Showing:

Annotations
Diagrams
Facets
Instances
Properties
Source
Used by
Imported schema SpecialFeatureBase_20110214.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase/2011/02/14
Properties
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
version: 1.0
Element Identifier
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase/2011/02/14
Diagram
Diagram index6.tmp#id602 index6.tmp#id604 index6.tmp#id601
Type IdentifierType
Properties
content: complex
Used by
Model IdentifierType , IdentifierValue
Children IdentifierType, IdentifierValue
Instance
<Identifier>
  <IdentifierType>{1,1}</IdentifierType>
  <IdentifierValue>{1,1}</IdentifierValue>
</Identifier>
Source
<xs:element name="Identifier" type="IdentifierType"/>
Element IdentifierType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase/2011/02/14
Diagram
Diagram index6.tmp#id603
Type IdentifierTypeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 6
Geometrian kuvaustapa / laji.
Used by
Complex Type IdentifierType
Source
<xs:element name="IdentifierType" type="IdentifierTypeType"/>
Element IdentifierValue
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase/2011/02/14
Diagram
Diagram index6.tmp#id605
Type IdentifierValueType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Used by
Complex Type IdentifierType
Source
<xs:element name="IdentifierValue" type="IdentifierValueType"/>
Element StartDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase/2011/02/14
Diagram
Diagram index6.tmp#id620
Type StartDateType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Used by
Complex Types ValidityType, ValidityType
Source
<xs:element name="StartDate" type="StartDateType"/>
Element EndDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase/2011/02/14
Diagram
Diagram index6.tmp#id623
Type EndDateType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Used by
Complex Types ValidityType, ValidityType
Source
<xs:element name="EndDate" type="EndDateType"/>
Element Explanation
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase/2011/02/14
Diagram
Diagram index6.tmp#id625
Type ExplanationType
Properties
content: simple
Used by
Complex Types ValidityType, ValidityType
Source
<xs:element name="Explanation" type="ExplanationType"/>
Element Identifiers
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase/2011/02/14
Diagram
Diagram index6.tmp#id600 index6.tmp#id599
Type IdentifiersType
Properties
content: complex
Model Identifier+
Children Identifier
Instance
<Identifiers>
  <Identifier>{1,unbounded}</Identifier>
</Identifiers>
Source
<xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType"/>
Element MainFeature
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase/2011/02/14
Diagram
Diagram index6.tmp#id823
Type MainFeatureType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Ei
enumeration 1
Kyllä
Source
<xs:element name="MainFeature" type="MainFeatureType"/>
Element FeatureType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase/2011/02/14
Diagram
Diagram index6.tmp#id608
Type FeatureTypeType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 10
Suojelualue
enumeration 20
Kaava-alue
enumeration 30
Metsälain tärkeä elinympäristö
enumeration 40
Luontokohde
enumeration 50
Arvokas elinympäristö, esim. avainbiotooppi
enumeration 70
Kulttuuri- tai muinaismuistokohde
enumeration 80
Luonnonsuojelulain luontotyyppi
enumeration 100
Muu kohde
Source
<xs:element name="FeatureType" type="FeatureTypeType"/>
Element FeatureCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/specialFeatureBase/2011/02/14
Diagram
Diagram index6.tmp#id612
Type FeatureCodeType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Erikoismetsä
enumeration 2
Joulukuusiviljelmä
enumeration 3
Plusmetsä
enumeration 5
M Maa- ja metsätalousvaltainen alue
enumeration 6
MU Maa- ja metsätalousvalt. alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta
enumeration 7
MY Maa- ja metsätalousvalt. alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja
enumeration 8
MT Maatalousalue
enumeration 9
MA Maisemallisesti arvokas peltoalue
enumeration 10
V Virkistysalue
enumeration 11
VL Lähivirkistysalue
enumeration 12
VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue
enumeration 13
VR Retkeily- ja ulkoilualue
enumeration 14
EV Suojaviheralue
enumeration 15
S Suojelualue
enumeration 16
SL Luonnonsuojelualue
enumeration 17
SM Muinaismuistoalue
enumeration 18
SR Rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue
enumeration 19
SRS Rakennussuojelulain nojalla suojeltu alue
enumeration 20
Lakimetsäalue
enumeration 25
Detaljikaava
enumeration 26
Yleiskaava, hyväksytty
enumeration 27
Yleiskaava, laadinnassa
enumeration 30
