Main Layout

U Nuoren metsän hoito Comments as mouse-over tips, zoom and pan.Read column and table comments by hovering the columns and tables. Zoom with CTRL+whell mouse button, pan by dragging the diagram with the right-mouse button by DbSchema.com - Wise CodersDbSchema is an universal database designer. DbSchema has a free Community Edition. Nuoren metsän hoito 🔗 Foreign Key fk_Document_Applier Applier ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Applier Applier ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Document_Attorney Attorney ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Attorney Attorney ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Cost_Stand Cost ref Stand ( StandId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Cost_Stand Cost ref Stand ( StandId -> id ) StandId 🔗 Foreign Key fk_DeminimisAid_Applier DeMinimisAid ref Applier ( ApplierId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_DeminimisAid_Applier DeMinimisAid ref Applier ( ApplierId -> id ) ApplierId 🔗 Foreign Key fk_Document_Payee Payee ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Payee Payee ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Payee Payee ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Payee Payee ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) RealEstateId 🔗 Foreign Key fk_Document RealEstate ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document RealEstate ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Applier_Owner RealEstateOwner ref Applier ( ApplierId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Applier_Owner RealEstateOwner ref Applier ( ApplierId -> id ) ApplierId 🔗 Foreign Key fk_RealEstate RealEstateRealEstateOwner ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_RealEstate RealEstateRealEstateOwner ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) RealEstateId 🔗 Foreign Key fk_RealEstateOwner RealEstateRealEstateOwner ref RealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_RealEstateOwner RealEstateRealEstateOwner ref RealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) RealEstateOwnerId 🔗 Foreign Key fk_Document_Sender Sender ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Sender Sender ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Document_Stand Stand ref Document ( DocumentId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Document_Stand Stand ref Document ( DocumentId -> id ) DocumentId 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Stand Stand ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Stand Stand ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) RealEstateId 🔗 Foreign Key fk_Stand_Stratum Stratum ref Stand ( StandId -> id ) 🔗 Foreign Key fk_Stand_Stratum Stratum ref Stand ( StandId -> id ) StandId ApplierTable Default.Applier ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan hakija 🔑 Pk pk_Applier ( id ) id⧉ id * integer ↙ DeMinimisAid( id ) ↙ RealEstateOwner( id ) 🔗 Referred by DeMinimisAid ( ApplierId -> id ) Referred by RealEstateOwner ( ApplierId -> id ) FirstName⧉ FirstName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. Max. 200 merkkiä. t LastName⧉ LastName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. Max. 200 merkkiä. t OrganizationName⧉ OrganizationName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Organisaation nimi, annetaan jos hakija on organisaatio. Max. 200 merkkiä. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Y-tunnus. Annetaan, jos hakijalla on y-tunnus. Pakollinen, jos hakija on organisaatio. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. t DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Applier( id ) 🔗 References Document ( DocumentId -> id ) PartnersApprove⧉ PartnersApprove boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että kaikki yhteisomistajat hakevat tukea ja hyväksyvät tuen hakemisen. Vaihtoehdot ovat "kyllä" ja "ei". Tähän kohtaan vastataan kyllä, jos hakijana on verotusyhtymä tai kuolinpesä ja kaikki osakkaat ovat mukana hankkeessa. Pakollinen, jos hakijan tyyppi on 1 tai 2. b PartnersNotified⧉ PartnersNotified integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Selvitys, miten hakijat ovat ilmoittaneet alueen hoitotyöstä muille yhteisomistajille ja neuvoneet heitä ilmoittamaan mahdollisen kielteinen kantansa toimenpiteeseen. Vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista. Pakollinen, jos PartnersAdvicedToAnswer-kenttään on vastattu. Koodisto: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=yhteisomistajat_hyvaksynta_ilmoitustapa-v_1_0 # PartnersNotNotifiedJustification⧉ PartnersNotNotifiedJustification text(5000) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Perustelut, miksi muille osakkaille ei ole ilmoitettu hankkeesta. vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista. Pakollinen, jos PartnersNotified = 1. Max. 5000 merkkiä. t PartnersAdvicedToAnswer⧉ PartnersAdvicedToAnswer integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Selvitys, miten muiden osakkaiden mahdollinen kielteinen kanta on ollut mahdollista ilmoittaa. Jos osakkaille ei ole varattu mahdollisuutta ilmoittaa kielteistä kantaansa, valitaan koodiarvoksi 1. Vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista. Pakollinen, jos PartnersNotified-kenttään on vastattu. Koodisto: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=yhteisomistajat_hyvaksynta_ilmoitustapa-v_1_0 # NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto. Suostumus sähköiseen viestintään on aina oletusarvona. b ApplierIsAgricultureOrForestryCooperative⧉ ApplierIsAgricultureOrForestryCooperative boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että tukea hakevan yhteisön tai yhtymän tai toiminnan pääasiallinen tarkoitus on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen ja yhteisössä, yhtymässä tai kuolinpesässä osakkaina on vain luonnollisia henkilöitä. Pakollinen, jos hakija on verotusyhtymä, kuolinpesä tai yhteisö eli jos hakijan tyyppi on 1, 2 tai 5. Myös tapauksissa, joissa vain osa yhteisön, yhtymän ja kuolinpesän osakkaista hakee tukea, annetaan tämä osakkaiden tautalla olevaa yhteisomistusta koskeva vakuutus. Jos kyseessä on yhteisö, jolle ei löydy hakijan tyyppi -koodistosta kuvaavaa arvoa merkitään hakijan tyyppi -kohtaan arvoksi 0 (Muu) ja täytetään tämä kenttä. b ApplierIsMainlyAgricultureOrForestryFoundation⧉ ApplierIsMainlyAgricultureOrForestryFoundation boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että maatila- ja metsätalous muodostaa pääosan tukea hakevan säätiön toiminnasta. Vastataan "kyllä", jos tukea hakevan säätiön maatila- tai metsätalous muodostaa pääosan säätiön toiminnasta. Pakollinen, jos tukea hakee säätiö, eli hakijan tyyppi on 6. b ApplierIsMetkaSubsidyEligibleCommonForest⧉ ApplierIsMetkaSubsidyEligibleCommonForest boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että tuen hakijana oleva yhteismetsän osakaskunta on kannustejärjestelmälain 4 §:n 1 momentin kohdassa 5 tarkoitettu yhteismetsän osakaskunta tai yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskunta, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa tai sellainen yhteismetsä tai yhteisen alueen osakaskunta, joka on muodostettu ennen 1 päivää maaliskuuta 2003. Pakollinen, jos hakija on yhteismetsän osakaskunta, eli jos hakijan tyyppi on 4. Jos hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 1 momentin kohdassa 5 tarkoitettu yhteismetsän tai yhteisen alueen osakaskunta, vastataan “kyllä”. Jos hakija on muu osakaskunta kuin yhteismetsän osakaskunta (valittu hakijan tyyppi = 0), niin kohtaan vastataan, mutta kenttä ei ole pakollinen. b ApplierHasAtLeast50PercentOwnershipOfRealEstate⧉ ApplierHasAtLeast50PercentOwnershipOfRealEstate boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että tuen hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, ja hänen omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen. Vastataan ainoastaan silloin kun tukea hakee luonnollinen henkilö, joka omistaa vähintään 50 prosenttia kiinteistöstä, jolla tuettava kohde sijaitsee, yhdessä yhtiön kanssa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen. Vastataan ”kyllä”, mikäli tuen hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, ja hänen omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen. b ApplierType⧉ ApplierType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Hakijan tyyppi. Valitaan tuen hakijaa kuvaava arvo koodistosta. Koodia 0 = muu käytetään esimerkiksi silloin kun tukea hakee yhteisö, jonka tyyppiä ei löydy listasta, tai kun hakijana on hallintaoikeuden haltija. 0 - Muu 1 - Verotusyhtymä 2 - Jakamaton kuolinpesä 3 - Luonnollinen henkilö 4 - Yhteismetsä 5 - Osakeyhtiö 6 - Säätiö # AttorneyTable Default.Attorney ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan asiamies 🔑 Pk pk_Attorney ( id ) id⧉ id * integer # FirstName⧉ FirstName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille t LastName⧉ LastName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille t OrganizationName⧉ OrganizationName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan y-tunnus. Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. t 🔍 Unq Unique_documentId ( DocumentId ) DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Attorney( id ) 🔗 References Document ( DocumentId -> id ) AuthorizationDate⧉ AuthorizationDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Annetaan päivämäärä, jolloin tuensaaja (hakija) on valtuuttanut asiamiehen edustamaan itseään metka-tukeen liittyvässä asiassa. d BankAccountAuthorization⧉ BankAccountAuthorization boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kenttään tehdään merkintä, jos asiamies on valtuutettu ohjaamaan maksun jollekin muulle kuin tuensaajalle (hakijalle). b NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto b CostTable Default.Cost ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kustannus 🔑 Pk pk_Cost ( id ) id⧉ id * integer # CostType⧉ CostType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kustannuslaji: 324 = nuoren metsän hoito 323 = nuoren metsän hoito ja pienpuun korjuu # StandId⧉ StandId * integer ↗ Cost( id ) 🔗 References Stand ( StandId -> id ) WorkAmount⧉ WorkAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työmäärä hehtaareina, ilmoitetaan 0,1 ha tarkkuudella, tehoalan voi ilmoittaa korkeintaan 0,3 ha kuvion geometrian pinta-alaa pienempänä. # DeMinimisAidTable Default.DeMinimisAid ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitetaan hakijalle myönnetyt euromääräiset de minimis -tuet myöntäjittäin eriteltynä kuluvalle verovuosi tai tilikaudelle, kuluvaa verovuotta edeltävälle verovuodelle tai tilikaudelle ja kuluvaa verovuotta tai tilikautta edeltävää edeltävälle verovuodelle tai tilikaudelle. Mikäli myöntäjältä on saatu tukea vain yhtenä tai kahtena ilmoitettavista vuosista, ilmoitetaan muille vuosille saadun tuen määräksi 0. 