Showing:

Annotations
Attributes
Diagrams
Facets
Instances
Properties
Source
Used by
Imported schema Operation.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Properties
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
version: V24.02
Element Operations
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Metsikkökuvion toimenpiteiden tiedot
Diagram
Diagram index40.tmp#id760 index40.tmp#id759
Type OperationsType
Properties
content: complex
Used by
Model Operation+
Children Operation
Instance
<Operations>
 <Operation id="" infoProviderOrganizationName="" infoProviderRole="" mainType="">{1,unbounded}</Operation>
</Operations>
Source
<xs:element name="Operations" type="OperationsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsikkökuvion toimenpiteiden tiedot</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element Operation
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id872 index40.tmp#id873 index40.tmp#id876 index40.tmp#id877 index12.tmp#id543 index12.tmp#id545 index40.tmp#id762 index40.tmp#id765 index40.tmp#id769 index40.tmp#id800 index40.tmp#id807 index40.tmp#id809 index40.tmp#id811 index40.tmp#id828 index12.tmp#id432 index40.tmp#id830 index40.tmp#id844 index40.tmp#id866 index40.tmp#id761
Type OperationDefType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationsType
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , Identifiers{0,1} , OperationType , ProposalData{0,1} , CompletionData{0,1} , Status{0,1} , DifficultyClass{0,1} , OperativeData{0,1} , OperationInfo{0,1} , DataSource{0,1} , Specifications{0,1} , (Cutting | Silviculture)
Children ChangeState, ChangeTime, CompletionData, Cutting, DataSource, DifficultyClass, Identifiers, OperationInfo, OperationType, OperativeData, ProposalData, Silviculture, Specifications, Status
Instance
<Operation id="" infoProviderOrganizationName="" infoProviderRole="" mainType="">
 <ChangeState>{0,1}</ChangeState>
 <ChangeTime>{0,1}</ChangeTime>
 <Identifiers>{0,1}</Identifiers>
 <OperationType>{1,1}</OperationType>
 <ProposalData>{0,1}</ProposalData>
 <CompletionData>{0,1}</CompletionData>
 <Status>{0,1}</Status>
 <DifficultyClass>{0,1}</DifficultyClass>
 <OperativeData>{0,1}</OperativeData>
 <OperationInfo>{0,1}</OperationInfo>
 <DataSource>{0,1}</DataSource>
 <Specifications>{0,1}</Specifications>
</Operation>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
MIOperation can be identified using string id.
infoProviderOrganizationName OrganizationNameType optional
Tiedon tuottajaorganisaation nimiInfo provider organization name
infoProviderRole InfoProviderRoleType optional
Tiedon tuottajan luokitteluInfo provider role
mainType MainTypeType required
Toimenpiteen päälaji: hakkuu tai metsänhoito.Operation main type.
Source
<xs:element name="Operation" type="OperationDefType"/>
Element Identifiers
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id764 index40.tmp#id763
Type IdentifiersType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model Identifier+
Children Identifier
Instance
<Identifiers>
 <Identifier>{1,unbounded}</Identifier>
</Identifiers>
Source
<xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType"/>
Element Identifier
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index12.tmp#id378 index12.tmp#id380 index12.tmp#id377
Type IdentifierType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type IdentifiersType
Model IdentifierType , IdentifierValue
Children IdentifierType, IdentifierValue
Instance
<Identifier>
 <IdentifierType>{1,1}</IdentifierType>
 <IdentifierValue>{1,1}</IdentifierValue>
</Identifier>
Source
<xs:element name="Identifier" type="co:IdentifierType"/>
Element OperationType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id766
Type OperationTypeType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type OperationDefType
Source
<xs:element name="OperationType" type="OperationTypeType"/>
Element ProposalData
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id771 index40.tmp#id775 index40.tmp#id777 index40.tmp#id774 index40.tmp#id781 index40.tmp#id783 index40.tmp#id780 index40.tmp#id786 index40.tmp#id788 index40.tmp#id785 index40.tmp#id790 index40.tmp#id795 index40.tmp#id798 index40.tmp#id794 index40.tmp#id770
Type ProposalDataType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model ProposalType , ((PlanningYear , OperationUrgency) | (MinProposalYear , MaxProposalYear) | (ProposalYear , OriginalProposalYear{0,1}) | ProposalDate) , (ProposalArea{0,1} | ProposalAreaPercent{0,1})
Children MaxProposalYear, MinProposalYear, OperationUrgency, OriginalProposalYear, PlanningYear, ProposalArea, ProposalAreaPercent, ProposalDate, ProposalType, ProposalYear
Instance
<ProposalData>
 <ProposalType>{1,1}</ProposalType>
</ProposalData>
Source
<xs:element name="ProposalData" type="ProposalDataType"/>
Element ProposalType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id772
Type ProposalTypeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Simuloitu
enumeration 1
Maastoehdotus
Used by
Complex Type ProposalDataType
Source
<xs:element name="ProposalType" type="ProposalTypeType"/>
Element PlanningYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id776
Type PlanningYearType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:element name="PlanningYear" type="PlanningYearType"/>
Element OperationUrgency
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id778
Type OperationUrgencyType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Kiireellinen
enumeration 2
1-5 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 3
6-10 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 4
11-15 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 5
16-20 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 6
Jätetään lepoon, ei käsitellä talouskaudella
enumeration 7
Voidaan käsitellä talouskaudella
enumeration 8
Voidaan käsitellä talouskauden lopulla
Used by
Source
<xs:element name="OperationUrgency" type="OperationUrgencyType"/>
Element MinProposalYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id782
Type MinProposalYearType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:element name="MinProposalYear" type="MinProposalYearType"/>
Element MaxProposalYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id784
Type MaxProposalYearType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:element name="MaxProposalYear" type="MaxProposalYearType"/>
Element ProposalYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id787
Type ProposalYearType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:element name="ProposalYear" type="ProposalYearType"/>
Element OriginalProposalYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id789
Type OriginalProposalYearType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:element name="OriginalProposalYear" type="OriginalProposalYearType"/>
Element ProposalDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index12.tmp#id160 index40.tmp#id792 index40.tmp#id791
Type ProposalDateType
Type hierarchy
Properties
content: complex
Used by
Complex Type ProposalDataType
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
type DatePrecipionType required
Päivämäärästä tulkittava tarkkuus
Source
<xs:element name="ProposalDate" type="ProposalDateType"/>
Element ProposalArea
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id796
Type ProposalAreaType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 10000
minInclusive 0
Used by
Element Group ProposalAreaGroup
Source
<xs:element name="ProposalArea" type="ProposalAreaType"/>
Element ProposalAreaPercent
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id799
Type ProposalAreaPercentType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 1
maxInclusive 100
minInclusive 0
Used by
Element Group ProposalAreaGroup
Source
<xs:element name="ProposalAreaPercent" type="ProposalAreaPercentType"/>
Element CompletionData
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id802 index40.tmp#id804 index40.tmp#id806 index40.tmp#id801
Type ExtendedCompletionDataType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model OperationStatus{0,1} , (CompletionDate | CompletionYear)
Children CompletionDate, CompletionYear, OperationStatus
Instance
<CompletionData>
 <OperationStatus>{0,1}</OperationStatus>
</CompletionData>
Source
<xs:element name="CompletionData" type="ExtendedCompletionDataType"/>
Element OperationStatus
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Will be deprecated next version.
