Showing:

Annotations
Attributes
Diagrams
Facets
Instances
Properties
Source
Used by
Main schema ForestCentreMessage.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreMessage
Properties
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
version: V26.01
Element ForestCentreMessage
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreMessage
Diagram
Diagram index50.tmp#id384 index50.tmp#id385 index50.tmp#id387 index50.tmp#id389 index50.tmp#id79 index50.tmp#id81 index50.tmp#id83 index50.tmp#id86 index50.tmp#id78
Type ForestCentreMessageType
Properties
content: complex
Model TimeStamp , Message , SenderEmail{0,1} , (ForestUseDeclaration)
Children ForestUseDeclaration, Message, SenderEmail, TimeStamp
Instance
<ForestCentreMessage id="" schemaPackageSubversion="" schemaPackageVersion="" schemaPackageVersionDate="">
 <TimeStamp>{1,1}</TimeStamp>
 <Message>{1,1}</Message>
 <SenderEmail>{0,1}</SenderEmail>
</ForestCentreMessage>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Viestin idMessage id
schemaPackageSubversion ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType optional
schemaPackageVersion ForestDataStandardSchemaPackageVersionType required
Viesti perustuu skeemapakettiin ...Message based on schema package ...
schemaPackageVersionDate DateType optional
Source
<xs:element name="ForestCentreMessage" type="ForestCentreMessageType"/>
Element TimeStamp
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreMessage
Annotations
Viestin lähetysajankohta, aikaleima
Diagram
Diagram index14.tmp#id80
Type TimeStampType
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900-01-01T00:00:00
Used by
Source
<xs:element name="TimeStamp" type="co:TimeStampType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Viestin lähetysajankohta, aikaleima</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element Message
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreMessage
Diagram
Diagram index2.tmp#id82
Type MessageType
Properties
content: simple
Facets
enumeration T
Tuntematon / tunnistamaton
enumeration HVI
Hirvivahinkoilmoitus
enumeration MKI
Metsänkäyttöilmoitus
enumeration MKP
Metsäkeskusviestin palauteviesti
enumeration OVT
Omavalvontatiedot
enumeration MVTP
Metsävaratietojen päivityspyyntö
enumeration KMRHA
Kemera rahoitushakemus
enumeration KMRTI
Kemera toteutusilmoitus
Used by
Source
<xs:element name="Message" type="co:MessageType"/>
Element SenderEmail
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreMessage
Annotations
Selain-lähetyksen palautteet lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen
Diagram
Diagram index41.tmp#id84
Type EmailAddressType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
maxLength 320
Used by
Source
<xs:element name="SenderEmail" type="ci:EmailAddressType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Selain-lähetyksen palautteet lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element ForestUseDeclaration
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreMessage
Annotations
Metsänkäyttöilmoituksen tiedot, kun Message = MKI
Forest use declaration data, when Message = MKI
Diagram
Diagram index64.tmp#id383 index64.tmp#id88 index64.tmp#id90 index64.tmp#id92 index64.tmp#id94 index64.tmp#id95 index64.tmp#id148 index64.tmp#id149 index64.tmp#id153 index4.tmp#id313 index64.tmp#id330 index64.tmp#id87
Type ForestUseDeclarationType
Properties
content: complex
Used by
Model UpdatePreviousDeclaration , DeclarationReference , DeclarationTextInformation{0,1} , SpecialPermission , CuttingRightsOwner{0,1} , CuttingsRightsOwnerRepresentative{0,1} , Sender , DeclarationRealEstates , Documents{0,1} , SpecialFeatures{0,1}
Children CuttingRightsOwner, CuttingsRightsOwnerRepresentative, DeclarationRealEstates, DeclarationReference, DeclarationTextInformation, Documents, Sender, SpecialFeatures, SpecialPermission, UpdatePreviousDeclaration