Linjanvarsimetsä
enumeration 40
Maa-ainesten ottopaikka
enumeration 41
Savikuoppa
enumeration 42
Sorakuoppa
enumeration 43
Turvesuo
enumeration 49
Entinen maa-ainesten ottopaikka
enumeration 50
Pohjavesialue
enumeration 60
Puistometsä
enumeration 70
Riistanhoitoalue
enumeration 80
Suojametsäalue
enumeration 90
Suojapuusto
enumeration 91
Ympäristötuki
enumeration 92
Luonnonarvokauppa
enumeration 93
Yhteistoimintaverkosto/ympäristötuki
enumeration 94
Yhteistoimintaverkosto/luonnonarvokauppa
enumeration 100
Inventoitu alue
enumeration 101
Suojeluohjelma-alue
enumeration 102
Luonnonsuojelualue
enumeration 110
Perintömetsä
enumeration 128
Talousmetsä
enumeration 129
Retkeilymetsä
enumeration 130
Ulkoilumetsä
enumeration 131
Leiriytymispaikka
enumeration 132
Levähdyspaikka
enumeration 133
Nuotiopaikka
enumeration 134
Ulkoilureitti
enumeration 135
Tupa
enumeration 140
Virkistysrakennusehdotus
enumeration 150
Varastopaikka
enumeration 160
A1 Edustusviheralue
enumeration 161
A2 Käyttöviheralue
enumeration 162
A3 Käyttö- ja suojaviheralue
enumeration 163
B1 Maisemapelto
enumeration 164
B2 Käyttöniitty
enumeration 165
B3 Maisemaniitty ja laidunalue
enumeration 166
B4 Avoin alue ja näkymä
enumeration 167
B5 Arvoniitty
enumeration 168
C1 Lähimetsä
enumeration 169
C1.1 Puistometsä
enumeration 170
C1.2 Lähivirkistysmetsä
enumeration 171
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä
enumeration 172
C2.1 Ulkoilumetsä
enumeration 173
C2.2 Retkeilymetsä
enumeration 174
C3 Suojametsä
enumeration 175
C4 Talousmetsä
enumeration 176
C5 Arvometsä
enumeration 177
E Erityisalue
enumeration 178
S Suojelualue
enumeration 179
R Maankäytön muutosalue
enumeration 180
0 Hoidon ulkopuolella oleva alue
enumeration 191
Ylispuiden poisto 2004
enumeration 192
Ensiharvennus 2004
enumeration 193
Harvennus 2004
enumeration 194
Kaistalehakkuu 2004
enumeration 195
Avohakkuu 2004
enumeration 196
Verhopuuhakkuu 2004
enumeration 197
Suojuspuuhakkuu 2004
enumeration 198
Siemenpuuhakkuu 2004
enumeration 199
Erikoishakkuu 2004
enumeration 200
Rajaus muuttunut
enumeration 201
Ylispuiden poisto 2005
enumeration 202
Ensiharvennus 2005
enumeration 203
Harvennus 2005
enumeration 204
Kaistalehakkuu 2005
enumeration 205
Avohakkuu 2005
enumeration 206
Verhopuuhakkuu 2005
enumeration 207
Suojuspuuhakkuu 2005
enumeration 208
Siemenpuuhakkuu 2005
enumeration 209
Erikoishakkuu 2005
enumeration 211
Ylispuiden poisto 2006
enumeration 212
Ensiharvennus 2006
enumeration 213
Harvennus 2006
enumeration 214
Kaistalehakkuu 2006
enumeration 215
Avohakkuu 2006
enumeration 216
Verhopuuhakkuu 2006
enumeration 217
Suojuspuuhakkuu 2006
enumeration 218
Siemenpuuhakkuu 2006
enumeration 219
Erikoishakkuu 2006
enumeration 221
Ylispuiden poisto 2007
enumeration 222
Ensiharvennus 2007
enumeration 223
Harvennus 2007
enumeration 224
Kaistalehakkuu 2007
enumeration 225
Avohakkuu 2007
enumeration 226
Verhopuuhakkuu 2007
enumeration 227
Suojuspuuhakkuu 2007
enumeration 228
Siemenpuuhakkuu 2007
enumeration 229
Erikoishakkuu 2007
enumeration 231
Ylispuiden poisto 2008
enumeration 232
Ensiharvennus 2008
enumeration 233
Harvennus 2008
enumeration 234
Kaistalehakkuu 2008
enumeration 235
Avohakkuu 2008
enumeration 236
Verhopuuhakkuu 2008
enumeration 237
Suojuspuuhakkuu 2008
enumeration 238
Siemenpuuhakkuu 2008
enumeration 239
Erikoishakkuu 2008
enumeration 241
Ylispuiden poisto 2009
enumeration 242
Ensiharvennus 2009
enumeration 243
Harvennus 2009
enumeration 244
Kaistalehakkuu 2009
enumeration 245
Avohakkuu 2009
enumeration 246
Verhopuuhakkuu 2009
enumeration 247
Suojuspuuhakkuu 2009
enumeration 248
Siemenpuuhakkuu 2009
enumeration 249
Erikoishakkuu 2009
enumeration 251
Ylispuiden poisto 2010
enumeration 252
Ensiharvennus 2010
enumeration 253
Harvennus 2010
enumeration 254
Kaistalehakkuu 2010
enumeration 255
Avohakkuu 2010
enumeration 256
Verhopuuhakkuu 2010
enumeration 257
Suojuspuuhakkuu 2010
enumeration 258
Siemenpuuhakkuu 2010
enumeration 259
Erikoishakkuu 2010
enumeration 264
Taimikonhoito 2004
enumeration 265
Taimikonhoito 2005
enumeration 266
Taimikonhoito 2006
enumeration 267
Taimikonhoito 2007
enumeration 268
Taimikonhoito 2008
enumeration 269
Taimikonhoito 2009
enumeration 270
Taimikonhoito 2010
enumeration 271
Taimikonhoito 2011
enumeration 274
Nuoren metsän kunnostus 2004
enumeration 275
Nuoren metsän kunnostus 2005
enumeration 276
Nuoren metsän kunnostus 2006
enumeration 277
Nuoren metsän kunnostus 2007
enumeration 278
Nuoren metsän kunnostus 2008
enumeration 279
Nuoren metsän kunnostus 2009
enumeration 280
Nuoren metsän kunnostus 2010
enumeration 281
Nuoren metsän kunnostus 2011
enumeration 284
Metsänviljely 2004
enumeration 285
