Main Layout

U Terveyslannoitus-ilmoitus Comments as mouse-over tips, zoom and pan.Read column and table comments by hovering the columns and tables. Zoom with CTRL+whell mouse button, pan by dragging the diagram with the right-mouse button by DbSchema.com - Wise CodersDbSchema is an universal database designer. DbSchema has a free Community Edition. Terveyslannoitus-ilmoitus 🔗 Foreign Key fk_Document_Applier Applier ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Applier Applier ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Document_Attorney Attorney ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Attorney Attorney ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Cost_Stand Cost ref Stand ( StandId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Cost_Stand Cost ref Stand ( StandId -> id ) StandId 🔗 Foreign Key fk_Document_Payee Payee ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Payee Payee ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Payee Payee ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Payee Payee ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) RealEstateId 🔗 Foreign Key fk_Document RealEstate ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document RealEstate ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_RealEstate RealEstateApplier ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_RealEstate RealEstateApplier ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) RealEstateId 🔗 Foreign Key fk_Applier RealEstateApplier ref Applier ( ApplierId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Applier RealEstateApplier ref Applier ( ApplierId -> id ) ApplierId 🔗 Foreign Key fk_Document_Sender Sender ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Sender Sender ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Document_Stand Stand ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Stand Stand ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Stand Stand ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Stand Stand ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) RealEstateId ApplierTable Default.Applier ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan hakija 🔑 Pk pk_Applier ( id ) id⧉ id * integer ↙ RealEstateApplier( id ) 🔗 Referred by RealEstateApplier ( ApplierId -> id ) FirstName⧉ FirstName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. t LastName⧉ LastName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. t OrganizationName⧉ OrganizationName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Organisaation nimi, annetaan jos hakija on organisaatio. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Y-tunnus, annetaan, jos hakijalla on y-tunnus. Pakollinen, jos hakija on organisaatio. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. t DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Applier( id ) 🔗 References Document ( DocumentId -> id ) NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto b ApplierType⧉ ApplierType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Hakijan tyyppi. Valitaan tuen hakijaa kuvaava arvo koodistosta. Koodia 0 = muu käytetään esimerkiksi silloin kun tukea hakee yhteisö, jonka tyyppiä ei löydy listasta, tai kun hakijana on hallintaoikeuden haltija. 0 - Muu 1 - Verotusyhtymä 2 - Jakamaton kuolinpesä 3 - Luonnollinen henkilö 4 - Yhteismetsä 5 - Osakeyhtiö 6 - Säätiö # AttorneyTable Default.Attorney ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan asiamies 🔑 Pk pk_Attorney ( id ) id⧉ id * integer # FirstName⧉ FirstName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. t LastName⧉ LastName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. t OrganizationName⧉ OrganizationName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan y-tunnus. Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. t 🔍 Unq Unique_documentId ( DocumentId ) DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Attorney( id ) 🔗 References Document ( DocumentId -> id ) AuthorizationDate⧉ AuthorizationDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Annetaan päivämäärä, jolloin tuensaaja (hakija) on valtuuttanut asiamiehen edustamaan itseään metka-tukeen liittyvässä asiassa. d BankAccountAuthorization⧉ BankAccountAuthorization boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kenttään tehdään merkintä, jos asiamies on valtuutettu ohjaamaan maksun jollekin muulle kuin tuensaajalle (hakijalle). b NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto b CostTable Default.Cost 🔑 Pk pk_Cost ( id ) id⧉ id * integer # CostType⧉ CostType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kustannuslaji: 510 = boorilannoitus 511 = tuhkalannoitus # StandId⧉ StandId * integer ↗ Cost( id ) 🔗 References Stand ( StandId -> id ) WorkAmount⧉ WorkAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työmäärä hehtaareina, 0,1 ha tarkkuudella, työmäärän tulee vastata geometrian pinta-alaa. # DocumentTable Default.Document 🔑 Pk pk_Document ( id ) id⧉ id * integer ↙ Applier( id ) ↙ Attorney( id ) ↙ Payee( id ) ↙ RealEstate( id ) ↙ Sender( id ) ↙ Stand( id ) 🔗 Referred by Applier ( DocumentId -> id ) Referred by Attorney ( DocumentId -> id ) Referred by Payee ( DocumentId -> id ) Referred by RealEstate ( DocumentId -> id ) Referred by Sender ( DocumentId -> id ) Referred by Stand ( DocumentId -> id ) DocumentReference⧉ DocumentReference text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitusviite Lähettäjän generoima asiakirja-tunniste t CustomerReference⧉ CustomerReference text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakasviite, voidaan antaa vapaaehtoisena tietona, viite tulostuu esim. asiakkaalle lähetettäville päätös- ja tarkastusraporteille. t Language⧉ Language * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kielikoodi "fi" tai "sv". Metsäkeskus toimittaa päätöksen valitulla kielellä. t SentDate⧉ SentDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähetyspäivämäärä d FinancingType⧉ FinancingType * integer default 13 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Rahoitustyyppi Terveyslannoituksella aina 13 - Metka # FinancingActWorkGroup⧉ FinancingActWorkGroup * integer default 50 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työlajiryhmä Terveyslannoituksella aina 50 - Terveyslannoitus # CoOperationProject⧉ CoOperationProject * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Jos kyseessä on yhteishanke, valitaan "kyllä". Hanke on yhteishanke silloin, kun siinä on mukana vähintään kaksi eri kiinteistöä, joiden omistuspohja eroaa