Instance
<ForestUseDeclaration id="">
 <UpdatePreviousDeclaration>{1,1}</UpdatePreviousDeclaration>
 <DeclarationReference>{1,1}</DeclarationReference>
 <DeclarationTextInformation>{0,1}</DeclarationTextInformation>
 <SpecialPermission>{1,1}</SpecialPermission>
 <CuttingRightsOwner id="" language="">{0,1}</CuttingRightsOwner>
 <CuttingsRightsOwnerRepresentative id="" language="">{0,1}</CuttingsRightsOwnerRepresentative>
 <Sender id="" language="">{1,1}</Sender>
 <DeclarationRealEstates>{1,1}</DeclarationRealEstates>
 <Documents>{0,1}</Documents>
 <SpecialFeatures>{0,1}</SpecialFeatures>
</ForestUseDeclaration>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id IdStringType optional
Metsänkäyttöilmoituksen idForest use declaration id
Source
<xs:element name="ForestUseDeclaration" type="fud:ForestUseDeclarationType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsänkäyttöilmoituksen tiedot, kun Message = MKI</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Forest use declaration data, when Message = MKI</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element FinancingActApplication
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreMessage
Annotations
Kemera-hakemuksen tiedot, kun Message = KMRHA
Financing act completion declaration data, when Message = KMRHA
Diagram
Diagram index71.tmp#id483 index4.tmp#id393 index4.tmp#id394 index4.tmp#id395 index4.tmp#id397 index71.tmp#id398 index4.tmp#id400 index4.tmp#id401 index4.tmp#id402 index4.tmp#id403 index4.tmp#id407 index4.tmp#id408 index71.tmp#id410 index71.tmp#id412 index4.tmp#id413 index4.tmp#id414 index4.tmp#id415 index4.tmp#id418 index4.tmp#id420 index4.tmp#id421 index4.tmp#id439 index71.tmp#id443 index4.tmp#id313 index71.tmp#id392
Type FinancingActApplicationType
Properties
content: complex
Model UpdatePreviousMessage , FinancingActApplicationReference , FinancingActNumber{0,1} , CustomerReference{0,1} , OtherPublicSubstitute , FinancingActApplicationTextInformation{0,1} , Language , Sender , Attorney{0,1} , SentDate , ElectronicNotification , FinancingType , MunicipalityNumber , EstimatedStartDate , EstimatedEndDate , SubsidyAmount , FinancingActWorkGroup , CopOperationProject , FinancingActRealEstates , ApplicationActors , PartsOfProject , Documents{0,1}
Children ApplicationActors, Attorney, CopOperationProject, CustomerReference, Documents, ElectronicNotification, EstimatedEndDate, EstimatedStartDate, FinancingActApplicationReference, FinancingActApplicationTextInformation, FinancingActNumber, FinancingActRealEstates, FinancingActWorkGroup, FinancingType, Language, MunicipalityNumber, OtherPublicSubstitute, PartsOfProject, Sender, SentDate, SubsidyAmount, UpdatePreviousMessage
Instance
<FinancingActApplication id="">
 <UpdatePreviousMessage>{1,1}</UpdatePreviousMessage>
 <FinancingActApplicationReference>{1,1}</FinancingActApplicationReference>
 <FinancingActNumber>{0,1}</FinancingActNumber>
 <CustomerReference>{0,1}</CustomerReference>
 <OtherPublicSubstitute>{1,1}</OtherPublicSubstitute>
 <FinancingActApplicationTextInformation>{0,1}</FinancingActApplicationTextInformation>
 <Language>{1,1}</Language>
 <Sender id="" language="">{1,1}</Sender>
 <Attorney id="" language="">{0,1}</Attorney>
 <SentDate>{1,1}</SentDate>
 <ElectronicNotification>{1,1}</ElectronicNotification>
 <FinancingType>{1,1}</FinancingType>
 <MunicipalityNumber>{1,1}</MunicipalityNumber>
 <EstimatedStartDate>{1,1}</EstimatedStartDate>
 <EstimatedEndDate>{1,1}</EstimatedEndDate>
 <SubsidyAmount>{1,1}</SubsidyAmount>
 <FinancingActWorkGroup>{1,1}</FinancingActWorkGroup>
 <CopOperationProject>{1,1}</CopOperationProject>
 <FinancingActRealEstates>{1,1}</FinancingActRealEstates>
 <ApplicationActors>{1,1}</ApplicationActors>
 <PartsOfProject>{1,1}</PartsOfProject>
 <Documents>{0,1}</Documents>