Metsänviljely 2005
enumeration 286
Metsänviljely 2006
enumeration 287
Metsänviljely 2007
enumeration 288
Metsänviljely 2008
enumeration 289
Metsänviljely 2009
enumeration 290
Metsänviljely 2010
enumeration 291
Metsänviljely 2011
enumeration 300
Luonnonmuistomerkki
enumeration 301
Suojeltu puu
enumeration 302
Suojeltuja puita
enumeration 303
Hiidenkirnu
enumeration 304
Siirtolohkare
enumeration 311
Ylispuiden poisto 2011
enumeration 312
Ensiharvennus 2011
enumeration 313
Harvennus 2011
enumeration 314
Kaistalehakkuu 2011
enumeration 315
Avohakkuu 2011
enumeration 316
Verhopuuhakkuu 2011
enumeration 317
Suojuspuuhakkuu 2011
enumeration 318
Siemenpuuhakkuu 2011
enumeration 319
Erikoishakkuu 2011
enumeration 340
Muinaisjäännös (museovirasto)
enumeration 350
Muinaisjäännös
enumeration 351
Hauta/kalmisto
enumeration 352
Juoksuhautoja
enumeration 353
Kaskikulttuurin jäänteitä
enumeration 354
Kiviaita
enumeration 355
Linnoitusrakennelmia
enumeration 356
Muinainen metsästysrakennelma
enumeration 357
Taistelupaikka
enumeration 358
Tervahauta
enumeration 359
Uhrikivi
enumeration 360
Vanha asuinalue
enumeration 364
Perkaus 2004
enumeration 365
Perkaus 2005
enumeration 366
Perkaus 2006
enumeration 367
Perkaus 2007
enumeration 368
Perkaus 2008
enumeration 369
Perkaus 2009
enumeration 370
Perkaus 2010
enumeration 371
Perkaus 2011
enumeration 374
Pystykarsinta 2004
enumeration 375
Pystykarsinta 2005
enumeration 376
Pystykarsinta 2006
enumeration 377
Pystykarsinta 2007
enumeration 378
Pystykarsinta 2008
enumeration 379
Pystykarsinta 2009
enumeration 380
Pystykarsinta 2010
enumeration 381
Pystykarsinta 2011
enumeration 384
Kunnostusojitus 2004
enumeration 385
Kunnostusojitus 2005
enumeration 386
Kunnostusojitus 2006
enumeration 387
Kunnostusojitus 2007
enumeration 388
Kunnostusojitus 2008
enumeration 389
Kunnostusojitus 2009
enumeration 390
Kunnostusojitus 2010
enumeration 391
Kunnostusojitus 2011
enumeration 400
Hakamaa
enumeration 410
Jokivarsilaidun
enumeration 420
Keto
enumeration 430
Kulttuuriympäristö
enumeration 440
Laidunmaa
enumeration 450
Niitty/Lehdesniitty
enumeration 460
Nummi
enumeration 470
Peltoheitto
enumeration 480
Piha-alue
enumeration 500
Vanha havu- tai sekametsä
enumeration 501
Erämaametsä
enumeration 502
Jalopuumetsä
enumeration 503
Kolopuita
enumeration 504
Vanha lehtimetsä/Kaskimetsä
enumeration 509
Luonnonsuojelullisesti arvokas vanha metsä
enumeration 510
Ennallistettava suo
enumeration 511
Ennallistettu suo
enumeration 520
Harju
enumeration 521
Suppa
enumeration 522
Paisterinne
enumeration 530
Jyrkänne
enumeration 531
Raviini
enumeration 532
Rotko/Kuru
enumeration 540
Kallio
enumeration 541
Ravinteisten kivilajien kallio
enumeration 542
Kallioalueita
enumeration 543
Kalliojyrkänne
enumeration 544
Lohkare/lohkareita
enumeration 545
Louhikko/kivikko
enumeration 546
Luola
enumeration 547
Muinaisranta
enumeration 548
Pieniä kallioalueita
enumeration 549
Pirunpelto
enumeration 550
Tippuvakallio
enumeration 551
Hietikko
enumeration 560
Kivinen suo
enumeration 570
Kuiva lehto
enumeration 571
Tuore lehto
enumeration 572
Kostea lehto
enumeration 573
Pähkinäpensaslehto
enumeration 574
Korpi
enumeration 575
Räme
enumeration 576
Neva
enumeration 577
Letto
enumeration 578
Rehevä korpi
enumeration 579
Ruohoinen suo
enumeration 580
Maankohoamisrannikko
enumeration 590
Metsäpaloalue tai sitä vastaava kuloalue
enumeration 591
Aikaisemman puusukupolven puita
enumeration 592
Kulorefugio
enumeration 593
Palokoropuita
enumeration 600
Metsäsaareke
enumeration 601
Pienialainen suo
enumeration 602
Vähäpuustoinen suo
enumeration 610
Pienvesi
enumeration 611
Joki
enumeration 612
Järvi
enumeration 613
Lampi
enumeration 614
Lähde
enumeration 615
Lähteikkö
enumeration 616
Koski
enumeration 617
Kosteikko
enumeration 618
Puro
enumeration 619
Salapuro
enumeration 620
Tulvaniitty/luhta
enumeration 621
Umpeen kasvanut pienvesi
enumeration 622
Vesijättöalue
enumeration 623
Noro
enumeration 624
Tihkupinta
enumeration 625
Tulvametsä, metsäluhta
enumeration 629
Merenranta-alue
enumeration 630
Vaihettumisvyöhyke
enumeration 631
Reunametsä
enumeration 632
Asutukseen rajoittuva metsä
enumeration 633
Avosuohon rajoittuva metsä
enumeration 634
Pellonvierusmetsä
enumeration 635
Rantametsä
enumeration 636
Tienvarsimetsä
enumeration 700
Hiirenporras-isoalvejuurityyppi
enumeration 701
Hiirenporras-käenkaalityyppi
enumeration 702
Imikkä-lehto-orvokkityyppi
enumeration 703
Kotkansiipityyppi
enumeration 704
Kurjenpolvi-imarretyyppi
enumeration 705
Kurjenpolvi-käenkaali-oravanmarjatyyppi
enumeration 706
Käenkaali-lillukkatyyppi
enumeration 707
Käenkaali-mesiangervotyyppi
enumeration 708
Käenkaali-oravanmarjatyyppi
