Showing:

Annotations
Attributes
Diagrams
Facets
Instances
Properties
Source
Used by
Imported schema Operation_20100831.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Properties
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
version: 1.1
Element Operations
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id529 index1.tmp#id528
Type OperationsType
Properties
content: complex
Used by
Model Operation+
Children Operation
Instance
<Operations>
 <Operation id="" mainType="">{1,unbounded}</Operation>
</Operations>
Source
<xs:element name="Operations" type="OperationsType"/>
Element Operation
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id589 index1.tmp#id590 index5.tmp#id338 index5.tmp#id340 index1.tmp#id531 index1.tmp#id535 index1.tmp#id551 index1.tmp#id555 index5.tmp#id313 index1.tmp#id557 index1.tmp#id568 index1.tmp#id585 index1.tmp#id530
Type OperationDefType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationsType
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , OperationType , ProposalData{0,1} , CompletionData{0,1} , OperationInfo{0,1} , DataSource , Specifications{0,1} , (Cutting | Silviculture)
Children ChangeState, ChangeTime, CompletionData, Cutting, DataSource, OperationInfo, OperationType, ProposalData, Silviculture, Specifications
Instance
<Operation id="" mainType="">
 <ChangeState>{0,1}</ChangeState>
 <ChangeTime>{0,1}</ChangeTime>
 <OperationType>{1,1}</OperationType>
 <ProposalData>{0,1}</ProposalData>
 <CompletionData>{0,1}</CompletionData>
 <OperationInfo>{0,1}</OperationInfo>
 <DataSource>{1,1}</DataSource>
 <Specifications>{0,1}</Specifications>
</Operation>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Toimenpide voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Operation can be identified using string id.
mainType MainTypeType required
Toimenpiteen päälaji: hakkuu tai metsänhoito.
Operation main type.
Source
<xs:element name="Operation" type="OperationDefType"/>
Element OperationType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id532
Type OperationTypeType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type OperationDefType
Source
<xs:element name="OperationType" type="OperationTypeType"/>
Element ProposalData
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id537 index1.tmp#id540 index1.tmp#id542 index1.tmp#id539 index1.tmp#id545 index1.tmp#id547 index1.tmp#id544 index1.tmp#id549 index1.tmp#id536
Type ProposalDataType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model ProposalType , ((PlanningYear , OperationUrgency) | (MinProposalYear , MaxProposalYear) | ProposalYear)
Children MaxProposalYear, MinProposalYear, OperationUrgency, PlanningYear, ProposalType, ProposalYear
Instance
<ProposalData>
 <ProposalType>{1,1}</ProposalType>
</ProposalData>
Source
<xs:element name="ProposalData" type="ProposalDataType"/>
Element ProposalType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id538
Type ProposalTypeType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Simuloitu
enumeration 1
Maastoehdotus
Used by
Complex Type ProposalDataType
Source
<xs:element name="ProposalType" type="ProposalTypeType"/>
Element PlanningYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id541
Type PlanningYearType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1970
Used by
Source
<xs:element name="PlanningYear" type="PlanningYearType"/>
Element OperationUrgency
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id543
Type OperationUrgencyType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Kiireellinen
enumeration 2
1-5 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 3
6-10 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 4
11-15 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 5
16-20 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 6
Jätetään lepoon, ei käsitellä talouskaudella
enumeration 7
Voidaan käsitellä talouskaudella
enumeration 8
Voidaan käsitellä talouskauden lopulla
Used by
Source
<xs:element name="OperationUrgency" type="OperationUrgencyType"/>
Element MinProposalYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id546
Type MinProposalYearType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1970
Used by
Source
<xs:element name="MinProposalYear" type="MinProposalYearType"/>
Element MaxProposalYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id548
Type MaxProposalYearType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1970
Used by
Source
<xs:element name="MaxProposalYear" type="MaxProposalYearType"/>
Element ProposalYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id550
Type ProposalYearType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1970
Used by
Complex Type ProposalDataType
Source
<xs:element name="ProposalYear" type="ProposalYearType"/>
Element CompletionData
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id553 index1.tmp#id552
Type CompletionDataType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model CompletionDate{0,1}
Children CompletionDate
Instance
<CompletionData>
 <CompletionDate>{0,1}</CompletionDate>
</CompletionData>
Source
<xs:element name="CompletionData" type="CompletionDataType"/>
Element CompletionDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id554
Type CompletionDateType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1970-01-01
Used by
Complex Type CompletionDataType
Source
<xs:element name="CompletionDate" type="CompletionDateType"/>
Element OperationInfo
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id556
Type OperationInfoType
Properties
content: simple
Facets
maxLength 80
Used by
Complex Type OperationDefType
Source
<xs:element name="OperationInfo" type="OperationInfoType"/>
Element Specifications
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id559 index1.tmp#id558
Type SpecificationsType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model Specification+
Children Specification
Instance
<Specifications>
 <Specification id="">{1,unbounded}</Specification>
</Specifications>
Source
<xs:element name="Specifications" type="SpecificationsType"/>
Element Specification
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id567 index5.tmp#id338 index5.tmp#id340 index1.tmp#id561 index1.tmp#id560
Type SpecificationType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type SpecificationsType
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , SpecificationCode
Children ChangeState, ChangeTime, SpecificationCode
Instance
<Specification id="">
 <ChangeState>{0,1}</ChangeState>
 <ChangeTime>{0,1}</ChangeTime>
 <SpecificationCode>{1,1}</SpecificationCode>
</Specification>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Tarkenne voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Operation specification can be identified using string id.
