Showing:

Annotations
Attributes
Diagrams
Facets
Instances
Properties
Source
Used by
Main schema ForestCentreReply.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Properties
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
version: V26.01
Element ForestCentreReply
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Diagram
Diagram index5.tmp#id43 index5.tmp#id45 index5.tmp#id47 index5.tmp#id9 index5.tmp#id11 index5.tmp#id13 index5.tmp#id15 index5.tmp#id17 index5.tmp#id19 index5.tmp#id21 index5.tmp#id22 index5.tmp#id42 index5.tmp#id8
Type ForestCentreReplyType
Properties
content: complex
Model TimeStamp , Acceptance , ReplyCode , MessageType , ForestCentreMessageReference{0,1} , ArrivalDate{0,1} , RegistrationId{0,1} , ErrorMessages{0,1} , AdditionalInfo{0,1}
Children Acceptance, AdditionalInfo, ArrivalDate, ErrorMessages, ForestCentreMessageReference, MessageType, RegistrationId, ReplyCode, TimeStamp
Instance
<ForestCentreReply schemaPackageSubversion="" schemaPackageVersion="" schemaPackageVersionDate="">
 <TimeStamp>{1,1}</TimeStamp>
 <Acceptance>{1,1}</Acceptance>
 <ReplyCode>{1,1}</ReplyCode>
 <MessageType>{1,1}</MessageType>
 <ForestCentreMessageReference>{0,1}</ForestCentreMessageReference>
 <ArrivalDate>{0,1}</ArrivalDate>
 <RegistrationId>{0,1}</RegistrationId>
 <ErrorMessages>{0,1}</ErrorMessages>
 <AdditionalInfo>{0,1}</AdditionalInfo>
</ForestCentreReply>
Attributes
Source
<xs:element name="ForestCentreReply" type="ForestCentreReplyType"/>
Element TimeStamp
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Diagram
Diagram index0.tmp#id10
Type TimeStampType
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900-01-01T00:00:00
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Source
<xs:element name="TimeStamp" type="co:TimeStampType"/>
Element Acceptance
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Hyväksytty / Hylätty / Osittain hyväksytty. MKI-palautussanomassa Acceptance (hyväksyntä) tarkoittaa business-kuittausta seuraavasti: 0 = hylätty (MKI ei ole voimassa), 1 = hyväksytty (MKI vastaanotettu hyväksytysti ja hakkuut on lähtökohtaisesti sallittuja suoja-ajan kuluttua, mikäli metsäkeskus ei pyydä lisäselvityksiä); KEMERA-hakemuksien palautussanomassa Acceptance (hyväksyntä) tarkoittaa vastaanottokuittausta seuraavasti: 0 = hylätty (Kemera-sanomaa ei ole kyetty ottamaan vastaan eikä se näin ollen siirry käsittelyyn), 1 = hyväksytty (Kemera-sanoma vastaanotettu ja se siirtyy käsitelyyn. Hakemukseen vastataan erillisellä päätöksellä, josta selviää onko hakemus hyväksytty / hylätty (business-kuittaus))
Accepted / Rejected / Partially accepted
Diagram
Diagram index4.tmp#id12
Type AcceptanceType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Hylätty
enumeration 1
Hyväksytty
enumeration 2
Osittain hyväksytty
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Source
<xs:element name="Acceptance" type="co:AcceptanceType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hyväksytty / Hylätty / Osittain hyväksytty. MKI-palautussanomassa Acceptance (hyväksyntä) tarkoittaa business-kuittausta seuraavasti: 0 = hylätty (MKI ei ole voimassa), 1 = hyväksytty (MKI vastaanotettu hyväksytysti ja hakkuut on lähtökohtaisesti sallittuja suoja-ajan kuluttua, mikäli metsäkeskus ei pyydä lisäselvityksiä); KEMERA-hakemuksien palautussanomassa Acceptance (hyväksyntä) tarkoittaa vastaanottokuittausta seuraavasti: 0 = hylätty (Kemera-sanomaa ei ole kyetty ottamaan vastaan eikä se näin ollen siirry käsittelyyn), 1 = hyväksytty (Kemera-sanoma vastaanotettu ja se siirtyy käsitelyyn. Hakemukseen vastataan erillisellä päätöksellä, josta selviää onko hakemus hyväksytty / hylätty (business-kuittaus))</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Accepted / Rejected / Partially accepted</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element ReplyCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Vastaanotettu / Vastaantotettu virheellisenä / Tiedonsiirto epäonnistui
Received / Received with errors / Data transfer failed
Diagram
Diagram index4.tmp#id14
Type ReplyCodeType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Vastaanotettu.
