Main Layout

U Terveyslannoitus-ilmoitus Comments as mouse-over tips, zoom and pan.Read column and table comments by hovering the columns and tables. Zoom with CTRL+whell mouse button, pan by dragging the diagram with the right-mouse button by DbSchema.com - Wise CodersDbSchema is an universal database designer. DbSchema has a free Community Edition. Terveyslannoitus-ilmoitus 🔗 Foreign Key fk_Document_Applier Applier ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Applier Applier ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Document_Attorney Attorney ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Attorney Attorney ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Cost_Stand Cost ref Stand ( StandId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Cost_Stand Cost ref Stand ( StandId -> id ) StandId 🔗 Foreign Key fk_Document_Payee Payee ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Payee Payee ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Document RealEstate ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document RealEstate ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Applier_Owner RealEstateOwner ref Applier ( ApplierId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Applier_Owner RealEstateOwner ref Applier ( ApplierId -> id ) ApplierId 🔗 Foreign Key fk_RealEstate RealEstateRealEstateOwner ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_RealEstate RealEstateRealEstateOwner ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) RealEstateId 🔗 Foreign Key fk_RealEstateOwner RealEstateRealEstateOwner ref RealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_RealEstateOwner RealEstateRealEstateOwner ref RealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) RealEstateOwnerId 🔗 Foreign Key fk_Document_Sender Sender ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Sender Sender ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Document_Stand Stand ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Stand Stand ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Stand Stand ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Stand Stand ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) RealEstateId ApplierTable Default.Applier ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan hakija 🔑 Pk pk_Applier ( id ) id⧉ id * integer ↙ RealEstateOwner( id ) &#1F517; Referred by RealEstateOwner ( ApplierId -> id ) FirstName⧉ FirstName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. t LastName⧉ LastName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. t OrganizationName⧉ OrganizationName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Organisaation nimi, annetaan jos hakija on organisaatio. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Y-tunnus, annetaan, jos hakijalla on y-tunnus. Pakollinen, jos hakija on organisaatio. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. t DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Applier( id ) &#1F517; References Document ( DocumentId -> id ) NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto b ApplierType⧉ ApplierType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Hakijan tyyppi. Koodia 0 = muu käytetään esimerkiksi silloin kun tukea hakee yhteisö, jonka tyyppiä ei löydy listasta, tai kun hakijana on hallintaoikeuden haltija. 0 - Muu 1 - Verotusyhtymä 2 - Jakamaton kuolinpesä 3 - Luonnollinen henkilö 4 - Yhteismetsä 5 - Osakeyhtiö 6 - Säätiö # AttorneyTable Default.Attorney ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan asiamies 🔑 Pk pk_Attorney ( id ) id⧉ id * integer # FirstName⧉ FirstName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. t LastName⧉ LastName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. t OrganizationName⧉ OrganizationName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan y-tunnus. Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. t DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Attorney( id ) &#1F517; References Document ( DocumentId -> id ) AuthorizationDate⧉ AuthorizationDate date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Annetaan päivämäärä, jolloin tuen saaja on valtuuttanut asiamiehen edustamaan itseään Metka-tukeen liittyvässä asiassa. d BankAccountAuthorization⧉ BankAccountAuthorization boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kenttään tehdään merkintä, jos asiamies on valtuutettu ohjaamaan maksun jollekin muulle kuin tuen saajalle. b NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto b CostTable Default.Cost 🔑 Pk pk_Cost ( id ) id⧉ id * integer # CostType⧉ CostType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kustannuslaji, boorilannoitus tai tuhkalannoitus. # StandId⧉ StandId * integer ↗ Cost( id ) &#1F517; References Stand ( StandId -> id ) WorkAmount⧉ WorkAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työmäärä hehtaareina, 0,1 ha tarkkuudella, työmäärän tulee vastata geometrian pinta-alaa. # DocumentTable Default.Document 🔑 Pk pk_Document ( id ) id⧉ id * integer ↙ Applier( id ) ↙ Attorney( id ) ↙ Payee( id ) ↙ RealEstate( id ) ↙ Sender( id ) ↙ Stand( id ) &#1F517; Referred by Applier ( DocumentId -> id ) Referred by Attorney ( DocumentId -> id ) Referred by Payee ( DocumentId -> id ) Referred by RealEstate ( DocumentId -> id ) Referred by Sender ( DocumentId -> id ) Referred by Stand ( DocumentId -> id ) DocumentReference⧉ DocumentReference text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitusviite Lähettäjän generoima asiakirja-tunniste t CustomerReference⧉ CustomerReference text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakasviite, voidaan antaa vapaaehtoisena tietona, viite tulostuu esim. asiakkaalle lähetettäville päätös- ja tarkastusraporteille. t OtherPublicSubsidy⧉ OtherPublicSubsidy * integer # Language⧉ Language * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kieli "fi" - Suomi "sv" - Ruotsi t SentDate⧉ SentDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähetyspäivämäärä d FinancingType⧉ FinancingType * integer default 13 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Rahoitustyyppi Terveyslannoituksella aina 13 - Metka # FinancingActWorkGroup⧉ FinancingActWorkGroup * integer default 50 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työlajiryhmä Terveyslannoituksella aina 50 - Terveyslannoitus # CoOperationProject⧉ CoOperationProject * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Jos kyseessä on yhteishanke, valitaan "kyllä". Hanke on yhteishanke silloin, kun siinä on mukana vähintään kaksi eri kiinteistöä, joiden omistuspohja eroaa toisistaan. b UpdatePreviousMessage⧉ UpdatePreviousMessage * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Korvaava viesti. Korvaava viesti voidaan ottaa vastaan, mikäli asiakirjan käsitelyä ei ole aloitettu Metsäkeskuksessa. b DiffersFromFinancingApplication⧉ DiffersFromFinancingApplication * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Tieto eroaako toteutus hyväksytystä rahoitushakemuksesta. Jos eroaa, niin vastataan "kyllä". b DifferencesFromFinancingApplication⧉ DifferencesFromFinancingApplication text(5000) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Annetaan kuvaus toteutuksen eroista hyväksyttyyn rahoitushakemukseen. Pakollinen vain jos kenttään DiffersFromFinancingApplication on annettu arvo "kyllä". t FinancingActProjectCompleted⧉ FinancingActProjectCompleted * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Tieto onko kyseessä hankkeen viimeinen toteusilmoitus. Valitaan, jos kyseessä on hankkeen viimeinen toteutusilmotus. b ProjectNumber⧉ ProjectNumber * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Hankkeen rahoitushakemuksen Metka-numero. t BankReferenceNumber⧉ BankReferenceNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksuviite t DocumentType⧉ DocumentType * integer default 2 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan tyyppi 1 = Rahoitushakemus 2 = Toteutusilmoitus # AdditionalInformation⧉ AdditionalInformation text(5000) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjaa koskevat lisätiedot. Kirjataan ainostaan ehdottoman välttämättömät asiat, jotka eivät muuten ilmene asiakirjalla ilmoitetuista tiedoista. Merkkirajoitus 5000 merkkiä. t PayeeTable Default.Payee ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan maksunsaaja 🔑 Pk pk_Payee ( id ) id⧉ id * integer # FirstName⧉ FirstName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. t LastName⧉ LastName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. t OrganizationName⧉ OrganizationName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaaja-organisaation nimi, jos maksunsaaja on organisaatio. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaaja-organisaation y-tunnus, jos maksunsaaja on organisaatio. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. t DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Payee( id ) &#1F517; References Document ( DocumentId -> id ) BankAccountNumber⧉ BankAccountNumber * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaajan tilinumero IBAN-muodossa t BICCode⧉ BICCode * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ BIC-koodi. t PayeeShare⧉ PayeeShare * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaajan osuus maksusta. # RealEstateTable Default.RealEstate ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistö 🔑 Pk pk_RealEstate ( id ) id⧉ id * integer ↙ RealEstateRealEstateOwner( id ) ↙ Stand( id ) &#1F517; Referred by RealEstateRealEstateOwner ( RealEstateId -> id ) Referred by Stand ( RealEstateId -> id ) RegisterUnitId⧉ RegisterUnitId * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön kiinteistötunnus t RealEstateName⧉ RealEstateName * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön nimi t MunicipalityNumber⧉ MunicipalityNumber * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön sijaintikunta # DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ RealEstate( id ) &#1F517; References Document ( DocumentId -> id ) RealEstateOwnerTable Default.RealEstateOwner ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maanomistaja Tänne kootaan kaikki hakijan kiinteistöön liittyvät omistajat/osakkaat 🔑 Pk pk_RealEstateOwner ( id ) id⧉ id * integer ↙ RealEstateRealEstateOwner( id ) &#1F517; Referred by RealEstateRealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) FirstName⧉ FirstName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. t LastName⧉ LastName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. t OrganizationName⧉ OrganizationName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Organisaation nimi, annetaan jos osakas on organisaatio. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Y-tunnus, annetaan, jos osakkaalla on y-tunnus. Pakollinen, jos osakas on organisaatio. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköposti t ApplierId⧉ ApplierId * integer ↗ RealEstateOwner( id ) &#1F517; References Applier ( ApplierId -> id ) RealEstateRealEstateOwnerTable Default.RealEstateRealEstateOwner ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Omistajan ja kiinteistön välinen side 🔑 Pk RealEstateRealEstateOwner_pk ( RealEstateId, RealEstateOwnerId ) RealEstateId⧉ RealEstateId * integer ↗ RealEstateRealEstateOwner( id ) &#1F517; References RealEstate ( RealEstateId -> id ) 🔑 Pk RealEstateRealEstateOwner_pk ( RealEstateId, RealEstateOwnerId ) RealEstateOwnerId⧉ RealEstateOwnerId * integer ↗ RealEstateRealEstateOwner( id ) &#1F517; References RealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) OwningShare⧉ OwningShare real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Omistusosuus kiinteistöön # OwningType⧉ OwningType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Valitaan koodistoarvo, joka kuvaa kiinteistön omistusta. Esimerkiksi jos vain osa verotusyhtymän osakkaista on hakemassa tukea, valitaan omistusmuodoksi silti 1 = verotusyhtymä. Saman omistuspohjan omaaville kiinteistöille on annettava sama omistusmuoto. 0 = Muu 1 = Verotusyhtymä 2 = Jakamaton kuolinpesä 3 = Puolisot yhdessä 4 = Yksinomistus 5 = Yhteismetsä 6 = Osakeyhtiö 7 = Säätiö # SenderTable Default.Sender ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan laatija 🔑 Pk pk_Sender ( id ) id⧉ id * integer # FirstName⧉ FirstName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. t LastName⧉ LastName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. t OrganizationName⧉ OrganizationName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Laatijan työnanatajan nimi, annetaan, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Laatijan työnantajan y-tunnus. Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. t DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Sender( id ) &#1F517; References Document ( DocumentId -> id ) NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto b StandTable Default.Stand 🔑 Pk pk_Stand ( id ) id⧉ id * integer ↙ Cost( id ) &#1F517; Referred by Cost ( StandId -> id ) geometry⧉ geometry varchar t Area⧉ Area * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvion pinta-ala ha, 0,1 ha tarkkuudella ilmoitettuna. # StandNumber⧉ StandNumber * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvionumero # StandReference⧉ StandReference * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvioviite t WorkCode⧉ WorkCode * integer default 50 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työlaji Terveyslannoituksella aina 50 - Terveyslannoitus # DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Stand( id ) &#1F517; References Document ( DocumentId -> id ) RealEstateId⧉ RealEstateId * integer ↗ Stand( id ) &#1F517; References RealEstate ( RealEstateId -> id ) FertilizerProduct⧉ FertilizerProduct * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lannoitevalmiste # UsedFertilizerAmount⧉ UsedFertilizerAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lannoitevalmisteen käyttömäärä, nestemäisillä tuotteilla litraa hehtaarilla ja kiinteillä tuotteilla kilogrammaa hehtaarilla. Jos yli 100(l tai kg), niin 10(l tai kg) tarkkuudella Jos yli 1000(l tai kg), niin 100(l tai kg) tarkkuudella #Schema Default
Table Applier