Diagram
Diagram index7.tmp#id803
Type ControlDataOperationStatusType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Ei aloitettu
enumeration 2
Kesken
enumeration 3
Valmis
Used by
Source
<xs:element name="OperationStatus" type="co:ControlDataOperationStatusType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi"/>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Will be deprecated next version.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element CompletionDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id805
Type CompletionDateType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Source
<xs:element name="CompletionDate" type="CompletionDateType"/>
Element CompletionYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index12.tmp#id403
Type YearType
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:element name="CompletionYear" type="co:YearType"/>
Element Status
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index7.tmp#id808
Type OperationStatusType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Peruttu (toimenpiteen toteutus / toteutussuunnitelma peruttu)
enumeration 1
Toteutus aikataulutettu alustavasti (esiketjutettu)
enumeration 2
Toteutus aikataulutettu (ketjutettu)
enumeration 3
Alkanut (toimenpiteen toteutus alkanut)
enumeration 4
Päättynyt (toimenpiteen toteutus päättynyt)
enumeration 5
Suunniteltu (työlaji suunniteltu toteutettavaksi)
enumeration 6
Keskeytetty (tilapäinen keskeytys)
enumeration 7
Laskutettavissa
enumeration 8
Laskutettu
Used by
Complex Type OperationDefType
Source
<xs:element name="Status" type="co:OperationStatusType"/>
Element DifficultyClass
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index7.tmp#id810
Type DifficultyClassType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Erittäin helppo
enumeration 2
Helppo
enumeration 3
Normaali
enumeration 4
Vaikea
enumeration 5
Erittäin vaikea
Used by
Complex Type OperationDefType
Source
<xs:element name="DifficultyClass" type="co:DifficultyClassType"/>
Element OperativeData
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id813 index40.tmp#id816 index40.tmp#id817 index40.tmp#id818 index40.tmp#id820 index40.tmp#id821 index40.tmp#id822 index40.tmp#id824 index40.tmp#id812
Type OperativeDataType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model OperationTreeSpeciesSummary{0,1} , GrowingTreeSpecies{0,1} , MaterialAmount{0,1} , MaterialAmountUnit{0,1} , TargetStemCount{0,1} , TargetBasalArea{0,1} , TargetAmount{0,1} , TargetAmountUnit{0,1}
Children GrowingTreeSpecies, MaterialAmount, MaterialAmountUnit, OperationTreeSpeciesSummary, TargetAmount, TargetAmountUnit, TargetBasalArea, TargetStemCount
Instance
<OperativeData>
 <OperationTreeSpeciesSummary>{0,1}</OperationTreeSpeciesSummary>
 <GrowingTreeSpecies>{0,1}</GrowingTreeSpecies>
 <MaterialAmount>{0,1}</MaterialAmount>
 <MaterialAmountUnit>{0,1}</MaterialAmountUnit>
 <TargetStemCount>{0,1}</TargetStemCount>
 <TargetBasalArea>{0,1}</TargetBasalArea>
 <TargetAmount>{0,1}</TargetAmount>
 <TargetAmountUnit>{0,1}</TargetAmountUnit>
</OperativeData>
Source
<xs:element name="OperativeData" type="OperativeDataType"/>
Element OperationTreeSpeciesSummary
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id815 index40.tmp#id814
Type OperationTreeSpeciesSummaryType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperativeDataType
Model OperativeTreeSpeciesData+
Children OperativeTreeSpeciesData
Instance
<OperationTreeSpeciesSummary>
 <OperativeTreeSpeciesData>{1,unbounded}</OperativeTreeSpeciesData>
</OperationTreeSpeciesSummary>
Source
<xs:element name="OperationTreeSpeciesSummary" type="OperationTreeSpeciesSummaryType"/>
Element OperativeTreeSpeciesData
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index19.tmp#id660 index19.tmp#id661 index19.tmp#id662 index19.tmp#id663 index19.tmp#id664 index19.tmp#id665 index19.tmp#id659
Type TreeSpeciesDataType
Properties
content: complex
Used by
Model TreeSpecies , AverageStemVolume{0,1} , SawlogPercent{0,1} , TotalSawlogVolume{0,1} , TotalPulpwoodVolume{0,1} , TotalVolume{0,1}
Children AverageStemVolume, SawlogPercent, TotalPulpwoodVolume, TotalSawlogVolume, TotalVolume, TreeSpecies
Instance
<OperativeTreeSpeciesData>
 <TreeSpecies>{1,1}</TreeSpecies>
 <AverageStemVolume>{0,1}</AverageStemVolume>
 <SawlogPercent>{0,1}</SawlogPercent>
 <TotalSawlogVolume>{0,1}</TotalSawlogVolume>
 <TotalPulpwoodVolume>{0,1}</TotalPulpwoodVolume>
 <TotalVolume>{0,1}</TotalVolume>
</OperativeTreeSpeciesData>
Source
<xs:element name="OperativeTreeSpeciesData" type="ts:TreeSpeciesDataType"/>
Element GrowingTreeSpecies
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index7.tmp#id289
Type TreeSpeciesType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Mänty
enumeration 2
Kuusi
enumeration 3
Rauduskoivu
enumeration 4
Hieskoivu
enumeration 5
Haapa
enumeration 6
Harmaaleppä
enumeration 7
Tervaleppä
enumeration 8
Muu havupuu
enumeration 9
Muu lehtipuu
enumeration 10
Douglaskuusi
enumeration 11
Kataja
enumeration 12
Kontortamänty
enumeration 13
Kynäjalava
enumeration 14
Lehtikuusi
enumeration 15
Metsälehmus
enumeration 16
Mustakuusi
enumeration 17
Paju
enumeration 18
Pihlaja
enumeration 19
Pihta
enumeration 20
Raita
enumeration 21
Saarni
enumeration 22
Sembramänty
enumeration 23
Serbiankuusi
enumeration 24
Tammi
enumeration 25
Tuomi
enumeration 26
Vaahtera
enumeration 27
Visakoivu
enumeration 28
Vuorijalava
enumeration 29
Lehtipuu
enumeration 30
Havupuu
Used by
Complex Type OperativeDataType
Source
<xs:element name="GrowingTreeSpecies" type="co:TreeSpeciesType"/>
Element MaterialAmount
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index12.tmp#id304
Type Decimal2FractionDigitsType
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
Used by
Complex Type OperativeDataType
Source
<xs:element name="MaterialAmount" type="co:Decimal2FractionDigitsType"/>