Source
<xs:element name="Specification" type="SpecificationType"/>
Element SpecificationCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id562
Type SpecificationCodeType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type SpecificationType
Source
<xs:element name="SpecificationCode" type="SpecificationCodeType"/>
Element Cutting
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id570 index1.tmp#id572 index1.tmp#id569
Type CuttingType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model CuttingVolume{0,1} , Assortments{0,1}
Children Assortments, CuttingVolume
Instance
<Cutting>
 <CuttingVolume>{0,1}</CuttingVolume>
 <Assortments>{0,1}</Assortments>
</Cutting>
Source
<xs:element name="Cutting" type="CuttingType"/>
Element CuttingVolume
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id571
Type CuttingVolumeType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type CuttingType
Source
<xs:element name="CuttingVolume" type="CuttingVolumeType"/>
Element Assortments
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id574 index1.tmp#id573
Type AssortmentsType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type CuttingType
Model Assortment+
Children Assortment
Instance
<Assortments>
 <Assortment id="">{1,unbounded}</Assortment>
</Assortments>
Source
<xs:element name="Assortments" type="AssortmentsType"/>
Element Assortment
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id584 index5.tmp#id338 index5.tmp#id340 index1.tmp#id576 index1.tmp#id578 index1.tmp#id580 index1.tmp#id582 index1.tmp#id575
Type AssortmentType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type AssortmentsType
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , TreeSpecies , StemType , (AssortmentPercent | AssortmentVolume)
Children AssortmentPercent, AssortmentVolume, ChangeState, ChangeTime, StemType, TreeSpecies
Instance
<Assortment id="">
 <ChangeState>{0,1}</ChangeState>
 <ChangeTime>{0,1}</ChangeTime>
 <TreeSpecies>{1,1}</TreeSpecies>
 <StemType>{1,1}</StemType>
</Assortment>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Hakkuun puutavaralaji voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Assortment can be identified using string id.
Source
<xs:element name="Assortment" type="AssortmentType"/>
Element TreeSpecies
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id577
Type TreeSpeciesType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type AssortmentType
Source
<xs:element name="TreeSpecies" type="TreeSpeciesType"/>
Element StemType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id579
Type StemTypeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Tukki
enumeration 2
Pikkutukki
enumeration 3
Parru
enumeration 4
Pylväs
enumeration 5
Kuitu
enumeration 6
Vaneri
enumeration 7
Sellu
enumeration 8
Energiapuu
enumeration 9
Kannot
enumeration 10
Hakkuutähde
enumeration 11
Runko
enumeration 12
Rungon osa
enumeration 13
Erikoistyvi
Used by
Complex Type AssortmentType
Source
<xs:element name="StemType" type="StemTypeType"/>
Element AssortmentPercent
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id581
Type AssortmentPercentType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type AssortmentType
Source
<xs:element name="AssortmentPercent" type="AssortmentPercentType"/>
Element AssortmentVolume
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id583
Type AssortmentVolumeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Used by
Complex Type AssortmentType
Source
<xs:element name="AssortmentVolume" type="AssortmentVolumeType"/>
Element Silviculture
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id587 index1.tmp#id586
Type SilvicultureType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model CuttingRelated{0,1}
Children CuttingRelated
Instance
<Silviculture>
 <CuttingRelated>{0,1}</CuttingRelated>
</Silviculture>
Source
<xs:element name="Silviculture" type="SilvicultureType"/>
Element CuttingRelated
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id588
Type CuttingRelatedType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Ei
enumeration 1
Kyllä
Used by
Complex Type SilvicultureType
Source
<xs:element name="CuttingRelated" type="CuttingRelatedType"/>
Element PlannedOperationChains
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id838 index1.tmp#id837
Type PlannedOperationChainsType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type StandType
Model PlannedOperationChain+
Children PlannedOperationChain
Instance
<PlannedOperationChains>
 <PlannedOperationChain id="">{1,unbounded}</PlannedOperationChain>
</PlannedOperationChains>
Source
<xs:element name="PlannedOperationChains" type="PlannedOperationChainsType"/>
Element PlannedOperationChain
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id844 index5.tmp#id338 index5.tmp#id340 index1.tmp#id840 index1.tmp#id842 index1.tmp#id527 index1.tmp#id839
Type PlannedOperationChainType
Properties
content: complex
Used by
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , AlternativeIdentifier , AlternativeName{0,1} , Operations
Children AlternativeIdentifier, AlternativeName, ChangeState, ChangeTime, Operations
Instance
<PlannedOperationChain id="">
 <ChangeState>{0,1}</ChangeState>
 <ChangeTime>{0,1}</ChangeTime>
 <AlternativeIdentifier>{1,1}</AlternativeIdentifier>
 <AlternativeName>{0,1}</AlternativeName>
 <Operations>{1,1}</Operations>
</PlannedOperationChain>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Suunnitteluvaihtoehto voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Operation chain can be identified using string id.
Source
<xs:element name="PlannedOperationChain" type="PlannedOperationChainType"/>
Element AlternativeIdentifier
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id841
Type AlternativeIdentifierType
Properties
content: simple
Used by
Source
<xs:element name="AlternativeIdentifier" type="AlternativeIdentifierType"/>
Element AlternativeName
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Diagram
Diagram index1.tmp#id843
Type AlternativeNameType
Properties
content: simple
Used by
Source
<xs:element name="AlternativeName" type="AlternativeNameType"/>
Complex Type OperationsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Kuvion toimenpiteet: hakkuut ja metsänhoitotyöt. Toimenpiteen alla esitetään yhteiset tiedot. Toimenpiteen päälajin (hakkuu tai metsänhoito) perusteella tarkemmat tiedot ovat hakkuu- tai metsanhoito-otsikon alla.
Operation of stand: cutting and Silvicultural operation. Operation data is common data. Operation mainType determine which structure (Cutting or Silviculture) is used to determine main type specific data.
Diagram
Diagram index1.tmp#id529
Used by
Element Operations
Model Operation+
Children Operation
Source
<xs:complexType name="OperationsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kuvion toimenpiteet: hakkuut ja metsänhoitotyöt. Toimenpiteen alla esitetään yhteiset tiedot. Toimenpiteen päälajin (hakkuu tai metsänhoito) perusteella tarkemmat tiedot ovat hakkuu- tai metsanhoito-otsikon alla.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation of stand: cutting and Silvicultural operation. Operation data is common data. Operation mainType determine which structure (Cutting or Silviculture) is used to determine main type specific data.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Operation" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type OperationDefType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Yksittäisen toimenpiteen tiedot.