enumeration 709
Metsäkurjenpolvi-käenkaali-lillukkatyyppi
enumeration 710
Metsäkurjenpolvi-käenkaali-mesiangervotyyppi
enumeration 711
Metsäkurjenpolvi-mesiangervotyyppi
enumeration 712
Metsäkurjenpolvityyppi
enumeration 713
Nuokkuhelmikkä-linnunhernetyyppi
enumeration 714
Pohjansinivalvattityyppi
enumeration 715
Puna-ailakkityyppi
enumeration 716
Puolukka-lillukkatyyppi
enumeration 717
Sinivuokko-käenkaalityyppi
enumeration 718
Ukonhattutyyppi
enumeration 720
Kurjenpolvi-käenkaali-mustikkatyyppi
enumeration 721
Kurjenpolvi-mustikkatyyppi
enumeration 722
Käenkaali-mustikkatyyppi
enumeration 723
Talvikkityyppi
enumeration 725
Metsälauha-mustikkatyyppi
enumeration 726
Mustikkatyyppi
enumeration 727
Puolukka-mustikkatyyppi
enumeration 728
Seinäsammal-mustikkatyyppi
enumeration 730
Puolukkatyyppi
enumeration 731
Variksenmarja-mustikkatyyppi
enumeration 732
Variksenmarja-puolukkatyyppi
enumeration 735
Kanervatyyppi
enumeration 736
Mustikka-kanerva-jäkälätyyppi
enumeration 737
Variksenmarja-kanervatyyppi
enumeration 740
Kanervatyyppi
enumeration 750
Kangaskorpi
enumeration 751
Koivulettokorpi
enumeration 752
Lehtokorpi
enumeration 753
Mustikkakorpi
enumeration 754
Pallosarakorpi
enumeration 755
Puolukkakorpi
enumeration 756
Ruohoinen sarakorpi
enumeration 757
Ruohokorpi
enumeration 758
Varsinainen lettokorpi
enumeration 759
Varsinainen sarakorpi
enumeration 760
Isovarpuräme
enumeration 761
Kangasräme
enumeration 762
Keidasräme
enumeration 763
Korpiräme
enumeration 764
Lyhytkorsiräme
enumeration 765
Pallosararäme
enumeration 766
Rahkaräme
enumeration 767
Ruohoinen sararäme
enumeration 768
Tupasvillaräme
enumeration 769
Tupasvillasararäme
enumeration 770
Varsinainen lettoräme
enumeration 771
Varsinainen sararäme
enumeration 780
Lyhytkorsikalvakkaneva
enumeration 781
Lyhytkorsineva
enumeration 782
Rahkaneva
enumeration 783
Rimpiletto
enumeration 784
Ruohoinen rimpineva
enumeration 785
Ruohoinen saraneva
enumeration 786
Varsinainen letto
enumeration 787
Varsinainen rimpineva
enumeration 788
Varsinainen saraneva
enumeration 790
Jäkäläturvekangas
enumeration 791
Mustikkaturvekangas (I)
enumeration 792
Mustikkaturvekangas (II)
enumeration 793
Puolukkaturvekangas (I)
enumeration 794
Puolukkaturvekangas (II)
enumeration 795
Ruohoturvekangas
enumeration 796
Varputurvekangas
enumeration 799
Tervaleppäkorpi
enumeration 800
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
enumeration 801
Perinnemaisema-alue
enumeration 802
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
enumeration 803
Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys
enumeration 804
Näköalapaikka
enumeration 850
Ei merkitystä maisemassa
enumeration 851
Merkitystä kaukomaisemassa
enumeration 852
Merkitystä lähimaisemassa
enumeration 860
Näkyvyys hyvin lyhyt (alle 10 m)
enumeration 861
Näkyvyys lyhyt (10-100 m)
enumeration 862
Näkyvyys avara (yli 100 m)
enumeration 870
Näkymä pohjoiseen
enumeration 871
Näkymä koilliseen
enumeration 872
Näkymä itään
enumeration 873
Näkymä kaakkoon
enumeration 874
Näkymä etelään
enumeration 875
Näkymä lounaaseen
enumeration 876
Näkymä länteen
enumeration 877
Näkymä luoteeseen
enumeration 878
Näkymä kaikkiin ilmansuuntiin
enumeration 890
Peittää näkymän pohjoisen puoleisilta kuvioilta
enumeration 891
Peittää näkymän koillisen puoleisilta kuvioilta
enumeration 892
Peittää näkymän idän puoleisilta kuvioilta
enumeration 893
Peittää näkymän kaakon puoleisilta kuvioilta
enumeration 894
Peittää näkymän etelän puoleisilta kuvioilta
enumeration 895
Peittää näkymän lounaan puoleisilta kuvioilta
enumeration 896
Peittää näkymän lännen puoleisilta kuvioilta
enumeration 897
Peittää näkymän luoteen puoleisilta kuvioilta
enumeration 898
Peittää näkymän kaikista ilmansuunnista
enumeration 1001
Mäntyjä
enumeration 1002
Kuusia
enumeration 1003
Rauduskoivuja
enumeration 1004
Hieskoivuja
enumeration 1005
Haapoja
enumeration 1006
Harmaaleppiä
enumeration 1007
Tervaleppiä
enumeration 1010
Douglaskuusia
enumeration 1011
Katajia
enumeration 1012
Kontortamäntyjä
enumeration 1013
Kynäjalavia
enumeration 1014
Lehtikuusia
enumeration 1015
Metsälehmuksia
enumeration 1016
Mustakuusia
enumeration 1017
Pajuja
enumeration 1018
Pihlajia
enumeration 1019
Pihtoja
enumeration 1020
Raitoja
enumeration 1021
Saarnia
enumeration 1022
Sembramäntyjä
enumeration 1023
Serbiankuusia
enumeration 1024
Tammia
enumeration 1025
Tuomia
enumeration 1026
Vaahteroita
enumeration 1027
Visakoivuja
enumeration 1028
Vuorijalavia
enumeration 1029
Hybridihaapoja
enumeration 1030
Havupuuaita
enumeration 1031
Huomattava havupuu
enumeration 1032
Huomattava lehtipuu
enumeration 1033
Lehtipuuaita
enumeration 1036
Halavia
enumeration 1040
