuuvalmiin kohteen tietosisältöjen esittämiseen. Tutustukaa muutoksiin.17.04.2017 11:00 GMT
195Skeemapaketista V10 on julkaistu aliversio V10.12. Metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty tähän liittyen 'sanomakuvaukset ja koodistot'-exceltiedosto sekä koodiston (KOOD_TV10) ja toiminnanohjauksen (PMTO_TV10) dokumentaatiot. Tarkka skeemojen muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa. Samalla päivitetty muutoshistoriakuvaukset myös skeemapaketin V10.11 osalta.15.05.2017 14:00 GMT
194Skeemapaketista V10 on julkaistu aliversio V10.10. Metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty tähän liittyen 'sanomakuvaukset ja koodistot'-exceltiedosto sekä koodiston (KOOD_TV10), maastomittaustietojen (MMT_TV10) ja toiminnanohjauksen (PMTO_TV10) dokumentaatiot. Tarkka skeemojen muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.8.05.2017 15:20 GMT
193Metsätietostandardisanomien MKI (Metsänkäyttöilmoitus), KMRHA (KEMERA – Hakemus ennen toimenpiteen aloittamista) ja KMRTI (KEMERA – Toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen) työversiot skeemapaketista V9 on virallistettu versioiksi 1.1. Sanomat dokumentaatioineen löytyvät sanomien versiotaulukosta tuunuksilla MKI1.1, KMRHA1.1 ja KMRTI1.1. Virallistaminen liittyy Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalvelun versiopäivitykseen viikolla 19 / 2017.7.05.2017 12:30 GMT
192Skeemapaketista V10 on julkaistu aliversio V10.09. Metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty tähän liittyen 'sanomakuvaukset ja koodistot'-exceltiedosto sekä koodiston (KOOD_TV10), maastomittaustietojen (MMT_TV10), metsävaratietojen (MV_TV10), toiminnanohjauksen (PMTO_TV10) ja puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuden (PUUKMSK_TV10) dokumentaatiot. Sanomakuvaukset ja koodistot-excel sisältää tästä julkaisusta eteenpäin linkityksen sanomien rakenteet-välilehdeltä koodisto-välilehdille. Tarkka skeemojen muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.7.05.2017 12:30 GMT
191Skeemapaketista V10 on julkaistu aliversio V10.08. Metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty tähän liittyen 'sanomakuvaukset ja koodistot'-exceltiedosto sekä koodiston (KOOD_TV10) ja maastomittaustietojen (MMT_TV10) dokumentaatiot. Tarkka muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.27.04.2017 11:55 GMT
190Puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuden muutoskuvausta on päivitetty. Muutoskuvaus löytyy metsätietostandardien julkaisusivuilta otsikon 2. Tiedonsiirtosanomat alaotsikon Puukauppa ja metsänhoito alta kohdasta Muutosesitykset 4/2016 - 4/2017. Dokumenttiin tehdyt muutokset ja uudet esitykset mainitaan muutoslistassa pvm:n 25.4.2017 kohdalla. Tutustukaa muutoksiin.25.04.2017 9:55 GMT
189Metsäkeskussanomien paikkatietojen soveltamisohjetta on päivitetty viivojen ja pisteiden ohjeistuksen osalta.25.04.2017 9:55 GMT
188Metsätietostandardien julkaisusivulla otsikolle 3. Metsätietostandardien erilliset kokonaisuudet ja määrittelyt on lisätty alaotsikko "Teknisiä ohjeita ja kuvauksia". Toistaiseksi tämän otsikon alle on koottu tietoa skeemojen validointiin ja namespaceihin liittyen.30.03.2017 13:40 GMT
187Skeemapaketista V10 on julkaistu aliversio V10.07. Samalla metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty dokumentaatio sanomasta PMTO_TV10 sekä koodiston dokumentaatiot ja excel-taulukko. Tarkempi muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.24.03.2017 14:20 GMT
186Skeemapaketista V10 on julkaistu aliversio V10.06. Metsätietostandardien julkaisusivulle, sanomien versiotaulukkoon on päivitetty sanomien PUUKMSK_TV10 ja PUUKYOPT_TV10 dokumentaatiot sekä koodiston dokumentaatiot ja excel-taulukko. Tarkempi muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.10.03.2017 12:20 GMT
185Metsätietostandardien julkaisusivuston metsätietostandardisanomien versiotaulukossa on julkaistu metsänkäyttöilmoituksen (sanoma versiotunnisteella MKI_TV9) esimerkkisanomia.03.03.2017 6:15 GMT
184Koodisto-excel on yhdistetty "sanomakuvaukset ja -rakenteet"-excelin kanssa. Uusi excel-tiedosto löytyy metsätietostandardien julkaisusivuilta otsikon 2. Tiedonsiirtosanomat alaotsikon Yleistä tiedonsiirtosanomista alta sekä metsätietostandardien versiotaulukosta kohdasta KOOD_TV10 -> "Sanomakuvaukset ja koodistot-excel".02.03.2017 9:00 GMT
183Sanomista MKI, KMRHA ja KMRTI on julkaistu skeemapakettiin V9.24 perustuvat työversioiden dokumentaatiot. Nämä sanomat löytyvät sanomien versiotaulukosta tunnuksilla MKI_TV9, KMRHA_TV9 ja KMRTI_TV9.02.03.2017 8:55 GMT
182Sanomakuvaukset ja -rakenteet on julkaistu excel-muodossa. Ensivaiheessa tiedosto sisältää Metsävarasanoman ja Puukaupan tarjouspyynnön rakenteet. Uusia sanomia päivitetään exceliin myöhemmin. Excel-tiedosto löytyy metsätietostandardien julkaisusivuilta otsikon 2. Tiedonsiirtosanomat alaotsikon Yleistä tiedonsiirtosanomista alta.28.02.2017 14:15 GMT
181Puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuden muutoskuvausta on päivitetty. Muutoskuvaus löytyy metsätietostandardien julkaisusivuilta otsikon 2. Tiedonsiirtosanomat alaotsikon Puukauppa ja metsänhoito alta kohdasta Muutosesitykset 4/2016 - 2/2017. Dokumenttiin tehdyt muutokset ja uudet esitykset mainitaan muutoslistassa pvm:n 28.2.2017 kohdalla. Tutustukaa muutoksiin.28.02.2017 14:00 GMT
180Skeemapaketista V10 on julkaistu aliversio V10.05. Skeemapaketissa on otettu käyttöön tiedostokohtainen versiointi ja muutoshistorian kirjaus tästä aliversiosta (V10.05) lähtien. Koodiston dokumentaatiot sekä excel-taulukko päivitetty. Tarkempi muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.27.02.2017 14:00 GMT
179Skeemapaketista V10 on julkaistu aliversio V10.04. Samalla standardien julkaisusivulle on päivitetty koodiston dokumentaatiot ja excel-taulukko sekä sanomien MV_TV10, PUUKTPP_TV10, PUUKTPT_TV10, PUUKTT_TV10 sekä PUUKYOPT_TV10 dokumentaatiot. Samalla on julkaistu myös puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuden (PUUKMSK) V10-skeemapakettiin perustuva työversion dokumentaatio tunnuksella PUUKMSK_TV10. Tarkempi muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.20.02.2017 16:20 GMT
178Metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty skeemapaketin V10.03 mukainen puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen (PMTO_TV10) sanoman dokumentaatio.14.02.2017 9:20 GMT
