Showing:

Annotations
Attributes
Diagrams
Facets
Instances
Properties
Source
Used by
Main schema WorkingSiteTrade_WoodPurchaseMeasurementCertificate_20110214.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Properties
attribute form default: qualified
element form default: qualified
version: 1.0
Element MeasurementCertificate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id113 index18.tmp#id114 index18.tmp#id115 index2.tmp#id22 index18.tmp#id25 index18.tmp#id28 index18.tmp#id31 index18.tmp#id33 index18.tmp#id35 index18.tmp#id37 index18.tmp#id40 index18.tmp#id42 index18.tmp#id44 index7.tmp#id47 index13.tmp#id103 index18.tmp#id21
Type MeasurementCertificateType
Properties
content: complex
Model TimeStamp , SequenceNumber , MeasurementDate , InsertDate , MeasurementCertificateType , Text{0,1} , Value , VAT , TotalValue , Currency , AssortmentClasses , Documents{0,1}
Children AssortmentClasses, Currency, Documents, InsertDate, MeasurementCertificateType, MeasurementDate, SequenceNumber, Text, TimeStamp, TotalValue, VAT, Value
Instance
<MeasurementCertificate id="" parentId="" versionNo="">
 <TimeStamp>{1,1}</TimeStamp>
 <SequenceNumber>{1,1}</SequenceNumber>
 <MeasurementDate>{1,1}</MeasurementDate>
 <InsertDate>{1,1}</InsertDate>
 <MeasurementCertificateType>{1,1}</MeasurementCertificateType>
 <Text>{0,1}</Text>
 <Value>{1,1}</Value>
 <VAT>{1,1}</VAT>
 <TotalValue>{1,1}</TotalValue>
 <Currency>{1,1}</Currency>
 <AssortmentClasses>{1,1}</AssortmentClasses>
 <Documents>{0,1}</Documents>
</MeasurementCertificate>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string required
Mittaustodistus yksilöidään tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Measurement certificate can be identified using string id.
parentId xs:string required
parentId:llä viitataan kauppaan. Mittaustodistuksen yksilöivä avain on parentId + SequenceNumber + versionNo.
parentId is a foreign key to wood purchace id. Measurement is identified by parentId + SequenceNumber + versionNo.
versionNo VersionNoType optional
Mittaustodistuksen versionumero (päänumeron alanumero). Yksilöi yhdessä parentId:n ja SequenceNumber:n (mittaustodistuksen numero) kanssa mittaustodistuksen.
Running version number for measurement certificate (under certain sequence number of measurement certificate). With parentId and SequenceNumber identifies measurement.
Source
<xs:element name="MeasurementCertificate" type="MeasurementCertificateType"/>
Element SequenceNumber
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id26
Type SequenceNumberType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 0
Used by
Source
<xs:element name="SequenceNumber" type="SequenceNumberType"/>
Element MeasurementDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id29
Type MeasurementDateType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1970-01-01
Used by
Source
<xs:element name="MeasurementDate" type="MeasurementDateType"/>
Element InsertDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id32
Type InsertDateType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1970-01-01
Used by
Source
<xs:element name="InsertDate" type="InsertDateType"/>
Element MeasurementCertificateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id34
Type MeasurementCertificateTypeType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Poistettava mittaustodistus.
enumeration 1
Välimitta.
enumeration 2
Loppumitta.
enumeration 3
Bonusmitta.
enumeration 4
Hinnantarkistus.
Used by
Source
<xs:element name="MeasurementCertificateType" type="MeasurementCertificateTypeType"/>
Element Text
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id36
Type TextType
Properties
content: simple
Facets
maxLength 2000
Used by
Source
<xs:element name="Text" type="TextType"/>
Element Value
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id38
Type ValueType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
Used by
Source
<xs:element name="Value" type="ValueType"/>
Element VAT
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id41
Type VATType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
Used by
Source
<xs:element name="VAT" type="VATType"/>
Element TotalValue
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id43
Type TotalValueType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
Used by
Source
<xs:element name="TotalValue" type="TotalValueType"/>
Element Currency
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Diagram
Diagram index18.tmp#id45
Type CurrencyType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration EUR
Euro (esim. sata euroa 100.00).
enumeration EURc
Eurosentit (esim. sata euroa 10000).
Used by
Source
<xs:element name="Currency" type="CurrencyType"/>
Element Document
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Diagram
Diagram
Type base64Binary
Properties
content: simple
Source
<xs:element name="Document" type="xmime:base64Binary"/>
Complex Type MeasurementCertificateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Annotations
Mittaustodistuksen rakenteen määrittely.
Structure of Measurement certificate.
