Main Layout

U Nuoren metsän hoito Comments as mouse-over tips, zoom and pan.Read column and table comments by hovering the columns and tables. Zoom with CTRL+whell mouse button, pan by dragging the diagram with the right-mouse button by DbSchema.com - Wise CodersDbSchema is an universal database designer. DbSchema has a free Community Edition. Nuoren metsän hoito 🔗 Foreign Key fk_Document_Applier Applier ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Applier Applier ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Document_Attorney Attorney ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Attorney Attorney ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Cost_Stand Cost ref Stand ( StandId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Cost_Stand Cost ref Stand ( StandId -> id ) StandId 🔗 Foreign Key fk_DeminimisAid_Applier DeMinimisAid ref Applier ( ApplierId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_DeminimisAid_Applier DeMinimisAid ref Applier ( ApplierId -> id ) ApplierId 🔗 Foreign Key fk_Document_Payee Payee ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Payee Payee ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Document RealEstate ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document RealEstate ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Applier_Owner RealEstateOwner ref Applier ( ApplierId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Applier_Owner RealEstateOwner ref Applier ( ApplierId -> id ) ApplierId 🔗 Foreign Key fk_RealEstate RealEstateRealEstateOwner ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_RealEstate RealEstateRealEstateOwner ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) RealEstateId 🔗 Foreign Key fk_RealEstateOwner RealEstateRealEstateOwner ref RealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_RealEstateOwner RealEstateRealEstateOwner ref RealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) RealEstateOwnerId 🔗 Foreign Key fk_Document_Sender Sender ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Sender Sender ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Document_Stand Stand ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Stand Stand ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Stand Stand ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Stand Stand ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) RealEstateId 🔗 Foreign Key fk_Stand_Stratum Stratum ref Stand ( StandId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Stand_Stratum Stratum ref Stand ( StandId -> id ) StandId ApplierTable Default.Applier ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan hakija 🔑 Pk pk_Applier ( id ) id⧉ id * integer ↙ DeMinimisAid( id ) ↙ RealEstateOwner( id ) &#1F517; Referred by DeMinimisAid ( ApplierId -> id ) Referred by RealEstateOwner ( ApplierId -> id ) FirstName⧉ FirstName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. Max. 200 merkkiä. t LastName⧉ LastName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. Max. 200 merkkiä. t OrganizationName⧉ OrganizationName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Organisaation nimi, annetaan jos hakija on organisaatio. Max. 200 merkkiä. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Y-tunnus. Annetaan, jos hakijalla on y-tunnus. Pakollinen, jos hakija on organisaatio. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. t DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Applier( id ) &#1F517; References Document ( DocumentId -> id ) PartnersApprove⧉ PartnersApprove boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että kaikki yhteisomistajat hyväksyvät tuen hakemisen. Vaihtoehdot ovat "kyllä" ja "ei". Tähän kohtaan vastataan, jos hakijana on verotusyhtymä tai kuolinpesä, ja kaikki osakkaat ovat mukana hankkeessa. Pakollinen, jos hakijan tyyppi on 1 tai 2. b PartnersNotified⧉ PartnersNotified integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Selvitys, miten hakijat ovat ilmoittaneet alueen hoitotyöstä muille yhteisomistajille ja neuvoneet heitä ilmoittamaan mahdollisen kielteinen kantansa toimenpiteeseen. Vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista. Pakollinen, jos PartnersAdvicedToAnswer-kenttään on vastattu. 0 = ei 1 = suullisesti 2 = sähköisellä viestillä 3 = muulla tavalla kirjallisesti # PartnersNotNotifiedJustification⧉ PartnersNotNotifiedJustification text(5000) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Perustelut, miksi muille osakkaille ei ole ilmoitettu hankkeesta. vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista, pakollinen jos PartnersNotified = 0 . Max. 5000 merkkiä. t PartnersAdvicedToAnswer⧉ PartnersAdvicedToAnswer integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Selvitys, miten muiden osakkaiden mahdollinen kielteinen kanta on ollut mahdollista ilmoittaa. Vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista. Pakollinen, jos PartnersNotified-kenttään on vastattu. 