Single operation data.
Diagram
Diagram index1.tmp#id589 index1.tmp#id590 index5.tmp#id338 index5.tmp#id340 index1.tmp#id531 index1.tmp#id535 index1.tmp#id551 index1.tmp#id555 index5.tmp#id313 index1.tmp#id557 index1.tmp#id568 index1.tmp#id585
Used by
Element Operation
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , OperationType , ProposalData{0,1} , CompletionData{0,1} , OperationInfo{0,1} , DataSource , Specifications{0,1} , (Cutting | Silviculture)
Children ChangeState, ChangeTime, CompletionData, Cutting, DataSource, OperationInfo, OperationType, ProposalData, Silviculture, Specifications
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Toimenpide voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Operation can be identified using string id.
mainType MainTypeType required
Toimenpiteen päälaji: hakkuu tai metsänhoito.
Operation main type.
Source
<xs:complexType name="OperationDefType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäisen toimenpiteen tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single operation data.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="co:ChangeState" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:ChangeTime" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="OperationType"/>
  <xs:element ref="ProposalData" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="CompletionData" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="OperationInfo" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:DataSource"/>
  <xs:element ref="Specifications" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:choice>
   <xs:element ref="Cutting"/>
   <xs:element ref="Silviculture"/>
  </xs:choice>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpide voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Operation can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="mainType" type="MainTypeType" use="required">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen päälaji: hakkuu tai metsänhoito.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Operation main type.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Simple Type OperationTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen laji: hakkuu- tai työlaji.
Operation type: accurate type of cutting or silvicultural operation.
Diagram
Diagram index1.tmp#id533 index1.tmp#id534
Type union of(CuttingTypeType, SilvicultureTypeType)
Used by
Element OperationType
Source
<xs:simpleType name="OperationTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen laji: hakkuu- tai työlaji.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation type: accurate type of cutting or silvicultural operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="CuttingTypeType SilvicultureTypeType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type ProposalDataType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Ehdotuksen / suunnitelman tiedot.
Plan information for "future"
Diagram
Diagram index1.tmp#id537 index1.tmp#id540 index1.tmp#id542 index1.tmp#id539 index1.tmp#id545 index1.tmp#id547 index1.tmp#id544 index1.tmp#id549
Used by
Element ProposalData
Model ProposalType , ((PlanningYear , OperationUrgency) | (MinProposalYear , MaxProposalYear) | ProposalYear)
Children MaxProposalYear, MinProposalYear, OperationUrgency, PlanningYear, ProposalType, ProposalYear
Source
<xs:complexType name="ProposalDataType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Ehdotuksen / suunnitelman tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Plan information for "future"</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="ProposalType"/>
  <xs:choice>
   <xs:group ref="PlanningYearAndOperationUrgencyGroup"/>
   <xs:group ref="TimeBetweenProposalYearsGroup"/>
   <xs:element ref="ProposalYear"/>
  </xs:choice>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type ProposalTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpide-ehdotuksen tyyppi.
Proposal type.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 0
Simuloitu
enumeration 1
Maastoehdotus
Used by
Element ProposalType
Source
<xs:simpleType name="ProposalTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpide-ehdotuksen tyyppi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Proposal type.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Simuloitu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Maastoehdotus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type PlanningYearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Vuosi, josta toimenpiteen kiireellisyys määrittyy, esim. toimenpiteen suunnitteluvuosi (vuosi, jolloin toimenpide on suunniteltu).
Year which define operation urgency parameter e.g. planning year of operation (year when operation is planned).
Diagram
Diagram index3.tmp#id288
Type YearType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1970
Used by
Element PlanningYear
Source
<xs:simpleType name="PlanningYearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Vuosi, josta toimenpiteen kiireellisyys määrittyy, esim. toimenpiteen suunnitteluvuosi (vuosi, jolloin toimenpide on suunniteltu).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Year which define operation urgency parameter e.g. planning year of operation (year when operation is planned).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:YearType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type OperationUrgencyType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen kiireellisyys.
Classifier for operation urgency.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Kiireellinen
enumeration 2
1-5 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 3
6-10 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 4
11-15 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 5
16-20 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 6
Jätetään lepoon, ei käsitellä talouskaudella
enumeration 7
Voidaan käsitellä talouskaudella
enumeration 8
Voidaan käsitellä talouskauden lopulla
Used by
Source
<xs:simpleType name="OperationUrgencyType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen kiireellisyys.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Classifier for operation urgency.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kiireellinen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Brådskande</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">1-5 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">1-5 år sedan planen gjorts</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">6-10 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">6-10 år sedan planen gjorts</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">11-15 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">11-15 år sedan planen gjorts</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">16-20 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">16-20 år sedan planen gjorts</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Jätetään lepoon, ei käsitellä talouskaudella</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Voidaan käsitellä talouskaudella</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Voidaan käsitellä talouskauden lopulla</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type MinProposalYearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen ehdotusvuoden minimiarvo (aikaisintaan).
Minimum proposal year of operation.
Diagram
Diagram index3.tmp#id288
Type YearType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1970
Used by
Element MinProposalYear
Source
<xs:simpleType name="MinProposalYearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen ehdotusvuoden minimiarvo (aikaisintaan).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Minimum proposal year of operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:YearType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type MaxProposalYearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen ehdotusvuoden maksimiarvo (viimeistään).
Maximum proposal year of operation.
Diagram
Diagram index3.tmp#id288
Type YearType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1970
Used by
Element MaxProposalYear
Source
<xs:simpleType name="MaxProposalYearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen ehdotusvuoden maksimiarvo (viimeistään).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Maximum proposal year of operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:YearType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type ProposalYearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen ehdotusvuosi.
Proposal year of operation.