toisistaan. Poikkeuksena aviopuolisoiden ollessa hakijana hakemuksella voi olla kiinteistöjä joilla avioparin omistusosuudet eroavat kiinteistöjen välillä ilman että kyseessä on yhteishanke. b UpdatePreviousMessage⧉ UpdatePreviousMessage * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Korvaava viesti. Korvaava viesti voidaan ottaa vastaan, mikäli asiakirjan käsitelyä ei ole aloitettu Metsäkeskuksessa. b DiffersFromFinancingApplication⧉ DiffersFromFinancingApplication * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Tieto eroaako toteutus hyväksytystä rahoitushakemuksesta. Jos eroaa, niin vastataan "kyllä". b DifferencesFromFinancingApplication⧉ DifferencesFromFinancingApplication text(5000) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Annetaan kuvaus toteutuksen eroista verrattuna hyväksyttyyn rahoitushakemukseen. Pakollinen vain jos kenttään DiffersFromFinancingApplication on annettu arvo "kyllä". t ProjectNumber⧉ ProjectNumber * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kenttään syötetään hankkeen rahoitushakemuksesta tehdyn päätöksen päätösnumero. t BankReferenceNumber⧉ BankReferenceNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksuviite t DocumentType⧉ DocumentType * integer default 2 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan tyyppi 1 = Rahoitushakemus 2 = Toteutusilmoitus # AdditionalInformation⧉ AdditionalInformation text(5000) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjaa koskevat lisätiedot. Kirjataan ainostaan ehdottoman välttämättömät asiat, jotka eivät muuten ilmene asiakirjalla ilmoitetuista tiedoista. Merkkirajoitus 5000 merkkiä. t PayeeTable Default.Payee ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan maksunsaaja 🔑 Pk pk_Payee ( id ) id⧉ id * integer # FirstName⧉ FirstName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. t LastName⧉ LastName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. t OrganizationName⧉ OrganizationName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaaja-organisaation nimi, jos maksunsaaja on organisaatio. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaaja-organisaation y-tunnus, jos maksunsaaja on organisaatio. t Address⧉ Address * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite t PostalCode⧉ PostalCode * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero t PostOffice⧉ PostOffice * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite t DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Payee( id ) 🔗 References Document ( DocumentId -> id ) RealEstateId⧉ RealEstateId * integer ↗ Payee( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Id-viittaus RealEstate-taulun Id-kenttään. 🔗 References RealEstate ( RealEstateId -> id ) BankAccountNumber⧉ BankAccountNumber * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaajan tilinumero IBAN-muodossa t BICCode⧉ BICCode * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ BIC-koodi. t PayeeShare⧉ PayeeShare * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaajan osuus maksusta. Annetaan prosentteina 0,1 % tarkkuudella. # NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen tiedoksiannon kielto. b RealEstateTable Default.RealEstate ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistö 🔑 Pk pk_RealEstate ( id ) id⧉ id * integer ↙ Payee( id ) ↙ RealEstateApplier( id ) ↙ Stand( id ) 🔗 Referred by Payee ( RealEstateId -> id ) Referred by RealEstateApplier ( RealEstateId -> id ) Referred by Stand ( RealEstateId -> id ) RegisterUnitId⧉ RegisterUnitId * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön kiinteistötunnus. Kiinteistötunnus annetaan etunollien kanssa ilman väliviivoja. Esim. normaali kiinteistö 00100100010001 ja määräala 00100100010001M123. t RealEstateName⧉ RealEstateName * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön nimi t MunicipalityNumber⧉ MunicipalityNumber * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön sijaintikunta # DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ RealEstate( id ) 🔗 References Document ( DocumentId -> id ) RealEstateApplierTable Default.RealEstateApplier ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Taulu kertoo hakijan ja kiinteistön välisestä suhteesta. 🔑 Pk RealEstateApplier_pk ( RealEstateId, ApplierId ) RealEstateId⧉ RealEstateId * integer ↗ RealEstateApplier( id ) 🔗 References RealEstate ( RealEstateId -> id ) 🔑 Pk RealEstateApplier_pk ( RealEstateId, ApplierId ) ApplierId⧉ ApplierId * integer ↗ RealEstateApplier( id ) 🔗 References Applier ( ApplierId -> id ) SenderTable Default.Sender ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan laatija 🔑 Pk pk_Sender ( id ) id⧉ id * integer # FirstName⧉ FirstName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. t LastName⧉ LastName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. t OrganizationName⧉ OrganizationName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan y-tunnus. Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. t 🔍 Unq Unique_documentId ( DocumentId ) DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Sender( id ) 🔗 References Document ( DocumentId -> id ) NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto b StandTable Default.Stand 🔑 Pk pk_Stand ( id ) id⧉ id * integer ↙ Cost( id ) 🔗 Referred by Cost ( StandId -> id ) geometry⧉ geometry varchar t Area⧉ Area * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvion pinta-ala ha, 0,1 ha tarkkuudella ilmoitettuna. # StandNumber⧉ StandNumber * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvionumero t StandReference⧉ StandReference * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvioviite t WorkCode⧉ WorkCode * integer default 50 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työlaji Terveyslannoituksella aina 50 - Terveyslannoitus # DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Stand( id ) 🔗 References Document ( DocumentId -> id ) RealEstateId⧉ RealEstateId * integer ↗ Stand( id ) 🔗 References RealEstate ( RealEstateId -> id ) FertilizerProduct⧉ FertilizerProduct * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lannoitevalmiste: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=lannoitevalmisteet-v_1_0 # UsedFertilizerAmount⧉ UsedFertilizerAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lannoitevalmisteen käyttömäärä, nestemäisillä tuotteilla litraa hehtaarilla ja kiinteillä tuotteilla kilogrammaa hehtaarilla. Jos käyttömäärä on yli 100 (l tai kg), niin ilmoitetaan 10 (l tai kg) tarkkuudella. Jos käyttömäärä on yli 1000 (l tai kg), niin ilmoitetaan 100 (l tai kg) tarkkuudella. #