Asiakirjan hakija

IdxField NameData TypeDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT(200) Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT(200) Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT(200) Organisaation nimi, annetaan jos hakija on organisaatio.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Y-tunnus, annetaan, jos hakijalla on y-tunnus.
Pakollinen, jos hakija on organisaatio.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto
* ApplierType INTEGER Hakijan tyyppi.
Koodia 0 = muu käytetään esimerkiksi silloin kun tukea hakee yhteisö, jonka tyyppiä ei löydy listasta, tai kun hakijana on hallintaoikeuden haltija.

0 - Muu
1 - Verotusyhtymä
2 - Jakamaton kuolinpesä
3 - Luonnollinen henkilö
4 - Yhteismetsä
5 - Osakeyhtiö
6 - Säätiö
Indexes
pk_Applier ON id
Foreign Keys
fk_Document_Applier DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Referring Foreign Keys
fk_Applier_Owner id ↙ ❏ RealEstateOwner(ApplierId)
Constraints
  check_Person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL)
  check_Organization_name_and_id (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL)
  check_contact_details (EmailAddress IS NOT NULL) OR (Address IS NOT NULL AND PostalCode IS NOT NULL AND PostOffice IS NOT NULL)
  Check_type ApplierType BETWEEN 1 AND 6


Table Attorney

Asiakirjan asiamies

IdxField NameData TypeDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Asiamiehen työnantajan y-tunnus. Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER
  AuthorizationDate DATE Annetaan päivämäärä, jolloin tuen saaja on valtuuttanut asiamiehen edustamaan itseään Metka-tukeen liittyvässä asiassa.
  BankAccountAuthorization BOOLEAN Kenttään tehdään merkintä, jos asiamies on valtuutettu ohjaamaan maksun jollekin muulle kuin tuen saajalle.
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto
Indexes
pk_Attorney ON id
Foreign Keys
fk_Document_Attorney DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Constraints
  check_Person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL)
  check_Organization_name_and_id (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL)
  check_contact_details (EmailAddress IS NOT NULL) OR (Address IS NOT NULL AND PostalCode IS NOT NULL AND PostOffice IS NOT NULL)
  Check_type_and_details (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL)


Table Cost
IdxField NameData TypeDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
* CostType INTEGER Kustannuslaji, boorilannoitus tai tuhkalannoitus.
* StandId INTEGER
* WorkAmount REAL Työmäärä hehtaareina, 0,1 ha tarkkuudella, työmäärän tulee vastata geometrian pinta-alaa.
Indexes
pk_Cost ON id
Foreign Keys
fk_Cost_Stand StandId ↗ ❏ Stand(id)