Diagram
Diagram index3.tmp#id288
Type YearType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1970
Used by
Element ProposalYear
Source
<xs:simpleType name="ProposalYearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen ehdotusvuosi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Proposal year of operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:YearType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type CompletionDataType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toteutustiedot. Mikäli tämä tieto esitetään on toimenpide toteutettu. Puuttuva tieto ilmaisee, että kyse on suunnitellusta toimenpiteestä.
If this section is exists, operation is complete, if not exists operation is planned.
Diagram
Diagram index1.tmp#id553
Used by
Element CompletionData
Model CompletionDate{0,1}
Children CompletionDate
Source
<xs:complexType name="CompletionDataType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toteutustiedot. Mikäli tämä tieto esitetään on toimenpide toteutettu. Puuttuva tieto ilmaisee, että kyse on suunnitellusta toimenpiteestä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">If this section is exists, operation is complete, if not exists operation is planned.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="CompletionDate" minOccurs="0"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type CompletionDateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen toteutusajankohta.
Date when operation is completed.
Diagram
Diagram index3.tmp#id79
Type DateType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1970-01-01
Used by
Element CompletionDate
Source
<xs:simpleType name="CompletionDateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen toteutusajankohta.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Date when operation is completed.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:DateType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type OperationInfoType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteeseen liittyvä huomautusteksti maksimissaan 80 merkkiä.
Free text for e.g. notices, max length 80 chars
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
maxLength 80
Used by
Element OperationInfo
Source
<xs:simpleType name="OperationInfoType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteeseen liittyvä huomautusteksti maksimissaan 80 merkkiä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Free text for e.g. notices, max length 80 chars</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="80"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Complex Type SpecificationsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen tarkenteet: lisämääreet ja hakkuun ohjaus.
Operation specifications.
Diagram
Diagram index1.tmp#id559
Used by
Element Specifications
Model Specification+
Children Specification
Source
<xs:complexType name="SpecificationsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen tarkenteet: lisämääreet ja hakkuun ohjaus.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation specifications.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Specification" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type SpecificationType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Yksittäinen tarkenne (lisämääre tai hakkuun ohjaus).
Single operation specification.
Diagram
Diagram index1.tmp#id567 index5.tmp#id338 index5.tmp#id340 index1.tmp#id561
Used by
Element Specification
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , SpecificationCode
Children ChangeState, ChangeTime, SpecificationCode
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Tarkenne voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Operation specification can be identified using string id.
Source
<xs:complexType name="SpecificationType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäinen tarkenne (lisämääre tai hakkuun ohjaus).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single operation specification.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="co:ChangeState" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:ChangeTime" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="SpecificationCode"/>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Tarkenne voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Operation specification can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Simple Type SpecificationCodeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Hakkuu- tai metsänhoito toimenpiteen tarkennekoodi.
Operation specification code
Diagram
Diagram index1.tmp#id563 index1.tmp#id564 index1.tmp#id565 index1.tmp#id566
Type union of(CuttingDirectingType, CuttingExtraQualifierType, SilvicultureExtraQualifierType, CommonOperationExtraQualifierType)
Used by
Source
<xs:simpleType name="SpecificationCodeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuu- tai metsänhoito toimenpiteen tarkennekoodi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation specification code</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="CuttingDirectingType CuttingExtraQualifierType SilvicultureExtraQualifierType CommonOperationExtraQualifierType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type CuttingType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Hakkuun tarkemmat tiedot.
Cutting specific information.
Diagram
Diagram index1.tmp#id570 index1.tmp#id572
Used by
Element Cutting
Model CuttingVolume{0,1} , Assortments{0,1}
Children Assortments, CuttingVolume
Source
<xs:complexType name="CuttingType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuun tarkemmat tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Cutting specific information.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="CuttingVolume" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="Assortments" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type CuttingVolumeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Hakkuun kertymä (arvio).
Cutting volume (estimation).
Diagram
Diagram index3.tmp#id368 index3.tmp#id130
Type union of(Decimal5TotalDigitsType, Decimal2FractionDigitsType)
Used by
Element CuttingVolume
Source
<xs:simpleType name="CuttingVolumeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuun kertymä (arvio).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Cutting volume (estimation).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="bdt:Decimal5TotalDigitsType bdt:Decimal2FractionDigitsType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type AssortmentsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Hakkuun puutavaralajit.
Assortments of cutting
Diagram
Diagram index1.tmp#id574
Used by
Element Assortments
Model Assortment+
Children Assortment
Source
<xs:complexType name="AssortmentsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuun puutavaralajit.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Assortments of cutting</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Assortment" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type AssortmentType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Yksittäinen hakkuun puutavaralaji. Puutavaralaji koostuu puulajista ja runkolajista eli mäntytukin sijaan onkin mänty + tukki.
Single assortment data. Assortment "keys" are tree species and stem type
Diagram
Diagram index1.tmp#id584 index5.tmp#id338 index5.tmp#id340 index1.tmp#id576 index1.tmp#id578 index1.tmp#id580 index1.tmp#id582
Used by
Element Assortment
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , TreeSpecies , StemType , (AssortmentPercent | AssortmentVolume)
Children AssortmentPercent, AssortmentVolume, ChangeState, ChangeTime, StemType, TreeSpecies
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Hakkuun puutavaralaji voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Assortment can be identified using string id.
Source
<xs:complexType name="AssortmentType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäinen hakkuun puutavaralaji. Puutavaralaji koostuu puulajista ja runkolajista eli mäntytukin sijaan onkin mänty + tukki.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single assortment data. Assortment "keys" are tree species and stem type</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="co:ChangeState" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:ChangeTime" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="TreeSpecies"/>
  <xs:element ref="StemType"/>
  <xs:choice>
   <xs:element ref="AssortmentPercent"/>
   <xs:element ref="AssortmentVolume"/>
  </xs:choice>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuun puutavaralaji voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Assortment can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Simple Type TreeSpeciesType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Puutavaralajin puulaji.