🔑 Pk pk_DeMinimisAid ( id ) id⧉ id * integer # Grantor⧉ Grantor * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ De minimis -tuen myöntäjäorganisaation nimi. t ThisFiscalYearAmount⧉ ThisFiscalYearAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Myöntäjältä saadun tuen määrä kuluvana verovuotena. # PrevFiscalYearAmount⧉ PrevFiscalYearAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Myöntäjältä saadun tuen määrä edellisenä verovuotena. # PrevPrevFiscalYearAmount⧉ PrevPrevFiscalYearAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Myöntäjältä saadun tuen määrä edellistä edeltävänä verovuotena. # ApplierId⧉ ApplierId * integer ↗ DeMinimisAid( id ) 🔗 References Applier ( ApplierId -> id ) DocumentTable Default.Document ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirja (NMH-toteutusilmoitus) 🔑 Pk pk_Document ( id ) id⧉ id * integer ↙ Applier( id ) ↙ Attorney( id ) ↙ Payee( id ) ↙ RealEstate( id ) ↙ Sender( id ) ↙ Stand( id ) 🔗 Referred by Applier ( DocumentId -> id ) Referred by Attorney ( DocumentId -> id ) Referred by Payee ( DocumentId -> id ) Referred by RealEstate ( DocumentId -> id ) Referred by Sender ( DocumentId -> id ) Referred by Stand ( DocumentId -> id ) DocumentReference⧉ DocumentReference text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitusviite Lähettäjän generoima asiakirja-tunniste t CustomerReference⧉ CustomerReference text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakasviite, voidaan antaa vapaaehtoisena tietona, viite tulostuu esim. asiakkaalle lähetettäville päätös- ja tarkastusraporteille t OtherPublicSubsidy⧉ OtherPublicSubsidy * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitetaan mahdollisesti kohteelle kyseisen toimenpiteen toteuttamiseen saatu tai haettu muu julkinen tuki. 1 = On saanut 2 = On hakenut 3 = Ei ole saanut, eikä hakenut # Language⧉ Language * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kielikoodi "fi" tai "sv". Metsäkeskus toimittaa päätöksen valitulla kielellä. t SentDate⧉ SentDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan lähetyspäivä d FinancingType⧉ FinancingType * integer default 13 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Rahoitustyyppi (vain 13 = Metka sallittu NMH:lla) # WorkStartDate⧉ WorkStartDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työn aloituspäivä d WorkEndDate⧉ WorkEndDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työn päättymispäivä d FinancingActWorkGroup⧉ FinancingActWorkGroup * integer default 30 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työlaji # UpdatePreviousMessage⧉ UpdatePreviousMessage * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Korvaava viesti Korvaava viesti voidaan ottaa vastaan, mikäli asiakirjan käsitelyä ei ole aloitettu Metsäkeskuksessa b BankReferenceNumber⧉ BankReferenceNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksuviite t DocumentType⧉ DocumentType * integer default 2 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Dokumentin tyyppi 1 = Rahoitushakemus 2 = Toteutusilmoitus # PayeeTable Default.Payee ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan maksunsaaja 🔑 Pk pk_Payee ( id ) id⧉ id * integer # FirstName⧉ FirstName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. t LastName⧉ LastName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. t OrganizationName⧉ OrganizationName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaaja-organisaation nimi, jos maksunsaaja on organisaatio. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaaja-organisaation y-tunnus. t Address⧉ Address * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite t PostalCode⧉ PostalCode * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero t PostOffice⧉ PostOffice * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite t DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Payee( id ) 🔗 References Document ( DocumentId -> id ) BankAccountNumber⧉ BankAccountNumber * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaajan tilinumero IBAN-muodossa. t BICCode⧉ BICCode * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaajan pankin BIC-koodi t PayeeShare⧉ PayeeShare * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaajan osuus maksusta. Annetaan prosentteina 0,1 % tarkkuudella. # NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen tiedoksiannon kielto. b RealEstateId⧉ RealEstateId * integer ↗ Payee( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Id-viittaus RealEstate-taulun id-kenttään. 🔗 References RealEstate ( RealEstateId -> id ) RealEstateTable Default.RealEstate ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan kiinteistö 🔑 Pk pk_RealEstate ( id ) id⧉ id * integer ↙ Payee( id ) ↙ RealEstateRealEstateOwner( id ) ↙ Stand( id ) 🔗 Referred by Payee ( RealEstateId -> id ) Referred by RealEstateRealEstateOwner ( RealEstateId -> id ) Referred by Stand ( RealEstateId -> id ) RegisterUnitId⧉ RegisterUnitId * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön kiinteistötunnus. Kiinteistötunnus annetaan etunollien kanssa ilman väliviivoja. Esim. normaali kiinteistö 00100100010001 ja määräala 00100100010001M123. t RealEstateName⧉ RealEstateName * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön nimi t MunicipalityNumber⧉ MunicipalityNumber * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön kuntanumero # DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ RealEstate( id ) 🔗 References Document ( DocumentId -> id ) RealEstateOwnerTable Default.RealEstateOwner ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Tauluun lisätään asiakirjalla hakijoiksi olevat kiinteistön omistavat henkilöt tai organisaatiot. Jakamattomia kuolinpesän tai verotusyhtymän ollessa hakijana, ei jakamatonta kuolinpesää tai verotusyhtymää lisätä tähän tauluun, vaan ainoastaan hakijoiksi. Hakijan ollessa verotusyhtymä tai jakamaton kuolinpesä, tauluun syötetään verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaiden tiedot. Verotusyhtymä tai jakamaton kuolinpesä itsessään ei ole kiinteistön omistaja, vaan omistajia ovat verotusyhtymän tai jakamattoman kuolinpesän osakkaat. Jos hakija on hallintaoikeuden haltija, merkitään henkilö myös tähän. Kiinteistön omistajia ei tällöin merkitä. 