Element MaterialAmountUnit
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index7.tmp#id819
Type MaterialUnitType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
kpl
enumeration 2
tn
enumeration 3
kg
enumeration 4
g
enumeration 5
m3
enumeration 6
i-m3
enumeration 7
dm3 (litra)
enumeration 8
cm
enumeration 9
m
enumeration 10
m2
Used by
Complex Type OperativeDataType
Source
<xs:element name="MaterialAmountUnit" type="co:MaterialUnitType"/>
Element TargetStemCount
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index12.tmp#id564
Type StemCountType
Properties
content: simple
Facets
pattern [0-9]{0,5}
Used by
Complex Type OperativeDataType
Source
<xs:element name="TargetStemCount" type="co:StemCountType"/>
Element TargetBasalArea
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index12.tmp#id560
Type BasalAreaType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 1000
minInclusive 0
Used by
Complex Type OperativeDataType
Source
<xs:element name="TargetBasalArea" type="co:BasalAreaType"/>
Element TargetAmount
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id823
Type AmountType
Properties
content: simple
Facets
totalDigits 7
fractionDigits 1
Used by
Complex Type OperativeDataType
Source
<xs:element name="TargetAmount" type="AmountType"/>
Element TargetAmountUnit
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id825
Type ExtendedWideUnitType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type OperativeDataType
Source
<xs:element name="TargetAmountUnit" type="ExtendedWideUnitType"/>
Element OperationInfo
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id829
Type OperationInfoType
Properties
content: simple
Facets
maxLength 2000
Used by
Complex Type OperationDefType
Source
<xs:element name="OperationInfo" type="OperationInfoType"/>
Element Specifications
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id832 index40.tmp#id831
Type SpecificationsType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model Specification+
Children Specification
Instance
<Specifications>
 <Specification id="">{1,unbounded}</Specification>
</Specifications>
Source
<xs:element name="Specifications" type="SpecificationsType"/>
Element Specification
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id843 index12.tmp#id543 index12.tmp#id545 index40.tmp#id834 index40.tmp#id841 index40.tmp#id833
Type SpecificationType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type SpecificationsType
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , SpecificationCode , SpecificationText{0,1}
Children ChangeState, ChangeTime, SpecificationCode, SpecificationText
Instance
<Specification id="">
 <ChangeState>{0,1}</ChangeState>
 <ChangeTime>{0,1}</ChangeTime>
 <SpecificationCode>{1,1}</SpecificationCode>
 <SpecificationText>{0,1}</SpecificationText>
</Specification>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Tarkenne voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.Operation specification can be identified using string id.
Source
<xs:element name="Specification" type="SpecificationType"/>
Element SpecificationCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id835
Type SpecificationCodeType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type SpecificationType
Source
<xs:element name="SpecificationCode" type="SpecificationCodeType"/>
Element SpecificationText
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index12.tmp#id842
Type String2000Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 2000
Used by
Complex Type SpecificationType
Source
<xs:element name="SpecificationText" type="co:String2000Type"/>
Element Cutting
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id846 index40.tmp#id848 index40.tmp#id863 index40.tmp#id845
Type CuttingType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model CuttingVolume{0,1} , Assortments{0,1} , CuttingIncome{0,1}
Children Assortments, CuttingIncome, CuttingVolume
Instance
<Cutting>
 <CuttingVolume>{0,1}</CuttingVolume>
 <Assortments>{0,1}</Assortments>
 <CuttingIncome>{0,1}</CuttingIncome>
</Cutting>
Source
<xs:element name="Cutting" type="CuttingType"/>
Element CuttingVolume
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id847
Type CuttingVolumeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 1000
minInclusive 0
Used by
Complex Type CuttingType
Source
<xs:element name="CuttingVolume" type="CuttingVolumeType"/>
Element Assortments
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id850 index40.tmp#id849
Type AssortmentsType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type CuttingType
Model Assortment+
Children Assortment
Instance
<Assortments>
 <Assortment id="">{1,unbounded}</Assortment>
</Assortments>
Source
<xs:element name="Assortments" type="AssortmentsType"/>
Element Assortment
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id862 index12.tmp#id543 index12.tmp#id545 index40.tmp#id852 index40.tmp#id854 index40.tmp#id856 index40.tmp#id857 index40.tmp#id858 index40.tmp#id860 index40.tmp#id851
Type AssortmentType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type AssortmentsType
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , TreeSpecies , StemType , AssortmentCode{0,1} , AssortmentName{0,1} , (AssortmentPercent | AssortmentVolume)
Children AssortmentCode, AssortmentName, AssortmentPercent, AssortmentVolume, ChangeState, ChangeTime, StemType, TreeSpecies
Instance
<Assortment id="">
 <ChangeState>{0,1}</ChangeState>
 <ChangeTime>{0,1}</ChangeTime>
 <TreeSpecies>{1,1}</TreeSpecies>
 <StemType>{1,1}</StemType>
 <AssortmentCode>{0,1}</AssortmentCode>
 <AssortmentName>{0,1}</AssortmentName>
</Assortment>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Hakkuun puutavaralaji voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.Assortment can be identified using string id.