</FinancingActApplication>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Kemera-rahoitushakemus id
Source
<xs:element name="FinancingActApplication" type="faa:FinancingActApplicationType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kemera-hakemuksen tiedot, kun Message = KMRHA</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Financing act completion declaration data, when Message = KMRHA</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element FinancingActCompletionDeclaration
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreMessage
Annotations
Kemera-toteutusilmoituksen tiedot, kun Message = KMRTI
Financing act completion declaration data, when Message = KMRTI
Diagram
Diagram index72.tmp#id544 index4.tmp#id393 index4.tmp#id486 index4.tmp#id395 index4.tmp#id394 index4.tmp#id397 index72.tmp#id487 index72.tmp#id489 index72.tmp#id490 index72.tmp#id491 index4.tmp#id492 index4.tmp#id401 index4.tmp#id408 index4.tmp#id402 index4.tmp#id403 index4.tmp#id407 index4.tmp#id493 index4.tmp#id494 index4.tmp#id421 index4.tmp#id495 index4.tmp#id505 index72.tmp#id509 index4.tmp#id313 index72.tmp#id485
Type FinancingActCompletionDeclarationType
Properties
content: complex
Model UpdatePreviousMessage , CompletionDeclarationReference , FinancingActNumber , FinancingActApplicationReference{0,1} , CustomerReference{0,1} , BankReferenceNumber{0,1} , FinancingActProjectCompleted , ExtraFinancingApplication , OtherPublicSubstitute , FinancingActCompletionDeclarationTextInformation{0,1} , Language , ElectronicNotification , Sender , Attorney{0,1} , SentDate , StartDate , EndDate , FinancingActRealEstates , CompletionDeclarationActors , WorkingRepresentatives{0,1} , PartsOfProject , Documents{0,1}
Children Attorney, BankReferenceNumber, CompletionDeclarationActors, CompletionDeclarationReference, CustomerReference, Documents, ElectronicNotification, EndDate, ExtraFinancingApplication, FinancingActApplicationReference, FinancingActCompletionDeclarationTextInformation, FinancingActNumber, FinancingActProjectCompleted, FinancingActRealEstates, Language, OtherPublicSubstitute, PartsOfProject, Sender, SentDate, StartDate, UpdatePreviousMessage, WorkingRepresentatives
Instance
<FinancingActCompletionDeclaration id="">
 <UpdatePreviousMessage>{1,1}</UpdatePreviousMessage>
 <CompletionDeclarationReference>{1,1}</CompletionDeclarationReference>
 <FinancingActNumber>{1,1}</FinancingActNumber>
 <FinancingActApplicationReference>{0,1}</FinancingActApplicationReference>
 <CustomerReference>{0,1}</CustomerReference>
 <BankReferenceNumber>{0,1}</BankReferenceNumber>
 <FinancingActProjectCompleted>{1,1}</FinancingActProjectCompleted>
 <ExtraFinancingApplication>{1,1}</ExtraFinancingApplication>
 <OtherPublicSubstitute>{1,1}</OtherPublicSubstitute>
 <FinancingActCompletionDeclarationTextInformation>{0,1}</FinancingActCompletionDeclarationTextInformation>
 <Language>{1,1}</Language>
 <ElectronicNotification>{1,1}</ElectronicNotification>
 <Sender id="" language="">{1,1}</Sender>
 <Attorney id="" language="">{0,1}</Attorney>
 <SentDate>{1,1}</SentDate>
 <StartDate>{1,1}</StartDate>
 <EndDate>{1,1}</EndDate>
 <FinancingActRealEstates>{1,1}</FinancingActRealEstates>
 <CompletionDeclarationActors>{1,1}</CompletionDeclarationActors>
 <WorkingRepresentatives>{0,1}</WorkingRepresentatives>
 <PartsOfProject>{1,1}</PartsOfProject>
 <Documents>{0,1}</Documents>
</FinancingActCompletionDeclaration>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Toteutusilmoitus id
Source
<xs:element name="FinancingActCompletionDeclaration" type="facd:FinancingActCompletionDeclarationType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kemera-toteutusilmoituksen tiedot, kun Message = KMRTI</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Financing act completion declaration data, when Message = KMRTI</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element SelfMonitoringData