Tree species of assortment
Diagram
Diagram index5.tmp#id120 index3.tmp#id121
Type union of(TreeSpeciesType, EmptyStringType)
Used by
Element TreeSpecies
Source
<xs:simpleType name="TreeSpeciesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin puulaji.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Tree species of assortment</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="co:TreeSpeciesType bdt:EmptyStringType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type StemTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Puutavaralajin runkolaji, esim. tukki, kuitu, runko, kanto, energiapuu, pikkutukki, parru
Stem type of assortment.
Diagram
Diagram index5.tmp#id125
Type StemTypeType
Type hierarchy
Facets
enumeration 1
Tukki
enumeration 2
Pikkutukki
enumeration 3
Parru
enumeration 4
Pylväs
enumeration 5
Kuitu
enumeration 6
Vaneri
enumeration 7
Sellu
enumeration 8
Energiapuu
enumeration 9
Kannot
enumeration 10
Hakkuutähde
enumeration 11
Runko
enumeration 12
Rungon osa
enumeration 13
Erikoistyvi
Used by
Element StemType
Source
<xs:simpleType name="StemTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin runkolaji, esim. tukki, kuitu, runko, kanto, energiapuu, pikkutukki, parru</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Stem type of assortment.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:StemTypeType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type AssortmentPercentType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Puutavaralajin osuus hakkuukertymästä prosentteina.
Assortment proportion of volume of cutting.
Diagram
Diagram index3.tmp#id372 index3.tmp#id149
Type union of(PercentType, Decimal1FractionDigitType)
Used by
Source
<xs:simpleType name="AssortmentPercentType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin osuus hakkuukertymästä prosentteina.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Assortment proportion of volume of cutting.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="bdt:PercentType bdt:Decimal1FractionDigitType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type AssortmentVolumeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Puutavaralajin tilavuus, m3/ha.
Assortment volume, m3/ha.
Diagram
Diagram index5.tmp#id367
Type VolumeType
Type hierarchy
Used by
Source
<xs:simpleType name="AssortmentVolumeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin tilavuus, m3/ha.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Assortment volume, m3/ha.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:VolumeType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type SilvicultureType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Metsänhoitotyön tarkemmat tiedot.
Silvicultural operation specific information.
Diagram
Diagram index1.tmp#id587
Used by
Element Silviculture
Model CuttingRelated{0,1}
Children CuttingRelated
Source
<xs:complexType name="SilvicultureType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsänhoitotyön tarkemmat tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Silvicultural operation specific information.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="CuttingRelated" minOccurs="0"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type CuttingRelatedType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Metsänhoitotyön liittyy hakkuuseen.
Silvicultural operation is related cutting operation.
Diagram
Diagram index3.tmp#id94
Type YesNoType
Type hierarchy
Facets
enumeration 0
Ei
enumeration 1
Kyllä
Used by
Element CuttingRelated
Source
<xs:simpleType name="CuttingRelatedType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsänhoitotyön liittyy hakkuuseen.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Silvicultural operation is related cutting operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="bdt:YesNoType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type MainTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen päälaji: hakkuu tai metsänhoito.
Operation main type.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Toimenpiteen päälaji: hakkuu.
enumeration 2
Toimenpiteen päälaji: metsänhoito.
Used by
Source
<xs:simpleType name="MainTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen päälaji: hakkuu tai metsänhoito.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation main type.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen päälaji: hakkuu.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Cutting</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen päälaji: metsänhoito.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Silviculture</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Complex Type PlannedOperationChainsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Suunnitteluvaihtoehdot. Vaihtoehtoiset toimenpideketjut.
Planned alternative operation chains.
Diagram
Diagram index1.tmp#id838
Used by
Model PlannedOperationChain+
Children PlannedOperationChain
Source
<xs:complexType name="PlannedOperationChainsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Suunnitteluvaihtoehdot. Vaihtoehtoiset toimenpideketjut.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Planned alternative operation chains.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="PlannedOperationChain" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type PlannedOperationChainType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Suunnitteluvaihtoehdon tiedot. Vaihtoehtoinen toimenpideketju.
Data of single planned alternative operation chain.
Diagram
Diagram index1.tmp#id844 index5.tmp#id338 index5.tmp#id340 index1.tmp#id840 index1.tmp#id842 index1.tmp#id527
Used by
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , AlternativeIdentifier , AlternativeName{0,1} , Operations
Children AlternativeIdentifier, AlternativeName, ChangeState, ChangeTime, Operations
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Suunnitteluvaihtoehto voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.
Operation chain can be identified using string id.
Source
<xs:complexType name="PlannedOperationChainType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Suunnitteluvaihtoehdon tiedot. Vaihtoehtoinen toimenpideketju.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Data of single planned alternative operation chain.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="co:ChangeState" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:ChangeTime" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="AlternativeIdentifier"/>
  <xs:element ref="AlternativeName" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="Operations"/>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Suunnitteluvaihtoehto voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Operation chain can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Simple Type AlternativeIdentifierType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Suunnitteluvaihtoehdon (toimenpideketjun) tunniste.
Identifier of single planned alternative operation chain.
Diagram
Diagram
Type xs:string
Used by
Source
<xs:simpleType name="AlternativeIdentifierType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Suunnitteluvaihtoehdon (toimenpideketjun) tunniste.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Identifier of single planned alternative operation chain.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
Simple Type AlternativeNameType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Suunnitteluvaihtoehdon (toimenpideketjun) nimi.
Name of single planned alternative operation chain.
Diagram
Diagram
Type xs:string
Used by
Element AlternativeName
Source
<xs:simpleType name="AlternativeNameType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Suunnitteluvaihtoehdon (toimenpideketjun) nimi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Name of single planned alternative operation chain.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
Simple Type CuttingTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen hakkuu hakkuutapa.