Diagram
Diagram index18.tmp#id113 index18.tmp#id114 index18.tmp#id115 index2.tmp#id22 index18.tmp#id25 index18.tmp#id28 index18.tmp#id31 index18.tmp#id33 index18.tmp#id35 index18.tmp#id37 index18.tmp#id40 index18.tmp#id42 index18.tmp#id44 index7.tmp#id47 index13.tmp#id103
Used by
Model TimeStamp , SequenceNumber , MeasurementDate , InsertDate , MeasurementCertificateType , Text{0,1} , Value , VAT , TotalValue , Currency , AssortmentClasses , Documents{0,1}
Children AssortmentClasses, Currency, Documents, InsertDate, MeasurementCertificateType, MeasurementDate, SequenceNumber, Text, TimeStamp, TotalValue, VAT, Value
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string required
Mittaustodistus yksilöidään tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Measurement certificate can be identified using string id.
parentId xs:string required
parentId:llä viitataan kauppaan. Mittaustodistuksen yksilöivä avain on parentId + SequenceNumber + versionNo.
parentId is a foreign key to wood purchace id. Measurement is identified by parentId + SequenceNumber + versionNo.
versionNo VersionNoType optional
Mittaustodistuksen versionumero (päänumeron alanumero). Yksilöi yhdessä parentId:n ja SequenceNumber:n (mittaustodistuksen numero) kanssa mittaustodistuksen.
Running version number for measurement certificate (under certain sequence number of measurement certificate). With parentId and SequenceNumber identifies measurement.
Source
<xs:complexType name="MeasurementCertificateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Mittaustodistuksen rakenteen määrittely.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Structure of Measurement certificate.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="co:TimeStamp"/>
  <xs:element ref="SequenceNumber"/>
  <xs:element ref="MeasurementDate"/>
  <xs:element ref="InsertDate"/>
  <xs:element ref="MeasurementCertificateType">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">VANHA NIMI = Type</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="Text" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="Value"/>
  <xs:element ref="VAT"/>
  <xs:element ref="TotalValue"/>
  <xs:element ref="Currency"/>
  <xs:element ref="as:AssortmentClasses">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mittaustodistuksen puutavaralajiluokittaiset määrä- ja hintatiedot.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Amount and price information of assortments included in measurement certificate.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="wtco:Documents" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mittaustodistus tiedostossa.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Measurement certificate in binary file.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="parentId" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">parentId:llä viitataan kauppaan. Mittaustodistuksen yksilöivä avain on parentId + SequenceNumber + versionNo.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">parentId is a foreign key to wood purchace id. Measurement is identified by parentId + SequenceNumber + versionNo.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Mittaustodistus yksilöidään tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Measurement certificate can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="versionNo" type="VersionNoType">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Mittaustodistuksen versionumero (päänumeron alanumero). Yksilöi yhdessä parentId:n ja SequenceNumber:n (mittaustodistuksen numero) kanssa mittaustodistuksen.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Running version number for measurement certificate (under certain sequence number of measurement certificate). With parentId and SequenceNumber identifies measurement.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Simple Type SequenceNumberType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Annotations
Mittaustodistuksen numero. Yksilöi yhdessä parentId:n ja VersionNumber:n (versionumeron) kanssa mittaustodistuksen.
Running number for measurement certificate (under certain purchase). With parentId and VersionNumber identifies measurement.
Diagram
Diagram index8.tmp#id27
Type PositiveIntegerType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 0
Used by
Element SequenceNumber
Source
<xs:simpleType name="SequenceNumberType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Mittaustodistuksen numero. Yksilöi yhdessä parentId:n ja VersionNumber:n (versionumeron) kanssa mittaustodistuksen.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Running number for measurement certificate (under certain purchase). With parentId and VersionNumber identifies measurement.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:PositiveIntegerType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type MeasurementDateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Annotations
Mittauksen tekemispvm.
Date when actual measurement has been done.
Diagram
Diagram index8.tmp#id30
Type DateType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1970-01-01
Used by
Element MeasurementDate
Source
<xs:simpleType name="MeasurementDateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Mittauksen tekemispvm.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Date when actual measurement has been done.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:DateType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type InsertDateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Annotations
Mittaustodistuksen tallennuspvm.
Date when measurement has been saved in information system (might be separated from measurement date).
Diagram
Diagram index8.tmp#id30
Type DateType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1970-01-01
Used by
Element InsertDate
Source
<xs:simpleType name="InsertDateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Mittaustodistuksen tallennuspvm.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Date when measurement has been saved in information system (might be separated from measurement date).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:DateType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type MeasurementCertificateTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Annotations
Mittaustodistuksen tyypit.
Different types for measurement certificates: intermediate/final etc.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 0
Poistettava mittaustodistus.
enumeration 1
Välimitta.
enumeration 2
Loppumitta.
enumeration 3
Bonusmitta.
enumeration 4
Hinnantarkistus.
Used by
Source
<xs:simpleType name="MeasurementCertificateTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Mittaustodistuksen tyypit.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Different types for measurement certificates: intermediate/final etc.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Poistettava mittaustodistus.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Measurement certificate deleted/should be deleted.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Välimitta.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Intermediate measurement.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Loppumitta.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Final measurement.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Bonusmitta.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Bonus measurement.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hinnantarkistus.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Price adjustment measurement.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type TextType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Annotations
Mittaustodistuksen lisätieto.