Table Applier

Asiakirjan hakija

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT(200) Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT(200) Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT(200) Organisaation nimi, annetaan jos hakija on organisaatio.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Y-tunnus, annetaan, jos hakijalla on y-tunnus.
Pakollinen, jos hakija on organisaatio.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto
* ApplierType INTEGER Hakijan tyyppi.
Valitaan tuen hakijaa kuvaava arvo koodistosta.
Koodia 0 = muu käytetään esimerkiksi silloin kun tukea hakee yhteisö, jonka tyyppiä ei löydy listasta, tai kun hakijana on hallintaoikeuden haltija.

0 - Muu
1 - Verotusyhtymä
2 - Jakamaton kuolinpesä
3 - Luonnollinen henkilö
4 - Yhteismetsä
5 - Osakeyhtiö
6 - Säätiö
Indexes
pk_Applier Primary Key ON id
Foreign Key
fk_Document_Applier DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Referring Foreign Key
fk_Applier id ↙ ❏ RealEstateApplier(ApplierId)
Constraints
  check_Person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) Varmistaa henkilötietojen pakollisuudet. Etu-, sukunimi ja hetu on oltava kaikki tyhjiä tai kaikkien pitää olla täytetty
  check_Organization_name_and_id (OrganizationName IS NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) Varmistaa organisaatiotietojen pakollisuudet. Organisaation nimi ja y-tunnus on oltava kaikki tyhjiä tai kaikkien pitää olla täytettynä
  check_contact_details (EmailAddress IS NOT NULL) OR (Address IS NOT NULL AND PostalCode IS NOT NULL AND PostOffice IS NOT NULL) Varmistaa yhteystietojen pakollisuudet. Joko sähköposti tai osoitetiedot on oltava syötetty.
  Check_type ApplierType BETWEEN 0 AND 6 Varmistaa, että hakija tyyppi on jokin arvoista 0-6.
  Check_person_or_organization (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL) OR (OrganizationName IS NULL) Varmistaa, että on syötetty joko organisaation tai henkilön tiedot.
  Check_SSN_or_BusinessId (SSN IS NULL) OR (BusinessId IS NULL) Varmistaa, että on syötetty joko organisaation tai henkilön tiedot.