177Skeemapaketista V10 on julkaistu aliversio V10.03. Tähän aliversioon on integroitu StanForD-skeemapaketin versio 3.2. Kaikki päivämääräpäätteiset skeematiedostot jotka eivät olleet käytössä on poistettu skeemapaketista V10.03. Koodisto on jaettu tästä skeemapaketin aliversiosta alkaen kahteen eri skeematiedostoon, ForestEnumeratives.xsd (muut koodistot) ja ForestFeatureEnumeratives.xsd (erityispiirrekoodistot). Suomen Puukauppa Oy:n Kuutio-palvelun skeemat on sisällytetty skeemapakettiin ja tästä johtuen standardien versiotaulukkoon on lisätty sanomien PUUKKUITT_TV10 (Puukaupan ja metsänhoidon kuittaukset), PUUKTPT_TV10 (Puukaupan ja metsänhoidon tarjouspyynnöt), PUUKTPP_TV10 (Puukaupan ja metsänhoidon tarjouspyyntö julkisuustiedoilla), PUUKYOPT_TV10 (Puukaupan yhteydenottopyynnöt) ja PUUKTT_TV10 (Puukaupan ja metsänhoidon tarjoukset) työversioiden dokumentaatiot. Myös Metsävarasanomasta (MV) on julkaistu skeemapakettiin V10 perustuva työversion dokumentaatio tunnuksella MV_TV10. Tämän julkaisun yhteydessä on metsätietostandardien versiotaulukosta poistettu seuraavat skeemapakettiin V8 perustuvat sanomien työversioiden dokumentaatiot: PUUKKUIT_TV8, PUUKMAKSU_TV8, PUUKMITT_TV8, PUUKMKIV_TV8, PUUKSOP_TV8, PUUKT_TV8, PUUKTP_TV8, PUUKTPTM_TV8, PUUKTTM_TV8, PUUKTTOTP_TV8 ja PUUKYOP_TV8. Tarkempi muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.13.02.2017 15:30 GMT
176Metsätietostandardien versiotaulukkoon on lisätty uusi sanoma Hilamuotoinen metsävaratieto, tunnuksella MVHILA_TV. Sanomasta ei toistaiseksi ole saatavilla dokumentaatiota, mutta esimerkkiaineisto löytyy linkin "Esimerkkisanoma" takaa. Aineisto on GeoPackage-muodossa.08.02.2017 10:20 GMT
175Skeemapaketista V10 on julkaistu aliversio V10.02. Tähän aliversioon on integroitu WoodForcen skeemapaketti 0.23.0. Muutoksien seurauksena sanomien PMTO (puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus) ja MMT (maastomittausstandardi) dokumentaatiot, sekä koodiston (KOOD_TV10) dokumentaatio ja excel-taulukko, ovat päivitetty. Tarkempi muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.31.01.2017 15:10 GMT
174Skeemapaketista V10 on julkaistu aliversio V10.01. Muutoksena aiempaan skeemapaketin aliversioon hirvivahinkoilmoituksen integroiminen osaksi metsäkeskussanomaa. Tästä johtuen standardien julkaisusivulle skeemojen versiotaulukkoon on lisätty rivi HVI_TV10. Samalla on päivitetty myös muiden metsäkeskussanomien (KMRHA, KMRTI ja MKI) työversioiden dokumentaatiot. Tarkempi muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.24.01.2017 9:05 GMT
173Skeemapaketti V9 on virallistettu aliversiolla V9.24. Samalla on luotu skeemapaketti V10 ja julkaistu se aliversiotunnuksella V10.00. Skeemapaketin V10 työversio on luotu skeemapaketin V9.24 pohjalta, joten paketit V9.24 ja V10.00 ovat sisällöltään identtiset. Metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty viralliset, 13.12.2016 hyväksytyt versiot sanomista metsätilastostandardi (MTIL1.0), puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuus (PUUKMSK1.0) sekä koodisto (KOOD_V9, dokumentaatio + excel). V9-skeemapaketista luotujen virallistamattomien sanomien työversioiden tunnukseksi vaihdettiin _TV10.19.01.2017 15:30 GMT
172Skeemapaketista V9 julkaistu aliversio V9.24. Versioon on lisätty puutavaralajin laatutiedon välittämismahdollisuus ja puukauppasanoman CommonObjectData-elementti on piilotettu toistaiseksi. Muutokset on kuvattu tarkemmin metsätietostandardien muutoshistoriassa.19.01.2017 15:10 GMT
171Puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuden muutoskuvausta on päivitetty. Muutoskuvaus löytyy metsätietostandardien julkaisusivuilta otsikon 2. Tiedonsiirtosanomat alaotsikon Puukauppa ja metsänhoito alta kohdasta Muutosesitykset 4-12/2016. Tehty lisäys mainitaan muutoslistassa pvm:n 23.12.2016 kohdalla. Muutosesitys on tarkoitus toteuttaa skeemapakettiin V9 ennen skeemapaketin lukitsemista heti vuoden 2017 alussa. Tutustukaa muutoksiin.23.12.2016 8:30 GMT
170Skeemapaketista V9 on julkaistu aliversio V9.23. Muutoksien seurauksena metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty dokumentaatiot sanomista MMT_TV9, PMTO_TV9 ja PUUKMSK_TV9. Tarkempi muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.19.12.2016 14:25 GMT
169Metsäkeskussanomien muutoskuvaus skeemapaketista V8.34 skeemapakettiin V9.23 on julkaistu. Muutoskuvaus on luettavissa Metsätietostandardisanomien versiotaulukon sarakkeen "Yksityiskohtaiset tiedot" kautta seuraavien sanomien riveiltä, joilla "Linkki skeemahakemistoon" -sarake viittaa skeemapakettiin V9: MKI (metsänkäyttöilmoitus), KMRTI (KEMERA – toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen) ja KMRHA (KEMERA – hakemus ennen toimenpiteen aloittamista). Huom! Tällä hetkellä viimeisin julkaistu skeemapaketti on aliversioltaan V9.22 mutta lähipäivinä tullaan julkaisemaan vielä aliversio V9.23, johon muutoskuvauksessa jo viitataan15.12.2016 19:00 GMT
168Skeemapaketista V9 julkaistu aliversio V9.22. Metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty kaikki V9-skeemapaketista tuotetut sanomien dokumentaatiot, mukaanlukien koodisto ja koodisto-excel. Lisäksi sanomista MKP (metsäkeskuksen palautesanoma), MKI (metsänkäyttöilmoitus), KMRTI (KEMERA – toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen) ja KMRHA (KEMERA – hakemus ennen toimenpiteen aloittamista) on lisätty julkaisusivulle työversioiden (TV9) dokumentaatiot. Tarkempi muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.15.12.2016 14:30 GMT
167Skeemapaketista V9 julkaistu aliversio V9.21. Lisäksi metsätietostandardien julkaisusivulle on päivitetty kaikki V9-skeemapaketista tuotetut sanomien dokumentaatiot. Tarkempi muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.02.12.2016 10:10 GMT
166Puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuden (PUUKMSK_TV9) esimerkkisanomia on julkaistu. Julkaistut sanomat ovat puukaupan tarjouspyyntö työmaatietoineen sekä puukaupan tarjous työmaatietoineen. Esimerkkisanomat löytyvät standardien julkaisusivulta sanoman "PUUKMSK_TV9" kohdalta linkin "Esimerkkisanoma" alta.25.11.2016 17:55 GMT
165Puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuden muutoskuvausta on päivitetty. Muutoskuvaus löytyy metsätietostandardien julkaisusivuilta otsikon 2. Tiedonsiirtosanomat alaotsikon Puukauppa ja metsänhoito alta kohdasta Muutosesitykset 4-11/2016. Tehdyt lisäykset mainittu muutoslistassa pvm:n 14.11.2016 kohdalla. Muutokset on toteutettu skeemapaketissa V9.20 lukuun ottamatta kauppavalmiin kohteen tietosisältöluonnosta. Tutustukaa muutoksiin.14.11.2016 15:30 GMT