Additional information of measurement.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
maxLength 2000
Used by
Element Text
Source
<xs:simpleType name="TextType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Mittaustodistuksen lisätieto.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Additional information of measurement.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="2000"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type ValueType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Annotations
Mittauksen rahallinen arvo.
Value of measurement in money.
Diagram
Diagram index8.tmp#id39
Type Decimal2FractionDigitsType
Type hierarchy
Facets
fractionDigits 2
Used by
Element Value
Source
<xs:simpleType name="ValueType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Mittauksen rahallinen arvo.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Value of measurement in money.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:Decimal2FractionDigitsType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type VATType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Annotations
Mittauksen ALV:n arvo.
VAT value of measurement in money.
Diagram
Diagram index8.tmp#id39
Type Decimal2FractionDigitsType
Type hierarchy
Facets
fractionDigits 2
Used by
Element VAT
Source
<xs:simpleType name="VATType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Mittauksen ALV:n arvo.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">VAT value of measurement in money.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:Decimal2FractionDigitsType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type TotalValueType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Annotations
Mittauksen rahallinen arvo mukaan lukien ALV.
Total value of measurement in money (VAT included).
Diagram
Diagram index8.tmp#id39
Type Decimal2FractionDigitsType
Type hierarchy
Facets
fractionDigits 2
Used by
Element TotalValue
Source
<xs:simpleType name="TotalValueType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Mittauksen rahallinen arvo mukaan lukien ALV.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Total value of measurement in money (VAT included).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:Decimal2FractionDigitsType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type CurrencyType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Annotations
Mittauksen valuutta.
Currency for value of measurement.
Diagram
Diagram index2.tmp#id46
Type CurrencyType
Type hierarchy
Facets
enumeration EUR
Euro (esim. sata euroa 100.00).
enumeration EURc
Eurosentit (esim. sata euroa 10000).
Used by
Element Currency
Source
<xs:simpleType name="CurrencyType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Mittauksen valuutta.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Currency for value of measurement.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:CurrencyType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type VersionNoType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Annotations
Mittaustodistuksen versionumero (päänumeron alanumero). Yksilöi yhdessä parentId:n ja SequenceNumber:n (mittaustodistuksen numero) kanssa mittaustodistuksen.
Running version number for measurement certificate (under certain sequence number of measurement certificate). With parentId and SequenceNumber identifies measurement.
Diagram
Diagram index8.tmp#id27
Type PositiveIntegerType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 0
Used by
Source
<xs:simpleType name="VersionNoType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Mittaustodistuksen versionumero (päänumeron alanumero). Yksilöi yhdessä parentId:n ja SequenceNumber:n (mittaustodistuksen numero) kanssa mittaustodistuksen.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Running version number for measurement certificate (under certain sequence number of measurement certificate). With parentId and SequenceNumber identifies measurement.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:PositiveIntegerType"/>
</xs:simpleType>
Attribute MeasurementCertificateType / @parentId
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Annotations
parentId:llä viitataan kauppaan. Mittaustodistuksen yksilöivä avain on parentId + SequenceNumber + versionNo.
parentId is a foreign key to wood purchace id. Measurement is identified by parentId + SequenceNumber + versionNo.
Type xs:string
Properties
use: required
Used by
Source
<xs:attribute name="parentId" type="xs:string" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">parentId:llä viitataan kauppaan. Mittaustodistuksen yksilöivä avain on parentId + SequenceNumber + versionNo.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">parentId is a foreign key to wood purchace id. Measurement is identified by parentId + SequenceNumber + versionNo.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
Attribute MeasurementCertificateType / @id
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Annotations
Mittaustodistus yksilöidään tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Measurement certificate can be identified using string id.
Type xs:string
Properties
use: required
Used by
Source
<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Mittaustodistus yksilöidään tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Measurement certificate can be identified using string id.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
Attribute MeasurementCertificateType / @versionNo
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/woodpurchasemeasurementcertificate/2011/02/14
Annotations
Mittaustodistuksen versionumero (päänumeron alanumero). Yksilöi yhdessä parentId:n ja SequenceNumber:n (mittaustodistuksen numero) kanssa mittaustodistuksen.
Running version number for measurement certificate (under certain sequence number of measurement certificate). With parentId and SequenceNumber identifies measurement.
Type VersionNoType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 0
Used by
Source
<xs:attribute name="versionNo" type="VersionNoType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Mittaustodistuksen versionumero (päänumeron alanumero). Yksilöi yhdessä parentId:n ja SequenceNumber:n (mittaustodistuksen numero) kanssa mittaustodistuksen.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Running version number for measurement certificate (under certain sequence number of measurement certificate). With parentId and SequenceNumber identifies measurement.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>