Table Attorney

Asiakirjan asiamies

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Asiamiehen työnantajan y-tunnus.
Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER
* AuthorizationDate DATE Annetaan päivämäärä, jolloin tuensaaja (hakija) on valtuuttanut asiamiehen edustamaan itseään metka-tukeen liittyvässä asiassa.
  BankAccountAuthorization BOOLEAN Kenttään tehdään merkintä, jos asiamies on valtuutettu ohjaamaan maksun jollekin muulle kuin tuensaajalle (hakijalle).
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto
Indexes
pk_Attorney Primary Key ON id
Unique_documentId Unique Key ON DocumentId
Foreign Key
fk_Document_Attorney DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Constraints
  Check_person_details (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL)


Table Cost
IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
* CostType INTEGER Kustannuslaji:
510 = boorilannoitus
511 = tuhkalannoitus
* StandId INTEGER
* WorkAmount REAL Työmäärä hehtaareina, 0,1 ha tarkkuudella, työmäärän tulee vastata geometrian pinta-alaa.
Indexes
pk_Cost Primary Key ON id
Foreign Key
fk_Cost_Stand StandId ↗ ❏ Stand(id)


Table Document
IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  DocumentReference TEXT Ilmoitusviite
Lähettäjän generoima asiakirja-tunniste
  CustomerReference TEXT Asiakasviite, voidaan antaa vapaaehtoisena tietona, viite tulostuu esim. asiakkaalle lähetettäville päätös- ja tarkastusraporteille.
* Language TEXT Kielikoodi "fi" tai "sv".
Metsäkeskus toimittaa päätöksen valitulla kielellä.
* SentDate DATE Lähetyspäivämäärä
* FinancingType INTEGER DEFAULT 13 Rahoitustyyppi
Terveyslannoituksella aina 13 - Metka
* FinancingActWorkGroup INTEGER DEFAULT 50 Työlajiryhmä
Terveyslannoituksella aina 50 - Terveyslannoitus
* CoOperationProject BOOLEAN Jos kyseessä on yhteishanke, valitaan "kyllä".
Hanke on yhteishanke silloin, kun siinä on mukana vähintään kaksi eri kiinteistöä, joiden omistuspohja eroaa toisistaan. Poikkeuksena aviopuolisoiden ollessa hakijana hakemuksella voi olla kiinteistöjä joilla avioparin omistusosuudet eroavat kiinteistöjen välillä ilman että kyseessä on yhteishanke.
* UpdatePreviousMessage BOOLEAN Korvaava viesti.
Korvaava viesti voidaan ottaa vastaan, mikäli asiakirjan käsitelyä ei ole aloitettu Metsäkeskuksessa.
* DiffersFromFinancingApplication BOOLEAN Tieto eroaako toteutus hyväksytystä rahoitushakemuksesta.
Jos eroaa, niin vastataan "kyllä".
  DifferencesFromFinancingApplication TEXT(5000) Annetaan kuvaus toteutuksen eroista verrattuna hyväksyttyyn rahoitushakemukseen.
Pakollinen vain jos kenttään DiffersFromFinancingApplication on annettu arvo "kyllä".
* ProjectNumber TEXT Kenttään syötetään hankkeen rahoitushakemuksesta tehdyn päätöksen päätösnumero.
  BankReferenceNumber TEXT Maksuviite
* DocumentType INTEGER DEFAULT 2 Asiakirjan tyyppi
1 = Rahoitushakemus
2 = Toteutusilmoitus
  AdditionalInformation TEXT(5000) Asiakirjaa koskevat lisätiedot. Kirjataan ainostaan ehdottoman välttämättömät asiat, jotka eivät muuten ilmene asiakirjalla ilmoitetuista tiedoista.
Merkkirajoitus 5000 merkkiä.
Indexes
pk_Document Primary Key ON id
Referring Foreign Key
fk_Document_Applier id ↙ ❏ Applier(DocumentId)
fk_Document_Attorney id ↙ ❏ Attorney(DocumentId)
fk_Document_Payee id ↙ ❏ Payee(DocumentId)
fk_Document id ↙ ❏ RealEstate(DocumentId)
fk_Document_Sender id ↙ ❏ Sender(DocumentId)
fk_Document_Stand id ↙ ❏ Stand(DocumentId)
Constraints
  check_language UPPER(Language) IN (UPPER('fi'), UPPER('sv'))
  check_differences_not_null_if_needed (DiffersFromFinancingApplication AND DifferencesFromFinancingApplication IS NOT NULL) OR (DifferencesFromFinancingApplication IS NULL)
  check_financingtype FinancingType = 13
  check_financingactworkgroup FinancingActWorkGroup = 50
  DocumentType_2 DocumentType = 2 Asiakirjan tyypin on oltava 2 - Toteutusilmoitus


