Showing:

Annotations
Attributes
Diagrams
Facets
Instances
Properties
Source
Used by
Imported schema WorkingSiteTrade_Product.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Properties
attribute form default: qualified
element form default: qualified
version: V18.03
Element Product
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Diagram
Diagram index37.tmp#id1010 index37.tmp#id1011 index37.tmp#id1012 index37.tmp#id1013 index37.tmp#id990 index37.tmp#id992 index37.tmp#id994 index37.tmp#id991 index37.tmp#id989 index37.tmp#id997 index37.tmp#id998 index37.tmp#id999 index37.tmp#id1000 index37.tmp#id1001 index37.tmp#id1002 index37.tmp#id1003 index37.tmp#id1005 index37.tmp#id1007 index37.tmp#id1009 index37.tmp#id988
Type ProductType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type ProductsType
Model Code{0,1} , OperationType , OperationMode{0,1} , ProductName , Quantity , QuantityUnit , UnitPrice{0,1} , TotalPrice{0,1} , Currency{0,1} , Consumption{0,1} , ConsumptionUnit{0,1} , PlannedResource{0,1} , Description{0,1}
Children Code, Consumption, ConsumptionUnit, Currency, Description, OperationMode, OperationType, PlannedResource, ProductName, Quantity, QuantityUnit, TotalPrice, UnitPrice
Instance
<Product id="" operationId="" productId="" standId="">
 <Code>{0,1}</Code>
 <ProductName>{1,1}</ProductName>
 <Quantity>{1,1}</Quantity>
 <QuantityUnit>{1,1}</QuantityUnit>
 <UnitPrice>{0,1}</UnitPrice>
 <TotalPrice>{0,1}</TotalPrice>
 <Currency>{0,1}</Currency>
 <Consumption>{0,1}</Consumption>
 <ConsumptionUnit>{0,1}</ConsumptionUnit>
 <PlannedResource id="" language="">{0,1}</PlannedResource>
 <Description>{0,1}</Description>
</Product>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string required
Tuotteen tai palvelun yksilöivä tunnus.
operationId xs:string optional
Tuotteen tai palvelun toimenpiteeseen yhdistävä tunnus.
productId xs:string optional
Tuotteen tai palvelun toiseen tuotteeseen yhdistävä tunnus.
standId xs:string optional
Tuotteen tai palvelun kuvioon yhdistävä tunnus.
Source
<xs:element name="Product" type="ProductType"/>
Element Code
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Diagram
Diagram
Type xs:string
Properties
content: simple
Used by
Element Group ProductKeyGroup
Source
<xs:element name="Code" type="xs:string"/>
Element OperationType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Diagram
Diagram index37.tmp#id993
Type OperationTypeType
Properties
content: simple
Used by
Element Group OperationInfoGroup
Source
<xs:element name="OperationType" type="OperationTypeType"/>
Element OperationMode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Diagram
Diagram index37.tmp#id995
Type OperationModeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Pelkkä työsuoritus
enumeration 2
Pelkät materiaalit
enumeration 3
Työsuoritus ja materiaalit
Used by
Element Group OperationInfoGroup
Source
<xs:element name="OperationMode" type="OperationModeType"/>
Element ProductName
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Diagram
Diagram index12.tmp#id340
Type String500Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 500
Used by
Complex Type ProductType
Source
<xs:element name="ProductName" type="co:String500Type"/>
Element Quantity
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Diagram
Diagram index12.tmp#id304
Type Decimal2FractionDigitsType
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
Used by
Complex Type ProductType
Source
<xs:element name="Quantity" type="co:Decimal2FractionDigitsType"/>
Element QuantityUnit
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Diagram
Diagram index7.tmp#id826
Type WideUnitType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Ei määritelty
enumeration 1
ha
enumeration 2
kpl
enumeration 3
jm
enumeration 4
m3
enumeration 5
tn
enumeration 6
kg
enumeration 7
ltr
enumeration 8
g
enumeration 9
h
enumeration 10
km
enumeration 11
m
enumeration 12
%
enumeration 13
Kiintokuutiometri (m3), kuorellinen tilavuus
enumeration 14
Kiintokuutiometri (m3), kuoreton tilavuus
enumeration 15
Megawattitunti (MWh)
enumeration 16
Irtokuutiometri (m3)
enumeration 17
Kokonaishinta
Used by
Complex Type ProductType
Source
<xs:element name="QuantityUnit" type="co:WideUnitType"/>
Element UnitPrice
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Diagram
Diagram index12.tmp#id304
Type Decimal2FractionDigitsType
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
Used by
Complex Type ProductType
Source
<xs:element name="UnitPrice" type="co:Decimal2FractionDigitsType"/>
Element TotalPrice
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Diagram
Diagram index21.tmp#id313
Type TotalPriceType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
Used by
Complex Type ProductType
Source
<xs:element name="TotalPrice" type="wtc:TotalPriceType"/>
Element Currency
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Diagram
Diagram index7.tmp#id315
Type CurrencyType
Properties
content: simple
Facets
enumeration EUR
Euro (esim. sata euroa 100.00).