164Skeemapaketista V9 on julkaistu aliversio V9.20. Muutoksena sanoman PUUKMSK_TV9 kiinteistölistan korjaus; sanoman uusi dokumentaatio on julkaistu standardien julkaisusivulla. Tilastostandardin osalta julkaisusivulta on poistettu sanoma MTIL_TV8, joten näkyviin jää skeemapaketista V9 tuotettu sanoma MTIL_TV9. Tarkempi muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.14.11.2016 10:30 GMT
163Skeemapaketista V9 on julkaistu aliversio V9.19. Samalla päivitettiin sanomat KOOD_TV9, MTIL_TV9 ja PUUKMSK_TV9 sekä koodisto-excel. Tarkempi muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.11.11.2016 13:45 GMT
162Puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuden muutoskuvausta on päivitetty. Muutoskuvaus löytyy metsätietostandardien julkaisusivuilta otsikon 2. Tiedonsiirtosanomat alaotsikon Puukauppa ja metsänhoito alta kohdasta Muutosesitykset 4-10/2016. Tehdyt lisäykset mainittu muutoslistassa pvm:n 28.10.2016 kohdalla. Tutustukaa ehdotettuihin muutoksiin.29.10.2016 15:50 GMT
161Omavalvontatietojen standardointiin liittyvää materiaalia on julkaistu kommentoitavaksi. Omavalvonnan tämän hetkisten luonnosten: 1) skeemat sisältyvät skeemapakettiin V9.18; 2) dokumentaatio löytyy Metsätietostandardisanomien versiotaulukosta versiotunnisteella MVP_TV9. Linkki dokumentaatioon sarakkeessa Dokumentaatio; 3) Tietosisällön ja pakollisuudet määrittelevä excel-tiedosto löytyy otsikon ”2. Tiedonsiirtosanomat” alaotsikon ”Omavalvonta” alta. Tiedosto sisältää ”lukuohjeet” omalla välilehdellään; 4) Tietosisällön ja pakollisuudet määrittelevässä excel-tiedostossa on viittauksia WoodForce-hankkeen excel-muotoisiin määrittelyihin. Nämä löytyvät myös otsikon ”2. Tiedonsiirtosanomat” alaotsikon ”Omavalvonta” alta; 5) Pelkistetty luonnos xml-motoisesta rakenteesta pyrkii konkretisoimaan sitä miten tieto käytännössä xml-rakenteissa on jäsennetty. Esimerkki-xml löytyy myös otsikon ”2. Tiedonsiirtosanomat” alaotsikon ”Omavalvonta” alta.28.10.2016 14:00 GMT
160Metsätietostandardien julkaisusivua on siivottu poistamalla sanomien versiotaulukosta kaikki puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomat lukuunottamatta PMTO_T (kaikki sanomat)-sanomaa.28.10.2016 9:40 GMT
159Skeemapaketista V9 on julkaistu aliversio V9.18. Samalla on päivitetty sanomien MVP_TV9 ja PMTO_T dokumentaatiot sekä koodiston dokumentaatio ja excel-taulukko. Tarkempi muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.25.10.2016 13:00 GMT
158Metsäkeskussanomat MKI (Metsänkäyttöilmoitus versiotunnisteella MKI1.0) ja KMRTI (KEMERA – Toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen versiotunnisteella KMRTI1.0) on virallistettu 23.9.2016 standardoinnin ohjausryhmän päätöksellä. Sanomien versiotaulukossa kyseisten sanomien versiotunnisteet ja status on vaihdettu vastaamaan vallitsevaa tilannetta.06.10.2016 14:10 GMT
157Skeemapaketista V9 on julkaistu aliversio V9.17. Lisäksi sanomien MVP_TV9 ja PUUKMSK_TV9 dokumentaatiot sekä koodiston (KOOD_TV9) dokumentaatio ja excel-taulukko päivitetty. Tarkempi muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.04.10.2016 12:35 GMT
156Metsäkeskus-sanoman metsänkäyttöilmoituksen (sanoma MKI_TV8, virallistetaan lähipäivinä versiotunnisteella MKI1.0) dokumentaatiota päivitetty. Muutos ei näy sanoman graafisessa dokumentaatiossa tai skeemoissa skeemapaketissa V8. Skeemoissa muutos tulee näkyviin vasta skeemapaketissa V9. Katso tarkemmat tiedot sanomien versiotaulukosta sanoman MKI_TV8 (MKI1.0) kohdalta sarakkeesta "Yksityiskohtaiset tiedot" Erityishuomiot - LISÄTTY 27.9.2016.27.09.2016 13:30 GMT
155Puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuden muutoskuvausta on päivitetty. Muutoskuvaus löytyy metsätietostandardien julkaisusivuilta otsikon 2. Tiedonsiirtosanomat alaotsikon Puukauppa ja metsänhoito alta kohdasta Muutosesitykset 4-9/2016. Tehdyt lisäykset mainittu muutoslistassa pvm:n 26.9.2016 kohdalla. Tutustukaa ehdotettuihin muutoksiin. Tässä kuvattu koodistomuutos on tarkoitus ottaa käyttöön pikaisella aikataululla.26.09.2016 9:10 GMT
154Vanha skeematiedostojen versiohistoria on poistettu julkaisusivuilta siirtymä ajan jälkeen. Jo jonkin aikaa vanhaa esitystapaa korvannut "Metsätietostandardien muutoshistoria"-taulukko otsikon "5. Skeematiedostot versioittain ja julkaisupäivämäärittäin" alla sisältää vastaavat tiedot.26.09.2016 9:05 GMT
153Metsätietostandardien julkaisusivulle, sanomien versiotaulukon yläpuolelle, on lisätty sanomadokumentaatioiden graafisen esitystavan lukuohje.21.09.2016 6:45 GMT
152Skeemapaketista V9 on julkaistu aliversio V9.16. Tarkempi muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa. Lisäksi sanoman MVP_TV9 dokumentaatio ja koodiston (KOOD_TV9) dokumentaatio sekä excel-taulukko päivitetty.16.09.2016 14:00 GMT
151Skeemapaketista V9 on julkaistu aliversio V9.15. Tarkempi muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa. Sanoman PUUKMSK_TV9 dokumentaatio päivitetty.31.08.2016 9:00 GMT
150Skeemapaketista V9 on julkaistu aliversio V9.14. Tarkempi muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa. Sanoman MVP_TV9 dokumentaatio päivitetty.24.08.2016 13:00 GMT
149Puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuden muutoskuvausta on päivitetty. Muutoskuvaukset löytyvät metsätietostandardien julkaisusivuilta otsikon 2. Tiedonsiirtosanomat alaotsikon Puukauppa ja metsänhoito alta kohdasta Muutosesitykset 4-8/2016. Tehdyt lisäykset mainittu muutoslistassa pvm:n 17.8.2016 kohdalla. Ehdotettuihin muutoksiin liittyvää muuta materiaalia on julkaisusivuilla myös otsikon 3. Metsätietostandardien erilliset kokonaisuudet ja määrittelyt alla kohdasta Puutavaralajit. Tutustukaa ehdotettuihin muutoksiin. Kirjalliset tai suulliset kommentit standardoinnin palavereissa ovat erittäin arvokkaita ja ne ovat erittäin suotavia valmisteluvaiheessa.17.08.2016 8:25 GMT
148Skeemapaketista V9 julkaistu aliversio V9.13. Tarkempi muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa. Uuden aliversion julkaisun ohella on päivitetty myös sanoman MVP_TV9 dokumentaatio.26.07.2016 10:00 GMT
147Standardisanomien versiotaulukon linkit skeemahakemistoihin on päivitetty ohjautumaan skeemapakettien versiotaulukkoon. Näihin linkkeihin on lisätty tieto mistä skeemapaketista sanoman dokumentaatio on tuotettu. Skeemapakettien versiotaulukon alle on lisätty selitteitä helpottamaan taulukon käyttöä. Lisäksi metsätietostandardisanomien versiotaulukon soveltamisohje päivitetty vastaamaan paremmin nykytilannetta.8.07.2016 7:45 GMT