Entinen maatalousmaa
enumeration 1041
Metsitettävä maatalousmaa
enumeration 1042
Kunttainen
enumeration 1043
Osittain soistunut
enumeration 1044
Ranta soistunut
enumeration 1045
Osittain turvemaata
enumeration 1046
Osittain kivennäismaata
enumeration 1047
Eri-ikäinen metsä
enumeration 1048
Epätasainen, aukkoinen metsä
enumeration 1050
Savenottomahdollisuus
enumeration 1051
Soistuneita painanteita
enumeration 1052
Soranottomahdollisuus
enumeration 1053
Turpeennostomahdollisuus
enumeration 1060
Kuviolla leimikko, leimattu puusto ei ole mukana laskelmissa
enumeration 1061
Rajalinjat tukossa
enumeration 1070
Pystykarsittu metsikkö
enumeration 1071
Hakkuutähteet kerätty
enumeration 1072
Tarkkailtava uudistusala
enumeration 1080
Erikoispuuta
enumeration 1081
Haapatukkipuita
enumeration 1082
Hyvälaatuisia tukkipuita
enumeration 1083
Lehtikuusitukkipuita
enumeration 1084
Leppätukkipuita
enumeration 1085
Liimapalkkipuita
enumeration 1086
Pahkapuita
enumeration 1087
Parruaihioita
enumeration 1088
Puusepänteollisuuden puuta
enumeration 1089
Pylväspuita
enumeration 1090
Soitinpuuta
enumeration 1091
Sorvityviä
enumeration 1092
Venelautapuita
enumeration 1093
Hirsiaihioita
enumeration 1094
Hyvälaatuista mäntytukkia
enumeration 1095
Hyvälaatuista kuusitukkia
enumeration 1096
Hyvälaatuista koivutukkia
enumeration 1097
Hyvälaatuista muuta havutukkia
enumeration 1098
Hyvälaatuista muuta lehtitukkia
enumeration 1100
Erikoisrakenteita
enumeration 1101
Aita
enumeration 1102
Koeala
enumeration 1103
Metsästyslava
enumeration 1104
Nuolukivi
enumeration 1105
Poroerotuspaikka
enumeration 1200
Sora
enumeration 1201
Hiekka
enumeration 1202
Hieta
enumeration 1203
Hiesu
enumeration 1204
Savi
enumeration 1205
Soramoreeni
enumeration 1206
Hiekkamoreeni
enumeration 1207
Hietamoreeni
enumeration 1208
Hiesu- ja savimoreeni
enumeration 1209
Heikosti maatunut turve
enumeration 1210
Keskinkertaisesti maatunut turve
enumeration 1211
Vahvasti maatunut turve
enumeration 1220
Eroosioherkkyys pieni
enumeration 1221
Eroosioherkkyys keskinkertainen
enumeration 1222
Eroosioherkkyys suuri
enumeration 1230
Pohjamaalaji hieno
enumeration 1231
Pohjamaalaji keskikarkea
enumeration 1232
Pohjamaalaji karkea
enumeration 1400
Aluesuunnittelun välialue
enumeration 1401
Lumiseen aikaan suunniteltu
enumeration 1410
ML-/YML-tarkastuskohde
enumeration 1411
Kemera- / MPL-tarkastuskohde
enumeration 1412
Ennakkopäätös metsälain tärkeästä elinympäristöstä
enumeration 1500
Hallatuho
enumeration 1501
Lumituho
enumeration 1502
Kuivuuden aiheuttama tuho
enumeration 1503
Metsäpalo
enumeration 1504
Myrskytuho
enumeration 1505
Pakkashalkeamien aiheuttama tuho
enumeration 1506
Routatuho
enumeration 1507
Salaman aiheuttama tuho
enumeration 1508
Tulvavesituho
enumeration 1509
Tuulen aiheuttama tuho
enumeration 1530
Ravinnetalouden häiriö
enumeration 1531
Boorinpuutos
enumeration 1532
Fosforinpuutos
enumeration 1533
Kalinpuutos
enumeration 1534
Kalsiuminpuutos
enumeration 1535
Magnesiuminpuutos
enumeration 1549
Muu luonnontuho
enumeration 1550
Sienituho
enumeration 1551
Karistesienten aiheuttama tuho
enumeration 1552
Kuusensuopursuruosteen aiheuttama tuho
enumeration 1553
Kuusen tyvilahon aiheuttama tuho
enumeration 1554
Männynkäävän aiheuttama tuho
enumeration 1555
Männynlumihomeen aiheuttama tuho
enumeration 1556
Männynversoruosteen aiheuttama tuho
enumeration 1557
Männynversosurman aiheuttama tuho
enumeration 1558
Männyn tyvitervastaudin aiheuttama tuho
enumeration 1559
Pakurikäävän aiheuttama tuho
enumeration 1560
Tervasroson aiheuttama tuho
enumeration 1600
Hyönteistuho
enumeration 1601
Hevosmuurahaisten aiheuttama tuho
enumeration 1602
Kirjanpainajan aiheuttama tuho
enumeration 1603
Koivun mantokuoriaisen aiheuttama tuho
enumeration 1604
Koivun ruskotäpläkärpäsen aiheuttama tuho
enumeration 1605
Lehtikärsäkkään aiheuttama tuho
enumeration 1606
Monikirjaajien aiheuttama tuho
enumeration 1607
Mäntymittarin aiheuttama tuho
enumeration 1608
Mäntypistiäisten aiheuttama tuho
enumeration 1609
Pihkakääriäisten aiheuttama tuho
enumeration 1610
Punalatikan aiheuttama tuho
enumeration 1611
Tukkimiehentäin aiheuttama tuho
enumeration 1612
Ukkonilurin aiheuttama tuho
enumeration 1613
Ytimennävertäjien aiheuttama tuho
enumeration 1650
Hirvituho
enumeration 1651
Jäniksen aiheuttama tuho
enumeration 1652
Kauriin aiheuttama tuho
enumeration 1653
Kotieläimen aiheuttama tuho
enumeration 1654
Lintujen aiheuttama tuho
enumeration 1655
Majavatuho
enumeration 1656
Myyrätuho
enumeration 1657
Oravan aiheuttama tuho
enumeration 1658
Peurojen aiheuttama tuho
enumeration 1659
Porojen aiheuttama tuho
enumeration 1699
Muu eläimen aiheuttama tuho
enumeration 1700