0 = ei mahdollista 1 = suullisesti 2 = sähköisellä viestillä 3 = muulla tavalla kirjallisesti # NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto. Suostumus sähköiseen viestintään on aina oletusarvona. b ApplierIsAgricultureOrForestryCooperative⧉ ApplierIsAgricultureOrForestryCooperative boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että tukea hakeva yhteisö tai yhtymä harjoittaa pääasiassa maatila- ja metsätaloutta ja yhteisössä, yhtymässä tai kuolinpesässä osakkaina on vain luonnollisia henkilöitä. Pakollinen, jos hakija on verotusyhtymä, kuolinpesä tai yhteisö eli jos hakijan tyyppi on 1 , 2 tai 5. Jos kyseessä on yhteisö, jota ei löydy koodistosta käytetään koodia 0 ja täytetään tämä kenttä. b ApplierIsMainlyAgricultureOrForestryFoundation⧉ ApplierIsMainlyAgricultureOrForestryFoundation boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että maatila- ja metsätalous muodostaa pääosan tukea hakevan säätiön toiminnasta. Vastataan "kyllä", jos tukea hakevan säätiön maatila- ja metsätalous muodostaa pääosan säätiön toiminnasta. Pakollinen, jos tukea hakee säätiö, eli hakijan tyyppi on 6. b ApplierIsMetkaSubsidyEligibleCommonForest⧉ ApplierIsMetkaSubsidyEligibleCommonForest boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että tukea hakeva yhteismetsä on kannustejärjestelmälain 4 §:n 1 momentin 2-5 kohdassa tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu 1 päivänä maaliskuuta 2003 tai sen jälkeen perustettu yhteismetsä tai yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskunta jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa sekä sellaisen yhteismetsän tai yhteisen alueen osakaskuntaa, joka on muodostettu ennen 1 päivää maaliskuuta 2003.  Pakollinen, jos hakija on yhteismetsä, eli jos hakijan tyyppi on 4. Jos hakija on muu osakaskunta kuin yhteismetsän osakaskunta (valittu hakijan tyyppi = 0), niin kohtaan vastataan, mutta kenttä ei ole pakollinen. b ApplierHasAtLeast50PercentOwnershipOfRealEstate⧉ ApplierHasAtLeast50PercentOwnershipOfRealEstate boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että tuen hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 1 momentin 2-5 kohdassa tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, ja hänen omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen. Vastataan ainoastaan silloin kun tukea hakee luonnollinen henkilö, joka omistaa vähintään 50 prosenttia kiinteistöstä, jolla tuettava kohde sijaitsee, yhdessä yhtiön kanssa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen. Vastataan ”kyllä”, mikäli tuen hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 1 momentin 2-5 kohdassa tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, ja hänen omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen. b ApplierType⧉ ApplierType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Hakijan tyyppi. Koodia 0 = muu käytetään esimerkiksi silloin kun tukea hakee yhteisö, jonka tyyppiä ei löydy listasta, tai kun hakijana on hallintaoikeuden haltija. 0 - Muu 1 - Verotusyhtymä 2 - Jakamaton kuolinpesä 3 - Luonnollinen henkilö 4 - Yhteismetsä 5 - Osakeyhtiö 6 - Säätiö # AttorneyTable Default.Attorney ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan asiamies 🔑 Pk pk_Attorney ( id ) id⧉ id * integer # FirstName⧉ FirstName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille t LastName⧉ LastName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille t OrganizationName⧉ OrganizationName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan y-tunnus. Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. t DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Attorney( id ) &#1F517; References Document ( DocumentId -> id ) AuthorizationDate⧉ AuthorizationDate date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Annetaan päivämäärä, jolloin tuen saaja on valtuuttanut asiamiehen edustamaan itseään Metka-tukeen liittyvässä asiassa. d BankAccountAuthorization⧉ BankAccountAuthorization boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kentään tehdään merkintä, jos asiamies on valtuutettu ohjaamaan maksun jollekin muulle kuin tuen saajalle. b NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto b CostTable Default.Cost ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kustannus 🔑 Pk pk_Cost ( id ) id⧉ id * integer # CostType⧉ CostType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kustannuslaji, valitaan nuoren metsän hoito tai nuoren metsän hoito ja pienpuun korjuu # StandId⧉ StandId * integer ↗ Cost( id ) &#1F517; References Stand ( StandId -> id ) WorkAmount⧉ WorkAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työmäärä hehtaareina, 0,1 ha tarkkuudella, tehoalan voi ilmoittaa korkeintaan 0,x ha kuvion geometrian pinta-alaa pienempänä. # DeMinimisAidTable Default.DeMinimisAid ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Deminimis-tuki Tähän kirjataan hakijoittain, myöntäjittäin ja verovuosittain saadut deminimis-tuet. Deminimis-tuet kuuluu ilmoittaa kuvuvan verovuoden lisäksi kahdelta edelliseltä verovuodelta. Verovuosien