Table Payee

Asiakirjan maksunsaaja

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT Maksunsaaja-organisaation nimi, jos maksunsaaja on organisaatio.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Maksunsaaja-organisaation y-tunnus, jos maksunsaaja on organisaatio.
* Address TEXT Lähiosoite
* PostalCode TEXT Postinumero
* PostOffice TEXT Postitoimipaikka
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköpostiosoite
* DocumentId INTEGER
* RealEstateId INTEGER Id-viittaus RealEstate-taulun Id-kenttään.
* BankAccountNumber TEXT Maksunsaajan tilinumero IBAN-muodossa
* BICCode TEXT BIC-koodi.
* PayeeShare REAL Maksunsaajan osuus maksusta. Annetaan prosentteina 0,1 % tarkkuudella.
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen tiedoksiannon kielto.
Indexes
pk_Payee Primary Key ON id
Foreign Key
fk_Document_Payee DocumentId ↗ ❏ Document(id)
fk_RealEstate_Payee RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id)
Constraints
  check_Person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) Varmistaa, että henkilön pakolliset tiedot ovat syötetty.
  check_Organization_name_and_id (OrganizationName IS NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) Varmistaa, että organisaation pakolliset tiedot ovat täytetty.
  Check_person_or_organization (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL AND OrganizationName IS NULL)


Table RealEstate

Kiinteistö

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
* RegisterUnitId TEXT Kiinteistön kiinteistötunnus. Kiinteistötunnus annetaan etunollien kanssa ilman väliviivoja. Esim. normaali kiinteistö 00100100010001 ja määräala 00100100010001M123.
* RealEstateName TEXT Kiinteistön nimi
* MunicipalityNumber INTEGER Kiinteistön sijaintikunta
* DocumentId INTEGER
Indexes
pk_RealEstate Primary Key ON id
Foreign Key
fk_Document DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Referring Foreign Key
fk_RealEstate_Payee id ↙ ❏ Payee(RealEstateId)
fk_RealEstate id ↙ ❏ RealEstateApplier(RealEstateId)
fk_RealEstate_Stand id ↙ ❏ Stand(RealEstateId)
Constraints
  check_registerUnitId_length length(RegisterUnitId) IN (14, 18) Varmistaa, että kiinteistötunnus on oikeassa muodossa: 14 merkkiä = määräalaton tai 18 merkkiä = määräalallinen


Table RealEstateApplier

Taulu kertoo hakijan ja kiinteistön välisestä suhteesta.

IdxColumn NameDefinitionDescription
* RealEstateId INTEGER
* ApplierId INTEGER
Indexes
RealEstateApplier_pk Primary Key ON RealEstateId, ApplierId
Foreign Key
fk_RealEstate RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id)
fk_Applier ApplierId ↗ ❏ Applier(id)


Table Sender

Asiakirjan laatija

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Asiamiehen työnantajan y-tunnus.
Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto
Indexes
pk_Sender Primary Key ON id
Unique_documentId Unique Key ON DocumentId
Foreign Key
fk_Document_Sender DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Constraints
  Check_person_details (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL)


Table Stand
IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  geometry VARCHAR
* Area REAL Kuvion pinta-ala ha, 0,1 ha tarkkuudella ilmoitettuna.
* StandNumber TEXT Kuvionumero
* StandReference TEXT Kuvioviite
* WorkCode INTEGER DEFAULT 50 Työlaji
Terveyslannoituksella aina 50 - Terveyslannoitus
* DocumentId INTEGER
* RealEstateId INTEGER
* FertilizerProduct INTEGER Lannoitevalmiste:
https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=lannoitevalmisteet-v_1_0
* UsedFertilizerAmount REAL Lannoitevalmisteen käyttömäärä, nestemäisillä tuotteilla litraa hehtaarilla ja kiinteillä tuotteilla kilogrammaa hehtaarilla.
Jos käyttömäärä on yli 100 (l tai kg), niin ilmoitetaan 10 (l tai kg) tarkkuudella.
Jos käyttömäärä on yli 1000 (l tai kg), niin ilmoitetaan 100 (l tai kg) tarkkuudella.
Indexes
pk_Stand Primary Key ON id
Foreign Key
fk_Document_Stand DocumentId ↗ ❏ Document(id)
fk_RealEstate_Stand RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id)
Referring Foreign Key
fk_Cost_Stand id ↙ ❏ Cost(StandId)
Constraints
  check_workcode WorkCode = 50