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreMessage
Annotations
Omavalvonnan tiedot, kun Message = OVT
Self-monitoring information, when Message = OVT
Diagram
Diagram index20.tmp#id1186 index20.tmp#id547 index20.tmp#id548 index20.tmp#id549 index20.tmp#id550 index20.tmp#id551 index20.tmp#id555 index20.tmp#id546
Type ForestCentreSelfMonitoringDataType
Properties
content: complex
Model UpdatePreviousMessage , CommonObjectDataReference , AdditionalDetails , Sender , UseCase , Objects
Children AdditionalDetails, CommonObjectDataReference, Objects, Sender, UpdatePreviousMessage, UseCase
Instance
<SelfMonitoringData id="">
 <UpdatePreviousMessage>{1,1}</UpdatePreviousMessage>
 <CommonObjectDataReference>{1,1}</CommonObjectDataReference>
 <AdditionalDetails>{1,1}</AdditionalDetails>
 <Sender id="" language="">{1,1}</Sender>
 <UseCase>{1,1}</UseCase>
 <Objects>{1,1}</Objects>
</SelfMonitoringData>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Omavalvontatietojen idSelf monitoring data id
Source
<xs:element name="SelfMonitoringData" type="cod:ForestCentreSelfMonitoringDataType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Omavalvonnan tiedot, kun Message = OVT</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Self-monitoring information, when Message = OVT</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element MooseDamageDeclaration
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreMessage
Annotations
Hirvivahinkoilmoituksen tiedot, kun Message = HVI
Moose damage declaration data, when Message = HVI
Diagram
Diagram index8.tmp#id1223 index8.tmp#id1189 index8.tmp#id1190 index8.tmp#id1191 index8.tmp#id1192 index8.tmp#id1195 index4.tmp#id403 index8.tmp#id1196 index8.tmp#id1207 index8.tmp#id1213 index8.tmp#id1216 index4.tmp#id313 index8.tmp#id1188
Type MooseDamageDeclarationType
Properties
content: complex
Model MooseDamageDeclarationReference , MooseDamageDate , AdditionalDetails{0,1} , CompensationApplicant , Sender , Attorney{0,1} , MooseDamageDeclarationRealEstates , CompensationByInsurance , CompensationByLegislation , PreviousMooseDamages{0,1} , Documents{0,1}
Children AdditionalDetails, Attorney, CompensationApplicant, CompensationByInsurance, CompensationByLegislation, Documents, MooseDamageDate, MooseDamageDeclarationRealEstates, MooseDamageDeclarationReference, PreviousMooseDamages, Sender
Instance
<MooseDamageDeclaration id="">
 <MooseDamageDeclarationReference>{1,1}</MooseDamageDeclarationReference>
 <MooseDamageDate>{1,1}</MooseDamageDate>
 <AdditionalDetails>{0,1}</AdditionalDetails>
 <CompensationApplicant id="" language="">{1,1}</CompensationApplicant>
 <Sender id="" language="">{1,1}</Sender>
 <Attorney id="" language="">{0,1}</Attorney>
 <MooseDamageDeclarationRealEstates>{1,1}</MooseDamageDeclarationRealEstates>
 <CompensationByInsurance>{1,1}</CompensationByInsurance>
 <CompensationByLegislation>{1,1}</CompensationByLegislation>
 <PreviousMooseDamages>{0,1}</PreviousMooseDamages>
 <Documents>{0,1}</Documents>
</MooseDamageDeclaration>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id IdStringType optional
Hirvivahinkoilmoituksen idMoose damage declaration id
Source
<xs:element name="MooseDamageDeclaration" type="mdd:MooseDamageDeclarationType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hirvivahinkoilmoituksen tiedot, kun Message = HVI</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Moose damage declaration data, when Message = HVI</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element ForestDataUpdate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreMessage
Annotations
Metsävaratiedon päivityspyyntö, kun Message = MVTP
Forest data update request, when Message = MVTP
Diagram