🔑 Pk pk_RealEstateOwner ( id ) id⧉ id * integer ↙ RealEstateRealEstateOwner( id ) 🔗 Referred by RealEstateRealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) FirstName⧉ FirstName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. t LastName⧉ LastName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. t OrganizationName⧉ OrganizationName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Organisaation nimi, annetaan jos osakas on organisaatio. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Y-tunnus, annetaan, jos osakkaalla on y-tunnus. Pakollinen, jos osakas on organisaatio. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköposti t ApplierId⧉ ApplierId * integer ↗ RealEstateOwner( id ) 🔗 References Applier ( ApplierId -> id ) RealEstateRealEstateOwnerTable Default.RealEstateRealEstateOwner ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Omistajan ja kiinteistön välinen side 🔑 Pk RealEstateRealEstateOwner_pk ( RealEstateId, RealEstateOwnerId ) RealEstateId⧉ RealEstateId * integer ↗ RealEstateRealEstateOwner( id ) 🔗 References RealEstate ( RealEstateId -> id ) 🔑 Pk RealEstateRealEstateOwner_pk ( RealEstateId, RealEstateOwnerId ) RealEstateOwnerId⧉ RealEstateOwnerId * integer ↗ RealEstateRealEstateOwner( id ) 🔗 References RealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) OwningShare⧉ OwningShare * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Annetaan maanomistajan omistusosuus kiinteistöstä prosenttilukuna yhden desimaalin tarkkuudella. Jos hakijana on hallintaoikeuden haltija, merkitään hallintaoikeuden haltija maanomistajaksi ja kiinteistön omistusosuudeksi merkitään 0%. # OwningType⧉ OwningType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Valitaan koodistoarvo, joka kuvaa kiinteistön omistusta. Esimerkiksi jos vain osa verotusyhtymän osakkaista on hakemassa tukea, valitaan omistusmuodoksi silti 1 = verotusyhtymä. Puolisoilla tarkoitetaan tässä avopuolisoita, jos heillä on yhteisiä lapsia, aviopuolisoita ja rekisteröityjä pareja. Saman omistuspohjan omaaville kiinteistöille on annettava sama omistusmuoto. 0 = Muu 1 = Verotusyhtymä 2 = Jakamaton kuolinpesä 3 = Puolisot yhdessä 4 = Yksinomistus 5 = Yhteismetsä 6 = Osakeyhtiö 7 = Säätiö # SenderTable Default.Sender ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan laatija 🔑 Pk pk_Sender ( id ) id⧉ id * integer # FirstName⧉ FirstName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. t LastName⧉ LastName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. t OrganizationName⧉ OrganizationName text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. t SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. t BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan y-tunnus. Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. t Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. t PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero t EmailAddress⧉ EmailAddress text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. t 🔍 Unq Unique_documentId ( DocumentId ) DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Sender( id ) 🔗 References Document ( DocumentId -> id ) NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto b StandTable Default.Stand ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvio 🔑 Pk pk_Stand ( id ) id⧉ id * integer ↙ Cost( id ) ↙ Stratum( id ) 🔗 Referred by Cost ( StandId -> id ) Referred by Stratum ( StandId -> id ) geometry⧉ geometry varchar t Area⧉ Area * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvion pinta-ala hehtaareina, 0,1 ha tarkkuudella ilmoitettuna. # StandNumber⧉ StandNumber * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvion numero, annetaan kuvionumero ja alanumero pisteellä erotettuna t StandReference⧉ StandReference * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvioviite t WorkCode⧉ WorkCode * integer default 30 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työlaji # DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Stand( id ) 🔗 References Document ( DocumentId -> id ) RealEstateId⧉ RealEstateId * integer ↗ Stand( id ) 🔗 References RealEstate ( RealEstateId -> id ) SmallUnprocessedAreasLeft⧉ SmallUnprocessedAreasLeft * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus siitä, onko kuviolle jätetty pienialaisia luonnontilaan jääviä alueita, riistatiheikköjä tai säästöpuuryhmiä. Vastataan kyllä, jos kuviolle on jätetty pienialaisia luonnontilaan jääviä alueita, riistatiheikköjä tai säästöpuuryhmiä. b MeanHeight⧉ MeanHeight * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitetaan kuvion puuston artitmeettinen keskipituus 0,1 m tarkkuudella. # StratumTable Default.Stratum ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puusto-osite 🔑 Pk pk_Stratum ( id ) id⧉ id * integer # TreeSpecies⧉ TreeSpecies * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puulajiositteen puulaji Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/metsarek/paapuulaji-v_1_0 # StemCount⧉ StemCount * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puulajiositteen runkoluku, runkoa hehtaarilla. # StandId⧉ StandId * integer ↗ Stratum( id ) 🔗 References Stand ( StandId -> id ) MeanDiameter⧉ MeanDiameter real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitetaan puuston pohjapinta-alalla painotettu keskiläpimitta puulajeittain 0,1 cm tarkkuudella. Tieto on vapaaehtoinen. #