enumeration EURc
Eurosentit (esim. sata euroa 10000).
Used by
Complex Type ProductType
Source
<xs:element name="Currency" type="co:CurrencyType"/>
Element Consumption
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Diagram
Diagram index37.tmp#id1004
Type ConsumptionType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
Used by
Complex Type ProductType
Source
<xs:element name="Consumption" type="ConsumptionType"/>
Element ConsumptionUnit
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Diagram
Diagram index37.tmp#id1006
Type ConsumptionUnitType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 20
g/ha
enumeration 21
h/ha
enumeration 22
kpl/ha
enumeration 23
l/ha
enumeration 24
m/ha
Used by
Complex Type ProductType
Source
<xs:element name="ConsumptionUnit" type="ConsumptionUnitType"/>
Element PlannedResource
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Diagram
Diagram index39.tmp#id133 index39.tmp#id134 index39.tmp#id84 index39.tmp#id86 index39.tmp#id83 index39.tmp#id91 index39.tmp#id94 index39.tmp#id90 index39.tmp#id97 index39.tmp#id100 index39.tmp#id89 index39.tmp#id103 index39.tmp#id88 index39.tmp#id106 index39.tmp#id108 index39.tmp#id111 index39.tmp#id114 index39.tmp#id116 index39.tmp#id118 index39.tmp#id120 index39.tmp#id105 index39.tmp#id123 index39.tmp#id126 index39.tmp#id128 index39.tmp#id122 index39.tmp#id130 index39.tmp#id82 index21.tmp#id1008
Type PlannedResourceType
Type hierarchy
Properties
content: complex
Used by
Model (BusinessId | PersonId) , ((((FirstName , LastName) | WholeName) , PersonOrganizationName{0,1}) | OrganizationName) , Address , PostalCode , PostOffice , StateCode{0,1} , StateText{0,1} , CountryCode{0,1} , CountryText{0,1} , PhoneNumber{0,1} , MobilePhoneNumber{0,1} , TelefaxNumber{0,1} , EmailAddress{0,1}
Children Address, BusinessId, CountryCode, CountryText, EmailAddress, FirstName, LastName, MobilePhoneNumber, OrganizationName, PersonId, PersonOrganizationName, PhoneNumber, PostOffice, PostalCode, StateCode, StateText, TelefaxNumber, WholeName
Instance
<PlannedResource id="" language="">
 <BusinessId>{1,1}</BusinessId>
 <PersonId>{1,1}</PersonId>
 <EmailAddress>{0,1}</EmailAddress>
</PlannedResource>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Henkilö/organisaatio voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.Person/organization can be identified using string id.
language ISO639char2LanguageType optional
Henkilön/organisaation kieli kielikoodina.Person's/organization's language as a language code.
Source
<xs:element name="PlannedResource" type="wtc:PlannedResourceType"/>
Element Description
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Diagram
Diagram index12.tmp#id77
Type String1500Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 1500
Used by
Complex Type ProductType
Source
<xs:element name="Description" type="co:String1500Type"/>
Element Unit
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Diagram
Diagram
Type xs:string
Properties
content: simple
Source
<xs:element name="Unit" type="xs:string"/>
Complex Type ProductsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Annotations
Diagram
Diagram index37.tmp#id987
Used by
Elements Products, Products
Model Product+
Children Product
Source
<xs:complexType name="ProductsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi"/>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Product" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type ProductType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Annotations
Luettelo metsänhoidollisiin toimenpiteisiin käytettävistä materiaaleista, tuotteista ja palveluista.