Diagram index20.tmp#id1527 index20.tmp#id548 index20.tmp#id1226 index20.tmp#id1225
Type ForestDataUpdateType
Properties
content: complex
Model CommonObjectDataReference , Objects
Children CommonObjectDataReference, Objects
Instance
<ForestDataUpdate id="">
 <CommonObjectDataReference>{1,1}</CommonObjectDataReference>
 <Objects>{1,1}</Objects>
</ForestDataUpdate>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Metsävaratiedon päivityspyynnön idForest data update request id
Source
<xs:element name="ForestDataUpdate" type="cod:ForestDataUpdateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsävaratiedon päivityspyyntö, kun Message = MVTP</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Forest data update request, when Message = MVTP</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Complex Type ForestCentreMessageType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreMessage
Annotations
Metsäkeskusviesti
Forest Centre Message
Diagram
Diagram index50.tmp#id384 index50.tmp#id385 index50.tmp#id387 index50.tmp#id389 index50.tmp#id79 index50.tmp#id81 index50.tmp#id83 index50.tmp#id86
Used by
Model TimeStamp , Message , SenderEmail{0,1} , (ForestUseDeclaration)
Children ForestUseDeclaration, Message, SenderEmail, TimeStamp
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Viestin idMessage id
schemaPackageSubversion ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType optional
schemaPackageVersion ForestDataStandardSchemaPackageVersionType required
Viesti perustuu skeemapakettiin ...Message based on schema package ...
schemaPackageVersionDate DateType optional
Source
<xs:complexType name="ForestCentreMessageType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsäkeskusviesti</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Forest Centre Message</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="TimeStamp"/>
  <xs:element ref="Message" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="SenderEmail" minOccurs="0"/>
  <xs:choice>
   <xs:element ref="ForestUseDeclaration" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
   <!--<xs:element ref="FinancingActApplication" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
				<xs:element ref="FinancingActCompletionDeclaration" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
				<xs:element ref="MooseDamageDeclaration" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
				<xs:element ref="SelfMonitoringData" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
				<xs:element ref="ForestDataUpdate" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>-->
  </xs:choice>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Viestin id</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Message id</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="schemaPackageVersion" type="co:ForestDataStandardSchemaPackageVersionType" use="required">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Viesti perustuu skeemapakettiin ...</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Message based on schema package ...</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="schemaPackageSubversion" type="co:ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType" use="optional"/>
 <xs:attribute name="schemaPackageVersionDate" type="co:DateType" use="optional"/>
</xs:complexType>
Attribute ForestCentreMessageType / @id
Namespace No namespace
Annotations
Viestin id
Message id
Type xs:string
Properties
content: simple
Used by
Source
<xs:attribute name="id" type="xs:string">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Viestin id</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Message id</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
Attribute ForestCentreMessageType / @schemaPackageVersion
Namespace No namespace
Annotations
Viesti perustuu skeemapakettiin ...
Message based on schema package ...