Table Applier

Asiakirjan hakija

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT(200) Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
Max. 200 merkkiä.
  LastName TEXT(200) Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
Max. 200 merkkiä.
  OrganizationName TEXT(200) Organisaation nimi, annetaan jos hakija on organisaatio.
Max. 200 merkkiä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Y-tunnus. Annetaan, jos hakijalla on y-tunnus. Pakollinen, jos hakija on organisaatio.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER
  PartnersApprove BOOLEAN Vakuutus, että kaikki yhteisomistajat hakevat tukea ja hyväksyvät tuen hakemisen. Vaihtoehdot ovat "kyllä" ja "ei". Tähän kohtaan vastataan kyllä, jos hakijana on verotusyhtymä tai kuolinpesä ja kaikki osakkaat ovat mukana hankkeessa.
Pakollinen, jos hakijan tyyppi on 1 tai 2.
  PartnersNotified INTEGER Selvitys, miten hakijat ovat ilmoittaneet alueen hoitotyöstä muille yhteisomistajille ja neuvoneet heitä ilmoittamaan mahdollisen kielteinen kantansa toimenpiteeseen.
Vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista.
Pakollinen, jos PartnersAdvicedToAnswer-kenttään on vastattu.
Koodisto: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=yhteisomistajat_hyvaksynta_ilmoitustapa-v_1_0
  PartnersNotNotifiedJustification TEXT(5000) Perustelut, miksi muille osakkaille ei ole ilmoitettu hankkeesta. vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista.
Pakollinen, jos PartnersNotified = 1.

Max. 5000 merkkiä.
  PartnersAdvicedToAnswer INTEGER Selvitys, miten muiden osakkaiden mahdollinen kielteinen kanta on ollut mahdollista ilmoittaa. Jos osakkaille ei ole varattu mahdollisuutta ilmoittaa kielteistä kantaansa, valitaan koodiarvoksi 1. Vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista.
Pakollinen, jos PartnersNotified-kenttään on vastattu.
Koodisto: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=yhteisomistajat_hyvaksynta_ilmoitustapa-v_1_0
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto.
Suostumus sähköiseen viestintään on aina oletusarvona.
  ApplierIsAgricultureOrForestryCooperative BOOLEAN Vakuutus, että tukea hakevan yhteisön tai yhtymän tai toiminnan pääasiallinen tarkoitus on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen ja yhteisössä,
yhtymässä tai kuolinpesässä osakkaina on vain luonnollisia henkilöitä.
Pakollinen, jos hakija on verotusyhtymä, kuolinpesä tai yhteisö eli jos hakijan tyyppi on 1, 2 tai 5.
Myös tapauksissa, joissa vain osa yhteisön, yhtymän ja kuolinpesän osakkaista hakee tukea, annetaan tämä osakkaiden tautalla olevaa yhteisomistusta koskeva vakuutus.
Jos kyseessä on yhteisö, jolle ei löydy hakijan tyyppi -koodistosta kuvaavaa arvoa merkitään hakijan tyyppi -kohtaan arvoksi 0 (Muu) ja täytetään tämä kenttä.
  ApplierIsMainlyAgricultureOrForestryFoundation BOOLEAN Vakuutus, että maatila- ja metsätalous muodostaa pääosan tukea hakevan säätiön toiminnasta.
Vastataan "kyllä", jos tukea hakevan säätiön maatila- tai metsätalous muodostaa pääosan säätiön toiminnasta.
Pakollinen, jos tukea hakee säätiö, eli hakijan tyyppi on 6.
  ApplierIsMetkaSubsidyEligibleCommonForest BOOLEAN Vakuutus, että tuen hakijana oleva yhteismetsän osakaskunta on kannustejärjestelmälain 4 §:n
1 momentin kohdassa 5 tarkoitettu yhteismetsän osakaskunta tai yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskunta, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa tai sellainen yhteismetsä tai yhteisen alueen osakaskunta, joka on muodostettu ennen 1 päivää maaliskuuta 2003.
Pakollinen, jos hakija on yhteismetsän osakaskunta, eli jos hakijan tyyppi on 4. Jos hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n
1 momentin kohdassa 5 tarkoitettu yhteismetsän tai yhteisen alueen osakaskunta, vastataan “kyllä”.
Jos hakija on muu osakaskunta kuin yhteismetsän osakaskunta (valittu hakijan tyyppi = 0), niin kohtaan vastataan, mutta kenttä ei ole pakollinen.
  ApplierHasAtLeast50PercentOwnershipOfRealEstate BOOLEAN Vakuutus, että tuen hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, ja hänen omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen.
Vastataan ainoastaan silloin kun tukea hakee luonnollinen henkilö, joka omistaa vähintään 50 prosenttia kiinteistöstä, jolla tuettava kohde sijaitsee, yhdessä yhtiön kanssa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen.
Vastataan ”kyllä”, mikäli tuen hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, ja hänen omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen.
* ApplierType INTEGER Hakijan tyyppi.
Valitaan tuen hakijaa kuvaava arvo koodistosta.
Koodia 0 = muu käytetään esimerkiksi silloin kun tukea hakee yhteisö, jonka tyyppiä ei löydy listasta, tai kun hakijana on hallintaoikeuden haltija.