Diagram
Diagram index37.tmp#id1010 index37.tmp#id1011 index37.tmp#id1012 index37.tmp#id1013 index37.tmp#id990 index37.tmp#id992 index37.tmp#id994 index37.tmp#id991 index37.tmp#id989 index37.tmp#id997 index37.tmp#id998 index37.tmp#id999 index37.tmp#id1000 index37.tmp#id1001 index37.tmp#id1002 index37.tmp#id1003 index37.tmp#id1005 index37.tmp#id1007 index37.tmp#id1009
Used by
Element Product
Model Code{0,1} , OperationType , OperationMode{0,1} , ProductName , Quantity , QuantityUnit , UnitPrice{0,1} , TotalPrice{0,1} , Currency{0,1} , Consumption{0,1} , ConsumptionUnit{0,1} , PlannedResource{0,1} , Description{0,1}
Children Code, Consumption, ConsumptionUnit, Currency, Description, OperationMode, OperationType, PlannedResource, ProductName, Quantity, QuantityUnit, TotalPrice, UnitPrice
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string required
Tuotteen tai palvelun yksilöivä tunnus.
operationId xs:string optional
Tuotteen tai palvelun toimenpiteeseen yhdistävä tunnus.
productId xs:string optional
Tuotteen tai palvelun toiseen tuotteeseen yhdistävä tunnus.
standId xs:string optional
Tuotteen tai palvelun kuvioon yhdistävä tunnus.
Source
<xs:complexType name="ProductType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Luettelo metsänhoidollisiin toimenpiteisiin käytettävistä materiaaleista, tuotteista ja palveluista.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:group ref="ProductKeyGroup" minOccurs="1" maxOccurs="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tuotteen perustiedot.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Basic info of product</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:group>
  <xs:element ref="ProductName" minOccurs="1" maxOccurs="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tuotteen nimi.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Product name.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="Quantity" minOccurs="1" maxOccurs="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Määrä.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Quantity.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="QuantityUnit" minOccurs="1" maxOccurs="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Määrän yksikkö.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Unit of quantity.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <!--		<xs:element ref="Unit" minOccurs="1" maxOccurs="1">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation xml:lang="fi">Ensimmäinen versio tyypistä merkkijonona, myöhemmin voidaan ottaa käyttöön yksikkökoodisto.</xs:documentation>
					<xs:documentation xml:lang="sv"></xs:documentation>
					<xs:documentation xml:lang="en"></xs:documentation>
				</xs:annotation>
				</xs:element> -->
  <xs:element ref="UnitPrice" minOccurs="0" maxOccurs="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Yksikköhinta.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="TotalPrice" minOccurs="0" maxOccurs="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kokonaishinta.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="Currency" minOccurs="0" maxOccurs="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hinnan yksikkö.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="Consumption" minOccurs="0" maxOccurs="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tuotteen menekki yksikköä kohden.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="ConsumptionUnit" minOccurs="0" maxOccurs="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Menekin yksikkö.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="PlannedResource" minOccurs="0" maxOccurs="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Suunniteltu työn toteuttaja</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="Description" minOccurs="0" maxOccurs="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vapaata tekstiä/huomioita.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Free text/notifications.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Tuotteen tai palvelun yksilöivä tunnus.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en"/>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="operationId" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Tuotteen tai palvelun toimenpiteeseen yhdistävä tunnus.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en"/>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="standId" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Tuotteen tai palvelun kuvioon yhdistävä tunnus.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en"/>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="productId" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Tuotteen tai palvelun toiseen tuotteeseen yhdistävä tunnus.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en"/>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Simple Type OperationTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Annotations
Toimenpiteen laji: hakkuu- tai työlaji.
Operation type: accurate type of cutting or silvicultural operation.
Diagram
Diagram index40.tmp#id767 index40.tmp#id768
Type union of(CuttingTypeType, SilvicultureTypeType)
Used by
Element OperationType
Source
<xs:simpleType name="OperationTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen laji: hakkuu- tai työlaji.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation type: accurate type of cutting or silvicultural operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="op:CuttingTypeType op:SilvicultureTypeType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type OperationModeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Annotations
Diagram
Diagram index7.tmp#id996
Type OperationModeType
Type hierarchy
Facets
enumeration 1
Pelkkä työsuoritus
enumeration 2
Pelkät materiaalit
enumeration 3
Työsuoritus ja materiaalit
Used by
Element OperationMode
Source
<xs:simpleType name="OperationModeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi"/>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:OperationModeType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type ConsumptionType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Annotations
Tuotteen menekki.