Source
<xs:element name="Assortment" type="AssortmentType"/>
Element TreeSpecies
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id853
Type TreeSpeciesType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type AssortmentType
Source
<xs:element name="TreeSpecies" type="TreeSpeciesType"/>
Element StemType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id855
Type StemTypeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Tukki
enumeration 2
Pikkutukki
enumeration 3
Parru
enumeration 4
Pylväs
enumeration 5
Kuitu
enumeration 6
Vaneri
enumeration 7
Sellu
enumeration 8
Energiapuu
enumeration 9
Kannot
enumeration 10
Hakkuutähde
enumeration 11
Runko
enumeration 12
Rungon osa
enumeration 13
Erikoistyvi
enumeration 14
Joukkokäsitelty
enumeration 15
Laho
enumeration 16
Ylilaho (energiapuu)
enumeration 101
Kokopuu (oksa- ja neulasmassa mukana)
enumeration 102
Ranka (karsittua, ei oksa ja neulasmassaa mukana)
enumeration 105
Latvusmassa
Used by
Complex Type AssortmentType
Source
<xs:element name="StemType" type="StemTypeType"/>
Element AssortmentCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index12.tmp#id297
Type AssortmentCodeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
maxLength 50
Used by
Complex Type AssortmentType
Source
<xs:element name="AssortmentCode" type="co:AssortmentCodeType"/>
Element AssortmentName
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index12.tmp#id300
Type AssortmentNameType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
maxLength 200
Used by
Complex Type AssortmentType
Source
<xs:element name="AssortmentName" type="co:AssortmentNameType"/>
Element AssortmentPercent
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id859
Type AssortmentPercentType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 1
maxInclusive 100
minInclusive 0
Used by
Complex Type AssortmentType
Source
<xs:element name="AssortmentPercent" type="AssortmentPercentType"/>
Element AssortmentVolume
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id861
Type AssortmentVolumeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 1000
minInclusive 0
Used by
Complex Type AssortmentType
Source
<xs:element name="AssortmentVolume" type="AssortmentVolumeType"/>
Element CuttingIncome
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id864
Type CuttingIncomeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 10000000
minInclusive 0
Used by
Complex Type CuttingType
Source
<xs:element name="CuttingIncome" type="CuttingIncomeType"/>
Element Silviculture
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id868 index40.tmp#id870 index40.tmp#id867
Type SilvicultureType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model CuttingRelated{0,1} , Cost{0,1}
Children Cost, CuttingRelated
Instance
<Silviculture>
 <CuttingRelated>{0,1}</CuttingRelated>
 <Cost>{0,1}</Cost>
</Silviculture>
Source
<xs:element name="Silviculture" type="SilvicultureType"/>
Element CuttingRelated
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id869
Type CuttingRelatedType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Ei
enumeration 1
Kyllä
Used by
Complex Type SilvicultureType
Source
<xs:element name="CuttingRelated" type="CuttingRelatedType"/>
Element Cost
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id871
Type CostType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 10000000
minInclusive 0
Used by
Complex Type SilvicultureType
Source
<xs:element name="Cost" type="CostType"/>
Element PlannedOperationChains
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Metsikkökuvion suunnitellut vaihtoehtoiset toimenpideketjut.
Diagram
Diagram index40.tmp#id3144 index40.tmp#id3143
Type PlannedOperationChainsType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type StandType1
Model PlannedOperationChain+
Children PlannedOperationChain
Instance
<PlannedOperationChains>
 <PlannedOperationChain id="">{1,unbounded}</PlannedOperationChain>
</PlannedOperationChains>
Source
<xs:element name="PlannedOperationChains" type="PlannedOperationChainsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsikkökuvion suunnitellut vaihtoehtoiset toimenpideketjut.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element PlannedOperationChain
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id3150 index12.tmp#id543 index12.tmp#id545 index40.tmp#id3146 index40.tmp#id3148 index40.tmp#id758 index40.tmp#id3145
Type PlannedOperationChainType
Properties
content: complex
Used by
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , AlternativeIdentifier , AlternativeName{0,1} , Operations
Children AlternativeIdentifier, AlternativeName, ChangeState, ChangeTime, Operations
Instance
<PlannedOperationChain id="">
 <ChangeState>{0,1}</ChangeState>
 <ChangeTime>{0,1}</ChangeTime>
 <AlternativeIdentifier>{1,1}</AlternativeIdentifier>
 <AlternativeName>{0,1}</AlternativeName>
 <Operations>{1,1}</Operations>
</PlannedOperationChain>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Suunnitteluvaihtoehto voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.Operation chain can be identified using string id.
Source
<xs:element name="PlannedOperationChain" type="PlannedOperationChainType"/>
Element AlternativeIdentifier
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id3147
Type AlternativeIdentifierType
Properties
content: simple
Used by
Source
<xs:element name="AlternativeIdentifier" type="AlternativeIdentifierType"/>
Element AlternativeName
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id3149
Type AlternativeNameType
Properties
content: simple
Used by
Source
<xs:element name="AlternativeName" type="AlternativeNameType"/>
Element UsedMachine
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id3153 index40.tmp#id3154 index40.tmp#id3155 index40.tmp#id3156 index40.tmp#id3152
Type UsedMachineType
Properties
content: complex
Model MachineCode{0,1} , MachineDescription{0,1} , MachineAccessoryCode{0,1} , MachineAccessoryDescription{0,1}
Children MachineAccessoryCode, MachineAccessoryDescription, MachineCode, MachineDescription
Instance
<UsedMachine>
 <MachineCode>{0,1}</MachineCode>
 <MachineDescription>{0,1}</MachineDescription>
 <MachineAccessoryCode>{0,1}</MachineAccessoryCode>
 <MachineAccessoryDescription>{0,1}</MachineAccessoryDescription>
</UsedMachine>
Source
<xs:element name="UsedMachine" type="UsedMachineType"/>
Element MachineCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index7.tmp#id1346
Type MachineCodeType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Pyörivä kaivinkone
enumeration 2
Traktorikaivuri
enumeration 3
Muu
Used by
Complex Type UsedMachineType
Source
<xs:element name="MachineCode" type="co:MachineCodeType"/>
Element MachineDescription
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index12.tmp#id340
Type String500Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 500
Used by
Complex Type UsedMachineType
Source
<xs:element name="MachineDescription" type="co:String500Type"/>
Element MachineAccessoryCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index7.tmp#id1347
Type MachineAccessoryCodeType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Mätästyslevy
enumeration 2
Laikku-/kääntömätästyskauha
enumeration 3
Ojakauha
enumeration 4
Kannonnostolaite
enumeration 5
Tasakärkinen kauha
enumeration 6
Muu
Used by
Complex Type UsedMachineType
Source
<xs:element name="MachineAccessoryCode" type="co:MachineAccessoryCodeType"/>
Element MachineAccessoryDescription
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index12.tmp#id340
Type String500Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 500
Used by
Complex Type UsedMachineType
Source
<xs:element name="MachineAccessoryDescription" type="co:String500Type"/>
Element RegenerationData
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id3159 index40.tmp#id3160 index40.tmp#id3162 index40.tmp#id3163 index40.tmp#id3164 index40.tmp#id3165 index40.tmp#id3166 index40.tmp#id3158
Type RegenerationDataType
Properties
content: complex
Model SeedlingLotIdentifier{0,1} , SeedlingConditionAndQuality{0,1} , SeedlingConditionAndQualityDescription{0,1} , AmountSeedlingsToPlant{0,1} , DateSeedlingsExitFromTreeNursery{0,1} , DateSeedlingsToWorkingSite{0,1} , DateSeedlingsPlanted{0,1}