Table Document
IdxField NameData TypeDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  DocumentReference TEXT Ilmoitusviite
Lähettäjän generoima asiakirja-tunniste
  CustomerReference TEXT Asiakasviite, voidaan antaa vapaaehtoisena tietona, viite tulostuu esim. asiakkaalle lähetettäville päätös- ja tarkastusraporteille.
* OtherPublicSubsidy INTEGER
* Language TEXT Kieli
"fi" - Suomi
"sv" - Ruotsi
* SentDate DATE Lähetyspäivämäärä
* FinancingType INTEGER DEFAULT 13 Rahoitustyyppi
Terveyslannoituksella aina 13 - Metka
* FinancingActWorkGroup INTEGER DEFAULT 50 Työlajiryhmä
Terveyslannoituksella aina 50 - Terveyslannoitus
* CoOperationProject BOOLEAN Jos kyseessä on yhteishanke, valitaan "kyllä".
Hanke on yhteishanke silloin, kun siinä on mukana vähintään kaksi eri kiinteistöä, joiden omistuspohja eroaa toisistaan.
* UpdatePreviousMessage BOOLEAN Korvaava viesti.
Korvaava viesti voidaan ottaa vastaan, mikäli asiakirjan käsitelyä ei ole aloitettu Metsäkeskuksessa.
* DiffersFromFinancingApplication BOOLEAN Tieto eroaako toteutus hyväksytystä rahoitushakemuksesta.
Jos eroaa, niin vastataan "kyllä".
  DifferencesFromFinancingApplication TEXT(5000) Annetaan kuvaus toteutuksen eroista hyväksyttyyn rahoitushakemukseen.
Pakollinen vain jos kenttään DiffersFromFinancingApplication on annettu arvo "kyllä".
* FinancingActProjectCompleted BOOLEAN Tieto onko kyseessä hankkeen viimeinen toteusilmoitus.
Valitaan, jos kyseessä on hankkeen viimeinen toteutusilmotus.
* ProjectNumber TEXT Hankkeen rahoitushakemuksen Metka-numero.
  BankReferenceNumber TEXT Maksuviite
* DocumentType INTEGER DEFAULT 2 Asiakirjan tyyppi
1 = Rahoitushakemus
2 = Toteutusilmoitus
  AdditionalInformation TEXT(5000) Asiakirjaa koskevat lisätiedot. Kirjataan ainostaan ehdottoman välttämättömät asiat, jotka eivät muuten ilmene asiakirjalla ilmoitetuista tiedoista.
Merkkirajoitus 5000 merkkiä.
Indexes
pk_Document ON id
Referring Foreign Keys
fk_Document_Applier id ↙ ❏ Applier(DocumentId)
fk_Document_Attorney id ↙ ❏ Attorney(DocumentId)
fk_Document_Payee id ↙ ❏ Payee(DocumentId)
fk_Document id ↙ ❏ RealEstate(DocumentId)
fk_Document_Sender id ↙ ❏ Sender(DocumentId)
fk_Document_Stand id ↙ ❏ Stand(DocumentId)
Constraints
  check_language UPPER(Language) IN (UPPER('fi'), UPPER('sv'))
  check_differences_not_null_if_needed DiffersFromFinancingApplication AND DifferencesFromFinancingApplication IS NOT NULL
  check_financingtype FinancingType = 13
  check_financingactworkgroup FinancingActWorkGroup = 50
  DocumentType_2 DocumentType = 2 Asiakirjan tyypin on oltava 2 - Toteutusilmoitus
  check_otherPublicSubsidy OtherPublicSubsidy IN (1, 2, 3)


Table Payee

Asiakirjan maksunsaaja

IdxField NameData TypeDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT Maksunsaaja-organisaation nimi, jos maksunsaaja on organisaatio.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Maksunsaaja-organisaation y-tunnus, jos maksunsaaja on organisaatio.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER
* BankAccountNumber TEXT Maksunsaajan tilinumero IBAN-muodossa
* BICCode TEXT BIC-koodi.
* PayeeShare REAL Maksunsaajan osuus maksusta.
Indexes
pk_Payee ON id
Foreign Keys
fk_Document_Payee DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Constraints
  check_Person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL)
  check_Organization_name_and_id (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL)
  check_contact_details (EmailAddress IS NOT NULL) OR (Address IS NOT NULL AND PostalCode IS NOT NULL AND PostOffice IS NOT NULL)
  check_IBAN_address BankAccountNumber LIKE 'FI%' AND Address IS NOT NULL AND PostalCode IS NOT NULL AND PostOffice IS NOT NULL


Table RealEstate

Kiinteistö

IdxField NameData TypeDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
* RegisterUnitId TEXT Kiinteistön kiinteistötunnus
* RealEstateName TEXT Kiinteistön nimi
* MunicipalityNumber INTEGER Kiinteistön sijaintikunta
* DocumentId INTEGER
Indexes
pk_RealEstate ON id
Foreign Keys
fk_Document DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Referring Foreign Keys
fk_RealEstate id ↙ ❏ RealEstateRealEstateOwner(RealEstateId)
fk_RealEstate_Stand id ↙ ❏ Stand(RealEstateId)
Constraints
  check_registerUnitId_length length(RegisterUnitId) = 14