Product consumption.
Diagram
Diagram index12.tmp#id304
Type Decimal2FractionDigitsType
Type hierarchy
Facets
fractionDigits 2
Used by
Element Consumption
Source
<xs:simpleType name="ConsumptionType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tuotteen menekki.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Product consumption.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:Decimal2FractionDigitsType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type ConsumptionUnitType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Annotations
Menekin yksikkö.
Unit for consumption.
Diagram
Diagram index7.tmp#id827
Type UnitPerHectareType
Type hierarchy
Facets
enumeration 20
g/ha
enumeration 21
h/ha
enumeration 22
kpl/ha
enumeration 23
l/ha
enumeration 24
m/ha
Used by
Element ConsumptionUnit
Source
<xs:simpleType name="ConsumptionUnitType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Menekin yksikkö.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Unit for consumption.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:UnitPerHectareType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type PlannedResourceType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Annotations
Diagram
Diagram index37.tmp#id3283 index37.tmp#id1007
Model PlannedResource
Children PlannedResource
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
Id xs:string optional
Ehdotetun toteuttajan yksilöivä tunnus.
Source
<xs:complexType name="PlannedResourceType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi"/>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="PlannedResource" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="Id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Ehdotetun toteuttajan yksilöivä tunnus.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en"/>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Attribute ProductType / @id
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Annotations
Tuotteen tai palvelun yksilöivä tunnus.
Type xs:string
Properties
use: required
Used by
Complex Type ProductType
Source
<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tuotteen tai palvelun yksilöivä tunnus.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
Attribute ProductType / @operationId
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Annotations
Tuotteen tai palvelun toimenpiteeseen yhdistävä tunnus.
Type xs:string
Properties
content: simple
Used by
Complex Type ProductType
Source
<xs:attribute name="operationId" type="xs:string">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tuotteen tai palvelun toimenpiteeseen yhdistävä tunnus.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
Attribute ProductType / @standId
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Annotations
Tuotteen tai palvelun kuvioon yhdistävä tunnus.
Type xs:string
Properties
content: simple
Used by
Complex Type ProductType
Source
<xs:attribute name="standId" type="xs:string">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tuotteen tai palvelun kuvioon yhdistävä tunnus.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
Attribute ProductType / @productId
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Annotations
Tuotteen tai palvelun toiseen tuotteeseen yhdistävä tunnus.
Type xs:string
Properties
content: simple
Used by
Complex Type ProductType
Source
<xs:attribute name="productId" type="xs:string">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tuotteen tai palvelun toiseen tuotteeseen yhdistävä tunnus.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
Attribute PlannedResourceType / @Id
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Annotations
Ehdotetun toteuttajan yksilöivä tunnus.
Type xs:string
Properties
content: simple
Used by
Complex Type PlannedResourceType
Source
<xs:attribute name="Id" type="xs:string">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Ehdotetun toteuttajan yksilöivä tunnus.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
Element Group ProductKeyGroup
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Diagram
Diagram index37.tmp#id990 index37.tmp#id992 index37.tmp#id994 index37.tmp#id991
Used by
Complex Type ProductType
Model Code{0,1} , OperationType , OperationMode{0,1}
Children Code, OperationMode, OperationType
Source
<xs:group name="ProductKeyGroup">
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Code" minOccurs="0" maxOccurs="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tuotteen koodi.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Code for product</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:group ref="OperationInfoGroup" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tuotteeseen littyvän toimenpiteen tiedot.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Basic information about operation.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:group>
 </xs:sequence>
</xs:group>
Element Group OperationInfoGroup
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/workingsitetrade/product
Diagram
Diagram index37.tmp#id992 index37.tmp#id994
Used by
Element Group ProductKeyGroup
Model OperationType , OperationMode{0,1}
Children OperationMode, OperationType
Source
<xs:group name="OperationInfoGroup">
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="OperationType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tuotteeseen liittyvä toimenpide.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="OperationMode" minOccurs="0" maxOccurs="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tuotteen toimenpiteen tyyppi.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:group>