Puusto harsuuntunut
enumeration 1701
Puustossa epifyyttejä ja jäkälää
enumeration 1750
Heinän aiheuttama taimikkotuho
enumeration 1751
Kemiallisen torjunnan aiheuttama tuho
enumeration 1752
Korjuuvaurio
enumeration 1753
Piiskaantumisen aiheuttama tuho
enumeration 1754
Turkistarhauksen aiheuttama tuho
enumeration 1755
Vesakon aiheuttama taimikkotuho
enumeration 1756
Ylitiheyden aiheuttama tuho
enumeration 1798
Muu ihmisen aiheuttama tuho
enumeration 1799
Muu kasvien aiheuttama tuho
enumeration 2000
Alli
enumeration 2001
Fasaani
enumeration 2002
Haahka
enumeration 2003
Haapana
enumeration 2004
Halli
enumeration 2005
Hanhi
enumeration 2006
Hilleri
enumeration 2007
Hirvi
enumeration 2008
Heinäsorsa
enumeration 2009
Heinätavi
enumeration 2010
Isokoskelo
enumeration 2011
Japaninpeura
enumeration 2012
Jouhisorsa
enumeration 2013
Kanadanhanhi
enumeration 2014
Kanadanmajava
enumeration 2015
Kettu
enumeration 2016
Kiiruna
enumeration 2017
Kirjohylje
enumeration 2018
Kuusipeura
enumeration 2019
Kärppä
enumeration 2020
Lapasorsa
enumeration 2021
Lehtokurppa
enumeration 2022
Minkki
enumeration 2023
Merihanhi
enumeration 2024
Metso
enumeration 2025
Metsähanhi
enumeration 2026
Metsäjänis
enumeration 2027
Metsäkanalinnut
enumeration 2028
Metsäkauris
enumeration 2029
Mufloni
enumeration 2030
Mäyrä
enumeration 2031
Nokikana
enumeration 2032
Näätä
enumeration 2033
Orava
enumeration 2034
Pesukarhu
enumeration 2035
Peura
enumeration 2036
Piisami
enumeration 2037
Punasotka
enumeration 2038
Pyy
enumeration 2039
Riekko
enumeration 2040
Rusakko
enumeration 2041
Rämemajava
enumeration 2042
Saksanhirvi
enumeration 2043
Sepelkyyhky
enumeration 2044
Supikoira
enumeration 2045
Tavi
enumeration 2046
Teeri
enumeration 2047
Telkkä
enumeration 2048
Tukkakoskelo
enumeration 2049
Tukkasotka
enumeration 2050
Valkohäntäpeura
enumeration 2051
Villikani
enumeration 2052
Villisika
enumeration 2100
Huuhkaja
enumeration 2101
Kanahaukka
enumeration 2102
Koivuhiiri
enumeration 2103
Kurki
enumeration 2104
Maamyyrä
enumeration 2105
Majava
enumeration 2106
Muurahaisia
enumeration 2107
Poro
enumeration 2108
Päästäinen
enumeration 2109
Rantakäärme
enumeration 2110
Vaskitsa
enumeration 2111
Vesilinnut
enumeration 2112
Vesilisko
enumeration 2113
Viitasammakko
enumeration 2114
Haukat
enumeration 2115
Hiirihaukka
enumeration 2116
Mehiläishaukka
enumeration 2117
Piekana
enumeration 2118
Pöllöt
enumeration 2119
Lapinpöllö
enumeration 2120
Lehtopöllö
enumeration 2121
Viirupöllö
enumeration 3000
Etelänsuosirri
enumeration 3001
Heinäkurppa
enumeration 3002
Kangaskiuru
enumeration 3003
Kiljuhanhi
enumeration 3004
Kiljukotka
enumeration 3005
Kotka
enumeration 3006
Lapasotka
enumeration 3007
Merikotka
enumeration 3008
Muuttohaukka
enumeration 3009
Rantakurvi
enumeration 3010
Ruisrääkkä
enumeration 3011
Räyskä
enumeration 3012
Tunturihaukka
enumeration 3013
Tunturikiuru
enumeration 3014
Tunturipöllö
enumeration 3015
Valkoselkätikka
enumeration 3016
Haarahaukka
enumeration 3017
Kultasirkku
enumeration 3018
Käenpiika
enumeration 3019
Liejukana
enumeration 3020
Merisirri
enumeration 3021
Mustapyrstökuiri
enumeration 3022
Mustatiira
enumeration 3023
Naurulokki
enumeration 3024
Pikkutiira
enumeration 3025
Rastaskerttunen
enumeration 3026
Sinipyrstö
enumeration 3027
Tiltaltti
enumeration 3100
Ahma
enumeration 3101
Harmaahylje
enumeration 3102
Naali
enumeration 3103
Saimaannorppa
enumeration 3104
Susi
enumeration 3105
Tammihiiri
enumeration 3150
Kangaskäärme
enumeration 3151
Rupilisko
enumeration 3152
Rantakäärme
enumeration 3200
Harjusinisiipi
enumeration 3201
Hierakkalehtimittari
enumeration 3202
Isoapollo
enumeration 3203
Isokultasiipi
enumeration 3204
Juovapunatäpläperhonen
enumeration 3205
Kalliosinisiipi
enumeration 3206
Kirjopapurikko
enumeration 3207
Koukerokoisa
enumeration 3208
Kurhokoi
enumeration 3209
Laukkaneilikkakoi
enumeration 3210
Lehtohopeatäplä
enumeration 3211
Lehtovähämittari
enumeration 3212
Maitiaiskehrääjä
enumeration 3213
Malikaapuyökkönen
enumeration 3214
Metsäomenankehrääjäkoi
enumeration 3215
Muurahaissinisiipi
enumeration 3216
Naavamittari
enumeration 3217
Neidonkielikoisa
enumeration 3218
Nuokkukohokkikoi
enumeration 3219
Raunikkikoi
enumeration 3220
Ruiskaunokkikoi
enumeration 3221
Ruokohämy-yökkönen
enumeration 3222
Sauramomykerökoi
enumeration 3223
Tummaverkkoperhonen
enumeration 3224
Varjotäpläkoi
enumeration 3225
Vasmayökkönen
enumeration 3226
Viherjäkäläyökkönen
enumeration 3300
Palosirkka
enumeration 3301
Ruususiipisirkka
enumeration 3302
Sinisiipisirkka
enumeration 3303
Hietahepokatti
enumeration 3350
Aarnilahopuukärpänen
enumeration 3351
Aarnisääski
enumeration 3352
Erakkolahopuukärpänen