enumeration 2
Vastaanotettu, mutta pyydetään korjaamaan/täydentämään oheisen virhekoodin tarkoittamat asiat.
enumeration 3
Tiedonsiirto epäonnistui (sanomaa, sen lähettäjää ja tarkoitusta ei pystytty riittävästi tunnistamaan.)
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Source
<xs:element name="ReplyCode" type="co:ReplyCodeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Vastaanotettu / Vastaantotettu virheellisenä / Tiedonsiirto epäonnistui</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Received / Received with errors / Data transfer failed</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element MessageType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Tämä viestityyppi kertoo sen viestin tyypin, jonka palautesanomasta kulloinkin on kyse. Kun kyse on metsänkäyttöilmoituksen palautesanomasta arvo on MKI, Kemera rahoitushakemuksen tapauksessa KMRHA, Kemera toteutusilmoituksen tapauksessa KMRTI, Kemera rahoitushakemuksen päätösviestin tapauksessa KMRPS ja Kemera maksatusviestin tapauksessa KMRMA
MessageType
Diagram
Diagram index4.tmp#id16
Type MessageType
Properties
content: simple
Facets
enumeration T
Tuntematon / tunnistamaton
enumeration HVI
Hirvivahinkoilmoitus
enumeration MKI
Metsänkäyttöilmoitus
enumeration MKP
Metsäkeskusviestin palauteviesti
enumeration OVT
Omavalvontatiedot
enumeration MVTP
Metsävaratietojen päivityspyyntö
enumeration KMRHA
Kemera rahoitushakemus
enumeration KMRTI
Kemera toteutusilmoitus
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Source
<xs:element name="MessageType" type="co:MessageType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tämä viestityyppi kertoo sen viestin tyypin, jonka palautesanomasta kulloinkin on kyse. Kun kyse on metsänkäyttöilmoituksen palautesanomasta arvo on MKI, Kemera rahoitushakemuksen tapauksessa KMRHA, Kemera toteutusilmoituksen tapauksessa KMRTI, Kemera rahoitushakemuksen päätösviestin tapauksessa KMRPS ja Kemera maksatusviestin tapauksessa KMRMA</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">MessageType</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element ForestCentreMessageReference
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Metsäkeskusviestin viite
Reference of Forest Centre Message
Diagram
Diagram index0.tmp#id18
Type ReferenceType
Properties
content: simple
Facets
maxLength 50
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Source
<xs:element name="ForestCentreMessageReference" type="co:ReferenceType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsäkeskusviestin viite</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Reference of Forest Centre Message</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element ArrivalDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Saapumispäivä
Arrival date
Diagram
Diagram index0.tmp#id20
Type DateType
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Source
<xs:element name="ArrivalDate" type="co:DateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Saapumispäivä</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Arrival date</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element RegistrationId
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Rekisteröinti id
RegistrationId
Diagram
Diagram index0.tmp#id18
Type ReferenceType
Properties
content: simple
Facets
maxLength 50
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Source
<xs:element name="RegistrationId" type="co:ReferenceType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Rekisteröinti id</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">RegistrationId</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element ErrorMessages
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Lista metsäkeskusviestin virhekoodeista ja selitteistä
The list of the error codes and messages of the Forest Centre message
Diagram
Diagram index5.tmp#id24 index5.tmp#id23
Type ErrorMessagesType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Model ErrorMessageData+
Children ErrorMessageData
Instance
<ErrorMessages>
 <ErrorMessageData>{1,unbounded}</ErrorMessageData>
</ErrorMessages>
Source
<xs:element name="ErrorMessages" type="ErrorMessagesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Lista metsäkeskusviestin virhekoodeista ja selitteistä</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">The list of the error codes and messages of the Forest Centre message</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element ErrorMessageData
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Metsäkeskusviestin virhekoodi ja selite