välissä ei saa olla välipäiviä (edellinen verovuosi päättyy 31.12.01 -> seuraavan täytyy alkaa 01.01.02) 🔑 Pk pk_DeMinimisAid ( id ) id⧉ id * integer # Amount⧉ Amount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Myönnetyn de minimi -tuen määrä. Pakollinen jos hakijalle kohtaan HasReceivedDeminimisSubsidies on vastattu "kyllä" . # Grantor⧉ Grantor * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ De minimis -tuen myöntäjäorganisaation nimi. Pakollinen jos hakijalle kohtaan HasReceivedDeminimisSubsidies on vastattu "kyllä" t ApplierId⧉ ApplierId * integer ↗ DeMinimisAid( id ) &#1F517; References Applier ( ApplierId -> id ) FiscalYearStart⧉ FiscalYearStart * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Tilikauden tai verovuoden alkupäivämäärä. Pakollinen jos kohtaan HasReceivedDeminimisSubsidies on vastattu "kyllä" d FiscalYearEnd⧉ FiscalYearEnd * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Tilikauden tai verovuoden päättymispäivämäärä. Pakollinen jos kohtaan HasReceivedDeminimisSubsidies on vastattu "kyllä" d DocumentTable Default.Document ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirja (NMH-toteutusilmoitus) 🔑 Pk pk_Document ( id ) id⧉ id * integer ↙ Applier( id ) ↙ Attorney( id ) ↙ Payee( id ) ↙ RealEstate( id ) ↙ Sender( id ) ↙ Stand( id ) &#1F517; Referred by Applier ( DocumentId -> id ) Referred by Attorney ( DocumentId -> id ) Referred by Payee ( DocumentId -> id ) Referred by RealEstate ( DocumentId -> id ) Referred by Sender ( DocumentId -> id ) Referred by Stand ( DocumentId -> id ) DocumentReference⧉ DocumentReference text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitusviite Lähettäjän generoima asiakirja-tunniste t CustomerReference⧉ CustomerReference text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakasviite, voidaan antaa vapaaehtoisena tietona, viite tulostuu esim. asiakkaalle lähetettäville päätös- ja tarkastusraporteille t OtherPublicSubsidy⧉ OtherPublicSubsidy * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitetaan mahdollisesti kohteelle kyseisen toimenpiteen toteuttamiseen saatu tai haettu muu julkinen tuki. 1 = On saanut 2 = On hakenut 3 = Ei ole saanut, eikä hakenut # Language⧉ Language * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kielikoodi "fi" tai "sv" t SentDate⧉ SentDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan lähetyspäivä d FinancingType⧉ FinancingType * integer default 13 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Rahoitustyyppi (vain 13 = Metka sallittu NMH:lla) # WorkStartDate⧉ WorkStartDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työn aloituspäivä d WorkEndDate⧉ WorkEndDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työn lopetuspäivä d FinancingActWorkGroup⧉ FinancingActWorkGroup * integer default 30 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työlaji # UpdatePreviousMessage⧉ UpdatePreviousMessage * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Korvaava viesti Korvaava viesti voidaan ottaa vastaan, mikäli asiakirjan käsitelyä ei ole aloitettu Metsäkeskuksessa b BankReferenceNumber⧉ BankReferenceNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksuviite t DocumentType⧉ DocumentType * integer default 2 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Dokumentin tyyppi 1 = Rahoitushakemus 2 = Toteutusilmoitus # PayeeTable Default.Payee ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan maksunsaaja 🔑 Pk pk_Payee ( id ) id⧉ id * integer # FirstName⧉ FirstName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. t LastName⧉ LastName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. t OrganizationName⧉ OrganizationName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaaja-organisaation nimi, jos maksunsaaja on organisaatio. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaaja-organisaation y-tunnus. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. t DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Payee( id ) &#1F517; References Document ( DocumentId -> id ) BankAccountNumber⧉ BankAccountNumber * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaajan tilinumero IBAN-muodossa. t BICCode⧉ BICCode * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaajan pankin BIC-koodi t PayeeShare⧉ PayeeShare * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaajan osuus maksusta, % # RealEstateTable Default.RealEstate ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan kiinteistö 🔑 Pk pk_RealEstate ( id ) id⧉ id * integer ↙ RealEstateRealEstateOwner( id ) ↙ Stand( id ) &#1F517; Referred by RealEstateRealEstateOwner ( RealEstateId -> id ) Referred by Stand ( RealEstateId -> id ) RegisterUnitId⧉ RegisterUnitId * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön kiinteistötunnus t RealEstateName⧉ RealEstateName * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön nimi t MunicipalityNumber⧉ MunicipalityNumber * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön kuntanumero # DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ RealEstate( id ) &#1F517; References Document ( DocumentId -> id ) RealEstateOwnerTable Default.RealEstateOwner ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maanomistaja Tänne kootaan kaikki hakijan kiinteistöön liittyvät omistajat/osakkaat 🔑 Pk pk_RealEstateOwner ( id ) id⧉ id * integer ↙ RealEstateRealEstateOwner( id ) &#1F517; Referred by RealEstateRealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) FirstName⧉ FirstName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. t LastName⧉ LastName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. t OrganizationName⧉ OrganizationName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Organisaation nimi, annetaan jos osakas on organisaatio. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Y-tunnus, annetaan, jos osakkaalla on y-tunnus. Pakollinen, jos osakas on organisaatio. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköposti t ApplierId⧉ ApplierId * integer ↗ RealEstateOwner( id ) &#1F517; References Applier ( ApplierId -> id ) RealEstateRealEstateOwnerTable Default.RealEstateRealEstateOwner ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Omistajan ja kiinteistön välinen side 🔑 Pk RealEstateRealEstateOwner_pk ( RealEstateId, RealEstateOwnerId ) RealEstateId⧉ RealEstateId * integer ↗ RealEstateRealEstateOwner( id ) &#1F517; References RealEstate ( RealEstateId -> id ) 🔑 Pk RealEstateRealEstateOwner_pk ( RealEstateId, RealEstateOwnerId ) RealEstateOwnerId⧉ RealEstateOwnerId * integer ↗ RealEstateRealEstateOwner( id ) &#1F517; References RealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) OwningShare⧉ OwningShare real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Omistusosuus kiinteistöön # OwningType⧉ OwningType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Valitaan koodistoarvo, joka kuvaa kiinteistön omistusta. Esimerkiksi jos vain osa verotusyhtymän osakkaista on hakemassa tukea, valitaan omistusmuodoksi silti 1 = verotusyhtymä. Saman omistuspohjan omaaville kiinteistöille on annettava sama omistusmuoto. 0 = Muu 1 = Verotusyhtymä 2 = Jakamaton kuolinpesä 3 = Puolisot yhdessä 4 = Yksinomistus 5 = Yhteismetsä 6 = Osakeyhtiö 7 = Säätiö # SenderTable Default.Sender ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan laatija 🔑 Pk pk_Sender ( id ) id⧉ id * integer # FirstName⧉ FirstName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. t LastName⧉ LastName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. t OrganizationName⧉ OrganizationName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Laatijan työnanatajan nimi, annetaan, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Laatijan työnantajan y-tunnus. Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. t DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Sender( id ) &#1F517; References Document ( DocumentId -> id ) NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto b StandTable Default.Stand ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvio 🔑 Pk pk_Stand ( id ) id⧉ id * integer ↙ Cost( id ) ↙ Stratum( id ) &#1F517; Referred by Cost ( StandId -> id ) Referred by Stratum ( StandId -> id ) geometry⧉ geometry varchar t Area⧉ Area * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvion pinta-ala hehtaareina, 0,1 ha tarkkuudella ilmoitettuna. # StandNumber⧉ StandNumber * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvion numero, annetaan kuvionumero ja alanumero pisteellä erotettuna # StandReference⧉ StandReference * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvioviite t WorkCode⧉ WorkCode * integer default 30 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työlaji # DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Stand( id ) &#1F517; References Document ( DocumentId -> id ) RealEstateId⧉ RealEstateId * integer ↗ Stand( id ) &#1F517; References RealEstate ( RealEstateId -> id ) SmallUnprocessedAreasLeft⧉ SmallUnprocessedAreasLeft * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus siitä, onko kuviolle jätetty pienialaisia luonnontilaan jääviä alueita, riistatiheikköjä tai säästöpuuryhmiä. Vastataan kyllä, jos kuviolle on jätetty pienialaisia luonnontilaan jääviä alueita, riistatiheikköjä tai säästöpuuryhmiä. b MeanHeight⧉ MeanHeight * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvion puuston keskipituus # StratumTable Default.Stratum ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puusto-osite 🔑 Pk pk_Stratum ( id ) id⧉ id * integer # TreeSpecies⧉ TreeSpecies * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puulajiositteen puulaji Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/metsarek/paapuulaji-v_1_0 # StemCount⧉ StemCount * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puulajiositteen runkoluku, runkoa hehtaarilla. # StandId⧉ StandId * integer ↗ Stratum( id ) &#1F517; References Stand ( StandId -> id ) MeanDiameter⧉ MeanDiameter real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Keskiläpimitta, vapaaehtoinen #Schema Default
Table Applier