Children AmountSeedlingsToPlant, DateSeedlingsExitFromTreeNursery, DateSeedlingsPlanted, DateSeedlingsToWorkingSite, SeedlingConditionAndQuality, SeedlingConditionAndQualityDescription, SeedlingLotIdentifier
Instance
<RegenerationData>
 <SeedlingLotIdentifier>{0,1}</SeedlingLotIdentifier>
 <SeedlingConditionAndQuality>{0,1}</SeedlingConditionAndQuality>
 <SeedlingConditionAndQualityDescription>{0,1}</SeedlingConditionAndQualityDescription>
 <AmountSeedlingsToPlant>{0,1}</AmountSeedlingsToPlant>
 <DateSeedlingsExitFromTreeNursery>{0,1}</DateSeedlingsExitFromTreeNursery>
 <DateSeedlingsToWorkingSite>{0,1}</DateSeedlingsToWorkingSite>
 <DateSeedlingsPlanted>{0,1}</DateSeedlingsPlanted>
</RegenerationData>
Source
<xs:element name="RegenerationData" type="RegenerationDataType"/>
Element SeedlingLotIdentifier
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index12.tmp#id1143
Type String100Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 100
Used by
Complex Type RegenerationDataType
Source
<xs:element name="SeedlingLotIdentifier" type="co:String100Type"/>
Element SeedlingConditionAndQuality
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id3161
Type SeedlingConditionAndQualityType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Erinomainen
enumeration 2
Hyvä
enumeration 3
Välttävä
enumeration 4
Heikko
Used by
Complex Type RegenerationDataType
Source
<xs:element name="SeedlingConditionAndQuality" type="SeedlingConditionAndQualityType"/>
Element SeedlingConditionAndQualityDescription
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index12.tmp#id1077
Type String1000Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 1000
Used by
Complex Type RegenerationDataType
Source
<xs:element name="SeedlingConditionAndQualityDescription" type="co:String1000Type"/>
Element AmountSeedlingsToPlant
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index12.tmp#id1211
Type PositiveInteger5digitsType
Properties
content: simple
Facets
maxInclusive 99999
minInclusive 0
Used by
Complex Type RegenerationDataType
Source
<xs:element name="AmountSeedlingsToPlant" type="co:PositiveInteger5digitsType"/>
Element DateSeedlingsExitFromTreeNursery
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index12.tmp#id160
Type DateType
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Complex Type RegenerationDataType
Source
<xs:element name="DateSeedlingsExitFromTreeNursery" type="co:DateType"/>
Element DateSeedlingsToWorkingSite
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index12.tmp#id160
Type DateType
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Complex Type RegenerationDataType
Source
<xs:element name="DateSeedlingsToWorkingSite" type="co:DateType"/>
Element DateSeedlingsPlanted
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index12.tmp#id160
Type DateType
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Complex Type RegenerationDataType
Source
<xs:element name="DateSeedlingsPlanted" type="co:DateType"/>
Element PreventionFungusOfTheGenusData
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id3169 index40.tmp#id3170 index40.tmp#id3171 index40.tmp#id3168
Type PreventionFungusOfTheGenusDataType
Properties
content: complex
Model PreventionCompleted{0,1} , PreventionSubstance{0,1} , PreventionSubstanceProductName{0,1}
Children PreventionCompleted, PreventionSubstance, PreventionSubstanceProductName
Instance
<PreventionFungusOfTheGenusData>
 <PreventionCompleted>{0,1}</PreventionCompleted>
 <PreventionSubstance>{0,1}</PreventionSubstance>
 <PreventionSubstanceProductName>{0,1}</PreventionSubstanceProductName>
</PreventionFungusOfTheGenusData>
Source
<xs:element name="PreventionFungusOfTheGenusData" type="PreventionFungusOfTheGenusDataType"/>
Element PreventionCompleted
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index7.tmp#id151
Type YesNoType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Ei
enumeration 1
Kyllä
Used by
Source
<xs:element name="PreventionCompleted" type="co:YesNoType"/>
Element PreventionSubstance
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index7.tmp#id1348
Type PreventionSubstanceType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Harmaaorvakka
enumeration 2
Urea
Used by
Source
<xs:element name="PreventionSubstance" type="co:PreventionSubstanceType"/>
Element PreventionSubstanceProductName
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index12.tmp#id117
Type String200Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 200
Used by
Source
<xs:element name="PreventionSubstanceProductName" type="co:String200Type"/>
Element CompletionActors
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id3174 index40.tmp#id3173
Type CompletionActorsType
Properties
content: complex
Model CompletionActor+
Children CompletionActor
Instance
<CompletionActors>
 <CompletionActor>{1,unbounded}</CompletionActor>
</CompletionActors>
Source
<xs:element name="CompletionActors" type="CompletionActorsType"/>
Element CompletionActor
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id3176 index40.tmp#id3175
Type CompletionActorType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type CompletionActorsType
Model ActorId{0,1}
Children ActorId
Instance
<CompletionActor>
 <ActorId>{0,1}</ActorId>
</CompletionActor>
Source
<xs:element name="CompletionActor" type="CompletionActorType"/>
Element ActorId
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index12.tmp#id1168
Type IdStringType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type CompletionActorType
Source
<xs:element name="ActorId" type="co:IdStringType"/>
Complex Type OperationsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Kuvion toimenpiteet: hakkuut ja metsänhoitotyöt. Toimenpiteen alla esitetään yhteiset tiedot. Toimenpiteen päälajin (hakkuu tai metsänhoito) perusteella tarkemmat tiedot ovat hakkuu- tai metsanhoito-otsikon alla.
Operation of stand: cutting and Silvicultural operation. Operation data is common data. Operation mainType determine which structure (Cutting or Silviculture) is used to determine main type specific data.
Diagram
Diagram index40.tmp#id760
Used by
Element Operations
Model Operation+
Children Operation
Source
<xs:complexType name="OperationsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kuvion toimenpiteet: hakkuut ja metsänhoitotyöt. Toimenpiteen alla esitetään yhteiset tiedot. Toimenpiteen päälajin (hakkuu tai metsänhoito) perusteella tarkemmat tiedot ovat hakkuu- tai metsanhoito-otsikon alla.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation of stand: cutting and Silvicultural operation. Operation data is common data. Operation mainType determine which structure (Cutting or Silviculture) is used to determine main type specific data.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Operation" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type OperationDefType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Yksittäisen toimenpiteen tiedot.
Single operation data.
Diagram
Diagram index40.tmp#id872 index40.tmp#id873 index40.tmp#id876 index40.tmp#id877 index12.tmp#id543 index12.tmp#id545 index40.tmp#id762 index40.tmp#id765 index40.tmp#id769 index40.tmp#id800 index40.tmp#id807 index40.tmp#id809 index40.tmp#id811 index40.tmp#id828 index12.tmp#id432 index40.tmp#id830 index40.tmp#id844 index40.tmp#id866
Used by
Element Operation
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , Identifiers{0,1} , OperationType , ProposalData{0,1} , CompletionData{0,1} , Status{0,1} , DifficultyClass{0,1} , OperativeData{0,1} , OperationInfo{0,1} , DataSource{0,1} , Specifications{0,1} , (Cutting | Silviculture)
Children ChangeState, ChangeTime, CompletionData, Cutting, DataSource, DifficultyClass, Identifiers, OperationInfo, OperationType, OperativeData, ProposalData, Silviculture, Specifications, Status
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
MIOperation can be identified using string id.
infoProviderOrganizationName OrganizationNameType optional
Tiedon tuottajaorganisaation nimiInfo provider organization name
infoProviderRole InfoProviderRoleType optional
Tiedon tuottajan luokitteluInfo provider role
mainType MainTypeType required
Toimenpiteen päälaji: hakkuu tai metsänhoito.Operation main type.