The error code and message of the Forest Centre message
Diagram
Diagram index5.tmp#id26 index5.tmp#id28 index5.tmp#id29 index5.tmp#id31 index5.tmp#id33 index5.tmp#id36 index5.tmp#id38 index5.tmp#id40 index5.tmp#id25
Type ErrorMessageDataType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type ErrorMessagesType
Model ReferenceType{0,1} , Reference{0,1} , KeyElementNS{0,1} , KeyElementName{0,1} , KeyElementId{0,1} , KeyInfoAsText{0,1} , ErrorCode , ErrorMessage
Children ErrorCode, ErrorMessage, KeyElementId, KeyElementNS, KeyElementName, KeyInfoAsText, Reference, ReferenceType
Instance
<ErrorMessageData>
 <ReferenceType>{0,1}</ReferenceType>
 <Reference>{0,1}</Reference>
 <KeyElementNS>{0,1}</KeyElementNS>
 <KeyElementName>{0,1}</KeyElementName>
 <KeyElementId>{0,1}</KeyElementId>
 <KeyInfoAsText>{0,1}</KeyInfoAsText>
 <ErrorCode>{1,1}</ErrorCode>
 <ErrorMessage>{1,1}</ErrorMessage>
</ErrorMessageData>
Source
<xs:element name="ErrorMessageData" type="ErrorMessageDataType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsäkeskusviestin virhekoodi ja selite</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">The error code and message of the Forest Centre message</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element ReferenceType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Virheilmoituksen viitetyyppi.
Reference type of error message
Diagram
Diagram index4.tmp#id27
Type ForestCentreMessageReferenceType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Muu
enumeration 1
Metsänkäyttöilmoitusviite
enumeration 2
Metsänkäyttöilmoituksen käsittelyalueviite
enumeration 3
Metsänkäyttöilmoituksen kuvioviite
enumeration 4
Kemera-rahoitushakemusviite
enumeration 5
Kemera-toteutusilmoitusviite
enumeration 6
Kemeran kuvioviite
enumeration 7
Hirvivahinkoilmoitusviite
enumeration 8
Hirvivahinkoalueviite
enumeration 9
Kyselyviite
enumeration 10
Omavalvontailmoitusviite
enumeration 11
Metsävaratietojen päivityspyyntöviite
Used by
Complex Type ErrorMessageDataType
Source
<xs:element name="ReferenceType" type="co:ForestCentreMessageReferenceType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Virheilmoituksen viitetyyppi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Reference type of error message</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element Reference
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Virheilmoituksen viite
Reference of error message
Diagram
Diagram index0.tmp#id18
Type ReferenceType
Properties
content: simple
Facets
maxLength 50
Used by
Complex Type ErrorMessageDataType
Source
<xs:element name="Reference" type="co:ReferenceType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Virheilmoituksen viite</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Reference of error message</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element KeyElementNS
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Avainelementin nimiavaruus (namespace).
Key element namespace.
Diagram
Diagram index0.tmp#id30
Type String500Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 500
Used by
Complex Type ErrorMessageDataType
Source
<xs:element name="KeyElementNS" type="co:String500Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Avainelementin nimiavaruus (namespace).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Key element namespace.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element KeyElementName
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Avainelementin nimi.
Key element name.
Diagram
Diagram index0.tmp#id32
Type String200Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 200
Used by
Complex Type ErrorMessageDataType
Source
<xs:element name="KeyElementName" type="co:String200Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Avainelementin nimi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Key element name.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element KeyElementId
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Avainelementin id.
Key element id.
Diagram
Diagram index0.tmp#id34
Type IdStringNotEmptyType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
whiteSpace collapse
minLength 1
Used by
Complex Type ErrorMessageDataType
Source
<xs:element name="KeyElementId" type="co:IdStringNotEmptyType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Avainelementin id.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Key element id.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element KeyInfoAsText
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Tekstimuotoinen viittaus avaintietoon.
Text reference to key information.