Type ForestDataStandardSchemaPackageVersionType
Properties
use: required
Facets
enumeration V1
Skeemapaketti V1
enumeration V2
Skeemapaketti V2
enumeration V3
Skeemapaketti V3
enumeration V4
Skeemapaketti V4
enumeration V5
Skeemapaketti V5
enumeration V6
Skeemapaketti V6
enumeration V7
Skeemapaketti V7
enumeration V8
Skeemapaketti V8
enumeration V9
Skeemapaketti V9
enumeration V10
Skeemapaketti V10
enumeration V11
Skeemapaketti V11
enumeration V12
Skeemapaketti V12
enumeration V13
Skeemapaketti V13
enumeration V14
Skeemapaketti V14
enumeration V15
Skeemapaketti V15
enumeration V16
Skeemapaketti V16
enumeration V17
Skeemapaketti V17
enumeration V18
Skeemapaketti V18
enumeration V19
Skeemapaketti V19
enumeration V20
Skeemapaketti V20
enumeration V21
Skeemapaketti V21
enumeration V22
Skeemapaketti V22
enumeration V23
Skeemapaketti V23
enumeration V24
Skeemapaketti V24
enumeration V25
Skeemapaketti V25
enumeration V26
Skeemapaketti V26
Used by
Source
<xs:attribute name="schemaPackageVersion" type="co:ForestDataStandardSchemaPackageVersionType" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Viesti perustuu skeemapakettiin ...</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Message based on schema package ...</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
Attribute ForestCentreMessageType / @schemaPackageSubversion
Namespace No namespace
Type ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType
Properties
use: optional
Facets
enumeration V1.00
Skeemapaketti V1.00
enumeration V2.00
Skeemapaketti V2.00
enumeration V3.00
Skeemapaketti V3.00
enumeration V4.00
Skeemapaketti V4.00
enumeration V5.00
Skeemapaketti V5.00
enumeration V6.00
Skeemapaketti V6.00
enumeration V7.00
Skeemapaketti V7.00
enumeration V8.00
Skeemapaketti V8.00
enumeration V8.29
Skeemapaketti V8.29
enumeration V8.30
Skeemapaketti V8.30
enumeration V8.31
Skeemapaketti V8.31
enumeration V8.32
Skeemapaketti V8.32
enumeration V8.33
Skeemapaketti V8.33
enumeration V8.34
Skeemapaketti V8.34
enumeration V9.00
Skeemapaketti V9.00
enumeration V9.09
Skeemapaketti V9.09
enumeration V9.10
Skeemapaketti V9.10
enumeration V9.11
Skeemapaketti V9.11
enumeration V9.12
Skeemapaketti V9.12
enumeration V9.13
Skeemapaketti V9.13
enumeration V9.14
Skeemapaketti V9.14
enumeration V9.15
Skeemapaketti V9.15
enumeration V9.16
Skeemapaketti V9.16
enumeration V9.17
Skeemapaketti V9.17
enumeration V9.18
Skeemapaketti V9.18
enumeration V9.19
Skeemapaketti V9.19
enumeration V9.20
Skeemapaketti V9.20
enumeration V9.21
Skeemapaketti V9.21
enumeration V9.22
Skeemapaketti V9.22
enumeration V9.23
Skeemapaketti V9.23
enumeration V9.24
Skeemapaketti V9.24
enumeration V10.00
Skeemapaketti V10.00
enumeration V10.01
Skeemapaketti V10.01
enumeration V10.02
Skeemapaketti V10.02
enumeration V10.03
Skeemapaketti V10.03
enumeration V10.04
Skeemapaketti V10.04
enumeration V10.05
Skeemapaketti V10.05
enumeration V10.06
Skeemapaketti V10.06
enumeration V10.07
Skeemapaketti V10.07
enumeration V10.08
Skeemapaketti V10.08
enumeration V10.09
Skeemapaketti V10.09
enumeration V10.10
Skeemapaketti V10.10
enumeration V10.11