Source
<xs:complexType name="OperationDefType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäisen toimenpiteen tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single operation data.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="co:ChangeState" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:ChangeTime" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="Identifiers" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="OperationType" minOccurs="1"/>
  <xs:element ref="ProposalData" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="CompletionData" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="Status" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="DifficultyClass" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="OperativeData" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="OperationInfo" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:DataSource" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="Specifications" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:choice>
   <xs:element ref="Cutting"/>
   <xs:element ref="Silviculture"/>
  </xs:choice>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">MI</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Operation can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="mainType" type="MainTypeType" use="required">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen päälaji: hakkuu tai metsänhoito.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Operation main type.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="infoProviderRole" type="co:InfoProviderRoleType" use="optional">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedon tuottajan luokittelu</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Info provider role</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="infoProviderOrganizationName" type="ci:OrganizationNameType" use="optional">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedon tuottajaorganisaation nimi</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Info provider organization name</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Complex Type IdentifiersType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen tunnisteet.
Identifiers of an operation.
Diagram
Diagram index40.tmp#id764
Used by
Element Identifiers
Model Identifier+
Children Identifier
Source
<xs:complexType name="IdentifiersType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen tunnisteet.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Identifiers of an operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Identifier" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type OperationTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen laji: hakkuu- tai työlaji.
Operation type: accurate type of cutting or silvicultural operation.
Diagram
Diagram index40.tmp#id767 index40.tmp#id768
Type union of(CuttingTypeType, SilvicultureTypeType)
Used by
Element OperationType
Source
<xs:simpleType name="OperationTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen laji: hakkuu- tai työlaji.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation type: accurate type of cutting or silvicultural operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="CuttingTypeType SilvicultureTypeType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type ProposalDataType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Ehdotuksen / suunnitelman tiedot.
Plan information for "future"
Diagram
Diagram index40.tmp#id771 index40.tmp#id775 index40.tmp#id777 index40.tmp#id774 index40.tmp#id781 index40.tmp#id783 index40.tmp#id780 index40.tmp#id786 index40.tmp#id788 index40.tmp#id785 index40.tmp#id790 index40.tmp#id795 index40.tmp#id798 index40.tmp#id794
Used by
Element ProposalData
Model ProposalType , ((PlanningYear , OperationUrgency) | (MinProposalYear , MaxProposalYear) | (ProposalYear , OriginalProposalYear{0,1}) | ProposalDate) , (ProposalArea{0,1} | ProposalAreaPercent{0,1})
Children MaxProposalYear, MinProposalYear, OperationUrgency, OriginalProposalYear, PlanningYear, ProposalArea, ProposalAreaPercent, ProposalDate, ProposalType, ProposalYear
Source
<xs:complexType name="ProposalDataType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Ehdotuksen / suunnitelman tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Plan information for "future"</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="ProposalType"/>
  <xs:choice>
   <xs:group ref="PlanningYearAndOperationUrgencyGroup"/>
   <xs:group ref="TimeBetweenProposalYearsGroup"/>
   <xs:group ref="ProposalAndOriginalYearGroup"/>
   <xs:element ref="ProposalDate">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation xml:lang="fi">Valittavalla tarkkuudella ilmoitettu ajankohta jolle toimenpidettä ehdotetaan</xs:documentation>
     <xs:documentation xml:lang="sv"/>
     <xs:documentation xml:lang="en">Selected exactness proposal time for operation</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:choice>
  <xs:group ref="ProposalAreaGroup" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type ProposalTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpide-ehdotuksen tyyppi.
Proposal type.
Diagram
Diagram index7.tmp#id773
Type ProposalTypeType
Type hierarchy
Facets
enumeration 0
Simuloitu
enumeration 1
Maastoehdotus
Used by
Element ProposalType
Source
<xs:simpleType name="ProposalTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpide-ehdotuksen tyyppi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Proposal type.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:ProposalTypeType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type PlanningYearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Vuosi, josta toimenpiteen kiireellisyys määrittyy, esim. toimenpiteen suunnitteluvuosi (vuosi, jolloin toimenpide on suunniteltu).
Year which define operation urgency parameter e.g. planning year of operation (year when operation is planned).
Diagram
Diagram index12.tmp#id403
Type YearType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1900
Used by
Element PlanningYear
Source
<xs:simpleType name="PlanningYearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Vuosi, josta toimenpiteen kiireellisyys määrittyy, esim. toimenpiteen suunnitteluvuosi (vuosi, jolloin toimenpide on suunniteltu).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Year which define operation urgency parameter e.g. planning year of operation (year when operation is planned).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:YearType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type OperationUrgencyType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen kiireellisyys.
Classifier for operation urgency.
Diagram
Diagram index7.tmp#id779
Type OperationUrgencyType
Type hierarchy
Facets
enumeration 1
Kiireellinen
enumeration 2
1-5 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 3
6-10 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 4
11-15 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 5
16-20 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 6
Jätetään lepoon, ei käsitellä talouskaudella
enumeration 7
Voidaan käsitellä talouskaudella
enumeration 8
Voidaan käsitellä talouskauden lopulla
Used by
Source
<xs:simpleType name="OperationUrgencyType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen kiireellisyys.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Classifier for operation urgency.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:OperationUrgencyType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type MinProposalYearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen ehdotusvuoden minimiarvo (aikaisintaan).
Minimum proposal year of operation.
Diagram
Diagram index12.tmp#id403
Type YearType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1900
Used by
Element MinProposalYear
Source
<xs:simpleType name="MinProposalYearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen ehdotusvuoden minimiarvo (aikaisintaan).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Minimum proposal year of operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:YearType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type MaxProposalYearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen ehdotusvuoden maksimiarvo (viimeistään).
Maximum proposal year of operation.
Diagram
Diagram index12.tmp#id403
Type YearType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1900
Used by
Element MaxProposalYear
Source
<xs:simpleType name="MaxProposalYearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen ehdotusvuoden maksimiarvo (viimeistään).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Maximum proposal year of operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:YearType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type ProposalYearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen ehdotusvuosi.
Proposal year of operation.
Diagram
Diagram index12.tmp#id403
Type YearType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1900
Used by
Element ProposalYear
Source
<xs:simpleType name="ProposalYearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen ehdotusvuosi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Proposal year of operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:YearType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type OriginalProposalYearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen alkuperäinen ehdotusvuosi.
Original proposal year of operation.