Cutting type.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 0
Määräaikainen lepo
enumeration 1
Ylispuiden poisto
enumeration 2
Ensiharvennus
enumeration 3
Harvennus
enumeration 4
Kaistalehakkuu
enumeration 5
Avohakkuu
enumeration 6
Verhopuuhakkuu
enumeration 7
Suojuspuuhakkuu
enumeration 8
Siemenpuuhakkuu
enumeration 9
Erikoishakkuu
enumeration 11
Yläharvennus
enumeration 12
Väljennyshakkuu
enumeration 13
Kunnostushakkuu
enumeration 20
Energiapuuharvennus
enumeration 90
Maankäyttömuodon muutokseen johtava erityishakkuu. Metsänkäyttöilmoituksella esiintyvä hakkuutapa.
enumeration 91
Erityishakkuu (Metsälain 6§:n mukainen hakkuu). Metsänkäyttöilmoituksella esiintyvä hakkuutapa.
enumeration 92
Muu hakkuu tai toimenpide. Metsänkäyttöilmoituksella esiintyvä hakkuutapa.
enumeration 93
Uudistushakkuu metsätuhoalueella.
enumeration 94
Kasvatushakkuu metsätuhoalueella.
Source
<xs:simpleType name="CuttingTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen hakkuu hakkuutapa.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Cutting type.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Määräaikainen lepo</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ylispuiden poisto</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Avlägsnande av överståndare</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Felling of hold-overs</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ensiharvennus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Första gallring</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">First thinning</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Harvennus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Gallring</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Thinning</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kaistalehakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kant- och teghuggning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Clear felling in strips</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Avohakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kalavverkning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Regeneration felling</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Verhopuuhakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Huggning i lågskärm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Nurse crop felling</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Suojuspuuhakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Huggning i skärmställning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Shelterwood felling</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Siemenpuuhakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Huggning i fröträdsställning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Seeding felling</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Erikoishakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Specialavverkning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="11">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Yläharvennus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="12">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Väljennyshakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kunnostushakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="20">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Energiapuuharvennus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="90">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Maankäyttömuodon muutokseen johtava erityishakkuu. Metsänkäyttöilmoituksella esiintyvä hakkuutapa.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="91">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Erityishakkuu (Metsälain 6§:n mukainen hakkuu). Metsänkäyttöilmoituksella esiintyvä hakkuutapa.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="92">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muu hakkuu tai toimenpide. Metsänkäyttöilmoituksella esiintyvä hakkuutapa.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="93">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Uudistushakkuu metsätuhoalueella.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="94">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kasvatushakkuu metsätuhoalueella.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type SilvicultureTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation/2010/08/31
Annotations
Toimenpiteen metsänhoito työlajit.
Silvicultural operation type.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 100
Luontainen uudistaminen
enumeration 101
Männyn luontainen uudistaminen
enumeration 102
Kuusen luontainen uudistaminen
enumeration 103
Rauduskoivun luontainen uudistaminen
enumeration 104
Hieskoivun luontainen uudistaminen
enumeration 105
Haavan luontainen uudistaminen
enumeration 106
Harmaalepän luontainen uudistaminen
enumeration 107
Tervalepän luontainen uudistaminen
enumeration 108
Muun havupuun luontainen uudistaminen
enumeration 109
Muun lehtipuun luontainen uudistaminen
enumeration 110
Douglaskuusen luontainen uudistaminen
enumeration 111
Katajan luontainen uudistaminen
enumeration 112
Kontortamännyn luontainen uudistaminen
enumeration 113
Kynäjalavan luontainen uudistaminen
enumeration 114
Lehtikuusen luontainen uudistaminen
enumeration 115
Metsälehmuksen luontainen uudistaminen
enumeration 116
Mustakuusen luontainen uudistaminen
enumeration 117
Pajun luontainen uudistaminen
enumeration 118
Pihlajan luontainen uudistaminen
enumeration 119
Pihdan luontainen uudistaminen
enumeration 120
Raida luontainen uudistaminen
enumeration 121
Saarnen luontainen uudistaminen
enumeration 122
Sembramännyn luontainen uudistaminen
enumeration 123
Serbiankuusen luontainen uudistaminen
enumeration 124
Tammen luontainen uudistaminen
enumeration 125
Tuomen luontainen uudistaminen
enumeration 126
Vaahteran luontainen uudistaminen
enumeration 127
Visakoivun luontainen uudistaminen
enumeration 128
Vuorijalavan luontainen uudistaminen
enumeration 200
Kylvö
enumeration 201
Männyn kylvö
enumeration 202
Kuusen kylvö
enumeration 203
Rauduskoivun kylvö
enumeration 204
Hieskoivun kylvö
enumeration 205
Haavan kylvö
enumeration 206
Harmaalepän kylvö
enumeration 207
Tervalepän kylvö
enumeration 208
Muun havupuun kylvö
enumeration 209
Muun lehtipuun kylvö
enumeration 210
Douglaskuusen kylvö
enumeration 211
Katajan kylvö
enumeration 212
Kontortamännyn kylvö
enumeration 213
Kynäjalavan kylvö
enumeration 214
Lehtikuusen kylvö
enumeration 215
Metsälehmuksen kylvö
enumeration 216
Mustakuusen kylvö
enumeration 217
Pajun kylvö
enumeration 218
Pihlajan kylvö
enumeration 219
Pihdan kylvö
enumeration 220
Raidan kylvö
enumeration 221
Saarnen kylvö
enumeration 222
Sembramännyn kylvö
enumeration 223
Serbiankuusen kylvö
enumeration 224
Tammen kylvö
enumeration 225
Tuomen kylvö
enumeration 226
Vaahteran kylvö
enumeration 227
Visakoivun kylvö
enumeration 228
Vuorijalavan kylvö
enumeration 300
Istutus
enumeration 301
Männyn istutus
enumeration 302
Kuusen istutus
enumeration 303
Rauduskoivun istutus
enumeration 304
Hieskoivun istutus
enumeration 305
Haavan istutus
enumeration 306
Harmaalepän istutus
enumeration 307
Tervalepän istutus
enumeration 308
Muun havupuun istutus
enumeration 309
Muun lehtipuun istutus
enumeration 310
Douglaskuusen istutus
enumeration 311
Katajan istutus
enumeration 312
Kontortamännyn istutus
enumeration 313
Kynäjalavan istutus
enumeration 314
Lehtikuusen istutus
enumeration 315
Metsälehmuksen istutus
enumeration 316
Mustakuusen istutus
enumeration 317
Pajun istutus
enumeration 318
Pihlajan istutus
enumeration 319
Pihdan istutus
enumeration 320
Raidan istutus
enumeration 321
Saarnen istutus
enumeration 322
Sembramännyn istutus
enumeration 323
Serbiankuusen istutus
enumeration 324
Tammen istutus
enumeration 325
Tuomen istutus
enumeration 326
Vaahteran istutus
enumeration 327
Visakoivun istutus
enumeration 328
Vuorijalavan istutus
enumeration 401
Raivaus
enumeration 410
Mekaaninen raivaus
enumeration 420
Mekaanis-kemiallinen raivaus
enumeration 440
Haavan vesottumisen ennakkotorjunta
enumeration 450
Ennakkoraivaus
enumeration 501
Maanpinnan käsittely
enumeration 510
Laikutus
enumeration 511
Kaivurilaikutus
enumeration 520
Mätästys
enumeration 521
Kääntömätästys
enumeration 522
Naveromätästys
enumeration 523
Laikkumätästys
enumeration 530
Äestys
enumeration 531
Ristiinäestys
enumeration 540
Säätöauraus
enumeration 550
Ojitusmätästys
enumeration 560
Pellon muokkaus
enumeration 601
Männyn täydennysistutus
enumeration 602
Kuusen täydennysistutus
enumeration 603
Rauduskoivun täydennysistutus
enumeration 604
Hieskoivun täydennysistutus
enumeration 605
Haavan täydennysistutus
enumeration 606
Harmaalepän täydennysistutus
enumeration 607
Tervalepän täydennysistutus
enumeration 608
Muun havupuun täydennysistutus
enumeration 609
Muun lehtipuun täydennysistutus
enumeration 610
Douglaskuusen täydennysistutus
enumeration 611
Katajan täydennysistutus
enumeration 612
Kontortamännyn täydennysistutus
enumeration 613
Kynäjalavan täydennysistutus
enumeration 614
Lehtikuusen täydennysistutus
enumeration 615
Metsälehmuksen täydennysistutus
enumeration 616
Mustakuusen täydennysistutus
enumeration 617
Pajun täydennysistutus
enumeration 618
Pihlajan täydennysistutus
enumeration 619
Pihdan täydennysistutus
enumeration 620
Raidan täydennysistutus
enumeration 621
Saarnen täydennysistutus
enumeration 622
Sembramännyn täydennysistutus
enumeration 623
Serbiankuusen täydennysistutus
enumeration 624
Tammen täydennysistutus
enumeration 625
Tuomen täydennysistutus
enumeration 626
Vaahteran täydennysistutus
enumeration 627
Visakoivun täydennysistutus
enumeration 628
Vuorijalavan täydennysistutus
enumeration 630
Täydennyskylvö
enumeration 640
Mekaaninen heinäntorjunta
enumeration 650
Kemiallinen heinäntorjunta
enumeration 660
Mekaaninen perkaus
enumeration 670
Kemiallinen perkaus
enumeration 680
Mekaanis-kemiallinen perkaus
enumeration 690
Reikäperkaus
enumeration 701
Taimikonhoito ja -kunnostus
enumeration 730
Kylvötuppaiden harvennus
enumeration 740
Taimikonhoito
enumeration 750
Nuoren metsän hoito
enumeration 760
Pienpuuston hoito
enumeration 840
Mekaaninen heinäntorjunta
enumeration 850
Kemiallinen heinäntorjunta
enumeration 860
Mekaaninen perkaus
enumeration 870
Kemiallinen perkaus
enumeration 880
Mekaanis-kemiallinen perkaus
enumeration 890
Taimikonharvennus
enumeration 911
Kasvatuslannoitus
enumeration 912
Terveyslannoitus
enumeration 940
Kunnostusojitus
enumeration 950
Hakkuutähteiden korjuu
enumeration 951
Kantojen korjuu
enumeration 960
Kulotus
enumeration 970
Pystykarsinta
enumeration 980
Käsittely hirvikarkotteella
enumeration 990
Juurikäävän torjunta
enumeration 999
Ojien tukkiminen
Source
<xs:simpleType name="SilvicultureTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen metsänhoito työlajit.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Silvicultural operation type.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="100">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="101">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Männyn luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av tall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="102">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuusen luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av gran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="103">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Rauduskoivun luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av vårtbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="104">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hieskoivun luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av glasbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="105">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Haavan luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av asp</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="106">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Harmaalepän luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av gråal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="107">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tervalepän luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av klibbal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="108">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muun havupuun luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av övriga barrträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="109">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muun lehtipuun luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av övriga lövträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="110">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Douglaskuusen luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av douglasgran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Katajan luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av en</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="112">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kontortamännyn luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av contortatall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="113">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kynäjalavan luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av vresalm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="114">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtikuusen luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av lärkträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="115">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Metsälehmuksen luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av skogslind</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="116">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mustakuusen luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av svartgran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="117">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pajun luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av vide</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="118">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pihlajan luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av rönn</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="119">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pihdan luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av pichtagran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="120">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Raida luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av sälg</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="121">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Saarnen luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av ask</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="122">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Sembramännyn luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av cembratall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="123">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Serbiankuusen luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av omorikagran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="124">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tammen luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av ek</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="125">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tuomen luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av hägg</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="126">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vaahteran luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av lönn</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="127">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Visakoivun luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av masurbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="128">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vuorijalavan luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av skogsalm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="200">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="201">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Männyn kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av tall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="202">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuusen kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av gran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="203">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Rauduskoivun kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av vårtbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="204">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hieskoivun kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av glasbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="205">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Haavan kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av asp</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="206">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Harmaalepän kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av gråal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="207">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tervalepän kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av klibbal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="208">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muun havupuun kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av övriga barrträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="209">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muun lehtipuun kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av övriga lövträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="210">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Douglaskuusen kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av douglasgran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="211">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Katajan kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av en</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="212">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kontortamännyn kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av contortatall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="213">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kynäjalavan kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av vresalm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="214">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtikuusen kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av lärkträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="215">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Metsälehmuksen kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av skogslind</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="216">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mustakuusen kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av svartgran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="217">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pajun kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av vide</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="218">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pihlajan kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av rönn</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="219">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pihdan kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av pichtagran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Raidan kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av sälg</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Saarnen kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av ask</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Sembramännyn kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av cembratall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="223">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Serbiankuusen kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av omorikagran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="224">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tammen kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av ek</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="225">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tuomen kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av hägg</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="226">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vaahteran kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av lönn</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="227">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Visakoivun kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av masurbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="228">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vuorijalavan kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av skogsalm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="300">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="301">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Männyn istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av tall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="302">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuusen istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av gran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="303">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Rauduskoivun istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av vårtbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="304">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hieskoivun istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av glasbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="305">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Haavan istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av asp</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="306">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Harmaalepän istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av gråal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="307">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tervalepän istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av klibbal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="308">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muun havupuun istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av övriga barrträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="309">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muun lehtipuun istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av övriga lövträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="310">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Douglaskuusen istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av douglasgran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="311">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Katajan istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av en</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="312">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kontortamännyn istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av contortatall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="313">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kynäjalavan istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av vresalm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="314">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtikuusen istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av lärkträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="315">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Metsälehmuksen istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av skogslind</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="316">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mustakuusen istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av svartgran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="317">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pajun istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av vide</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="318">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pihlajan istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av rönn</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="319">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pihdan istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av pichtagran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="320">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Raidan istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av sälg</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="321">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Saarnen istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av ask</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="322">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Sembramännyn istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av cembratall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="323">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Serbiankuusen istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av