Diagram
Diagram index0.tmp#id37
Type String2000Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 2000
Used by
Complex Type ErrorMessageDataType
Source
<xs:element name="KeyInfoAsText" type="co:String2000Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tekstimuotoinen viittaus avaintietoon.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Text reference to key information.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element ErrorCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Virhekoodi
Error code
Diagram
Diagram index0.tmp#id39
Type String25Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 25
Used by
Complex Type ErrorMessageDataType
Source
<xs:element name="ErrorCode" type="co:String25Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Virhekoodi</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Error code</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element ErrorMessage
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Virheviesti
Error message
Diagram
Diagram index0.tmp#id41
Type String1000Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 1000
Used by
Complex Type ErrorMessageDataType
Source
<xs:element name="ErrorMessage" type="co:String1000Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Virheviesti</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Error message</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element AdditionalInfo
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Lisätieto. Vapaamuotoinen teksti.
AdditionalInfo. Free text
Diagram
Diagram index0.tmp#id41
Type String1000Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 1000
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Source
<xs:element name="AdditionalInfo" type="co:String1000Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Lisätieto. Vapaamuotoinen teksti.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">AdditionalInfo. Free text</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Complex Type ForestCentreReplyType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Metsäkeskuksen palauteviesti
Forest centre Reply
Diagram
Diagram index5.tmp#id43 index5.tmp#id45 index5.tmp#id47 index5.tmp#id9 index5.tmp#id11 index5.tmp#id13 index5.tmp#id15 index5.tmp#id17 index5.tmp#id19 index5.tmp#id21 index5.tmp#id22 index5.tmp#id42
Used by
Model TimeStamp , Acceptance , ReplyCode , MessageType , ForestCentreMessageReference{0,1} , ArrivalDate{0,1} , RegistrationId{0,1} , ErrorMessages{0,1} , AdditionalInfo{0,1}
Children Acceptance, AdditionalInfo, ArrivalDate, ErrorMessages, ForestCentreMessageReference, MessageType, RegistrationId, ReplyCode, TimeStamp
Attributes
Source
<xs:complexType name="ForestCentreReplyType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsäkeskuksen palauteviesti</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Forest centre Reply</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="TimeStamp"/>
  <xs:element ref="Acceptance" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="ReplyCode"/>
  <xs:element ref="MessageType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="ForestCentreMessageReference" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="ArrivalDate" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="RegistrationId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="ErrorMessages" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="AdditionalInfo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="schemaPackageVersion" type="co:ForestDataStandardSchemaPackageVersionType" use="required"/>
 <xs:attribute name="schemaPackageSubversion" type="co:ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType" use="optional"/>
 <xs:attribute name="schemaPackageVersionDate" type="co:DateType" use="optional"/>
</xs:complexType>
Complex Type ErrorMessagesType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Diagram
Diagram index5.tmp#id24
Used by
Element ErrorMessages
Model ErrorMessageData+
Children ErrorMessageData
Source