146Skeemapaketista V9 julkaistu aliversio V9.12. Tarkempi muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa. Uuden skeemapaketin yhteydessä on päivitetty myös puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuden (PUUKMSK_TV9) dokumentaatio.21.06.2016 9:20 GMT
145Puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuden muutoskuvauksta on päivitetty. Muutoskuvaukset löytyvät metsätietostandardien julkaisusivuilta otsikon 2. Tiedonsiirtosanomat alaotsikon Puukauppa ja metsänhoito alta kohdasta Muutosesitykset 4-6/2016.20.06.2016 6:50 GMT
144Skeemapaketista V9 julkaistu aliversio V9.11. Tarkempi muutoskuvaus metsätietostandardien muutoshistoriassa.14.06.2016 8:00 GMT
143Skeemapaketteihin on lisätty readme-tiedosto, jonka sisältönä on perustiedot kyseisestä skeemapaketista (skeemapaketti, versio ja julkaisupäivämäärä). Lisäykset koskevat takautuvasti skeemapaketin V8 versioita 8.30, 8.31, 8.32, 8.33 ja 8.34. Skeemapaketissa V9 lisäykset koskevat versioita 9.08, 9.09 ja 9.10. Lisäksi kaikkiin tästä lähtien julkaistaviin skeemapaketteihin tullaan sisällyttämään sama tiedosto.14.06.2016 7:00 GMT
142Metsätietostandardien skeemapakettiversioiden listaan on julkaistu skeemapaketista V8 vanhempia versioita. Nyt listassa on mukana myös versio, joka on käytössä Metsäkeskuksella tiedonsiirtopalvelun tuotantoversiossa.13.06.2016 12:40 GMT
141Metsätietostandardin skeemapaketin V9 koodiston (KOOD_TV9) dokumentaatio sekä excel-taulukko päivitetty. Koodistoon tehdyt muutokset on dokumentoitu skeemapakettien muutoshistoriataulukkoon.13.06.2016 11:00 GMT
140Metsätietostandardin skeemapaketin V9 muutoshistoria on päivitetty. Muutoshistoriassa kuvataan pakettiin V9.10 9.6.2016 tehdyt muutokset (ks. uutisten edellinen kohta 139).13.06.2016 8:45 GMT
139Metsätietostandardin skeemapaketti V9 (paketin tarkempi versio V9.10) on päivitetty. Päivitys koskee WoodForcessa käytettyjä koodistoja. Osalla koodistolisäyksiä on sivuvaikutuksia muihin sanomiin. Tarkempi muutoskuvaus julkaistaan muutaman päivän sisällä.09.06.2016 20:30 GMT
138Metsätietostandardin skeemapaketin V8 koodiston (KOOD_V8) dokumentaatio ja excel-taulukko päivitetty. Lisäksi luotu koodisto KOOD_TV9 joka on työversio skeemapaketin V9 koodistosta, ja sisältää dokumentaation sekä excel-taulukon. Muutokset ja lisäykset löytyvät metsätietostandardien versiotaulukosta kummankin koodiston kohdalta.01.06.2016 8:00 GMT
137Skeemapakettien muutoshistoria on nyt esillä taulukkomuodossa julkaisusivun osassa "5. Skeematiedostot versioittain ja julkaisupäivämäärittäin". 30.5.2016 alkaen uudet skeemapaketit versioidaan numerolla ja taulukossa "Metsätietostandardien skeemaversiot" julkaistaan linkki kuhunkin skeemapaketin aliversioon sekä kyseisen paketin julkaisupäivämäärä. Alimpana julkaisusivulla oleva muutoshistoriakuvaus pidetään toistaiseksi näkyvillä uuden esitystavan rinnalla, mutta sitä ei päivitetä 30.5.2016 jälkeen.31.05.2016 12:35 GMT
136Sanomien PUUKTP_TV8, PUUKTPTM_TV8 ja PUUKMSK_TV9 dokumentaatiot päivitetty.30.05.2016 12:15 GMT
135Skeemapaketti V9 päivitetty. Tarkempi muutoskuvaus skeemapaketin muutoshistoriassa.30.05.2016 12:10 GMT
134Skeemapaketti V8 päivitetty. Tarkempi muutoskuvaus skeemapaketin muutoshistoriassa.30.05.2016 12:10 GMT
133SKEEMAPAKETTI V8: Virallistettu 19.4.2016. Skeemapakettia täydennetään kuitenkin vielä viikon 22 / 2016 aikana puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuden osalta. Näillä päivityksillä ei ole vaikutuksia saman skeemapaketin muihin sanomiin. SKEEMAPAKETTI V9: Työversio tällä hetkellä. Skeemapaketti tultaneen tämän hetken arvion mukaan virallistamaan liittyen Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen kokonaisuuteen (WoodForce) liittyvään sovellusjulkaisuun. Arvioitu skeemapaketin virallistamis- / lukitsemisajankohta on kesäkuu 2016. Seuraa tältä osin standardointityön viestintää. SKEEMAPAKETTI V10: Tuleva työversio. Työversiotyöskentely siirtyy tähän skeemapakettiin heti skeemapaketin V9 lukitsemisen jälkeen. Sanomien ja skeemojen hionta ja muutokset liittyen esim. Puukaupan ja metsänhoidon kokonaisuuteen tullaan tekemään tämän jälkeen skeemapaketissa V10.27.05.2016 15:50 GMT
132Puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuden muutoskuvauksia on päivitetty ja ajantasaistettu Kaupankäyntistandardien ja toiminnanohjauksen standardien yhteensovittamisen Skype-teemakokouksessa 27.5.2016 klo 14-15.30 läpikäydyn perusteella. Päivitykset ovat täsmennyksiä sisältöön ja kuvaavat nyt tehtävät muutokset. Lisäksi dokumentissa on luetelty tulevaisuuden mahdollisia muutosesityksiä, joiden toteutuksesta ei vielä ole päätöstä. Muutoskuvaukset löytyvät metsätietostandardien julkaisusivuilta otsikon 2. Tiedonsiirtosanomat alaotsikon Puukauppa ja metsänhoito alta kohdasta Muutosesitykset 4-5/2016.27.05.2016 15:30 GMT
131Puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuden muutosesityksiä on päivitetty. Päivitykset liittyvät teknisen kuittaussanoman vaihtoehtoisuun muutostapoihin. Muutosesitykset löytyvät metsätietostandardien julkaisusivuilta otsikon 2. Tiedonsiirtosanomat alaotsikon Puukauppa ja metsänhoito alta kohdasta Muutosesitykset 4-5/2016.27.05.2016 8:50 GMT
130Puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuden muutosesityksiä on päivitetty. Muutosesitykset löytyvät metsätietostandardien julkaisusivuilta otsikon 2. Tiedonsiirtosanomat alaotsikon Puukauppa ja metsänhoito alta kohdasta Muutosesitykset 4-5/2016.24.05.2016 9:35 GMT
129Skeemapaketti V9 päivitetty. Tarkempi muutoskuvaus skeemapaketin muutoshistoriassa.23.05.2016 12:30 GMT
128Päivitetyt dokumentaatiot löytyvät standardien versiotaulukosta sanomien PUUKMSK_TV9 ja PUUKTPTM_TV9 kohdalta23.05.2016 12:20 GMT
127Sanoman MVP_TV9 (metsävaratietojen päivitys) dokumentaatio päivitetty.17.05.2016 12:45 GMT
126Skeemapaketti V8 päivitetty. Tarkempi muutoskuvaus skeemapaketin muutoshistoriassa.17.05.2016 8:30 GMT
125KMRTI_TV8 (KEMERA – Toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen) esimerkkisanoma päivitetty. Esimerkkisanomaan lisätty CompletionDataAndSubsidy-rakenne sekä paikkatieto.17.05.2016 6:00 GMT
124Skeemapaketti V9 päivitetty. Pakettiin sisältyy 13.5. sekä 16.5. tehdyt päivitykset. Tarkempi muutoskuvaus skeemapaketin muutoshistoriassa.16.05.2016 14:55 GMT
123Skeematiedostoon Common_BasicDataType luotu laajennettu tilastoitavan määrän yksikkö-tyyppimäärittely ExtendedQuantityUnitType joka on yhdiste koodistoista QuantityUnitType sekä StatisticsQuantityUnitType16.05.2016 14:50 GMT
122Sanoma "MTIL_T" on uudelleennimetty "MTIL_TV8":ksi, skeemapaketin linkki päivitetty viittaamaan skeemapakettiin V8, päivitetty sanoman status (Työversio 19.4.2016 virallistetusta skeemapaketista V8).16.05.2016 14:45 GMT