Diagram
Diagram index12.tmp#id403
Type YearType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:simpleType name="OriginalProposalYearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen alkuperäinen ehdotusvuosi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Original proposal year of operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:YearType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type ProposalDateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Diagram
Diagram index12.tmp#id160 index40.tmp#id792
Type extension of DateType
Type hierarchy
Used by
Element ProposalDate
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
type DatePrecipionType required
Päivämäärästä tulkittava tarkkuus
Source
<xs:complexType name="ProposalDateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi"/>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleContent>
  <xs:extension base="co:DateType">
   <xs:attribute name="type" type="co:DatePrecipionType" use="required">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation xml:lang="fi">Päivämäärästä tulkittava tarkkuus</xs:documentation>
     <xs:documentation xml:lang="sv"/>
     <xs:documentation xml:lang="en"/>
    </xs:annotation>
   </xs:attribute>
  </xs:extension>
 </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
Simple Type ProposalAreaType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen ehdotettu toteutuspinta-ala.
Diagram
Diagram index12.tmp#id797
Type Decimal4And2PositiveType
Type hierarchy
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 10000
minInclusive 0
Used by
Element ProposalArea
Source
<xs:simpleType name="ProposalAreaType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen ehdotettu toteutuspinta-ala.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:Decimal4And2PositiveType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type ProposalAreaPercentType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen ehdotettu toteutuspinta-ala prosenttina kuvion pinta-alasta.
Diagram
Diagram index12.tmp#id580
Type PercentWithFraction1Type
Type hierarchy
Facets
fractionDigits 1
maxInclusive 100
minInclusive 0
Used by
Source
<xs:simpleType name="ProposalAreaPercentType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen ehdotettu toteutuspinta-ala prosenttina kuvion pinta-alasta.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:PercentWithFraction1Type"/>
</xs:simpleType>
Complex Type ExtendedCompletionDataType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toteutustiedot. Mikäli tämä tieto esitetään on toimenpide toteutettu. Puuttuva tieto ilmaisee, että kyse on suunnitellusta toimenpiteestä. Laajennettu toteutus.
If this section is exists, operation is complete, if not exists operation is planned.
Diagram
Diagram index40.tmp#id802 index40.tmp#id804 index40.tmp#id806
Used by
Element CompletionData
Model OperationStatus{0,1} , (CompletionDate | CompletionYear)
Children CompletionDate, CompletionYear, OperationStatus
Source
<xs:complexType name="ExtendedCompletionDataType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toteutustiedot. Mikäli tämä tieto esitetään on toimenpide toteutettu. Puuttuva tieto ilmaisee, että kyse on suunnitellusta toimenpiteestä. Laajennettu toteutus.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">If this section is exists, operation is complete, if not exists operation is planned.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="OperationStatus" minOccurs="0"/>
  <xs:choice>
   <xs:element ref="CompletionDate" minOccurs="1"/>
   <xs:element ref="CompletionYear" minOccurs="1"/>
  </xs:choice>
  <!-- <xs:element ref="UsedMachine" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation xml:lang="fi">Käytetyn koneen / laitteen tiedot</xs:documentation>
					<xs:documentation xml:lang="sv"/>
					<xs:documentation xml:lang="en">Information about the used machine / device</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element> -->
  <!-- <xs:element ref="RegenerationData" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation xml:lang="fi">Uudistamistiedot</xs:documentation>
					<xs:documentation xml:lang="sv"/>
					<xs:documentation xml:lang="en"/>
				</xs:annotation>
			</xs:element> -->
  <!-- <xs:element ref="PreventionFungusOfTheGenusData" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation xml:lang="fi">Juurikäävän torjuntatiedot</xs:documentation>
					<xs:documentation xml:lang="sv"/>
					<xs:documentation xml:lang="en"/>
				</xs:annotation>
			</xs:element> -->
  <!-- <xs:element ref="CompletionActors" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen toteuttajat</xs:documentation>
					<xs:documentation xml:lang="sv"/>
					<xs:documentation xml:lang="en"/>
				</xs:annotation>
			</xs:element> -->
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type CompletionDateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen toteutusajankohta.
Date when operation is completed.
Diagram
Diagram index12.tmp#id160
Type DateType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Element CompletionDate
Source
<xs:simpleType name="CompletionDateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen toteutusajankohta.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Date when operation is completed.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:DateType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type OperativeDataType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index40.tmp#id813 index40.tmp#id816 index40.tmp#id817 index40.tmp#id818 index40.tmp#id820 index40.tmp#id821 index40.tmp#id822 index40.tmp#id824
Used by
Element OperativeData
Model OperationTreeSpeciesSummary{0,1} , GrowingTreeSpecies{0,1} , MaterialAmount{0,1} , MaterialAmountUnit{0,1} , TargetStemCount{0,1} , TargetBasalArea{0,1} , TargetAmount{0,1} , TargetAmountUnit{0,1}
Children GrowingTreeSpecies, MaterialAmount, MaterialAmountUnit, OperationTreeSpeciesSummary, TargetAmount, TargetAmountUnit, TargetBasalArea, TargetStemCount
Source
<xs:complexType name="OperativeDataType">
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="OperationTreeSpeciesSummary" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hakattavan puuston puulajikohtainen yhteenveto.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Summary for cutting tree species.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="GrowingTreeSpecies" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kasvatettava puulaji.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Grow tree species.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="MaterialAmount" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Materiaalimäärä.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Material volume.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="MaterialAmountUnit" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Materiaalin määrän yksikkö.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Material unit.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="TargetStemCount" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tavoite runkoluku.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Target for stem count.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="TargetBasalArea" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tavoite pohjapinta-ala.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Target basal area.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="TargetAmount" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tavoite määrä.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Target amount.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="TargetAmountUnit" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tavoite määrän yksikkö.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Target amount unit.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type OperationTreeSpeciesSummaryType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen puulajikohtainen yhteenveto.
Operation summary for tree species.
Diagram
Diagram index40.tmp#id815
Used by
Model OperativeTreeSpeciesData+
Children OperativeTreeSpeciesData
Source
<xs:complexType name="OperationTreeSpeciesSummaryType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen puulajikohtainen yhteenveto.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation summary for tree species.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="OperativeTreeSpeciesData" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type AmountType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Määrä.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:decimal
Facets
totalDigits 7
fractionDigits 1
Used by
Element TargetAmount
Source
<xs:simpleType name="AmountType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Määrä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="7"/>
  <xs:fractionDigits value="1" fixed="true"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type ExtendedWideUnitType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Laajennettu määrän koodisto.
Extended unit type.
Diagram
Diagram index7.tmp#id826 index7.tmp#id827
Type union of(WideUnitType, UnitPerHectareType)
Used by
Source
<xs:simpleType name="ExtendedWideUnitType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Laajennettu määrän koodisto.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Extended unit type.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="co:WideUnitType co:UnitPerHectareType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type OperationInfoType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteeseen liittyvä huomautusteksti maksimissaan 2000 merkkiä.