Asiakirjan hakija

IdxField NameData TypeDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT(200) Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
Max. 200 merkkiä.
  LastName TEXT(200) Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
Max. 200 merkkiä.
  OrganizationName TEXT(200) Organisaation nimi, annetaan jos hakija on organisaatio.
Max. 200 merkkiä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Y-tunnus. Annetaan, jos hakijalla on y-tunnus. Pakollinen, jos hakija on organisaatio.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER
  PartnersApprove BOOLEAN Vakuutus, että kaikki yhteisomistajat hyväksyvät tuen hakemisen. Vaihtoehdot ovat "kyllä" ja "ei". Tähän kohtaan vastataan, jos hakijana on verotusyhtymä tai kuolinpesä, ja kaikki osakkaat ovat mukana hankkeessa.
Pakollinen, jos hakijan tyyppi on 1 tai 2.
  PartnersNotified INTEGER Selvitys, miten hakijat ovat ilmoittaneet alueen hoitotyöstä muille yhteisomistajille ja neuvoneet heitä ilmoittamaan mahdollisen kielteinen kantansa toimenpiteeseen. Vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista. Pakollinen, jos PartnersAdvicedToAnswer-kenttään on vastattu.
0 = ei
1 = suullisesti
2 = sähköisellä viestillä
3 = muulla tavalla kirjallisesti
  PartnersNotNotifiedJustification TEXT(5000) Perustelut, miksi muille osakkaille ei ole ilmoitettu hankkeesta. vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista, pakollinen jos PartnersNotified = 0 .
Max. 5000 merkkiä.
  PartnersAdvicedToAnswer INTEGER Selvitys, miten muiden osakkaiden mahdollinen kielteinen kanta on ollut mahdollista ilmoittaa. Vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista.
Pakollinen, jos PartnersNotified-kenttään on vastattu.
0 = ei mahdollista
1 = suullisesti
2 = sähköisellä viestillä
3 = muulla tavalla kirjallisesti
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto.
Suostumus sähköiseen viestintään on aina oletusarvona.
  ApplierIsAgricultureOrForestryCooperative BOOLEAN Vakuutus, että tukea hakeva yhteisö tai yhtymä harjoittaa pääasiassa maatila- ja metsätaloutta ja yhteisössä, yhtymässä tai kuolinpesässä osakkaina on vain luonnollisia henkilöitä.
Pakollinen, jos hakija on verotusyhtymä, kuolinpesä tai yhteisö eli jos hakijan tyyppi on 1 , 2 tai 5.
Jos kyseessä on yhteisö, jota ei löydy koodistosta käytetään koodia 0 ja täytetään tämä kenttä.
  ApplierIsMainlyAgricultureOrForestryFoundation BOOLEAN Vakuutus, että maatila- ja metsätalous muodostaa pääosan tukea hakevan säätiön toiminnasta. Vastataan "kyllä", jos tukea hakevan säätiön maatila- ja metsätalous muodostaa pääosan säätiön toiminnasta.
Pakollinen, jos tukea hakee säätiö, eli hakijan tyyppi on 6.
  ApplierIsMetkaSubsidyEligibleCommonForest BOOLEAN Vakuutus, että tukea hakeva yhteismetsä on kannustejärjestelmälain 4 §:n 1 momentin 2-5 kohdassa tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu 1 päivänä maaliskuuta 2003 tai sen jälkeen perustettu yhteismetsä tai yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskunta jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa sekä sellaisen yhteismetsän tai yhteisen alueen osakaskuntaa, joka on muodostettu ennen 1 päivää maaliskuuta 2003. 
Pakollinen, jos hakija on yhteismetsä, eli jos hakijan tyyppi on 4.
Jos hakija on muu osakaskunta kuin yhteismetsän osakaskunta (valittu hakijan tyyppi = 0), niin kohtaan vastataan, mutta kenttä ei ole pakollinen.
  ApplierHasAtLeast50PercentOwnershipOfRealEstate BOOLEAN Vakuutus, että tuen hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 1 momentin 2-5 kohdassa tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, ja hänen omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen. Vastataan ainoastaan silloin kun tukea hakee luonnollinen henkilö, joka omistaa vähintään 50 prosenttia kiinteistöstä, jolla tuettava kohde sijaitsee, yhdessä yhtiön kanssa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen.
Vastataan ”kyllä”, mikäli tuen hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 1 momentin 2-5 kohdassa tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, ja hänen omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen.
* ApplierType INTEGER Hakijan tyyppi.
Koodia 0 = muu käytetään esimerkiksi silloin kun tukea hakee yhteisö, jonka tyyppiä ei löydy listasta, tai kun hakijana on hallintaoikeuden haltija.