0 - Muu
1 - Verotusyhtymä
2 - Jakamaton kuolinpesä
3 - Luonnollinen henkilö
4 - Yhteismetsä
5 - Osakeyhtiö
6 - Säätiö
Indexes
pk_Applier Primary Key ON id
Foreign Key
fk_Document_Applier DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Referring Foreign Key
fk_DeminimisAid_Applier id ↙ ❏ DeMinimisAid(ApplierId)
fk_Applier_Owner id ↙ ❏ RealEstateOwner(ApplierId)
Constraints
  check_Person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) Varmistaa henkilötietojen pakollisuudet. Etu-, sukunimi ja hetu on oltava kaikki tyhjiä tai kaikkien pitää olla täytetty
  check_Organization_name_and_id (OrganizationName IS NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) Varmistaa organisaatiotietojen pakollisuudet. Organisaation nimi ja y-tunnus on oltava kaikki tyhjiä tai kaikkien pitää olla täytettynä
  check_contact_details (EmailAddress IS NOT NULL) OR (Address IS NOT NULL AND PostalCode IS NOT NULL AND PostOffice IS NOT NULL) Varmistaa yhteystietojen pakollisuudet. Joko sähköposti tai osoitetiedot on oltava syötetty.
  Check_type ApplierType BETWEEN 0 AND 6 Varmistaa, että hakija tyyppi on jokin arvoista 0-6.
  Check_type_and_assurances (ApplierType = 6 AND ApplierIsMainlyAgricultureOrForestryFoundation IS NOT NULL) OR (ApplierType = 4 AND ApplierIsMetkaSubsidyEligibleCommonForest IS NOT NULL) OR (ApplierType IN (1, 2, 5) AND ApplierIsAgricultureOrForestryCooperative IS NOT NULL) OR(ApplierType IN (0, 3)) Varmistaa hakijan tyypin mukaiset vakuutus-pakollisuudet.
  CHECK_PartnersApprove (PartnersApprove IS NOT NULL AND ApplierType IN (1, 2)) OR (PartnersApprove IS NULL AND ApplierType NOT IN (1, 2)) Varmistaa, että yhteisomistajiin liittyvät vakuutukset ovat täytetty hakijan tyypin mukaan.
  Check_PartnersAdvicedToAnswer_PartnersNotified (ApplierType IN (1, 2) AND ((PartnersNotified = 1 AND PartnersNotNotifiedJustification IS NOT NULL) OR (PartnersNotified IN (21, 22, 23) AND PartnersAdvicedToAnswer IN (1, 21, 22, 23)) OR PartnersNotified IS NULL)) OR ApplierType NOT IN (1, 2) Varmistaa, että yhteisomistajiin liittyvät ilmoitus-vakuutukset ovat täytetty hakijan tyypin mukaan.
  Check_person_or_organization (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL AND OrganizationName IS NULL) Varmistaa, että täytetty henkilön tai organisaation tiedot.


Table Attorney

Asiakirjan asiamies

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille
  LastName TEXT Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille
  OrganizationName TEXT Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille
  BusinessId TEXT Asiamiehen työnantajan y-tunnus.
Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER
* AuthorizationDate DATE Annetaan päivämäärä, jolloin tuensaaja (hakija) on valtuuttanut asiamiehen edustamaan itseään metka-tukeen liittyvässä asiassa.
  BankAccountAuthorization BOOLEAN Kenttään tehdään merkintä, jos asiamies on valtuutettu ohjaamaan maksun jollekin muulle kuin tuensaajalle (hakijalle).
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto
Indexes
pk_Attorney Primary Key ON id
Unique_documentId Unique Key ON DocumentId
Foreign Key
fk_Document_Attorney DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Constraints
  Check_person_details (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL)


Table Cost

Kustannus

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
* CostType INTEGER Kustannuslaji:
324 = nuoren metsän hoito
323 = nuoren metsän hoito ja pienpuun korjuu
* StandId INTEGER
* WorkAmount REAL Työmäärä hehtaareina, ilmoitetaan 0,1 ha tarkkuudella,
tehoalan voi ilmoittaa korkeintaan 0,3 ha kuvion geometrian pinta-alaa pienempänä.
Indexes
pk_Cost Primary Key ON id
Foreign Key
fk_Cost_Stand StandId ↗ ❏ Stand(id)


Table DeMinimisAid

Ilmoitetaan hakijalle myönnetyt euromääräiset de minimis -tuet myöntäjittäin eriteltynä kuluvalle verovuosi tai tilikaudelle, kuluvaa verovuotta edeltävälle verovuodelle tai tilikaudelle ja kuluvaa verovuotta tai tilikautta edeltävää edeltävälle verovuodelle tai tilikaudelle.
Mikäli myöntäjältä on saatu tukea vain yhtenä tai kahtena ilmoitettavista vuosista, ilmoitetaan muille vuosille saadun tuen määräksi 0.

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
* Grantor TEXT De minimis -tuen myöntäjäorganisaation nimi.
* ThisFiscalYearAmount REAL Myöntäjältä saadun tuen määrä kuluvana verovuotena.
* PrevFiscalYearAmount REAL Myöntäjältä saadun tuen määrä edellisenä verovuotena.
* PrevPrevFiscalYearAmount REAL Myöntäjältä saadun tuen määrä edellistä edeltävänä verovuotena.
* ApplierId INTEGER
Indexes
pk_DeMinimisAid Primary Key ON id
Foreign Key
fk_DeminimisAid_Applier ApplierId ↗ ❏ Applier(id)


Table Document

Asiakirja (NMH-toteutusilmoitus)