enumeration 3353
Isonaamiokukkakärpänen
enumeration 3354
Kantokukkakärpänen
enumeration 3355
Mahlakukkakärpänen
enumeration 3356
Mustaraitanaamiokärpänen
enumeration 3357
Pistiäiskukkakärpänen
enumeration 3358
Suomenpuukärpänen
enumeration 3359
Vaapsassääski
enumeration 3360
Epistrophella euchroma
enumeration 3400
Etelänkoipikorri
enumeration 3401
Eteläntytönkorento
enumeration 3402
Kievanakorento
enumeration 3403
Sorjahukankorento
enumeration 3404
Vantaankorri
enumeration 3405
Keltasurviainen
enumeration 3406
Kymisurviainen
enumeration 3500
Aarnimäihiäinen
enumeration 3501
Aarniseppä
enumeration 3502
Erakkokuoriainen
enumeration 3503
Haavanlahokärsäkäs
enumeration 3504
Jalavanlahokärsäkäs
enumeration 3505
Punahärö
enumeration 3506
Aarnikätkä
enumeration 3507
Haavanjalosoukko
enumeration 3508
Haavanpikkutylppö
enumeration 3509
Hammasleukakääpiäinen
enumeration 3510
Harmokallokas
enumeration 3511
Hylkyisotylppö
enumeration 3512
Idänräätäli
enumeration 3513
Isokelokärsäkäs
enumeration 3514
Isotoukohärkä
enumeration 3515
Jalavajäärä
enumeration 3516
Kaakonnirppu
enumeration 3517
Kaljurankokartukas
enumeration 3518
Karvakukkajäärä
enumeration 3519
Kaskikeiju
enumeration 3520
Kaulussepikkä
enumeration 3521
Kaunokkikärsäkäs
enumeration 3522
Korpikolva
enumeration 3523
Korukeräpallokas
enumeration 3524
Kulokurekiitäjäinen
enumeration 3525
Kuusitäpläjäärä
enumeration 3526
Kyrmysepikkä
enumeration 3527
Kääpäpimikkä
enumeration 3528
Lahokapo
enumeration 3529
Laikkujumi
enumeration 3530
Lattatylppö
enumeration 3531
Lautajäärä
enumeration 3532
Lehmusjäärä
enumeration 3533
Lehtisoukkotylppö
enumeration 3534
Leppäjäärä
enumeration 3535
Liekohärkä
enumeration 3536
Liekosepikkä
enumeration 3537
Lohjanseppä
enumeration 3538
Mäihäkaarnakuoriainen
enumeration 3539
Nahkuri
enumeration 3540
Näsiänjalosoukko
enumeration 3541
Palosysikiitäjäinen
enumeration 3542
Pariukkotylppö
enumeration 3543
Piilolantiainen
enumeration 3544
Pistehaapakaarnuri
enumeration 3545
Pitkälaakatylppö
enumeration 3546
Puistovalekauniainen
enumeration 3547
Purohyrrä
enumeration 3548
Pötkykaarnakuoriainen
enumeration 3549
Rikkipimikkä
enumeration 3550
Rusoseppä
enumeration 3551
Salopikkukuntikas
enumeration 3552
Sarvihärö
enumeration 3553
Sarvikeräpallokas
enumeration 3554
Sinijalosoukko
enumeration 3555
Sinipimikkä
enumeration 3556
Somerharvekiitäjäinen
enumeration 3557
Suomenrantusukeltaja
enumeration 3558
Suomupiiloseppä
enumeration 3559
Tammijäärä
enumeration 3560
Tammikairo
enumeration 3561
Tammikukkajäärä
enumeration 3562
Teretylppö
enumeration 3563
Tuomikukko
enumeration 3564
Täplähaiskiainen
enumeration 3565
Täplämustakeiju
enumeration 3566
Ukkokukkajäärä
enumeration 3567
Uppokeiju
enumeration 3568
Vaahterasepikkä
enumeration 3569
Vajeraitasukeltaja
enumeration 3570
Vennajäärä
enumeration 3571
Vienankääpiäinen
enumeration 3572
Vyösepäkäs
enumeration 3573
Vähämustakeiju
enumeration 3574
Välkekauniainen
enumeration 3575
Anotylus fairmairei
enumeration 3576
Anotylus tetracarinatus
enumeration 3577
Anotylus tetratoma
enumeration 3578
Antinhyrrä
enumeration 3579
Atheta castanoptera
enumeration 3580
Corticaria foveola
enumeration 3581
Cryptocephalus nitidulus
enumeration 3582
Cryptophagus obsoletus
enumeration 3583
Cryptophagus populi
enumeration 3584
Gnathoncus nidorum
enumeration 3585
Gonioctena flavicornis
enumeration 3586
Haapaliskokuntikas
enumeration 3587
Haavansahajumi
enumeration 3588
Harmaatulikärsäkäs
enumeration 3589
Helojäärä
enumeration 3590
Hiespiilopää
enumeration 3591
Hietalaakanen
enumeration 3592
Hietamyyräkiitäjäinen
enumeration 3593
Hormukkakirppa
enumeration 3594
Hämeensiemenkiitäjäinen
enumeration 3595
Isolaakasittiäinen
enumeration 3596
Isosinipääkkö
enumeration 3597
Jannensirkeinen
enumeration 3598
Juovapiilopää
enumeration 3599
Jymypallovesiäinen
enumeration 3600
Kallasharvekiitäjäinen
enumeration 3601
Keisarilyhytsiipi
enumeration 3602
Keltanokärsäkäs
enumeration 3603
Kelttopiilopää
enumeration 3604
Kilpukkanälvikäs
enumeration 3605
Kimokorvakärsäkäs
enumeration 3606
Kirjoripesukeltaja
enumeration 3607
Koivukirppa
enumeration 3608
Kuismapiilopää
enumeration 3609
Kuoppakatkokiitäjäinen
enumeration 3610
Kuopparuokokuoriainen
enumeration 3611
Kyhmykorvakärsäkäs
enumeration 3612
Kynsimökärsäkäs
enumeration 3613
Kyrmymerimyyriäinen
enumeration 3614
Kärsämökuoriainen
enumeration 3615
Laakamerimyyriäinen
enumeration 3616
Laidunnirppu
enumeration 3617
Laiduntadelaakanen
enumeration 3618
Lapinsilmähyrrä
enumeration 3619
Lehtipuupääkkö
enumeration 3620
Leppäkelokärsäkäs
enumeration 3621
Lopheros rubens
enumeration 3622
Lounaanjumi
enumeration 3623
Lounaanpyörökärsäkäs
enumeration 3624
Lounakurekiitäjäinen