0 - Muu
1 - Verotusyhtymä
2 - Jakamaton kuolinpesä
3 - Luonnollinen henkilö
4 - Yhteismetsä
5 - Osakeyhtiö
6 - Säätiö
Indexes
pk_Applier ON id
Foreign Keys
fk_Document_Applier DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Referring Foreign Keys
fk_DeminimisAid_Applier id ↙ ❏ DeMinimisAid(ApplierId)
fk_Applier_Owner id ↙ ❏ RealEstateOwner(ApplierId)
Constraints
  check_not_notified_justification ((PartnersNotified = 0 OR PartnersNotified IS NULL) AND PartnersNotNotifiedJustification IS NOT NULL) OR (PartnersNotified IS NOT NULL AND PartnersNotNotifiedJustification IS NULL) Tarkistaa PartnersNotNotifiedJustification-kentän pakollisuuden. Jos PartnersNotified = NULL tai 0 PartnersNotNotifiedJustification-kentässä on oltava tekstiä.
  check_Person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) Tarkistaa henkilötietojen pakollisuudet. Etu-, sukunimi ja hetu on oltava kaikki tyhjiä tai kaikkien pitää olla täytetty
  check_Organization_name_and_id (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) Tarkistaa organisaatiotietojen pakollisuudet. Organisaation nimi ja y-tunnus on oltava kaikki tyhjiä tai kaikkien pitää olla täytettynä
  check_contact_details (EmailAddress IS NOT NULL) OR (Address IS NOT NULL AND PostalCode IS NOT NULL AND PostOffice IS NOT NULL) Tarkistaa yhteystietojen pakollisuudet. Joko sähköposti tai osoitetiedot on oltava syötetty
  Check_type ApplierType BETWEEN 1 AND 6 Hakijan tyypin tarkistus arvoissa 1-6
  Check_type_and_assurances (ApplierType = 3 AND ApplierHasAtLeast50PercentOwnershipOfRealEstate IS NOT NULL) OR (ApplierType = 6 AND ApplierIsMainlyAgricultureOrForestryFoundation IS NOT NULL) OR (ApplierType = 4 AND ApplierIsMetkaSubsidyEligibleCommonForest IS NOT NULL) OR (ApplierType = 1 AND ApplierIsAgricultureOrForestryCooperative IS NOT NULL) OR(ApplierType IN (2, 5)) Hakijan tyypin ja ehdollisten vakuuksien pakollisuudet
  CHECK_PartnersApprove PartnersApprove IS NOT NULL AND ApplierType IN (1, 2)
  Check_PartnersAdvicedToAnswer_PartnersNotified (PartnersAdvicedToAnswer IS NOT NULL AND PartnersNotified IS NOT NULL AND PartnersAdvicedToAnswer IN (0, 1, 2, 3) AND PartnersNotified IN (0, 1, 2, 3)) OR (PartnersAdvicedToAnswer IS NULL AND PartnersNotified IS NULL)


Table Attorney

Asiakirjan asiamies

IdxField NameData TypeDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille
  LastName TEXT Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille
  OrganizationName TEXT Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille
  BusinessId TEXT Asiamiehen työnantajan y-tunnus.
Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER
  AuthorizationDate DATE Annetaan päivämäärä, jolloin tuen saaja on valtuuttanut asiamiehen edustamaan itseään Metka-tukeen liittyvässä asiassa.
  BankAccountAuthorization BOOLEAN Kentään tehdään merkintä, jos asiamies on valtuutettu ohjaamaan maksun jollekin muulle kuin tuen saajalle.
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto
Indexes
pk_Attorney ON id
Foreign Keys
fk_Document_Attorney DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Constraints
  check_Person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL)
  check_Organization_name_and_id (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL)
  check_contact_details (EmailAddress IS NOT NULL) OR (Address IS NOT NULL AND PostalCode IS NOT NULL AND PostOffice IS NOT NULL)
  Check_type_and_details (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL)


Table Cost

Kustannus

IdxField NameData TypeDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
* CostType INTEGER Kustannuslaji, valitaan nuoren metsän hoito tai nuoren metsän hoito ja pienpuun korjuu
* StandId INTEGER
* WorkAmount REAL Työmäärä hehtaareina, 0,1 ha tarkkuudella, tehoalan voi ilmoittaa korkeintaan 0,x ha kuvion geometrian pinta-alaa pienempänä.
Indexes
pk_Cost ON id
Foreign Keys
fk_Cost_Stand StandId ↗ ❏ Stand(id)


Table DeMinimisAid

Deminimis-tuki
Tähän kirjataan hakijoittain, myöntäjittäin ja verovuosittain saadut deminimis-tuet.
Deminimis-tuet kuuluu ilmoittaa kuvuvan verovuoden lisäksi kahdelta edelliseltä verovuodelta.
Verovuosien välissä ei saa olla välipäiviä (edellinen verovuosi päättyy 31.12.01 -> seuraavan täytyy alkaa 01.01.02)