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  DocumentReference TEXT Ilmoitusviite
Lähettäjän generoima asiakirja-tunniste
  CustomerReference TEXT Asiakasviite,
voidaan antaa vapaaehtoisena tietona, viite tulostuu esim. asiakkaalle lähetettäville päätös- ja tarkastusraporteille
* OtherPublicSubsidy INTEGER Ilmoitetaan mahdollisesti kohteelle kyseisen toimenpiteen toteuttamiseen saatu tai haettu muu julkinen tuki.
1 = On saanut
2 = On hakenut
3 = Ei ole saanut, eikä hakenut
* Language TEXT Kielikoodi "fi" tai "sv".
Metsäkeskus toimittaa päätöksen valitulla kielellä.
* SentDate DATE Asiakirjan lähetyspäivä
* FinancingType INTEGER DEFAULT 13 Rahoitustyyppi
(vain 13 = Metka sallittu NMH:lla)
* WorkStartDate DATE Työn aloituspäivä
* WorkEndDate DATE Työn päättymispäivä
* FinancingActWorkGroup INTEGER DEFAULT 30 Työlaji
* UpdatePreviousMessage BOOLEAN Korvaava viesti
Korvaava viesti voidaan ottaa vastaan, mikäli asiakirjan käsitelyä ei ole aloitettu Metsäkeskuksessa
  BankReferenceNumber TEXT Maksuviite
* DocumentType INTEGER DEFAULT 2 Dokumentin tyyppi
1 = Rahoitushakemus
2 = Toteutusilmoitus
Indexes
pk_Document Primary Key ON id
Referring Foreign Key
fk_Document_Applier id ↙ ❏ Applier(DocumentId)
fk_Document_Attorney id ↙ ❏ Attorney(DocumentId)
fk_Document_Payee id ↙ ❏ Payee(DocumentId)
fk_Document id ↙ ❏ RealEstate(DocumentId)
fk_Document_Sender id ↙ ❏ Sender(DocumentId)
fk_Document_Stand id ↙ ❏ Stand(DocumentId)
Constraints
  check_language UPPER(Language) IN (UPPER('fi'), UPPER('sv')) Kielen tarkistus
  check_financingtype FinancingType = 13 Rahoitustyypin tarkistus
  check_financingactworkgroup FinancingActWorkGroup = 30 Työlajiryhmän tarkistus
  DocumentType_2 DocumentType = 2
  check_otherPublicSubsidy OtherPublicSubsidy IN (1, 2, 3)


Table Payee

Asiakirjan maksunsaaja

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT Maksunsaaja-organisaation nimi, jos maksunsaaja on organisaatio.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Maksunsaaja-organisaation y-tunnus.
* Address TEXT Lähiosoite
* PostalCode TEXT Postinumero
* PostOffice TEXT Postitoimipaikka
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköpostiosoite
* DocumentId INTEGER
* BankAccountNumber TEXT Maksunsaajan tilinumero IBAN-muodossa.
* BICCode TEXT Maksunsaajan pankin BIC-koodi
* PayeeShare REAL Maksunsaajan osuus maksusta.
Annetaan prosentteina 0,1 % tarkkuudella.
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen tiedoksiannon kielto.
* RealEstateId INTEGER Id-viittaus RealEstate-taulun id-kenttään.
Indexes
pk_Payee Primary Key ON id
Foreign Key
fk_Document_Payee DocumentId ↗ ❏ Document(id)
fk_RealEstate_Payee RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id)
Constraints
  check_Person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) Varmistaa, että henkilön pakolliset tiedot ovat syötetty.
  check_Organization_name_and_id (OrganizationName IS NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) Varmistaa, että organisaation pakolliset tiedot ovat täytetty.
  Check_person_or_organization (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL AND OrganizationName IS NULL)


Table RealEstate

Asiakirjan kiinteistö

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
* RegisterUnitId TEXT Kiinteistön kiinteistötunnus. Kiinteistötunnus annetaan etunollien kanssa ilman väliviivoja. Esim. normaali kiinteistö 00100100010001 ja määräala 00100100010001M123.
* RealEstateName TEXT Kiinteistön nimi
* MunicipalityNumber INTEGER Kiinteistön kuntanumero
* DocumentId INTEGER
Indexes
pk_RealEstate Primary Key ON id
Foreign Key
fk_Document DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Referring Foreign Key
fk_RealEstate_Payee id ↙ ❏ Payee(RealEstateId)
fk_RealEstate id ↙ ❏ RealEstateRealEstateOwner(RealEstateId)
fk_RealEstate_Stand id ↙ ❏ Stand(RealEstateId)
Constraints
  check_registerUnitId_length length(RegisterUnitId) IN (14, 18) Varmistaa, että kiinteistötunnus on oikeassa muodossa: 14 merkkiä = määräalaton tai 18 merkkiä = määräalallinen


Table RealEstateOwner

Tauluun lisätään asiakirjalla hakijoiksi olevat kiinteistön omistavat henkilöt tai organisaatiot. Jakamattomia kuolinpesän tai verotusyhtymän ollessa hakijana, ei jakamatonta kuolinpesää tai verotusyhtymää lisätä tähän tauluun, vaan ainoastaan hakijoiksi.
Hakijan ollessa verotusyhtymä tai jakamaton kuolinpesä, tauluun syötetään verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaiden tiedot. Verotusyhtymä tai jakamaton kuolinpesä itsessään ei ole kiinteistön omistaja,
vaan omistajia ovat verotusyhtymän tai jakamattoman kuolinpesän osakkaat.
Jos hakija on hallintaoikeuden haltija, merkitään henkilö myös tähän. Kiinteistön omistajia ei tällöin merkitä.