Skeemapaketti V10.11
enumeration V10.12
Skeemapaketti V10.12
enumeration V10.13
Skeemapaketti V10.13
enumeration V10.14
Skeemapaketti V10.14
enumeration V11.00
Skeemapaketti V11.00
enumeration V11.01
Skeemapaketti V11.01
enumeration V11.02
Skeemapaketti V11.02
enumeration V11.03
Skeemapaketti V11.03
enumeration V11.04
Skeemapaketti V11.04
enumeration V11.05
Skeemapaketti V11.05
enumeration V11.06
Skeemapaketti V11.06
enumeration V11.07
Skeemapaketti V11.07
enumeration V11.08
Skeemapaketti V11.08
enumeration V11.09
Skeemapaketti V11.09
enumeration V11.10
Skeemapaketti V11.10
enumeration V11.11
Skeemapaketti V11.11
enumeration V11.12
Skeemapaketti V11.12
enumeration V12.00
Skeemapaketti V12.00
enumeration V12.01
Skeemapaketti V12.01
enumeration V13.00
Skeemapaketti V13.00
enumeration V13.01
Skeemapaketti V13.01
enumeration V13.02
Skeemapaketti V13.02
enumeration V13.03
Skeemapaketti V13.03
enumeration V13.04
Skeemapaketti V13.04
enumeration V14.00
Skeemapaketti V14.00
enumeration V14.01
Skeemapaketti V14.01
enumeration V14.02
Skeemapaketti V14.02
enumeration V14.03
Skeemapaketti V14.03
enumeration V14.04
Skeemapaketti V14.04
enumeration V14.05
Skeemapaketti V14.05
enumeration V14.06
Skeemapaketti V14.06
enumeration V14.07
Skeemapaketti V14.07
enumeration V15.00
Skeemapaketti V15.00
enumeration V15.01
Skeemapaketti V15.01
enumeration V16.00
Skeemapaketti V16.00
enumeration V16.01
Skeemapaketti V16.01
enumeration V16.02
Skeemapaketti V16.02
enumeration V17.00
Skeemapaketti V17.00
enumeration V17.01
Skeemapaketti V17.01
enumeration V17.02
Skeemapaketti V17.02
enumeration V17.03
Skeemapaketti V17.03
enumeration V17.04
Skeemapaketti V17.04
enumeration V18.00
Skeemapaketti V18.00
enumeration V18.01
Skeemapaketti V18.01
enumeration V18.02
Skeemapaketti V18.02
enumeration V18.03
Skeemapaketti V18.03
enumeration V18.04
Skeemapaketti V18.04
enumeration V18.05
Skeemapaketti V18.05
enumeration V18.06
Skeemapaketti V18.06
enumeration V19.00
Skeemapaketti V19.00
enumeration V19.01
Skeemapaketti V19.01
enumeration V20.00
Skeemapaketti V20.00
enumeration V20.01
Skeemapaketti V20.01
enumeration V21.00
Skeemapaketti V21.00
enumeration V21.01
Skeemapaketti V21.01
enumeration V22.00
Skeemapaketti V22.00
enumeration V22.01
Skeemapaketti V22.01
enumeration V23.00
Skeemapaketti V23.00
enumeration V23.01
Skeemapaketti V23.01
enumeration V24.00
Skeemapaketti V24.00
enumeration V24.01
Skeemapaketti V24.01
enumeration V24.02
Skeemapaketti V24.02
enumeration V24.03
Skeemapaketti V24.03
enumeration V25.00
Skeemapaketti V25.00
enumeration V25.01
Skeemapaketti V25.01
enumeration V25.02
Skeemapaketti V25.02
enumeration V26.00
Skeemapaketti V26.00
enumeration V26.01
Skeemapaketti V26.01
Used by
Source
<xs:attribute name="schemaPackageSubversion" type="co:ForestDataStandardSchemaPackageSubversionType" use="optional"/>
Attribute ForestCentreMessageType / @schemaPackageVersionDate
Namespace No namespace
Type DateType
Properties
use: optional
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Source
<xs:attribute name="schemaPackageVersionDate" type="co:DateType" use="optional"/>