<xs:complexType name="ErrorMessagesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi"/>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="ErrorMessageData" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type ErrorMessageDataType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Metsäkeskuksen palauteviesti
Forest Centre Reply
Diagram
Diagram index5.tmp#id26 index5.tmp#id28 index5.tmp#id29 index5.tmp#id31 index5.tmp#id33 index5.tmp#id36 index5.tmp#id38 index5.tmp#id40
Used by
Model ReferenceType{0,1} , Reference{0,1} , KeyElementNS{0,1} , KeyElementName{0,1} , KeyElementId{0,1} , KeyInfoAsText{0,1} , ErrorCode , ErrorMessage
Children ErrorCode, ErrorMessage, KeyElementId, KeyElementNS, KeyElementName, KeyInfoAsText, Reference, ReferenceType
Source
<xs:complexType name="ErrorMessageDataType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsäkeskuksen palauteviesti</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Forest Centre Reply</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="Reference" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="KeyElementNS" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="KeyElementName" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="KeyElementId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="KeyInfoAsText" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="ErrorCode" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="ErrorMessage" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type EstateOwnerType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Diagram
Diagram index1.tmp#id52 index1.tmp#id55 index1.tmp#id51 index1.tmp#id58 index1.tmp#id61 index1.tmp#id50 index1.tmp#id64 index1.tmp#id49
Model ((((FirstName , LastName) | WholeName) , PersonOrganizationName{0,1}) | OrganizationName)
Children FirstName, LastName, OrganizationName, PersonOrganizationName, WholeName
Source
<xs:complexType name="EstateOwnerType">
 <xs:sequence>
  <xs:group ref="ci:NameAndOrganizationGroup" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Attribute ForestCentreReplyType / @schemaPackageVersion
Namespace No namespace
Type ForestDataStandardSchemaPackageVersionType
Properties
use: required
Facets
enumeration V1
Skeemapaketti V1
enumeration V2
Skeemapaketti V2
enumeration V3
Skeemapaketti V3
enumeration V4
Skeemapaketti V4
enumeration V5
Skeemapaketti V5
enumeration V6
Skeemapaketti V6
enumeration V7
Skeemapaketti V7
enumeration V8
Skeemapaketti V8
enumeration V9
Skeemapaketti V9
enumeration V10
Skeemapaketti V10
enumeration V11
Skeemapaketti V11
enumeration V12
Skeemapaketti V12
enumeration V13
Skeemapaketti V13
enumeration V14
Skeemapaketti V14
enumeration V15
Skeemapaketti V15
enumeration V16
Skeemapaketti V16
enumeration V17
Skeemapaketti V17
enumeration V18
Skeemapaketti V18
enumeration V19
Skeemapaketti V19
enumeration V20
Skeemapaketti V20
enumeration V21
Skeemapaketti V21
enumeration V22
Skeemapaketti V22
enumeration V23
Skeemapaketti V23
enumeration V24
Skeemapaketti V24
enumeration V25
Skeemapaketti V25
enumeration V26
Skeemapaketti V26
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Source
<xs:attribute name="schemaPackageVersion" type="co:ForestDataStandardSchemaPackageVersionType" use="required"/>
Attribute ForestCentreReplyType / @schemaPackageSubversion
Namespace No namespace
Type ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType
Properties
use: optional
Facets
enumeration V1.00
Skeemapaketti V1.00
enumeration V2.00
Skeemapaketti V2.00
enumeration V3.00
Skeemapaketti V3.00
enumeration V4.00
Skeemapaketti V4.00
enumeration V5.00
Skeemapaketti V5.00
enumeration V6.00
Skeemapaketti V6.00
enumeration V7.00
Skeemapaketti V7.00
enumeration V8.00
Skeemapaketti V8.00
enumeration V8.29
Skeemapaketti V8.29
enumeration V8.30
Skeemapaketti V8.30
enumeration V8.31
Skeemapaketti V8.31
enumeration V8.32
Skeemapaketti V8.32
enumeration V8.33
Skeemapaketti V8.33
enumeration V8.34
Skeemapaketti V8.34
enumeration V9.00
Skeemapaketti V9.00
enumeration V9.09
Skeemapaketti V9.09
enumeration V9.10
Skeemapaketti V9.10
enumeration V9.11
Skeemapaketti V9.11
enumeration V9.12
Skeemapaketti V9.12