enumeration 3625
Luhtahärö
enumeration 3626
Luhtasysikiitäjäinen
enumeration 3627
Lähdelaakaripsikkä
enumeration 3628
Lähdepurolaakanen
enumeration 3629
Meligethes exilis
enumeration 3630
Metsävirnakärsäkäs
enumeration 3631
Minttunirppu
enumeration 3632
Mustahälvekäs
enumeration 3633
Mustakehnäkiitäjäinen
enumeration 3634
Mycetophagus atomarius
enumeration 3635
Mykeröpöyrökärsäkäs
enumeration 3636
Naudanlantiainen
enumeration 3637
Ohdakekirppa
enumeration 3638
Oxyletus piceus
enumeration 3639
Pajunnorkkokärsäkäs
enumeration 3640
Pajupiilopää
enumeration 3641
Palpakkoliejukärsäkäs
enumeration 3642
Peurankellokärsäkäs
enumeration 3643
Pikkumerimyyriäinen
enumeration 3644
Pikkunirppu
enumeration 3645
Pitkämerimyyriäinen
enumeration 3646
Puikkohärö
enumeration 3647
Pujopyörökärsäkäs
enumeration 3648
Pulskasantiainen
enumeration 3649
Putkijäärä
enumeration 3650
Pyörörutavesiäinen
enumeration 3651
Päivänkakkaranirppu
enumeration 3652
Raatoisotylppö
enumeration 3653
Rastipöyrökärsäkäs
enumeration 3654
Ratamokuoriainen
enumeration 3655
Rautio
enumeration 3656
Reunustyppyjäärä
enumeration 3657
Ruostenurmikärsäkäs
enumeration 3658
Ruskoantikainen
enumeration 3659
Ruskovirpiäinen
enumeration 3660
Saananhyrrä
enumeration 3661
Salokääpiäinen
enumeration 3662
Saprinus rugifer
enumeration 3663
Saraikkoliejukärsäkäs
enumeration 3664
Sarvipötkykärsäkäs
enumeration 3665
Sukalymykäs
enumeration 3666
Sukaokakärsäkäs
enumeration 3667
Sukasilosonkiainen
enumeration 3668
Sukasnorkkokärsäkäs
enumeration 3669
Suolamyyräkiitäjäinen
enumeration 3670
Suomenpyörökärsäkäs
enumeration 3671
Sysikonnakas
enumeration 3672
Syyläjuurikärsäkäs
enumeration 3673
Tammenjalosoukko
enumeration 3674
Trichonyx sulcicollis
enumeration 3675
Typöleinikkikuoriainen
enumeration 3676
Ukkotöyryläs
enumeration 3677
Vaskihyrrä
enumeration 3678
Vaskikaarniainen
enumeration 3679
Vihertyppyjäärä
enumeration 3680
Vyösyöksykäs
enumeration 3681
Vyöviherikäs
enumeration 3682
Vähähyrrä
enumeration 3683
Vähärosovesiäinen
enumeration 3684
Väripaksureisi
enumeration 3685
Ängelmänälvikäs
enumeration 3700
Haapalatikka
enumeration 3701
Kulolatikka
enumeration 3710
Herhiläinen
enumeration 3711
Jalolehtiäinen
enumeration 3712
Ratamoisolehtiäinen
enumeration 3713
Ukonhattukimalainen
enumeration 3720
Juutinrantakorento
enumeration 3730
Vuorikaskas
enumeration 3731
Alvarikaskas
enumeration 3732
Keulankärkikirvra
enumeration 3800
Hietakivikkohämähäkki
enumeration 3801
Kyhmyristihämähäkki
enumeration 3802
Lettokääpiöhämähäkki
enumeration 3803
Lettorapuhämähäkki
enumeration 3804
Rämeristihämähäkki
enumeration 3900
Isojuoksujalkainen
enumeration 3901
Tammijuoksujalkainen
enumeration 3950
Isonieriä
enumeration 3951
Järvilohi
enumeration 3952
Järvitaimen
enumeration 3953
Merilohi
enumeration 3954
Meritaimen
enumeration 3955
Planktonsiika
enumeration 3956
Toutain
enumeration 3957
Rantaneula
enumeration 3970
Harmaasulkukotilo
enumeration 3971
Hienouurresulkukotilo
enumeration 3972
Jokihelmisimpukka
enumeration 3973
Lapinsiemenkotilo
enumeration 3974
Pikkuahmattikotilo
enumeration 3975
Suorasuusulkukotilo
enumeration 3976
Nystysiruetana
enumeration 3977
Tunturisiemenkotilo
enumeration 4000
Ahdeyökkönen
enumeration 4001
Ahokenttäkääriäinen
enumeration 4002
Ahokirjokääriäinen
enumeration 4003
Aholattakoi
enumeration 4004
Ajuruohopussikoi
enumeration 4005
Ajuruohovarsikoi
enumeration 4006
Apilakirjokääriäinen
enumeration 4007
Aroaamukääriäinen
enumeration 4008
Coleophora anatipennella
enumeration 4009
Dyynisukkulakoi
enumeration 4010
Esikkokaitakoi
enumeration 4011
Haapatyttöperhonen
enumeration 4012
Hakakääpiökoi
enumeration 4013
Harjukaitakoi
enumeration 4014
Harmopaatsamamittari
enumeration 4015
Hietahitukoi
enumeration 4016
Hietamittari
enumeration 4017
Hietaneilikkavyökoi
enumeration 4018
Hietikkokenttäkääriäinen
enumeration 4019
Hietikkokoisa
enumeration 4020
Hirvenjuurilaikkukääriäinen
enumeration 4021
Hirvenjuuripussikoi
enumeration 4022
Idänokakoisa
enumeration 4023
Isoarokoisa
enumeration 4024
Isoharmokääriäinen
enumeration 4025
Isopussikoi
enumeration 4026
Jalavakiiltokääriäinen
enumeration 4027
Juovaharjakas
enumeration 4028
Juovapunatäplä
enumeration 4029
Kallioishietakoi
enumeration 4030
Kallioiskätkökääriäinen
enumeration 4031
Kallioissulkanen
enumeration 4032
Kallioistöyhtökoi
enumeration 4033
Kalvaskoisa
enumeration 4034
Kanervapussikoi
enumeration 4035
Karjalanpussikoi
enumeration 4036
Kaunokirjokoi
enumeration 4037
Kaunokkikätkökääriäinen
enumeration 4038
Kaunokkipeilikääriäinen
enumeration 4039
Kaunokkipussikoi
enumeration 4040
Kehnäpussikoi
enumeration 4041
Kenttähietakoi
enumeration 4042
Ketoharmokääriäinen
enumeration 4043