121Sanoman KMRTI_TV8 (KEMERA – Toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen) esimerkkisanoma lisätty. Esimerkkisanoma löytyy sanomien versiotaulukosta sanoman KMRTI_TV8 kohdalta linkistä "Esimerkkisanoma" 16.05.2016 7:45 GMT
120Sanoman PUUKMSK_TV9 (puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuus) esimerkkisanoma päivitetty puukaupan tarjouspyynnön osalta. Esimerkkisanoma löytyy sanomien versiotaulukosta sanoman PUUKMSK_TV9 kohdalta linkistä "Esimerkkisanoma" 12.05.2016 11:15 GMT
119Skeemapaketti V9 sekä sanomat MVP_TV9 ja PUUKMSK_TV9 päivitetty. Lisäksi lisätty esimerkkisanoman pohjatoteutus sanomalle PUUKMSK_TV9 puukaupan ja metsänhoidon tarjouspyynnön osalta. Tarkempi muutoskuvaus skeemapaketin muutoshistoriassa.11.05.2016 12:00 GMT
118Metsävarasanoman versio muutokset versioiden 1.6 ja 1.7 välillä julkaistu sanomien versiotaulukossa. Ks. muutokset riviltä MV1.7 "Yksityiskohtaiset tiedot" -sarakkeesta.09.05.2016 11:15 GMT
117Skeemapaketti V9 ja sanoma PUUKMSK päivitetty. Tarkempi muutoskuvaus skeemapaketin muutoshistoriassa.04.05.2016 11:30 GMT
116Sanomien PUUKKUIT, PUUKT, PUUKTP, PUUKTPTM ja PUUKTTM muutoshistoriadokumentaatiot lisätty kunkin sanoman työversion (TV8-päätteisen version) yksityiskohdat-linkin taakse.03.05.2016 9:15 GMT
115Sanomien PUUKT, PUUKTP, PUUKTPTM, PUUKKUIT ja KOOD_V8 dokumentaatiot päivitetty, lisätty uusi dokumentaatio PUUKYOP (puukaupan yhteydenottopyyntö).28.04.2016 8:25 GMT
114Virallistettua skeemapakettia V8 on päivitetty. Tarkempi muutoskuvaus skeemapaketin muutoshistoriassa. Muutokset koskevat ainoastaan puukaupan sanomaa PUUKKUIT. Uutena skeematiedostona lisätty ContactRequest.xsd.28.04.2016 8:20 GMT
113Puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuden muutosesityksiä on päivitetty. Nämä ja toteutetut muutokset löytyvät metsätietostandardien julkaisusivuilta otsikon 2. Tiedonsiirtosanomat alaotsikon Puukauppa ja metsänhoito alta kohdasta Muutosesitykset 4/2016.27.04.2016 5:30 GMT
112Virallistettuun skeemapakettiin V8 on tuotettu korjauspaketti paketin käyttöönottoon liittyvien havaintojen perusteella. Tarkempi muutoskuvaus skeemapaketin muutoshistoriassa. Muutokset koskevat ainoastaan puukaupan sanomia.26.04.2016 7:35 GMT
111Toteutetut muutokset ja muutosesitykset Puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuteen löytyvät metsätietostandardien julkaisusivuilta otsikon 2. Tiedonsiirtosanomat alaotsikon Puukauppa ja metsänhoito alta kohdasta Muutosesitykset 4/2016.25.04.2016 13:50 GMT
110Skeemapaketti V9 on luotu. Pohjatoteutus skeemapakettiin V9 perustuu virallistetuun skeemapaketin v8 versioon (tilanne 25.4.2016). Aktiiviset ja tulevat työversiot perustuvat tästä alkaen skeemapakettiin V9.25.04.2016 10:30 GMT
109Skeemapaketti V8 on virallistettu 19.4.2016. Julkaisusivujen sisältö on päivitetty vastaamaan tätä tilannetta 25.4.2016. Viralliset, 19.4.2016 hyväksytyt versiot sanomista MV1.7, KOOD_V8, KMRHA1.0 ja MKP1.0 ovat nyt siis dokumentoitu Metsätietostandardisanomien versiotaulukkossa ja skeemapaketti V8 on ladattavissa "Skeematiedostot versioittain ja julkaisupäivämäärittäin" -osiosta. Virallisten sanomien lisäksi Metsätietostandardisanomien versiotaulukkossa on työversiodokumentaatiot skeemapaketista V8 sanomista KMRTI_TV8, MKI_TV8, PUUKKUIT_TV8, PUUKMAKSU_TV8, PUUKMITT_TV8, PUUKMKIV_TV8, PUUKSOP_TV8, PUUKT_TV8, PUUKTP_TV8, PUUKTPTM_TV8, PUUKTTM_TV8 ja PUUKTTOTP_TV8. Näillä sanomilla ei ole toistaiseksi virallista statusta.25.04.2016 10:15 GMT
108Skeemapaketti v8 on päivitetty. Tarkempi muutoskuvaus skeemapaketin muutoshistoriassa. Seuraavat dokumentaatiot on päivitetty: KOOD_V8, Metsäkeskussanomat, MV1.7 ja Puukaupan ja metsänhoidon sanomat. Skeemapakettiin tehdyillä muutoksilla on vaikutusta kaikkiin sanomiin joiden dokumentaatio on päivitetty. Metsäkeskussanomien osalta muutos koskee kuitenkin vain liitedokumenttien vapaaehtoisia kenttiä, joten käytännön muutosta validoituvuuteen muutoksilla ei pitäisi olla.25.04.2016 10:00 GMT
107Otsikon 2.Tiedonsiirtosanomat alaotsikon Tarkastustietojen, omavalvonnan ja toteutustietojen sanoma alle on julkaistu otsikon mukaisen sanomakokonaisuuden luonnostelmia tutustuttavaksi. Luonnosteluvaiheen materiaaliin kuuluu mm. sanoman dokumentaatio, käyttötapausmäärittelyt ja esimerkit xml-rakenteesta.20.04.2016 15:30 GMT
106Metsävaratietojen päivityssanoman (MVPMK_T) dokumentaatio on päivitetty. Skeemapakettiin vastaavia muutoksia ei toistaiseksi ole päivitetty, koska sanoman määrittelyssä edetään vasta luonnosteluvaiheessa. Dokumentaatiosta metsävaratietojen päivitysosio löytyy polusta ForestCentreMessage -> CommonObjectData.20.04.2016 9:10 GMT
105Päivitetyt muutosesitykset Puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuteen löytyvät metsätietostandardien julkaisusivuilta otsikon 2. Tiedonsiirtosanomat alaotsikon Puukauppa ja metsänhoito alta kohdasta Muutosesitykset 4/2016.13.04.2016 16:00 GMT
104Metsäkeskussanomien ja koodiston skeemadokumentaatiot on päivitetty. Päivitetyt dokumentaatiot: KMRHA_T, KMRTI_T, MKI_T ja KOOD_T. Muutokset koskevat käytännössä sanomia KMRHA_T ja KMRTI_T. Myös skeemapaketti v8 on päivitetty. Tarkempi muutoskuvaus skeemapaketin muutoshistoriassa.12.04.2016 14:10 GMT
103Skeemapakettiin v8 on päivitetty skeemapaketin muutoshistoriassa mainitut skeematiedostot ja hakemisto. Muutos ei koske varsinaisia metsätietostandardin skeemoja vaan paikallisia kopioita oheisskeemoista.08.04.2016 13:00 GMT
102Puukaupan tarjouspyyntö (PUUKTP_T) ja tarjouspyynnön työmaa (PUUKTPTM_T) sanomien työversioiden dokumentaatiot on päivitetty vastaamaan skeemapaketin V8 nykytilannetta. Skeemapakettiin v8 on päivitetty skeemapaketin muutoshistoriassa mainitut skeematiedostot.07.04.2016 15:50 GMT
101Skeemapakettiin v8 on lisätty puuttuva CommonObjectData.xsd tiedosto.06.04.2016 7:45 GMT
100Skeemapaketti V8 on päivitetty. Tehdyt muutokset vaikuttavat Metsäkeskus-sanomiin KMRHA_T ja KMRTI_T, joiden dokumentaatiot on päivitetty. Tarkempi muutoskuvaus löytyy skeemapaketin V8 muutoshistoriassa.04.04.2016 18:20 GMT
99Metsävaratietojen päivityssanoman (MVPMK_T) dokumentaatio on päivitetty. Skeemapakettiin vastaavia muutoksia ei toistaiseksi ole päivitetty, koska sanoman määrittelyssä edetään vasta luonnosteluvaiheessa. Dokumentaatiosta metsävaratietojen päivitysosio löytyy polusta ForestCentreMessage -> CommonObjectData.04.04.2016 17:45 GMT