enumeration V9.13
Skeemapaketti V9.13
enumeration V9.14
Skeemapaketti V9.14
enumeration V9.15
Skeemapaketti V9.15
enumeration V9.16
Skeemapaketti V9.16
enumeration V9.17
Skeemapaketti V9.17
enumeration V9.18
Skeemapaketti V9.18
enumeration V9.19
Skeemapaketti V9.19
enumeration V9.20
Skeemapaketti V9.20
enumeration V9.21
Skeemapaketti V9.21
enumeration V9.22
Skeemapaketti V9.22
enumeration V9.23
Skeemapaketti V9.23
enumeration V9.24
Skeemapaketti V9.24
enumeration V10.00
Skeemapaketti V10.00
enumeration V10.01
Skeemapaketti V10.01
enumeration V10.02
Skeemapaketti V10.02
enumeration V10.03
Skeemapaketti V10.03
enumeration V10.04
Skeemapaketti V10.04
enumeration V10.05
Skeemapaketti V10.05
enumeration V10.06
Skeemapaketti V10.06
enumeration V10.07
Skeemapaketti V10.07
enumeration V10.08
Skeemapaketti V10.08
enumeration V10.09
Skeemapaketti V10.09
enumeration V10.10
Skeemapaketti V10.10
enumeration V10.11
Skeemapaketti V10.11
enumeration V10.12
Skeemapaketti V10.12
enumeration V10.13
Skeemapaketti V10.13
enumeration V10.14
Skeemapaketti V10.14
enumeration V11.00
Skeemapaketti V11.00
enumeration V11.01
Skeemapaketti V11.01
enumeration V11.02
Skeemapaketti V11.02
enumeration V11.03
Skeemapaketti V11.03
enumeration V11.04
Skeemapaketti V11.04
enumeration V11.05
Skeemapaketti V11.05
enumeration V11.06
Skeemapaketti V11.06
enumeration V11.07
Skeemapaketti V11.07
enumeration V11.08
Skeemapaketti V11.08
enumeration V11.09
Skeemapaketti V11.09
enumeration V11.10
Skeemapaketti V11.10
enumeration V11.11
Skeemapaketti V11.11
enumeration V11.12
Skeemapaketti V11.12
enumeration V12.00
Skeemapaketti V12.00
enumeration V12.01
Skeemapaketti V12.01
enumeration V13.00
Skeemapaketti V13.00
enumeration V13.01
Skeemapaketti V13.01
enumeration V13.02
Skeemapaketti V13.02
enumeration V13.03
Skeemapaketti V13.03
enumeration V13.04
Skeemapaketti V13.04
enumeration V14.00
Skeemapaketti V14.00
enumeration V14.01
Skeemapaketti V14.01
enumeration V14.02
Skeemapaketti V14.02
enumeration V14.03
Skeemapaketti V14.03
enumeration V14.04
Skeemapaketti V14.04
enumeration V14.05
Skeemapaketti V14.05
enumeration V14.06
Skeemapaketti V14.06
enumeration V14.07
Skeemapaketti V14.07
enumeration V15.00
Skeemapaketti V15.00
enumeration V15.01
Skeemapaketti V15.01
enumeration V16.00
Skeemapaketti V16.00
enumeration V16.01
Skeemapaketti V16.01
enumeration V16.02
Skeemapaketti V16.02
enumeration V17.00
Skeemapaketti V17.00
enumeration V17.01
Skeemapaketti V17.01
enumeration V17.02
Skeemapaketti V17.02
enumeration V17.03
Skeemapaketti V17.03
enumeration V17.04
Skeemapaketti V17.04
enumeration V18.00
Skeemapaketti V18.00
enumeration V18.01
Skeemapaketti V18.01
enumeration V18.02
Skeemapaketti V18.02
enumeration V18.03
Skeemapaketti V18.03
enumeration V18.04
Skeemapaketti V18.04
enumeration V18.05
Skeemapaketti V18.05
enumeration V18.06
Skeemapaketti V18.06
enumeration V19.00
Skeemapaketti V19.00
enumeration V19.01
Skeemapaketti V19.01
enumeration V20.00
Skeemapaketti V20.00
enumeration V20.01
Skeemapaketti V20.01
enumeration V21.00
Skeemapaketti V21.00
enumeration V21.01
Skeemapaketti V21.01
enumeration V22.00
Skeemapaketti V22.00
enumeration V22.01
Skeemapaketti V22.01
enumeration V23.00
Skeemapaketti V23.00
enumeration V23.01
Skeemapaketti V23.01
enumeration V24.00
Skeemapaketti V24.00
enumeration V24.01
Skeemapaketti V24.01
enumeration V24.02
Skeemapaketti V24.02
enumeration V24.03
Skeemapaketti V24.03
enumeration V25.00
Skeemapaketti V25.00
enumeration V25.01
Skeemapaketti V25.01
enumeration V25.02
Skeemapaketti V25.02
enumeration V26.00
Skeemapaketti V26.00
enumeration V26.01
Skeemapaketti V26.01
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Source
<xs:attribute name="schemaPackageSubversion" type="co:ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType" use="optional"/>
Attribute ForestCentreReplyType / @schemaPackageVersionDate
Namespace No namespace
Type DateType
Properties
use: optional
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Source
<xs:attribute name="schemaPackageVersionDate" type="co:DateType" use="optional"/>