Free text for e.g. notices, max length 2000 chars
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
maxLength 2000
Used by
Element OperationInfo
Source
<xs:simpleType name="OperationInfoType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteeseen liittyvä huomautusteksti maksimissaan 2000 merkkiä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Free text for e.g. notices, max length 2000 chars</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="2000"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Complex Type SpecificationsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen tarkenteet: lisämääreet ja hakkuun ohjaus.
Operation specifications.
Diagram
Diagram index40.tmp#id832
Used by
Element Specifications
Model Specification+
Children Specification
Source
<xs:complexType name="SpecificationsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen tarkenteet: lisämääreet ja hakkuun ohjaus.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation specifications.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Specification" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type SpecificationType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Yksittäinen tarkenne (lisämääre tai hakkuun ohjaus).
Single operation specification.
Diagram
Diagram index40.tmp#id843 index12.tmp#id543 index12.tmp#id545 index40.tmp#id834 index40.tmp#id841
Used by
Element Specification
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , SpecificationCode , SpecificationText{0,1}
Children ChangeState, ChangeTime, SpecificationCode, SpecificationText
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Tarkenne voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.Operation specification can be identified using string id.
Source
<xs:complexType name="SpecificationType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäinen tarkenne (lisämääre tai hakkuun ohjaus).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single operation specification.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="co:ChangeState" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:ChangeTime" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="SpecificationCode"/>
  <xs:element ref="SpecificationText" minOccurs="0"/>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Tarkenne voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Operation specification can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Simple Type SpecificationCodeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Hakkuu- tai metsänhoito toimenpiteen tarkennekoodi.
Operation specification code
Diagram
Diagram index40.tmp#id836 index40.tmp#id837 index40.tmp#id838 index40.tmp#id839 index40.tmp#id840
Type union of(CuttingDirectingType, CuttingExtraQualifierType, SilvicultureExtraQualifierType, CommonOperationExtraQualifierType, OperationNatureManagementSpecifierType)
Used by
Source
<xs:simpleType name="SpecificationCodeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuu- tai metsänhoito toimenpiteen tarkennekoodi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation specification code</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="CuttingDirectingType CuttingExtraQualifierType SilvicultureExtraQualifierType CommonOperationExtraQualifierType OperationNatureManagementSpecifierType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type CuttingType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Hakkuun tarkemmat tiedot.
Cutting specific information.
Diagram
Diagram index40.tmp#id846 index40.tmp#id848 index40.tmp#id863
Used by
Element Cutting
Model CuttingVolume{0,1} , Assortments{0,1} , CuttingIncome{0,1}
Children Assortments, CuttingIncome, CuttingVolume
Source
<xs:complexType name="CuttingType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuun tarkemmat tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Cutting specific information.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="CuttingVolume" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="Assortments" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="CuttingIncome" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type CuttingVolumeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Hakkuun kertymä (arvio). Käytettävä yksikkö on m3/ha.
Cutting volume (estimation). Unit is m3/ha.
Diagram
Diagram index12.tmp#id561
Type Decimal3And2PositiveType
Type hierarchy
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 1000
minInclusive 0
Used by
Element CuttingVolume
Source
<xs:simpleType name="CuttingVolumeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuun kertymä (arvio). Käytettävä yksikkö on m3/ha.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Cutting volume (estimation). Unit is m3/ha.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:Decimal3And2PositiveType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type AssortmentsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Hakkuun puutavaralajit.
Assortments of cutting
Diagram
Diagram index40.tmp#id850
Used by
Element Assortments
Model Assortment+
Children Assortment
Source
<xs:complexType name="AssortmentsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuun puutavaralajit.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Assortments of cutting</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Assortment" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type AssortmentType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Yksittäinen hakkuun puutavaralaji. Puutavaralaji koostuu puulajista ja runkolajista eli mäntytukin sijaan onkin mänty + tukki.
Single assortment data. Assortment "keys" are tree species and stem type
Diagram
Diagram index40.tmp#id862 index12.tmp#id543 index12.tmp#id545 index40.tmp#id852 index40.tmp#id854 index40.tmp#id856 index40.tmp#id857 index40.tmp#id858 index40.tmp#id860
Used by
Element Assortment
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , TreeSpecies , StemType , AssortmentCode{0,1} , AssortmentName{0,1} , (AssortmentPercent | AssortmentVolume)
Children AssortmentCode, AssortmentName, AssortmentPercent, AssortmentVolume, ChangeState, ChangeTime, StemType, TreeSpecies
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Hakkuun puutavaralaji voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.Assortment can be identified using string id.
Source
<xs:complexType name="AssortmentType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäinen hakkuun puutavaralaji. Puutavaralaji koostuu puulajista ja runkolajista eli mäntytukin sijaan onkin mänty + tukki.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single assortment data. Assortment "keys" are tree species and stem type</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="co:ChangeState" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:ChangeTime" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="TreeSpecies"/>
  <xs:element ref="StemType"/>
  <xs:element ref="AssortmentCode" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="AssortmentName" minOccurs="0"/>
  <xs:choice>
   <xs:element ref="AssortmentPercent"/>
   <xs:element ref="AssortmentVolume"/>
  </xs:choice>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuun puutavaralaji voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Assortment can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Simple Type TreeSpeciesType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Puutavaralajin puulaji.
Tree species of assortment
Diagram
Diagram index7.tmp#id289 index7.tmp#id290 index7.tmp#id291
Type union of(TreeSpeciesType, EmptyStringType, ExtraTreeSpeciesType)
Used by
Element TreeSpecies
Source
<xs:simpleType name="TreeSpeciesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin puulaji.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Tree species of assortment</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="co:TreeSpeciesType co:EmptyStringType co:ExtraTreeSpeciesType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type StemTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Puutavaralajin runkolaji, esim. tukki, kuitu, runko, kanto, energiapuu, pikkutukki, parru
Stem type of assortment.
Diagram
Diagram index7.tmp#id294
Type StemTypeType
Type hierarchy
Facets
enumeration 1
Tukki
enumeration 2
Pikkutukki
enumeration 3
Parru
enumeration 4
Pylväs
enumeration 5
Kuitu
enumeration 6
Vaneri
enumeration 7
Sellu
enumeration 8
Energiapuu
enumeration 9
Kannot
enumeration 10
Hakkuutähde
enumeration 11
Runko
enumeration 12
Rungon osa
enumeration 13
Erikoistyvi
enumeration 14
Joukkokäsitelty
enumeration 15
Laho
enumeration 16
Ylilaho (energiapuu)
enumeration 101
Kokopuu (oksa- ja neulasmassa mukana)
enumeration 102
Ranka (karsittua, ei oksa ja neulasmassaa mukana)
enumeration 105
Latvusmassa
Used by
Element StemType
Source
<xs:simpleType name="StemTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin runkolaji, esim. tukki, kuitu, runko, kanto, energiapuu, pikkutukki, parru</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Stem type of assortment.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:StemTypeType"/>
</xs:simpleType>