IdxField NameData TypeDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
* Amount REAL Myönnetyn de minimi -tuen määrä.
Pakollinen jos hakijalle kohtaan HasReceivedDeminimisSubsidies on vastattu "kyllä" .
* Grantor TEXT De minimis -tuen myöntäjäorganisaation nimi.
Pakollinen jos hakijalle kohtaan HasReceivedDeminimisSubsidies on vastattu "kyllä"
* ApplierId INTEGER
* FiscalYearStart DATE Tilikauden tai verovuoden alkupäivämäärä.
Pakollinen jos kohtaan HasReceivedDeminimisSubsidies on vastattu "kyllä"
* FiscalYearEnd DATE Tilikauden tai verovuoden päättymispäivämäärä.
Pakollinen jos kohtaan HasReceivedDeminimisSubsidies on vastattu "kyllä"
Indexes
pk_DeMinimisAid ON id
Foreign Keys
fk_DeminimisAid_Applier ApplierId ↗ ❏ Applier(id)


Table Document

Asiakirja (NMH-toteutusilmoitus)

IdxField NameData TypeDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  DocumentReference TEXT Ilmoitusviite
Lähettäjän generoima asiakirja-tunniste
  CustomerReference TEXT Asiakasviite,
voidaan antaa vapaaehtoisena tietona, viite tulostuu esim. asiakkaalle lähetettäville päätös- ja tarkastusraporteille
* OtherPublicSubsidy INTEGER Ilmoitetaan mahdollisesti kohteelle kyseisen toimenpiteen toteuttamiseen saatu tai haettu muu julkinen tuki.
1 = On saanut
2 = On hakenut
3 = Ei ole saanut, eikä hakenut
* Language TEXT Kielikoodi "fi" tai "sv"
* SentDate DATE Asiakirjan lähetyspäivä
* FinancingType INTEGER DEFAULT 13 Rahoitustyyppi
(vain 13 = Metka sallittu NMH:lla)
* WorkStartDate DATE Työn aloituspäivä
* WorkEndDate DATE Työn lopetuspäivä
* FinancingActWorkGroup INTEGER DEFAULT 30 Työlaji
* UpdatePreviousMessage BOOLEAN Korvaava viesti
Korvaava viesti voidaan ottaa vastaan, mikäli asiakirjan käsitelyä ei ole aloitettu Metsäkeskuksessa
  BankReferenceNumber TEXT Maksuviite
* DocumentType INTEGER DEFAULT 2 Dokumentin tyyppi
1 = Rahoitushakemus
2 = Toteutusilmoitus
Indexes
pk_Document ON id
Referring Foreign Keys
fk_Document_Applier id ↙ ❏ Applier(DocumentId)
fk_Document_Attorney id ↙ ❏ Attorney(DocumentId)
fk_Document_Payee id ↙ ❏ Payee(DocumentId)
fk_Document id ↙ ❏ RealEstate(DocumentId)
fk_Document_Sender id ↙ ❏ Sender(DocumentId)
fk_Document_Stand id ↙ ❏ Stand(DocumentId)
Constraints
  check_language UPPER(Language) IN (UPPER('fi'), UPPER('sv')) Kielen tarkistus
  check_financingtype FinancingType = 13 Rahoitustyypin tarkistus
  check_financingactworkgroup FinancingActWorkGroup = 30 Työlajiryhmän tarkistus
  DocumentType_2 DocumentType = 2
  check_otherPublicSubsidy OtherPublicSubsidy IN (1, 2, 3)


Table Payee

Asiakirjan maksunsaaja

IdxField NameData TypeDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT Maksunsaaja-organisaation nimi, jos maksunsaaja on organisaatio.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Maksunsaaja-organisaation y-tunnus.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER
* BankAccountNumber TEXT Maksunsaajan tilinumero IBAN-muodossa.
* BICCode TEXT Maksunsaajan pankin BIC-koodi
* PayeeShare REAL Maksunsaajan osuus maksusta, %
Indexes
pk_Payee ON id
Foreign Keys
fk_Document_Payee DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Constraints
  check_Person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL)
  check_Organization_name_and_id (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL)
  check_contact_details (EmailAddress IS NOT NULL) OR (Address IS NOT NULL AND PostalCode IS NOT NULL AND PostOffice IS NOT NULL)
  check_IBAN_address BankAccountNumber LIKE 'FI%' AND Address IS NOT NULL AND PostalCode IS NOT NULL AND PostOffice IS NOT NULL


Table RealEstate

Asiakirjan kiinteistö

IdxField NameData TypeDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
* RegisterUnitId TEXT Kiinteistön kiinteistötunnus
* RealEstateName TEXT Kiinteistön nimi
* MunicipalityNumber INTEGER Kiinteistön kuntanumero
* DocumentId INTEGER
Indexes
pk_RealEstate ON id
Foreign Keys
fk_Document DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Referring Foreign Keys
fk_RealEstate id ↙ ❏ RealEstateRealEstateOwner(RealEstateId)
fk_RealEstate_Stand id ↙ ❏ Stand(RealEstateId)
Constraints
  check_registerUnitId_length length(RegisterUnitId) = 14