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT Organisaation nimi, annetaan jos osakas on organisaatio.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Y-tunnus, annetaan, jos osakkaalla on y-tunnus. Pakollinen, jos osakas on organisaatio.
  Address TEXT Lähiosoite
  PostalCode TEXT Postinumero
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköposti
* ApplierId INTEGER
Indexes
pk_RealEstateOwner Primary Key ON id
Foreign Key
fk_Applier_Owner ApplierId ↗ ❏ Applier(id)
Referring Foreign Key
fk_RealEstateOwner id ↙ ❏ RealEstateRealEstateOwner(RealEstateOwnerId)
Constraints
  check_Person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL)
  check_Organization_name_and_id (OrganizationName IS NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL)
  Check_person_or_organization (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL AND OrganizationName IS NULL)


Table RealEstateRealEstateOwner

Omistajan ja kiinteistön välinen side

IdxColumn NameDefinitionDescription
* RealEstateId INTEGER
* RealEstateOwnerId INTEGER
* OwningShare REAL Annetaan maanomistajan omistusosuus kiinteistöstä prosenttilukuna yhden desimaalin tarkkuudella. Jos hakijana on hallintaoikeuden haltija, merkitään hallintaoikeuden haltija maanomistajaksi ja kiinteistön omistusosuudeksi merkitään 0%.
* OwningType INTEGER Valitaan koodistoarvo, joka kuvaa kiinteistön omistusta. Esimerkiksi jos vain osa verotusyhtymän osakkaista on hakemassa tukea, valitaan omistusmuodoksi silti 1 = verotusyhtymä. Puolisoilla tarkoitetaan tässä avopuolisoita, jos heillä on yhteisiä lapsia, aviopuolisoita ja rekisteröityjä pareja. Saman omistuspohjan omaaville kiinteistöille on annettava sama omistusmuoto.
0 = Muu
1 = Verotusyhtymä
2 = Jakamaton kuolinpesä
3 = Puolisot yhdessä
4 = Yksinomistus
5 = Yhteismetsä
6 = Osakeyhtiö
7 = Säätiö
Indexes
RealEstateRealEstateOwner_pk Primary Key ON RealEstateId, RealEstateOwnerId
Foreign Key
fk_RealEstate RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id)
fk_RealEstateOwner RealEstateOwnerId ↗ ❏ RealEstateOwner(id)
Constraints
  check_owningtype_share (OwningType = 4 AND OwningShare = 100) OR (OwningType = 3 AND OwningShare < 100) OR (OwningType BETWEEN 0 AND 7) Varmistaa, että omistusosuus on ilmoitettu oikein omistustyyppiin nähden.


Table Sender

Asiakirjan laatija

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  FirstName TEXT Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Asiamiehen työnantajan y-tunnus.
Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto
Indexes
pk_Sender Primary Key ON id
Unique_documentId Unique Key ON DocumentId
Foreign Key
fk_Document_Sender DocumentId ↗ ❏ Document(id)
Constraints
  Check_person_details (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL)


Table Stand

Kuvio

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
  geometry VARCHAR
* Area REAL Kuvion pinta-ala hehtaareina, 0,1 ha tarkkuudella ilmoitettuna.
* StandNumber TEXT Kuvion numero, annetaan kuvionumero ja alanumero pisteellä erotettuna
* StandReference TEXT Kuvioviite
* WorkCode INTEGER DEFAULT 30 Työlaji
* DocumentId INTEGER
* RealEstateId INTEGER
* SmallUnprocessedAreasLeft BOOLEAN Vakuutus siitä, onko kuviolle jätetty pienialaisia luonnontilaan jääviä alueita, riistatiheikköjä tai säästöpuuryhmiä.
Vastataan kyllä, jos kuviolle on jätetty pienialaisia luonnontilaan jääviä alueita, riistatiheikköjä tai säästöpuuryhmiä.
* MeanHeight REAL Ilmoitetaan kuvion puuston artitmeettinen keskipituus 0,1 m tarkkuudella.
Indexes
pk_Stand Primary Key ON id
Foreign Key
fk_Document_Stand DocumentId ↗ ❏ Document(id)
fk_RealEstate_Stand RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id)
Referring Foreign Key
fk_Cost_Stand id ↙ ❏ Cost(StandId)
fk_Stand_Stratum id ↙ ❏ Stratum(StandId)
Constraints
  check_workcode WorkCode = 30 Varmistaa, että työlajina on nuoren metsän hoito.


Table Stratum

Puusto-osite

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT
* TreeSpecies INTEGER Puulajiositteen puulaji
Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/metsarek/paapuulaji-v_1_0
* StemCount INTEGER Puulajiositteen runkoluku, runkoa hehtaarilla.
* StandId INTEGER
  MeanDiameter REAL Ilmoitetaan puuston pohjapinta-alalla painotettu keskiläpimitta puulajeittain 0,1 cm tarkkuudella.
Tieto on vapaaehtoinen.
Indexes
pk_Stratum Primary Key ON id
Foreign Key
fk_Stand_Stratum StandId ↗ ❏ Stand(id)