98Uudet muutosesitykset Puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuuteen löytyvät metsätietostandardien julkaisusivuilta otsikon 2. Tiedonsiirtosanomat alaotsikon Puukauppa ja metsänhoito alta kohdasta Muutosesitykset 4/2016.04.04.2016 17:40 GMT
97Metsätietostandardien julkaisusivun Uutiset ja päivitykset sisältävä RSS-syöte on julkaistu. Katso rekisteröinti osoite ja ohjeet metsätietojen standardoinnin julkaisusivujen alusta RSS-syötekuvakkeen kohdalta.04.04.2016 13:25 GMT
96Skeemapaketin V8 gml- ja w3c-alihakemistoja on päivitetty. Katso tarkemmat muutokset skeemapaketin V8 muutoshistoriasta.21.03.2016 15:30 GMT
95KMRHA_T -sanoman (KEMERA – Hakemus ennen toimenpiteen aloittamista) esimerkkisanomat päivitetty. Encoding muutettu suositelluksi UTF-8.21.03.2016 10:30 GMT
94Metsävaratietojen päivityssanoman (MVPMK_T) dokumentaatio on päivitetty. Skeemapakettiin vastaavia muutoksia ei toistaiseksi ole päivitetty, koska sanoman määrittelyssä edetään vasta luonnosteluvaiheessa. Dokumentaatiosta metsävaratietojen päivitysosio löytyy polusta ForestCentreMessage -> CommonObjectData.10.03.2016
93Skeemapaketti V8 on päivitetty. Muutoksiin liittyen myös Metsäkeskus-sanomien dokumentaatiot on päivitetty. Tarkempi muutoskuvaus löytyy skeemapaketin V8 muutoshistoriassa.04.03.2016
92UUTTA SIVULLA -osion sisällön tuottaminen on uudistettu. Muutos liittyy lähiaikoina mahdollistuvaan RSS-syötteiden julkaisuun Metsätietojen standardoinnin julkaisusivulta.23.02.2016 16:40 GMT
91KMRHA_T -sanoman esimerkkisanomat on päivitetty vastaamaan viimeisiä skeemamuutoksia (ks. kohdat 89 ja 90).16.02.2016
90Skeemapaketti V8 on päivitetty. Muutoksiin liittyen myös Metsäkeskus-sanomien, Metsävarasanoman ja koodiston dokumentaatiot on päivitetty. Tarkempi muutoskuvaus skeemapaketin V8 muutoshistoriassa.08.02.2016
89Skeemapaketti V8 on päivitetty. Muutoksiin liittyen myös Metsäkeskus-sanomien ja koodiston dokumentaatiot on päivitetty. Tarkempi muutoskuvaus löytyy skeemapaketin V8 muutoshistoriassa.04.02.2016
88Julkaisusivulle on lisätty metsäkeskussanomiin liittyvä kokonaisuus, josta löytyy sanomien soveltamiseen ja käyttöön liittyvää teknistä ohjeistusta. Lisätty sisältö löytyy otsikon 2. Tiedonsiirtosanomat ja Metsäkeskussanomat alta.25.01.2016
87Skeemapaketti V8 on päivitetty. Paketissa on lukuisia muutoksia. Tutustu muutoksiin skeemapaketin versiohistoriassa.11.12.2015
86Metsäkeskussanomien (KMRHA_T = KEMERA – Hakemus ennen toimenpiteen aloittamista; KMRTI_T = KEMERA – Toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen; MKI_T = Metsänkäyttöilmoitus) dokumentaatiot on päivitetty. Sanomissa on huomioitu Kemeran vaatimat muutokset.11.12.2015
85Metsäkeskussanomaan integroidun metsävaratietojen päivityssanoman (MVPMK_T) dokumentaatio on päivitetty.11.12.2015
84Metsätietostandardien koodistojen (KOOD_T) dokumentaatio ja koodisto-excel on päivitetty.11.12.2015
83Muistio Kemera XML-tiedonsiirron pilotoinnin Skype-palaverissa 8.12.2015 sovituista Kemera-toteutusilmoituksen (KMRTI_T) muutos- ja täsmennystarpeista.08.12.2015
82ENNAKKOTIETO: Kohdissa 81 ja 78 esitettyjen muutosten seurauksena Metsäkeskuksen uuden metsänkäyttöilmoitussanoman (MKI) xml-rakenteen juurielementin namespace-viittauksiin tulee muutoksia. Muilta osin eli itse xml:n sisällön ja rakenteen osalta validoituvuus tulee säilymään jo tehdyissä xml-sanomissa. Juurielementin namespace-viittaukset tulee kuitenkin päivittää xml-tiedostoihin, kun seuraavan kerran skeemapakettia V8 päivitetään. Tästä päivityksestä informoidaan tässä UUTTA SIVULLA -osiossa myöhemmin.07.12.2015
81Metsäkeskussanomien dokumentaatiot on päivitetty. Muutokset sanomien dokumentaatioissa perustuvat Kemera XML-tiedonsiirron pilotoinnin Skype-palavereissa
HUOM! Tässä yhteydessä vain dokumentaatiot on päivitetty. Skeemapaketti V8 päivitetään myöhemmin 8.12.2015 pidettävän palaverin jälkeen niin pian kuin mahdollista. Tällöin tiedossa on loputkin mahdolliset muutostarpeet Kemera-sanomiin. Tarkastellessanne dokumentaatiota huomioikaa, että siellä olevia rakenteita ja koodistoja ei vielä ole skeemapaketti V8:ssa välttämättä juuri siinä muodossa kuin ne ovat dokumentaatiossa esitetty.
07.12.2015
80Muistiot Kemera XML-tiedonsiirron pilotoinnin Skype-palavereissa
01.12.2015
79Metsäkeskussanomien (KMRHA_T = KEMERA – Hakemus ennen toimenpiteen aloittamista; KMRTI_T = KEMERA – Toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen; MKI_T = Metsänkäyttöilmoitus) tietojen yhteyteen sanomien versiotaulukkoon on lisätty paikkatiedon soveltamisohjeet. Ohjeet löytyvät ”Yksityiskohtaiset tiedot” –sarakkeen linkin kautta kohdasta ”Metsäkeskussanomien paikkatietojen soveltamisohjeet”. Toistaiseksi ohjeet kattavat vain alueiden esitystavan.30.11.2015
78Metsätietostandardisanomien versiotaulukkoon on lisätty dokumentaatio, MVPMK_T = Metsävaratietojen päivitys, luonnoksesta metsäkeskussanomaan integroidusta metsävaratietojen päivitysrakenteesta. Uuteen sanomaan liittyviä skeemoja ei toistaiseksi ole julkaistu skeemapaketissa. Skeemojen julkaisu tullaan tekemään muöhemmin.27.11.2015
77Muistio Kemera XML-tiedonsiirron pilotoinnin Skype-palavereissa 17.11.2015 ja 27.11.2015 sovituista Kemera-hakemuksen (KMRHA_T) muutos- ja täsmennystarpeista.27.11.2015
76Lisätietoa skeemapaketin V8 jäädyttämiseen, joka perustuu MKI-sanoman virallistamiseen: skeemapaketti V8 jäädytetään, kun Suomen Metsäkeskus ryhtyy virallisesti ottamaan vastaan uuden muotoisia metsänkäyttöilmoitussanomia (MKI). Jäädyttämisestä infotaan tällä sivustolla.24.11.2015
75Metsäkeskussanomien dokumentaatiot on päivitetty. Skeemapaketti 8 on päivitetty. Muutokset on listattu skeemapaketin V8 muutoshistoriassa päivämäärällä 24.11.2015. Muutoksilla ei ole vaikutusta aiemmalla skeemapakettisisällöllä validoituvien sanomien validoituvuuteen.24.11.2015
74Metsänkäyttöilmoitussanoma on virallistettu standardoinnin ohjausryhmän päätöksellä. Tällä julkaisusivuilla skeemapaketti V8 tullaan lähiaikoina jäädyttämään ja työversiotyöskentely siirtyy uuteen skeemapakettiin V9. Näistä muutoksista infotaan erikseen tällä sivustolla.13.11.2015
73Metsäkeskussanomien ja koodiston (KOOD_T) dokumentaatiot on päivitetty. Koodisto-excel (KOOD_T) on päivitetty. Skeemapaketti 8 on päivitetty. Kuvionumeroiden maksimipituus on 5 numeroa sekä MKI:ssä että Kemerassa. Koodistossa on päivitetty Kemera-kustannuspaikat ja WoodForce-koodit.13.11.2015
72MKI_T-sanomasta on julkaistu esimerkkisanoma (esimerkki 1, xml-tiedosto).28.10.2015