Table RealEstateOwner

Maanomistaja
Tänne kootaan kaikki hakijan kiinteistöön liittyvät omistajat/osakkaat

IdxField NameData TypeDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT Organisaation nimi, annetaan jos osakas on organisaatio.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Y-tunnus, annetaan, jos osakkaalla on y-tunnus.
Pakollinen, jos osakas on organisaatio.
  Address TEXT Lähiosoite
  PostalCode TEXT Postinumero
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköposti
* ApplierId INTEGER
Indexes
pk_RealEstateOwner ON id
Foreign Keys
fk_Applier_Owner ApplierId ↗ ❏ Applier(id)
Referring Foreign Keys
fk_RealEstateOwner id ↙ ❏ RealEstateRealEstateOwner(RealEstateOwnerId)


Table RealEstateRealEstateOwner

Omistajan ja kiinteistön välinen side

IdxField NameData TypeDescription
* RealEstateId INTEGER
* RealEstateOwnerId INTEGER
  OwningShare REAL Omistusosuus kiinteistöön
* OwningType INTEGER Valitaan koodistoarvo, joka kuvaa kiinteistön omistusta. Esimerkiksi jos vain osa verotusyhtymän osakkaista on hakemassa tukea, valitaan omistusmuodoksi silti 1 = verotusyhtymä. Saman omistuspohjan omaaville kiinteistöille on annettava sama omistusmuoto.
0 = Muu
1 = Verotusyhtymä
2 = Jakamaton kuolinpesä
3 = Puolisot yhdessä
4 = Yksinomistus
5 = Yhteismetsä
6 = Osakeyhtiö
7 = Säätiö
Indexes
RealEstateRealEstateOwner_pk ON RealEstateId, RealEstateOwnerId
Foreign Keys
fk_RealEstate RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id)
fk_RealEstateOwner RealEstateOwnerId ↗ ❏ RealEstateOwner(id)
Constraints
  check_owningtype_share (OwningType = 4 AND OwningShare = 100) OR (OwningType = 3 AND OwningShare < 100) OR (OwningType BETWEEN 0 AND 7)


Table Sender

Asiakirjan laatija

IdxField NameData TypeDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT Laatijan työnanatajan nimi, annetaan, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Laatijan työnantajan y-tunnus. Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto
Indexes
pk_Sender ON id
Foreign Keys
fk_Document_Sender DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Constraints
  check_Person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL)
  check_Organization_name_and_id (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL)
  check_contact_details (EmailAddress IS NOT NULL) OR (Address IS NOT NULL AND PostalCode IS NOT NULL AND PostOffice IS NOT NULL)
  Check_type_and_details (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL)


Table Stand
IdxField NameData TypeDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  geometry VARCHAR
* Area REAL Kuvion pinta-ala ha, 0,1 ha tarkkuudella ilmoitettuna.
* StandNumber INTEGER Kuvionumero
* StandReference TEXT Kuvioviite
* WorkCode INTEGER DEFAULT 50 Työlaji
Terveyslannoituksella aina 50 - Terveyslannoitus
* DocumentId INTEGER
* RealEstateId INTEGER
* FertilizerProduct INTEGER Lannoitevalmiste
* UsedFertilizerAmount REAL Lannoitevalmisteen käyttömäärä, nestemäisillä tuotteilla litraa hehtaarilla ja kiinteillä tuotteilla kilogrammaa hehtaarilla.
Jos yli 100(l tai kg), niin 10(l tai kg) tarkkuudella
Jos yli 1000(l tai kg), niin 100(l tai kg) tarkkuudella
Indexes
pk_Stand ON id
Foreign Keys
fk_Document_Stand DocumentId ↗ ❏ Document(id)
fk_RealEstate_Stand RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id)
Referring Foreign Keys
fk_Cost_Stand id ↙ ❏ Cost(StandId)
Constraints
  check_workcode WorkCode = 50