Table RealEstateOwner

Maanomistaja
Tänne kootaan kaikki hakijan kiinteistöön liittyvät omistajat/osakkaat

IdxField NameData TypeDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT Organisaation nimi, annetaan jos osakas on organisaatio.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Y-tunnus, annetaan, jos osakkaalla on y-tunnus. Pakollinen, jos osakas on organisaatio.
  Address TEXT Lähiosoite
  PostalCode TEXT Postinumero
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköposti
* ApplierId INTEGER
Indexes
pk_RealEstateOwner ON id
Foreign Keys
fk_Applier_Owner ApplierId ↗ ❏ Applier(id)
Referring Foreign Keys
fk_RealEstateOwner id ↙ ❏ RealEstateRealEstateOwner(RealEstateOwnerId)


Table RealEstateRealEstateOwner

Omistajan ja kiinteistön välinen side

IdxField NameData TypeDescription
* RealEstateId INTEGER
* RealEstateOwnerId INTEGER
  OwningShare REAL Omistusosuus kiinteistöön
* OwningType INTEGER Valitaan koodistoarvo, joka kuvaa kiinteistön omistusta. Esimerkiksi jos vain osa verotusyhtymän osakkaista on hakemassa tukea, valitaan omistusmuodoksi silti 1 = verotusyhtymä. Saman omistuspohjan omaaville kiinteistöille on annettava sama omistusmuoto.
0 = Muu
1 = Verotusyhtymä
2 = Jakamaton kuolinpesä
3 = Puolisot yhdessä
4 = Yksinomistus
5 = Yhteismetsä
6 = Osakeyhtiö
7 = Säätiö
Indexes
RealEstateRealEstateOwner_pk ON RealEstateId, RealEstateOwnerId
Foreign Keys
fk_RealEstate RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id)
fk_RealEstateOwner RealEstateOwnerId ↗ ❏ RealEstateOwner(id)
Constraints
  check_owningtype_share (OwningType = 4 AND OwningShare = 100) OR (OwningType = 3 AND OwningShare < 100) OR (OwningType BETWEEN 0 AND 7)


Table Sender

Asiakirjan laatija

IdxField NameData TypeDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT Laatijan työnanatajan nimi, annetaan, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Laatijan työnantajan y-tunnus. Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto
Indexes
pk_Sender ON id
Foreign Keys
fk_Document_Sender DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Constraints
  check_Person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) Etunimi, Sukunimi, Hetu pakollisia, jos jokin täytetty
  check_Organization_name_and_id (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) Organisaation nimi ja y-tunnus pakollisia, jos jokin täytetty
  check_contact_details (EmailAddress IS NOT NULL) OR (Address IS NOT NULL AND PostalCode IS NOT NULL AND PostOffice IS NOT NULL) Joko sähköposti tai osoite-tiedot pakollisia
  Check_type_and_details (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) Laatija tyypin ja yhteystietojen eholliset tarkistukset


Table Stand

Kuvio

IdxField NameData TypeDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  geometry VARCHAR
* Area REAL Kuvion pinta-ala hehtaareina, 0,1 ha tarkkuudella ilmoitettuna.
* StandNumber INTEGER Kuvion numero, annetaan kuvionumero ja alanumero pisteellä erotettuna
* StandReference TEXT Kuvioviite
* WorkCode INTEGER DEFAULT 30 Työlaji
* DocumentId INTEGER
* RealEstateId INTEGER
* SmallUnprocessedAreasLeft BOOLEAN Vakuutus siitä, onko kuviolle jätetty pienialaisia luonnontilaan jääviä alueita, riistatiheikköjä tai säästöpuuryhmiä.
Vastataan kyllä, jos kuviolle on jätetty pienialaisia luonnontilaan jääviä alueita, riistatiheikköjä tai säästöpuuryhmiä.
* MeanHeight REAL Kuvion puuston keskipituus
Indexes
pk_Stand ON id
Foreign Keys
fk_Document_Stand DocumentId ↗ ❏ Document(id)
fk_RealEstate_Stand RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id)
Referring Foreign Keys
fk_Cost_Stand id ↙ ❏ Cost(StandId)
fk_Stand_Stratum id ↙ ❏ Stratum(StandId)
Constraints
  check_workcode WorkCode = 30 Työlajin tarkistus


Table Stratum

Puusto-osite

IdxField NameData TypeDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
* TreeSpecies INTEGER Puulajiositteen puulaji
Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/metsarek/paapuulaji-v_1_0
* StemCount INTEGER Puulajiositteen runkoluku, runkoa hehtaarilla.
* StandId INTEGER
  MeanDiameter REAL Keskiläpimitta, vapaaehtoinen
Indexes
pk_Stratum ON id
Foreign Keys
fk_Stand_Stratum StandId ↗ ❏ Stand(id)