71Koodiston (KOOD_T, Huom! Avaa versio näkyviin KOOD_V7 + -symbolista) dokumentaatio on päivitetty. Päivitys sisältää myös koodistoexcelin. Muutokset: 1) Uusi tyyppimäärittely ISO639char2LanguageType: kielikoodit, 2) Uusi tyyppimäärittely ISO3166char2CountryType: maa- ja aluekoodit. Mainitut koodistot ovat käytössä kaikissa skeemapaketin V8 ContactInformation -tyyppiä hyödyntävissä sanomissa, joten tällä muutoksella on välillinen vaikutus kaikkiin tuota tyyppimäärittelyä käyttäviin skeemoihin. Xml-tiedostona validoituna käytännön vaikutusta validoituvuuteen ei pitäisi olla, mikäli aiemman märittelyn mukaista sanallista ohjeistusta on sovellettu.27.10.2015
70Metsäkeskussanomien dokumentaatiot on päivitetty. Päivitys sisältää myös palautesanoman (MKP_T). Pääasialliset muutokset (tarkempi erittely skeemapaketin versiohistoriassa): 1) Aluemaisten paikkatietojen esitystapa muuttunut gdt:PolygonGeometry > gml:polygonProperty, 2) yhteystietojen kielikoodit (language-attribuutti) ovat nyt aidossa koodistossa, 3) yhteystietojen osoitteen maakoodit (CountryCode-elementti) ovat nyt aidossa koodistossa.27.10.2015
69Metsäkeskussanomien dokumentaatiot on päivitetty. Elementtien kommentointia on täydennetty.09.10.2015
68Metsäkeskuspalautesanoman (MKP) dokumentaatio päivitetty. Elementtien kommentointia on täydennetty.07.10.2015
67Kemera-sanomiin, erityisesti KMRHA_T (KEMERA – Hakemus ennen toimenpiteen aloittamista) ja KMRTI_T (KEMERA – Toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen), liittyvät muutokset aikavälillä 16.9 - 2.10.2015 tästä linkistä. Muutoksista on päätetty pienryhmätyöskentelyssä.02.10.2015
66Metsäkeskussanomien dokumentaatiot on päivitetty. Samassa yhteydessä on päivitetty skeemapaketti V8. Muutokset koskevat sanomia KMRHA_T (KEMERA – Hakemus ennen toimenpiteen aloittamista) ja KMRTI_T (KEMERA – Toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen). Em. kahden sanoman osalta sanomaversiotaulukosta löytyy dokumentaatio myös kuvana. Tarkempi listaus muutoksista tässä UUTTA-osiossa kohdassa 67.02.10.2015
65Koodiston työversion (KOOD_T) dokumentaatio ja koodistoexcel on päivitetty ja ne löytyvät sanomien versiotaulukosta version KOOD_T kohdalta. Samassa yhteydessä on päivitetty skeemapaketti V8. Dokumentaatiossa, koodistoexcelissä ja skeemapaketissa mukana kaikki käytettävissä olleet kielikäännökset.25.09.2015
64Metsäkeskussanomien dokumentaatiot on päivitetty. Samassa yhteydessä on päivitetty skeemapaketti V8. Muutokset koskevat sanomia KMRHA_T (KEMERA – Hakemus ennen toimenpiteen aloittamista) ja KMRTI_T (KEMERA – Toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen).22.09.2015
63Metsäkeskussanomien dokumentaatiot on päivitetty. Samassa yhteydessä on päivitetty skeemapaketti V8. Muutokset koskevat sanomia KMRHA_T (KEMERA – Hakemus ennen toimenpiteen aloittamista), KMRMA_T (KEMERA – Maksatusviesti), KMRPS_T (KEMERA – Päätös) ja KMRTI_T (KEMERA – Toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen).21.09.2015
62Metsäkeskussanomien KMRHA_T (KEMERA – Hakemus ennen toimenpiteen aloittamista), KMRMA_T (KEMERA – Maksatusviesti), KMRPS_T (KEMERA – Päätös), KMRTI_T (KEMERA – Toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen) ja MKI_T (Metsänkäyttöilmoitus) dokumentaatiot on päivitetty. Samassa yhteydessä on päivitetty skeemapakettia V8. Kaikkien edellä lueteltujen sanomien otsikkosanoma on metsäkeskussanoma, jonka merkitys ilmaistaan sanomatyypillä ja siihen valitulla oikeantyyppisellä tietoelementillä. Metsäkeskussanoman soveltamista eri sanomatyypeillä kuvataan mm. sanomien versiotaulukossa sarakkeessa "yksityiskohtaiset tiedot" ja sanomien dokumentaatioissa. Kaikkien edellä lueteltujen sanomien dokumentaatio on yhteinen ja siihen ohjataan versiotaulukon dokumentaatiolinkkien kautta.15.09.2015
61KMRHA_T, KMRTI_T ja MKI_T -sanomiin on päivitetty kohdan 60. muistion mukaiset muutokset.14.09.2015
60Muistiota metsätietojen standardoinnin valmistelutyöryhmän Kemera-teemakokouksessa päätetyistä Kemera-sanomien muutoksista täydennetty. Katso kirjaukset merkinnällä "PÄIVITETTY 9.9.2015".09.09.2015
59Muistio metsätietojen standardoinnin valmistelutyöryhmän Kemera-teemakokouksessa päätetyistä Kemera-sanomien muutoksista, jotka toteutetaan skeemoihin ja dokumentaation pikaisella aikataululla.08.09.2015
58KMRPS_T -sanoman skeema ja dokumentaatio on päivitetty.07.09.2015
57MKI_T ja MKP_T -sanomien skeemat ja dokumentaatiot päivitetty. Tarkemmat tiedot muutoksista "Yksityiskohtaiset tiedot" -sarakkeesta.04.09.2015
56Koodiston työversiossa olleet virheet on korjattu. Työversio sisältää nyt uusimmat koodistokäännökset.02.09.2015
55Metsänkäyttöilmoituksen ja Kemera-sanomien yhteinen sanoryhmä on Metsäkeskussanomat. MKIP_T-sanoma (metsänkäyttöilmoituksen palauteviesti) on poistettu julkaisusivuilta. Sanoman (MKIP_T) korvaa metsäkeskussanomien yhteinen palauteviesti (MKP_T). MKP_T-sanoma on ollut julkaistuna sivuilla jo aiemmin Kemera-sanomana (sanomaryhmässä).02.09.2015
54MKI_T -sanoman skeemat ja dokumentaatio päivitetty. Lisäyksiä kommentoinnissa ja muutoksia tietojen pakollisuuksissa.31.08.2015
53Koodiston työversiossa (KOOD_T, Skeemapaketti V8) on havaittu pieniä puutteita eli jotkin koodistot eivät ole yhtäpitäviä edellisen V8 työversion kanssa. Asiaa korjataan parhaillaan.28.08.2015
52Kemeraan liittyvien sanomien (KMRHA_T = Hakemus ennen toimenpiteen aloittamista ja KMRTI_T = Toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen) dokumentaatiot on päivitetty.24.08.2015
51Koodistosta (KOOD_T) on nyt julkaistu uusin dokumentaatio.24.08.2015
50Dokumentaation tuottaminen koodistosta ei onnistu teknisistä ongelmista johtuen. Pyrimme kuintenkin korjaamaan asian mahdollisimman pian. Uusin versio sisältäen koodikäännökset löytyy kuitenkin skeemapaketista V8.21.08.2015
49Koodistokäännökset on viety skeemapakettiin V8.19.08.2015
48Kemeran rahoitushakemuksen (KMRHA) ja toteutusilmoituksen (KMRTI_T) sekä palauteviestin (MKP_T) ja Koodiston (KOOD_T) dokumentaatiot on päivitetty versiotaulukkoon. Skeemapaketti V8 on päivitetty.29.06.2015
47Kemeran rahoitushakemuksen (KMRHA) ja toteutusilmoituksen (KMRTI_T) dokumentaatiot on päivitetty versiotaulukkoon.12.06.2015
46Metsänkäyttöilmoitukseen (MKI_T) on tehty päivityksiä: skeemat ja dokumentaatio.26.05.2015
45Puukaupan sanomaan (PUUKTPTM_T) on tullut muutoksia ja Puukaupan sekä Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen yhteiset sanomat PMCKS_T ja PMCKM_T nostettu yhteisten tunnusten alle.26.05.2015
44Lokaalien gml- ja xmlmime-skeemojen käyttöön liittyät ongelmat on korjattu skeemapakettiin V7 ja skeemapakettiin V8. Myös hakemistorakenne on muutettu tarkoituksenmukaisemmaksi.26.05.2015
43Metsänkäyttöilmoitukseen liittyviä koodistoja on korjailtu. Muutokset näkyvät sanomissa MKI_T ja KOOD_T versiotaulukossa ja skeemapaketissa V8.25.05.2015
42Kemera-sanomat on lisätty versiotaulukkoon ja skeemat skeemapakettiin V8.25.05.2015
41WoodForce-karttamerkit on lisätty FeatureCodeExtensionsType -koodeihin skeemapakettiin V8.27.04.2015
40Metsävarasanoman versio MV1.6 on virallistettu 20.4.2015. Dokumentaatio löytyy versiotaulukossa ja skeemat skeemapaketissa V7.27.04.2015
39Lokaalit gml- ja xmlmime- skeemat otettu käyttöön skeemapaketissa V7.10.04.2015
38Versiotaulukkoon on päivitetty Koodiston (KOOD_T), Metsänkäyttöilmoituksen (MKI_T) ja Metsänkäyttöilmoituksen palauteviestin (MKIP_T) työversioiden dokumentaatiot.09.04.2015
37Metsävarasanoman uusimmat muutokset on lisätty skeemapakettiin V7 ja versiotaulukkoon on luotu sanaomalle uusi työversio MV_T.08.04.2015
36WoodForce-sanomien kaikki dokumentaatiot on päivitetty versiotaulukkoon PMTOxx_T.08.04.2015
35.2WoodForce-sanomien uudet versiot on päivitetty skeemapakettiin V7 ja sanoman PMTO_T dokumentaatio on päivitetty versiotauluun.01.04.2015
35.1Tilastostandardin dokumentaatio ja skeemat on päivitetty.25.03.2015
34Koodiston dokumentaatio on päivitetty.20.03.2015
33Uusin dokumentaatio Kemerastandardista on julkaistu.11.03.2015
32Kemeran sanomaluonnos FinancingActApplication.xml on julkaistu.10.03.2015
31Korjattu WoodForce Envelope-skeema on julkaistu skeemapaketissa V7 ja päivitetty dokumentaatio PMTO_T-tunnisteella versiotaulukossa.10.02.2015
30Metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilastostandardin skeema on lisätty.09.02.2015
29Kemeraskeemaluonnokset on päivitetty.06.02.2015
28.2Kemeraskeemaluonnos on päivitetty.03.02.2015
28.1Päivitetty esimerkkixml metsätilastoista.27.01.2015
27Ensimmäinen Kemeraskeemaluonnos on lisätty.23.01.2015
26VirtaSamplePlot.xsd, OperationStatusUpdate_20110214.xsd ja ForestUseDeclaration.xsd skeemoissa olleet virheet korjattu skeemapakettiin V6 ja skeemapakettiin V7.12.01.2015
25Uudet WoodForce sanomat päivitetty versiotaulukkoon ja skeemapakettiin V7.22.12.2014
24Esimerkkixml:t MV1.5- ja MV1.4- sanomille sekä MKI_T-sanomalle on lisätty versiotaulukkoon.01.12.2014
23Esimerkkixml:ssä puukauppatilaston sanomaa (PUUKTIL1.1) on laajennettu kattamaan metsänhoidon työlajeihin perustuvia tilastointitarpeita.28.11.2014
22WoodForcen päivitetyt sanomaluonnokset, skeemat ja koodistot on julkaistu "WoodForce – Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen standardit" - osiossa.28.11.2014
21Viralliseen sanomaan MV1.5 ja Skeemapakettiin V6 on muutettu vielä Kiinteistöjen omistajat ja Palstat -rakenteet vapaaehtoisiksi rakenteiksi.03.11.2014
20Ehdotelma metsävaratietojen päivittämisestä osana metsäkeskuksen yleistä viestirakennetta (myös UUTTA kohdassa 8), jota ollaan parhaillaan toteuttamassa (tilanne 10/2014) metsänkäyttöilmoituksen tietoja standardoitaessa. UUTTA kohdan 8 esitystä on täydennetty kuviokohtaisten tietojen esitystapaa kuvaavalla kaaviolla. Kaaviossa olennaista on päivitettävien kuvioiden kohdistuminen oikein joko kuvion id:llä tai paikkatiedolla. Päivitettävien tietojen osalta olennaista on, että eri tietokokonaisuuksia voidaan päivittää erikseen. Esityksen tavoitetilana on yhdenmukaistaa metsävarasanoman (MV) ja päivityssanoman rakenteet vastaamaantoisiaan.31.10.2014
19Metsänkäyttöilmoituksen palauteviestistä on julkaistu uusi versio.31.10.2014
18Virallisesta sanomasta MV1.5 ja Skeemapaketista V6 on julkaistu korjattu versio.31.10.2014
17Julkaisusivuston alkuun lisätty linkki esittelysivustolle.20.10.2014
16Uuden metsänkäyttöilmoituksen palautesanoman työversio julkaistu.15.10.2014
15WoodForcen päivitetyt koodistot on julkaistu "WoodForce – Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen standardit" -osiossa.13.10.2014
14Uuden metsänkäyttöilmoituksen palautesanoman esimerkki-xml:ää (MKI-palauteviesti (MKI hylätty), esimerkkisanoma 2) on päivitetty.10.10.2014
13WoodForcen päivitetyt sanomaluonnokset, skeemat ja koodistot on julkaistu "WoodForce – Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen standardit" - osiossa.06.10.2014
12Skeemapaketti V6 on virallistettu 22.9.2014. Viralliset, 22.9.2014 hyväksytyt versiot, sanomista MV1.5, EP1.3 ja KOOD_6 ovat nyt julkaistu metsätietostandardisanomien versiotaulukkoon.23.09.2014
11Puutavaralajien yksilöintitietojen uudesta laajemmasta rakenteesta on luotu esimerkkixml-rakenteet erilliseen tiedostoon konkretisoimaan puutavaralajien yksilöinnin käytännön soveltamista.18.09.2014
10Metsätietostandardisanomien versiotaulukkoon Metsävaratiedot (MV) -sanomalle on lisätty linkki muutoshistoriadokumenttiin. Dokumentti löytyy kaikkien MV-rivien sarakkeen ”Yksityiskohtaiset tiedot” kautta.17.09.2014
9WoodForce – Puunkorjuun ja toiminnanohjauksen standardien dokumentaation työversiot on julkaistu Metsätietostandardisanomien versiotaulukkoon PMTO- alkuisilla versiotunnisteilla. Skeemapaketista V6 on julkaistu uusi työversio, jossa mukana ym. skeemat, yhteinen common nimiavaruus ja uusia erityispiiremäärityksiä.31.08.2014
8Ehdotelma metsävaratietojen päivittämisestä osana metsäkeskuksen yleistä viestirakennetta, jota ollaan parhaillaan toteuttamassa (tilanne 8/2014) metsänkäyttöilmoituksen tietoja standardoitaessa. Kyse on ehdotelmasta, jossa metsävaratiedot voitaisiin päivittää vaihtoehtoisena tietona MKI-tietojen sijaan soveltaen yleistä viestirunkoa.01.08.2014
7WoodForce-sanomien elementtinimien käännösehdotukset julkaistu.31.07.2014
6Esitys puutavaralajien yksilöintitietojen uudesta laajemmasta rakenteesta.30.06.2014
5Uuden metsänkäyttöilmoituksen (viranomaisilmoitus) skeemat ja dokumentaation työversio on julkaistu Metsätietostandardisanomien versiotaulukkoon versiotunnisteella MKI_T.Lisäksi joitain kommentointia suuntaavia ohjeita työversion kommentoinnin avuksi tästä linkistä otsikon "Metsänkäyttöilmoitus (viranomaisilmoitus)" alta.30.06.2014
4Puukaupan ja metsänhoidon metsänkäyttöilmoituksen viite -sanoman käyttötarkoitusta kommentoitu.12.06.2014
3Uuden metsänkäyttöilmoituksen (viranomaisilmoitus) esimerkkisanomaa (sanomaluonnosta) on päivitetty "Metsänkäyttöilmoitus (viranomaisilmoitus)" -osiossa.27.05.2014
2Uuden metsänkäyttöilmoituksen palauteviestin esimerkkisanomat (sanomaluonnokset) on julkaistu "Metsänkäyttöilmoitus (viranomaisilmoitus)" -osiossa.21.05.2014
1WoodForcen sanomaluonnoksia ja skeemoja on julkaistu "WoodForce –Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen standardit" -osiossa.14.01.2014