omorikagran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="324">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tammen istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av ek</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="325">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tuomen istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av hägg</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="326">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vaahteran istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av lönn</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="327">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Visakoivun istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av masurbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="328">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vuorijalavan istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av skogsalm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="401">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Raivaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hyggesrensning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="410">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mekaaninen raivaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Mekanisk hyggesrensning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mekaanis-kemiallinen raivaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Mekanisk-kemisk hyggesrensning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="440">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Haavan vesottumisen ennakkotorjunta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Förhandsbekämpning av asp</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="450">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ennakkoraivaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hyggesrensning före avverkning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="501">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Maanpinnan käsittely</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">SV Maanpinnan käsittely</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="510">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Laikutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Fläckupptagning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="511">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kaivurilaikutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Fläckupptagning med grävmaskin</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="520">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mätästys</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Högläggning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="521">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kääntömätästys</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Vändhögläggning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="522">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Naveromätästys</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Högläggning med fåror</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="523">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Laikkumätästys</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Fläckhögläggning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="530">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Äestys</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Harvning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="531">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ristiinäestys</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Korsharvning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="540">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Säätöauraus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Anpassad plogning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="550">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ojitusmätästys</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Dikningshögläggning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="560">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pellon muokkaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Åkerbearbetning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="601">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Männyn täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med tall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="602">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuusen täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med gran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="603">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Rauduskoivun täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med vårtbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="604">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hieskoivun täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med glasbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="605">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Haavan täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med asp</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="606">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Harmaalepän täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med gråal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="607">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tervalepän täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med klibbal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="608">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muun havupuun täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med övriga barrträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="609">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muun lehtipuun täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med övriga lövträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="610">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Douglaskuusen täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med douglasgran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="611">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Katajan täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med en</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="612">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kontortamännyn täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med contortatall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="613">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kynäjalavan täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med vresalm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="614">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtikuusen täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med lärkträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="615">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Metsälehmuksen täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med skogslind</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="616">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mustakuusen täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med svartgran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="617">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pajun täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med vide</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="618">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pihlajan täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med rönn</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="619">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pihdan täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med pichtagran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="620">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Raidan täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med sälg</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="621">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Saarnen täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med ask</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="622">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Sembramännyn täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med cembratall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="623">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Serbiankuusen täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med omorikagran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="624">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tammen täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med ek</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="625">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tuomen täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med hägg</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="626">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vaahteran täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med lönn</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="627">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Visakoivun täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med masurbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="628">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vuorijalavan täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med skogsalm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="630">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Täydennyskylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpsådd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="640">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mekaaninen heinäntorjunta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Mekanisk gräsbekämpning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="650">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kemiallinen heinäntorjunta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kemisk gräsbekämpning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="660">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mekaaninen perkaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Första röjning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="670">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kemiallinen perkaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kemisk slybekämpning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="680">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mekaanis-kemiallinen perkaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Mekanisk-kemisk slybekämpning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="690">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Reikäperkaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Brunnsröjning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="701">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Taimikonhoito ja -kunnostus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">SV Taimikonhoito ja -kunnostus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="730">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kylvötuppaiden harvennus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Utglesning av såddruggar</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="740">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Taimikonhoito</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantskogsvård</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="750">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Nuoren metsän hoito</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Iståndsättning av ung skog</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="760">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pienpuuston hoito</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skötsel av underväxt</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="840">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mekaaninen heinäntorjunta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Mekanisk gräsbekämpning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="850">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kemiallinen heinäntorjunta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kemisk gräsbekämpning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="860">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mekaaninen perkaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Första röjning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="870">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kemiallinen perkaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang=